Vsa mnenja ECB

 1. Mnenje o zagotavljanju izredne likvidnostne pomoči s strani centralne banke Lietuvos bankas (CON/2020/11), Litva, 30. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Mnenje o tesnem sodelovanju med Evropsko centralno banko in centralno banko Hrvatska narodna banka (HNB) v okviru enotnega mehanizma nadzora ter o makrobonitetnem mandatu in orodjih HNB (CON/2020/10), Hrvaška, 25. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Mnenje o pregledu plačilnih sistemov in upravljavcev plačilnih sistemov (CON/2020/9), Ciper, 19. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Mnenje o centralni banki Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Hrvaška, 18. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Mnenje o nadzornem odboru centralne banke Eesti Pank (CON/2020/7), Estonija, 5. 2. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Mnenje o spremembah v upravljanju centralne banke De Nederlandsche Bank in uradni ustanovitvi odbora za finančno stabilnost (CON/2020/6), Nizozemska, 3. 2. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Mnenje o pooblastilih centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) za nalaganje sankcij v okviru tesnega sodelovanja in o uradnem menjalnem tečaju bolgarskega leva (CON/2020/5), Bolgarija, 30. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Mnenje o pravici upraviteljev v postopkih zaradi insolventnosti in postopkih prenehanja kreditnih institucij, da imajo sredstva na računu pri centralni banki Latvijas Banka (CON/2020/4), Latvija, 30. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Mnenje o sanaciji in reševanju centralnih nasprotnih strank (CON/2020/3), Nemčija, 14. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Mnenje o ukrepih za omejitev makrobonitetnih tveganj pri stanovanjskih posojilih (CON/2020/1), Nemčija, 8. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Mnenje o zakonu o nacionalni obrambi (CON/2020/2), Estonija, 7. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Mnenje o omejitvah gotovinskih plačil (CON/2019/46), Nizozemska, 30. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Mnenje o plačilnih storitvah in plačilnih sistemih (CON/2019/45), Bolgarija, 17. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Mnenje o davku na sredstva nekaterih udeležencev na finančnem trgu in dodatnem davku od dohodkov pravnih oseb za nekatere kreditne institucije (CON/2019/44), Litva, 16. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2019/43), 11. 12. 2019.Dodatne informacije
 16. Mnenje o sistemu jamstva za listinjenja posojil, ki jih odobrijo kreditne institucije (CON/2019/42), Grčija, 6. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Mnenje o zahtevi za nekatere kreditne institucije in podružnice, da opravljajo gotovinske storitve  (CON/2019/41), Švedska, 26. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Mnenje o povečanju posebne dajatve za izbrane finančne institucije (CON/2019/40), Slovaška, 26. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Mnenje o odvračilnih davčnih učinkih pri uporabi gotovine  (CON/2019/39), Grčija, 20. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Mnenje o varnosti omrežij in informacijskih sistemov (CON/2019/38), Španija, 11. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Mnenje o spremembah in dopolnitvah Zakona o centralni banki Latvijas Banka (CON/2019/36), Latvija, 25. 10. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2019/35), UL C 374, 23. 10. 2019, str. 2.Dodatne informacije
 23. Mnenje o dodatnih makrobonitetnih orodjih za stanovanjska hipotekarna posojila  (CON/2019/34), Luksemburg, 27. 9. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Mnenje o zaščiti eura pred ponarejanjem in o preverjanju pristnosti eurokovancev (CON/2019/33), Luksemburg, 23. 9. 2019.
 25. Mnenje o pravilih, ki jih morajo upoštevati finančna podjetja pri določanju politik prejemkov (CON/2019/32), Nizozemska, 5. 9. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Mnenje o dostopu do informacij javnega značaja (CON/2019/31), Nizozemska, 4. 9. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Mnenje o prodaji in nakupu kreditov (CON/2019/30), Ciper, 16. 8. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Mnenje o omejitvah prenosov terjatev, zavarovanih s hipoteko (CON/2019/29), Poljska, 9. 8. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju predsednice ECB (CON/2019/28), UL C 258, 25. 7. 2019, str. 2.Dodatne informacije
 30. Mnenje o konverziji kreditov v švicarskih frankih (CON/2019/27), Slovenija, 18. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 31. Mnenje o izplačilu sredstev nepoučenim imetnikom podrejenih obveznic in malim delničarjem bank v večinskem lastništvu Republike Slovenije, ki so bile predmet izrednih ukrepov Banke Slovenije (CON/2019/26), Slovenija, 9. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 32. Mnenje o nacionalni zakonodaji, ki jo je treba sprejeti za vzpostavitev tesnega sodelovanja med Evropsko centralno banko in centralno banko Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Hrvaška, 8. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Mnenje o lastniški strukturi centralne banke Banca d’Italia in lastništvu rezerv v zlatu (CON/2019/23), Italija, 24. 6. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Mnenje o upravljanju in finančni neodvisnosti centralne banke Central Bank of Cyprus ter spremembah ustave v zvezi s centralno banko Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Ciper, 21. 6. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Mnenje o ciljih in upravljanju latvijske komisije za finančne in kapitalske trge (CON/2019/22), Latvija, 12. 6. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Mnenje o reformi ureditve bančnega nadzora in nadzora finančnega trga (CON/2019/21), Avstrija, 31. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20), Slovenija, 28. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 38. Mnenje o reviziji pravnega okvira, ki ureja portugalski sistem finančnega nadzora (CON/2019/19), Portugalska, 21. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Mnenje o davku na finančna sredstva bank in referenčni obrestni meri za potrošniške kreditne pogodbe (CON/2019/18), Romunija, 10. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Mnenje o varnosti omrežij in informacijskih sistemov (CON/2019/17), Ciper, 2. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Mnenje o sodelovanju v enotnem mehanizmu za reševanje (CON/2019/16), Bolgarija, 17. 4. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Mnenje o lobiranju  (CON/2019/15), Češka, 11. 4. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Mnenje o zahtevanju soglasja posojilojemalcev za prenos posojil, zavarovanih s hipoteko na stanovanjskih nepremičninah (CON/2019/14), Irska, 29. 3. 2019.
