Menu

 1. Ei enää voimassa: Pöytäkirja eräistä Tanskaa koskevista määräyksistä (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa), EYVL C 191, 29.7.1992, s. 89.

  Lisätietoja

    
   Tanska ja sopimus Euroopan unionista, EYVL C 348, 31.12.92, s. 1
    
   Pöytäkirja Tanskan asemasta, EYVL C 340, 10.11.97, s. 101