Menu

 1. Har upphört att gälla: Protokoll om vissa bestämmelser angående Danmark (den svenska versionen finns inte tillgänglig), EGT C 191, 29.7.1992, s. 89.

  Ytterligare information

    
   Danmark och Fördraget om Europeiska unionen, EGT C 348, 31.12.92, s.1
    
   Protokoll om Danmarks ställning, EGT C 340,10.11.97, s.101.