 44. Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/13), Slovenija, 27. 3. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 45. Mnenje o spremembah strukture upravljanja centralne banke Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgija, 26. 3. 2019.
 46. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2019/11), UL C 94, 12. 3. 2019, str. 2.
 47. Mnenje o ustanovitvi odbora za makrobonitetna vprašanja (CON/2019/10), Španija, 28. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Mnenje o predlogu zakona o zaščiti rezidenčnih stanovanjskih nepremičnin (CON/2019/9), Grčija, 27. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Mnenje o sodnih nalogih za izvršbo na rezidenčne stanovanjske nepremičnine (CON/2019/8), Irska, 18. 2. 2019.
 50. Mnenje o izdajanju dovoljenj ponudnikom mikroposojil in njihovem nadzoru (CON/2019/7), Grčija, 15. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Mnenje o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (CON/2019/6), UL C 84, 6. 3. 2019, str. 1.Dodatne informacije
 52. Mnenje o prepovedi uporabe bankovcev v apoenu 500 eurov in nekaterih spremembah zakonodaje o preprečevanju pranja denarja (CON/2019/5), Danska, 12. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Mnenje o omejitvah gotovinskih plačil (CON/2019/4), Španija, 1. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Mnenje o prejemkih članov upravnega odbora in višjega vodstva centralne banke Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Poljska, 30. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Mnenje o nadzoru agencij za poročanje o boniteti komitentov ter o pregledu nad plačilnimi storitvami s strani centralne banke Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (CON/2019/2), Malta, 21. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice (CON/2019/1), Estonija, 3. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Mnenje o makrobonitetnih instrumentih (CON/2018/58), Španija, 21. 12. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Mnenje o organizaciji delovanja centralnega registra bančnih računov in finančnih transakcij (CON/2018/57), Belgija, 14. 12. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 59. Mnenje o spremembah ureditve odgovornosti članov upravnega odbora in zaposlenih v centralni banki Banca Naţională a României (CON/2018/56), Romunija, 11. 12. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Mnenje o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in povezanih pravnih aktov (CON/2018/55), 7. 12. 2018.Dodatne informacije
 61. Mnenje o predlogu direktive o skrbnikih kreditov, kupcih kreditov in poplačilu iz naslova zavarovanja s premoženjem (CON/2018/54), UL C 444, 20. 11. 2018, str. 15.Dodatne informacije
 62. Mnenje o makrobonitetnem mandatu centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) in upravljanju kreditnih institucij (CON/2018/52), Bolgarija, 19. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Mnenje o izpolnitvi priporočil iz konvergenčnega poročila s spremembo zakona o centralni banki Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2018/53), Bolgarija, 16. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Mnenje o predlogu uredbe o vzpostavitvi Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe (CON/2018/51), UL C 444, 10. 12. 2018, str. 11.Dodatne informacije
 65. Mnenje o okrepitvi finančnega nadzora in zaščite vlagateljev (CON/2018/50), Poljska, 9. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Mnenje o nacionalni zakonodaji, ki se sprejema zaradi vzpostavitve tesnega sodelovanja med Evropsko centralno banko in centralno banko Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2018/49), Bolgarija, 9. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Mnenje o zahtevah centralne banke Magyar Nemzeti Bank glede obveznih rezerv (CON/2018/48), Madžarska, 8. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Mnenje o določitvi bistvenih storitev in izvajalcev bistvenih storitev za potrebe varnosti omrežij in informacijskih sistemov (CON/2018/47), Slovenija, 8. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 69. Mnenje o pregledu finske zakonodaje, ki se nanaša na obveznosti zagotavljanja pripravljenosti v finančnem sektorju (CON/2018/46), Finska, 26. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Mnenje o pravnem okviru državnega urada za revizijo (CON/2018/45), Hrvaška, 26. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Mnenje o pravilih, ki jih morajo upoštevati sistemsko pomembne kreditne institucije pri določanju politik fiksnih prejemkov (CON/2018/44), Nizozemska, 23. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Mnenje o vzpostavitvi nacionalne baze podatkov o zavarovalnih zahtevkih (CON/2018/43), Irska, 28. 9. 2018.
 73. Mnenje o spremembah reforme zadružnih bank (banche popolari in banche cooperative) (CON/2018/42), Italija, 11. 9. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Mnenje o novih pravilih zaokroževanja za plačila v eurih (CON/2018/41), Belgija, 4. 9. 2018.
 75. Mnenje o prenosu upravnih podatkov za statistične namene (CON/2018/40), Nemčija, 3. 9. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Mnenje o predlogu uredbe o nekaterih nadomestilih za čezmejna plačila v Uniji in nadomestilih za pretvorbo valut (CON/2018/38), UL C 382, 23. 10. 2018, str. 7.Dodatne informacije
 77. Mnenje o kritični infrastrukturi, kibernetski varnosti in kritih obveznicah (CON/2018/39), Slovaška, 31. 8. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU ter o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice (CON/2018/37), UL C 382, 23. 10. 2018, str. 2.Dodatne informacije
 79. Mnenje o pregledu bonitetne obravnave investicijskih podjetij (CON/2018/36), UL C 378, 19. 10. 2018, str. 5.Dodatne informacije
 80. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program „Pericles IV“) (CON/2018/35), UL C 378, 16. 8. 2018, str. 2.Dodatne informacije
