1. Niet langer van kracht zijn: Protocol betreffende Denemarken, PB C 191 van 29.7.1992, blz. 86.

  Aanvullende informatie

    
   Denemarken en het Verdrag betreffende de Europese Unie, PB C 348 van 31.12.1992, blz. 1
    
   Protocol betreffende de positie van Denemarken, PB C 340 van 10.11.97, blz. 101