Menu

 1. Ikke længere gældende: Protokol om visse bestemmelser vedrørende Danmark, EFT C 191 af 29.7.1992, s. 89.

  Læs mere

    
   Danmark og Den Europæiske Union, EFT C 348 af 31.12.1992, s. 1
    
   Protokol om Danmarks stilling, EFT C 340 af 10.11.1997, s. 101