 81. Mnenje o vzajemnem izvajanju makrobonitetnih instrumentov v Luksemburgu (CON/2018/34), Luksemburg, 27. 7. 2018.
 82. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe (CON/2018/33), UL C 303, 29. 8. 2018, str. 2.Dodatne informacije
 83. Mnenje o predlogu uredbe o minimalnem kritju izgub za nedonosne izpostavljenosti (CON/2018/32), UL C 79, 4. 3. 2019, str. 1.Dodatne informacije
 84. Mnenje o ureditvi dejavnosti lastništva kreditnih pogodb (CON/2018/31), Irska, 5. 7. 2018.
 85. Mnenje o zahtevah za odplačevanje hipotekarnih kreditov (CON/2018/30), Švedska, 15. 6. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Mnenje o raznih določbah finančnega prava (CON/2018/29), Belgija, 8. 6. 2018.
 87. Mnenje o spremembi formule za obrestovanje sredstev na varčevalnih računih livret A in nekaterih drugih reguliranih varčevalnih računih v Franciji (CON/2018/28), Francija, 7. 6. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Mnenje o vzpostavitvi okvira za varnost omrežij in informacijskih sistemov splošnega pomena (CON/2018/27), Belgija, 18. 5. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 89. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in povezanih pravnih aktov ter o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (CON/2018/26), UL C 251, 18. 7. 2018, str. 2.Dodatne informacije
 90. Mnenje o upravnih sankcijah in kaznivih dejanjih v zvezi z dajanjem neresničnih ali zavajajočih informacij centralni banki Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irska, 11. 5. 2018.
 91. Mnenje o predlogu direktive Sveta o določbah za krepitev fiskalne odgovornosti in srednjeročne proračunske usmerjenosti v državah članicah (CON/2018/25), UL C 261, 25. 7. 2018, str. 1.Dodatne informacije
 92. Mnenje o upravljanju in finančni neodvisnosti centralne banke Central Bank of Cyprus (CON/2018/23), Ciper, 11. 5. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Mnenje o ugotavljanju in nadzoru kritične infrastrukture za potrebe varnosti informacijske tehnologije (CON/2018/22), Estonija, 27. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Mnenje o konverziji kreditov v švicarskih frankih (CON/2018/21), Slovenija, 16. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 95. Mnenje o predlogu uredbe o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada (CON/2018/20), UL C 220, 25. 6. 2018, str. 2.Dodatne informacije
 96. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in povezanih pravnih aktov (CON/2018/19), UL C 255, 20. 7. 2018, str. 2.Dodatne informacije
 97. Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice (CON/2018/18), Češka, 9. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Hrvatska narodna banka in zakona o državnem revizijskem uradu (CON/2018/17), Hrvaška, 6. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Mnenje o vzpostavitvi okvira za listinjenje (CON/2018/16), Ciper, 4. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Mnenje o varnosti in zaščiti kritične infrastrukture (CON/2018/15), Belgija, 21. 3. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 101. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju podpredsednika ECB (CON/2018/14), 7. 3. 2018.
 102. Mnenje o reševanju zaostalih plačil hipotekarnih kreditov (CON/2018/13), Irska, 5. 3. 2018.
 103. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (CON/2018/12), UL C 120, 6. 4. 2018, str. 2.Dodatne informacije
 104. Mnenje o dodatnih makrobonitetnih instrumentih za stanovanjske hipoteke (CON/2018/9), Luksemburg, 19. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Mnenje o prenosu novih nalog v zvezi z medbančnimi provizijami za kartične plačilne transakcije na centralno banko Bank of Greece (CON/2018/11), Grčija, 15. 2. 2018.
 106. Mnenje o prenosu novih nalog v zvezi z medbančnimi provizijami za kartične plačilne transakcije na centralno banko Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Ciper, 14. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Mnenje o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih oaz (CON/2018/8), Slovenija, 14. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 108. Mnenje o odvisnosti kreditnih institucij od sredstev, ki izvirajo iz finančnih družb (CON/2018/7), Madžarska, 6. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Mnenje o virih financiranja in upravljanju organa Malta Financial Services Authority (CON/2018/6), Malta, 6. 2. 2018.
 110. Mnenje o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (CON/2018/5), Slovenija, 31. 1. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 111. Mnenje o organizaciji centralnega registra bančnih računov in finančnih transakcij (CON/2018/4), Belgija, 26. 1. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 112. Mnenje o trgu finančnih instrumentov (CON/2018/3), Slovenija, 11. 1. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 113. Mnenje o trgih finančnih instrumentov (CON/2018/2), Grčija, 9. 1. 2018.
 114. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij (CON/2018/1), UL C 77, 1. 3. 2018, str. 2.Dodatne informacije
 115. Mnenje ECB o omejitvi števila centralnih kreditnih zadrug (CON/2017/54), Litva, 4. 12. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Mnenje o prenosu funkcije fiskalnega agenta Mednarodnega denarnega sklada na centralno banko Lietuvos bankas (CON/2017/53), Litva, 1. 12. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Mnenje o referenčnih vrednostih v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah (CON/2017/52), Bolgarija, 29. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Mnenje o spremembah okvira za odločanje centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2017/51), Bolgarija, 27. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Mnenje o poslih s povezanimi osebami (CON/2017/50), Bolgarija, 27. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Mnenje o določbah o plačah in pokojninah (CON/2017/49), Irska, 24. 11. 2017.
 121. Mnenje o spremembah okvira Unije za krizno upravljanje (CON/2017/47), UL C 34, 31. 1. 2018, str. 17.Dodatne informacije
 122. Mnenje o spremembah okvira Unije za kapitalske zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja (CON/2017/46), UL C 34, 31. 1. 2018, str. 5.Dodatne informacije
 123. Mnenje o podpori za imetnike stanovanjskih posojil v težkem finančnem položaju in podpori za prostovoljno prestrukturiranje stanovanjskih posojil, denominiranih ali indeksiranih v tuji valuti (CON/2017/48), Poljska, 9. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Mnenje o začasni zamrznitvi obrestne mere za sredstva na varčevalnih računih livret A in nekaterih drugih reguliranih varčevalnih računih v Franciji (CON/2017/45), Francija, 6. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Mnenje o plačilnih storitvah (CON/2017/44), Ciper, 27. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Mnenje o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska pri nadzoru izobraževanja finančnih posrednikov in finančnih agentov  (CON/2017/43), Slovaška, 27. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, kar zadeva obveznost kliringa, uvedbo mirovanja obveznosti kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracijo in nadzor repozitorijev sklenjenih poslov in zahteve za repozitorije sklenjenih poslov  (CON/2017/42), UL C 385, 15. 11. 2017, str. 10.Dodatne informacije
 128. Mnenje o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2017/41), Slovenija, 9. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 129. Mnenje o omejitvi gotovinskih plačil (CON/2017/40), Ciper, 6. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 in Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja centralnim nasprotnim strankam, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav  (CON/2017/39), UL C 385, 15. 11. 2017, str. 10.Dodatne informacije
 131. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012 in (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), UL C 372, 1. 11. 2017, str. 6.Dodatne informacije
 132. Mnenje o medbančnem kliringu in poravnavah (CON/2017/37), Poljska, 20. 9. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice, poročanju podatkov o kreditih, makrobonitetnih pooblastilih in instrumentih ter skupnih postopkih EMN (CON/2017/36), Slovaška, 11. 9. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Mnenje o spremembah ureditve nadzora finančnega trga (CON/2017/35), Avstrija, 25. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Mnenje o predlogu zakona o spremembi statuta centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique glede števila direktorjev v njenem upravnem odboru (CON/2017/34), Belgija, 24. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 136. Mnenje o poročanju podatkov o kreditih (CON/2017/33), Avstrija, 21. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Mnenje o določitvi centralne banke Central Bank of Cyprus za informacijski organ in uvedbi ustrezne izjeme od zahteve po varovanju bančne tajnosti (CON/2017/32), Ciper, 21. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Mnenje o zakonu o kritični infrastrukturi  (CON/2017/31), Slovenija, 14. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 139. Mnenje o predlogu sklepa o izvajanju denarne politike centralne banke Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Hrvaška, 4. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Mnenje o dodatni zahtevi za odplačevanje hipotekarnih kreditov (CON/2017/29), Švedska, 4. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Mnenje o dostopu do centralnega kreditnega registra in registra bančnih računov (CON/2017/28), Bolgarija, 2. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Mnenje o omejitvi gotovinskih plačil (CON/2017/27), Bolgarija, 11. 7. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Mnenje o zakonu o Nacionalni ustanovi za raziskave, tehnologijo in razvoj (CON/2017/26), Avstrija, 23. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Mnenje o lastništvu subjekta s posebnim namenom za izdelavo eurobankovcev (CON/2017/25), Španija, 16. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Mnenje o revidiranju poslovanja Banke Slovenije (CON/2017/24), Slovenija, 12. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 146. Mnenje o novi kategoriji dolžniških instrumentov, novem makrobonitetnem instrumentu, vzpostavitvi nove kategorije poravnalnih institucij in izključitvi pravic do pobota (CON/2017/23), Belgija, 8. 6. 2017.
 147. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okvirih preventivnega prestrukturiranja, drugi priložnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ter spremembi Direktive 2012/30/EU (CON/2017/22), UL C 236, 21. 7. 2017, str. 2.Dodatne informacije
 148. Mnenje o makrobonitetnih ukrepih za omejitev sistemskih tveganj (CON/2017/21), Avstrija, 7. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Mnenje o omejitvi gotovinskih plačil (CON/2017/20), Belgija, 30. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 150. Mnenje o komisiji za spremljanje postopkov alternativnega reševanja sporov in rezervnih skladih bančnih skladov (CON/2017/19), Španija, 26. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Mnenje o omejitvah gotovinskih plačil (CON/2017/18), Portugalska, 22. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Mnenje o finančni neodvisnosti centralne banke Sveriges riksbank (CON/2017/17), Švedska, 18. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Mnenje o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2017/16), Slovenija, 12. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 154. Mnenje o zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (CON/2017/15), Slovenija, 24. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 155. Mnenje o dodatnih makrobonitetnih instrumentih (CON/2017/14), Švedska, 20. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Mnenje o povečanju obsega podatkov v kreditnem registru (CON/2017/13), Latvija, 12. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Mnenje o spremembi zakonov o finančnem nadzoru (CON/2017/11), Nemčija, 7. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Mnenje o ponujanju zavarovanja pred poplavami (CON/2017/12), Irska, 7. 4. 2017.
 159. Mnenje o določitvi kritične infrastrukture za potrebe varnosti informacijske tehnologije (CON/2017/10), Nemčija, 6. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Mnenje o posojilih, vezanih na tujo valuto (CON/2017/9), Poljska, 24. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Mnenje o omejitvi obveznosti prejemanja gotovinskih plačil (CON/2017/8), Danska, 21. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Mnenje o nekaterih spremembah pravnega okvira za odložene terjatve za davek v Grčiji  (CON/2017/7), Grčija, 15. 3. 2017.
 163. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi z razvrstitvijo nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti (CON/2017/6), UL C 132, 24. 4. 2017, str. 1.Dodatne informacije
 164. Mnenje o zagotavljanju informacij in podatkov s strani plačilnih sistemov, plačilnih shem, depotnih družb ter klirinških in poravnalnih sistemov  (CON/2017/5), Poljska, 1. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Mnenje ECB o udeležbi Italije v več programih Mednarodnega denarnega sklada: podaljšanju novega sporazuma o izposojanju, prispevku v sklad za zmanjševanje revščine in rast ter novi dvostranski posojilni pogodbi (CON/2017/4), Italija, 22. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Mnenje o prenosu novih nalog v zvezi s hipotekarnimi krediti na centralno banko Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Ciper, 17. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Mnenje o plačilnih računih (CON/2017/2), Ciper, 15. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Mnenje o ukrepih likvidnostne podpore, previdnostni dokapitalizaciji in drugih nujnih določbah za bančni sektor (CON/2017/1), Italija, 3. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Mnenje o predlogu zakona o nadzoru obdelovalcev plačilnih transakcij (CON/2016/61), Belgija, 28. 12. 2016.
 170. Mnenje o pooblastilu centralne banke Česká národní banka za izvajanje transakcij na finančnem trgu (CON/2016/60), Češka, 15. 12. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Mnenje o revidiranju poslovanja Banke Slovenije (CON/2016/59), Slovenija, 13. 12. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 172. Mnenje o prenosu javnih nalog v zvezi s kovanci na centralno banko De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nizozemska, 5. 12. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Mnenje o povračilu stroškov za delovanje centralnega kreditnega registra in registra bančnih računov (CON/2016/57), Bolgarija, 30. 11. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Mnenje o stopnjah obveznih rezerv (CON/2016/56), Madžarska, 18. 11. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Mnenje o predlogu zakona o ukinitvi državnega poroštva v zvezi z izredno likvidnostno pomočjo (CON/2016/55), Belgija, 17. 11. 2016.
 176. Mnenje o podelitvi pooblastil centralni banki Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland za ocenjevanje konkurence na trgu hipotekarnih posojil in izdajanje navodil za posojilodajalce o spremenljivih obrestnih merah (CON/2016/54), Irska, 17. 11. 2016.
 177. Mnenje o reorganizaciji nalog zvezne agencije za stabilizacijo finančnega trga in izvajanju smernic EBA o preudarnih politikah prejemkov (CON/2016/53), Nemčija, 31. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Hrvatska narodna banka (CON/2016/52), Hrvaška, 28. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Mnenje o spremembi formule za obrestovanje sredstev na varčevalnih računih livret A v Franciji (CON/2016/51), Francija, 21. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Mnenje o predlogu zakona o pravilih za vračilo zneskov, zaračunanih zaradi uporabe nekaterih tečajnih razmikov pri posojilih, vezanih na tujo valuto (CON/2016/50), Poljska, 13. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma in o spremembah Direktive 2009/101/ES (CON/2016/49), 12. 10. 2016.Dodatne informacije
 182. Mnenje o ravnanju z nepremičninami ali kapitalskimi deleži, ki jih kreditna institucija pridobi po postopku poravnave dolga (CON/2016/48), Ciper, 11. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Mnenje o spremembi Zakona o centralni banki Latvijas Banka, s katero se zmanjšuje število članov Sveta centralne banke Latvijas Banka (CON/2016/47), Latvija, 28. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Mnenje o spremembah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (CON/2016/46), Slovenija, 26. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 185. Mnenje o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska pri poročanju o dajatvi od zavarovalnih premij (CON/2016/45), Slovaška, 19. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatne informacije
 187. Mnenje o vlogi predstavnika organa za finančni nadzor v Nadzornem odboru ECB in o nadomestilih za nadzor (CON/2016/43), Finska, 7. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Mnenje o centralnem kreditnem registru (CON/2016/42), Slovenija, 31. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 189. Mnenje o okrožnici centralne banke Banca d’Italia o izvajanju reforme italijanskih zadružnih bank (CON/2016/41), Italija, 31. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Mnenje o spremembah sistema obveznih rezerv (CON/2016/40), Romunija, 30. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Mnenje o pregledu plačilnih shem (CON/2016/38), Poljska, 29. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Mnenje o posebnih pravilih za prestrukturiranje posojil, ki so indeksirana ali denominirana v tuji valuti (CON/2016/39), Poljska, 29. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Mnenje o izključitvi pravic do pobota v zvezi s terjatvami, mobiliziranimi kot zavarovanje pri centralni banki Evropskega sistema centralnih bank (CON/2016/37), Francija, 12. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Mnenje o metodi in postopku za štetje, razvrščanje, pakiranje in označevanje bankovcev in kovancev (CON/2016/36), Poljska, 11. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Mnenje o razširitvi dostopa do centralnega registra bančnih računov (CON/2016/35), Belgija, 28. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 196. Mnenje o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine (CON/2016/34), Grčija, 28. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Hrvatska narodna banka (CON/2016/33), Hrvaška, 15. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Mnenje o znižanju zakonsko določenih prejemkov zaposlenih v javnem in poljavnem sektorju (CON/2016/32), Nizozemska, 13. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Mnenje o potrošniških kreditih (CON/2016/31), Slovenija, 8. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 200. Mnenje o notranji reviziji centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2016/30), Bolgarija, 3. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Mnenje o uredbi o integriranem podatkovnem modelu (CON/2016/29), Avstrija, 19. 5. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Mnenje o reševanju in prisilnem prenehanju bank (CON/2016/28), Slovenija, 3. 5. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 203. Mnenje o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah glede nekaterih datumov ter o predlogu direktive o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov glede nekaterih datumov (CON/2016/27), UL C 223, 21. 6. 2016, str. 3.Dodatne informacije
 204. Mnenje o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem obtoku (CON/2016/25), Italija, 20. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzpostavitev evropskega sistema jamstva za vloge (CON/2016/26), UL C 252, 12. 7. 2016, str. 1.Dodatne informacije
 206. Mnenje o revidiranju poslovanja Banke Slovenije (CON/2016/24), Slovenija, 18. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 207. Mnenje o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (CON/2016/23), Slovenija, 13. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 208. Mnenje o predlogu sklepa Sveta o določitvi ukrepov za postopno vzpostavitev enotnega zastopanja euroobmočja v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2016/22), UL C 216, 6. 4. 2016, str. 1.Dodatne informacije
 209. Mnenje o prispevku Avstrije v sklad za ukrepanje in pomoč ob katastrofah pri Mednarodnem denarnem skladu (CON/2016/21), Avstrija, 6. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Mnenje o ureditvi prenosljivih dolžniških vrednostnih papirjev (CON/2016/20), Francija, 30. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Mnenje o zahtevah za odplačevanje hipotekarnih kreditov (CON/2016/18), Švedska, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Mnenje o plačilnih storitvah (CON/2016/19), Bolgarija, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Mnenje o reformi zadružnih bank, sistemu jamstva za listinjenja nedonosnih posojil in dajanju posojil alternativnih investicijskih skladov (CON/2016/17), Italija, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Mnenje o ustanovitvi in delovanju organizacij za prenos lastništva nepremičnin (CON/2016/16), Ciper, 17. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje (CON/2016/15), 17. 3. 2016.
 216. Mnenje o obveznih zahtevah za kreditna plačila in direktne obremenitve (CON/2016/13), Romunija, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Mnenje o pridobitvi pravnega lastništva institucije Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer s strani centralne banke Banque de France (CON/2016/14), Francija, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Mnenje o finančnih instrumentih, primernih za operacije denarne politike (CON/2016/12), Romunija, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Mnenje o (a) predlogu uredbe o določitvi skupnih pravil za listinjenje in vzpostavitvi evropskega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter (b) predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (CON/2016/11), UL C 219, 17. 6. 2016, str. 2.Dodatne informacije
 220. Mnenje o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izjem za trgovce z blagom (CON/2016/10), UL C 130, 13. 4. 2016, str. 1.Dodatne informacije
 221. Mnenje o ukrepih za olajšanje nemotenega delovanja upravnega odbora in kadrovske komisije centralne banke Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Ciper, 23. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Mnenje o vrstnem redu poplačila upnikov kreditnih institucij (CON/2016/7), Francija, 23. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Mnenje o dodatnih spremembah zahtev za odgovorno dajanje posojil (CON/2016/8), Madžarska, 22. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2016/6), Slovenija, 3. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 225. Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2016/5), Ciper, 1. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Mnenje o zagotavljanju odkupa kovancev s strani avstrijske kovnice (CON/2016/4), Avstrija, 25. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2016/3), Grčija, 21. 1. 2016.
 228. Mnenje o nadzoru dejavnosti obdelovalcev gotovine ter nalaganju upravnih ukrepov in kazni (CON/2016/2), Litva, 20. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Mnenje o davku za nekatere finančne institucije (CON/2016/1), Poljska, 12. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Mnenje o poročanju o plačilni bilanci in čezmejnem opravljanju storitev (CON/2015/58), Avstrija, 23. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Mnenje o nekaterih spremembah institucionalnega okvira Banke Slovenije (CON/2015/57), Slovenija, 18. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 232. Mnenje o poplačilu dolgov, zavarovanih s hipoteko, s prenosom lastništva nepremičnine (CON/2015/56), Romunija, 18. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Mnenje o dajatvi za dvige gotovine na bankomatih (CON/2015/55), Irska, 10. 12. 2015.
 234. Mnenje o potrošniških kreditih (CON/2015/54), Češka, 9. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Mnenje o pravnem okviru za stanovanjske hranilnice (CON/2015/53), Nemčija, 2. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2015/52), Nizozemska, 26. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Mnenje o proizvodnji eurobankovcev (CON/2015/51), Portugalska, 23. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Mnenje o zaščiti pred ponarejanjem in ohranjanju kakovosti gotovinskega obtoka (CON/2015/50), Belgija, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 239. Mnenje o pregledu nemotenega delovanja plačilnega prometa („betalingsverkeer“) (CON/2015/49), Nizozemska, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter sistemih jamstva za vloge in odškodninskih shemah (CON/2015/48), Luksemburg, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Mnenje o ukrepih v zvezi z uredbo o enotnem mehanizmu za reševanje (CON/2015/47), Avstrija, 13. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Mnenje o registru bančnih računov (CON/2015/46), Bolgarija, 13. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Mnenje o ureditvi družb, ki odkupujejo kredite (CON/2015/45), Ciper, 12. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Mnenje o določbah o plačah in pokojninah (CON/2015/44), Irska, 11. 11. 2015.
 245. Mnenje o reševanju kriznih razmer na finančnem trgu in posebni dajatvi za izbrane finančne institucije (CON/2015/43), Slovaška, 6. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Mnenje o institucionalnem okviru za reševanje institucij (CON/2015/42), Belgija, 4. 11. 2015.
 247. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Banca d'Italia (CON/2015/41), Italija, 30. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Mnenje o sistemu zajamčenih vlog (CON/2015/40), Irska, 29. 10. 2015.
 249. Mnenje o stopnjah obveznih rezerv (CON/2015/39), Madžarska, 28. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Mnenje o predhodnem ocenjevanju pogojev v zvezi z reševanjem kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2015/38), Madžarska, 23. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Mnenje o ureditvi finančnega najema in dejavnosti družb za finančni najem (CON/2015/37), Ciper, 19. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2015/35), Italija, 16. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Mnenje o centralnem registru bančnih računov (CON/2015/36), Češka, 16. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Mnenje o predlogu zakona o trgu finančnih instrumentov (CON/2015/34), Slovenija, 28. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 255. Mnenje o določitvi centralne banke Lietuvos bankas kot organa za reševanje (CON/2015/33), Litva, 22. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Mnenje o pretvorbi posojil v švicarskih frankih  (CON/2015/32), Hrvaška, 18. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Mnenje o reševanju bank (CON/2015/31), Nemčija, 2. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Mnenje o poročanju nekaterih podatkov, pomembnih za finančno stabilnost  (CON/2015/30), Avstrija, 2. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Mnenje o obtoku bankovcev in kovancev  (CON/2015/29), Češka, 28. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Mnenje o spremembah ustavnega zakona in zakona o centralni banki Česká národní banka (CON/2015/28), Češka, 11. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Mnenje o uporabi integriranega podatkovnega modela za poročanje podatkov centralni banki Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Avstrija, 10. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Mnenje o predlogu zakona o posebnih pogojih za prestrukturiranje stanovanjskih posojil, denominiranih v tuji valuti (CON/2015/26), Poljska, 5. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2015/25), Grčija, 20. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Mnenje o spremembah zakona o helenskem statističnem sistemu in helenskem statističnem organu (CON/2015/24), Grčija, 15. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Mnenje o novem pravnem okviru za hranilnice (CON/2015/23), Portugalska, 7. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Mnenje o varstvu potrošnikov na finančnih trgih (CON/2015/21), Slovaška, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Mnenje o sanaciji in reševanju na finančnih trgih (CON/2015/22), Češka, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Mnenje o centralnem kreditnem registru (CON/2015/20), Malta, 19. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih družb (CON/2015/19), Španija, 10. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Mnenje o predlogu uredbe Komisije o spremembah Uredbe (ES) št. 1708/2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede skupnega indeksnega referenčnega obdobja za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (CON/2015/18), UL C 209, 25. 6. 2015, str. 3.
 271. Mnenje o pravnem okviru za sistem jamstva za vloge in reševanje na finančnih trgih (CON/2015/17), Poljska, 28. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Mnenje o spremembah pravnega okvira, ki ureja Družbo za upravljanje terjatev bank (CON/2015/16), Slovenija, 28. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 273. Mnenje o ureditvi odprtih pozicij za sredstva v bilanci kreditnih institucij (CON/2015/15), Madžarska, 21. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Mnenje o prepovedi prisilne prodaje primarnega prebivališča na dražbi (CON/2015/14), Grčija, 10. 4. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Mnenje o reformi zadružnih bank (banche popolari) (CON/2015/13), Italija, 25. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Mnenje o pravnem okviru za kreditne mediatorje (CON/2015/12), Portugalska, 24. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice in hipotekarne banke (CON/2015/11), Poljska, 20. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 (CON/2015/10), UL C 175, 29. 5. 2015, str. 2.Dodatne informacije
 279. Mnenje o pravnem okviru za centralno banko Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Poljska, 10. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Mnenje o neodvisnosti Banke Slovenije in članov njenih organov odločanja (CON/2015/8), Slovenija, 2. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 281. Mnenje o strategiji makrobonitetne politike (CON/2015/7), Litva, 25. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Eesti Pank (CON/2015/6), Estonija, 9. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Mnenje o novem pravnem okviru za pripravo uradne statistike v Litvi (CON/2015/5), Litva, 6. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Mnenje o pregledu poslanstva in organizacije Evropskega odbora za sistemska tveganja (CON/2015/4), UL C 192, 10. 6. 2015, str. 1.
 285. Mnenje o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska v postopkih reševanja na finančnem trgu  (CON/2015/3), Slovaška, 21. 1. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Mnenje o kolegiju za reševanje (CON/2015/2), Belgija, 21. 1. 2015.
 287. Mnenje o vlogah za delovanje kot družba v zapiranju (CON/2015/1), Avstrija, 9. 1. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Mnenje o prispevku Romunije v sklad za zmanjševanje revščine in rast pri Mednarodnem denarnem skladu (CON/2014/92), Romunija, 29. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Mnenje o objavi dokumentov in uporabi pokojninskih rezerv (CON/2014/91), Avstrija, 22. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Mnenje o razkritju informacij, če je banka v postopku reševanja ali ji je bilo odvzeto dovoljenje (CON/2014/90), Bolgarija, 22. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Mnenje o razkritju zaupnih informacij za nacionalno parlamentarno preiskavo (CON/2014/89), Irska, 19. 12. 2014.
 292. Mnenje o zahtevah za dajanje posojil (CON/2014/88), Estonija, 17. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Mnenje o pretvorbi posojil v tuji valuti (CON/2014/87), Madžarska, 16. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Mnenje o spremembah zakona o jamstvu za bančne vloge (CON/2014/86), Bolgarija, 9. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Mnenje o splošnih pogojih potrošniških posojilnih pogodb  (CON/2014/85), Madžarska, 8. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov  (CON/2014/84), UL C 31, 30. 1. 2015, str. 3.
 297. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o strukturnih ukrepih za povečanje odpornosti kreditnih institucij v EU (CON/2014/83), UL C 137, 27. 4. 2015, str. 2.Dodatne informacije
 298. Mnenje o proizvodnji eurobankovcev s strani subjekta s posebnim namenom (CON/2014/82), Španija, 19. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Mnenje o nematerializiranih vrednostnih papirjih (CON/2014/81), Slovenija, 13. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 300. Mnenje o reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2014/80), Madžarska, 11. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Mnenje o bančni zakonodaji (CON/2014/79), Slovenija, 11. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 302. Mnenje o pravnem okviru za zadružne banke (CON/2014/78), Poljska, 31. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Mnenje o posebni davčni ugodnosti za finančne institucije (CON/2014/77), Madžarska, 30. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Mnenje o posebnih pravilih za poravnavo potrošniških posojilnih pogodb (CON/2014/76), Madžarska, 28. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Mnenje o določanju tehtanega povprečja donosov zveznih posojil in imenovanju zunanjega revizorja  (CON/2014/75), Avstrija, 23. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Mnenje o finančni preglednosti, plačilnih storitvah in elektronskem denarju (CON/2014/74), Danska, 14. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Mnenje o pravilih o navzkrižju interesov za člane organov upravljanja in vodstveni kader centralne banke Banca d’Italia (CON/2014/73), Italija, 13. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Mnenje o nadaljnjih pravilih za določene potrošniške posojilne pogodbe (CON/2014/72), Madžarska, 10. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Mnenje o objavljanju efektivne obrestne mere za potrošniške kredite (CON/2014/71), Estonija, 2. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 310. Mnenje o ločitvi in regulaciji bančnih dejavnosti (CON/2014/70), Francija, 19. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Mnenje o izvajanju evropske direktive o sanaciji in reševanju bank (CON/2014/67), Nemčija, 12. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Mnenje o ureditvi dejavnosti lastništva kreditov (CON/2014/69), Irska, 12. 9. 2014.
 313. Mnenje o zahtevah glede obveznih rezerv v zvezi z uvedbo eura (CON/2014/68), Litva, 12. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Mnenje o odloženih terjatvah za davek (CON/2014/66), Portugalska, 3. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Mnenje o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev in eurokovancev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (CON/2014/65), Litva, 29. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Mnenje o hranilnicah vzajemnih združenj (CON/2014/64), Portugalska, 14. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Mnenje o reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2014/62), Madžarska, 6. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Mnenje o redenominaciji kapitala družb in vrednostnih papirjev, ki jih izdajo družbe (CON/2014/63), Litva, 6. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Mnenje o ukrepih za reorganizacijo in prenehanje v zvezi s Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Avstrija, 29. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Mnenje o novih splošnih ukrepih, ki izhajajo iz odločbe Vrhovnega sodišča o potrošniških posojilnih pogodbah (CON/2014/59), Madžarska, 28. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacij v Uniji (CON/2014/58), UL C 352, 7. 10. 2014, str. 4.Dodatne informacije
 322. Mnenje o reševanju kreditnih in drugih institucij (CON/2014/60), Ciper, 22. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Mnenje o centralnem kreditnem registru  (CON/2014/57), Portugalska, 21. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Mnenje o pristojnosti za izdajanje kovancev (CON/2014/56), Ciper, 16. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Mnenje o reprodukciji eurskih in forintskih bankovcev in kovancev na Madžarskem (CON/2014/55), Madžarska, 11. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Mnenje o pravilih, ki urejajo posvetovanje z Evropsko centralno banko (CON/2014/54), Slovaška, 10. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Mnenje o dovoljenju za plačilne sisteme (CON/2014/53), Malta, 10. 7. 2014.
 328. Mnenje o pravnem okviru za kreditne institucije (CON/2014/52), Poljska, 9. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Mnenje o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 zaradi uvedbe eura v Litvi in o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 glede menjalnega razmerja eura za Litvo (CON/2014/50), UL C 244, 26. 7. 2014, str. 1.
 330. Mnenje o starostni meji in mandatu guvernerja in namestnikov guvernerja centralne banke Banque de France (CON/2014/51), Francija, 8. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Mnenje o obdelavi in distribuciji bankovcev in kovancev na Madžarskem ter njihovi zaščiti pred ponarejanjem  (CON/2014/48), Madžarska, 1. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Mnenje o zahtevah za statistično poročanje na področju statistike plačil (CON/2014/47), Poljska, 27. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Mnenje o odboru za sistemska tveganja (CON/2014/46), Luksemburg, 26. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju o poslih financiranja vrednostnih papirjev in njihovi preglednosti (CON/2014/49), UL C 336, 26. 9. 2014, str. 5.Dodatne informacije
 335. Mnenje o nebančnih finančnih institucijah, ki dajejo posojila potrošnikom (CON/2014/45), Bolgarija, 24. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Mnenje o ukrepih v zvezi z uredbo o EMN (CON/2014/43), Avstrija, 23. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Mnenje o zahtevah za odgovorno dajanje posojil (CON/2014/44), Madžarska, 23. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Mnenje o obrestovanju obveznih rezerv (CON/2014/42), Litva, 11. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Mnenje o zahtevah glede kratkoročne likvidnosti kreditnih institucij (CON/2014/41), Madžarska, 6. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Mnenje o organizaciji, nadzoru in solventnosti kreditnih institucij (CON/2014/40), Španija, 30. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Mnenje o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39), Slovenija, 27. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 342. Mnenje o prejemkih zaposlenih in članov organov odločanja centralne banke Banca d’Italia ter o obdavčitvi njenih prevrednotenih delnic (CON/2014/38), Italija, 26. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Mnenje o omejitvah plačil in prejemkov v gotovini (CON/2014/37), Romunija, 22. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Mnenje o predlogu uredbe o skladih denarnega trga  (CON/2014/36), UL C 255, 6. 8. 2014, str. 3.Dodatne informacije
 345. Mnenje o omejitvah v zvezi s pokojninami (CON/2014/35), Avstrija, 19. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Mnenje o pravnem okviru za kreditne institucije in finančna podjetja (CON/2014/34), Portugalska, 16. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Mnenje o pregledu nad delovanjem plačilnih sistemov in sistemov poravnave vrednostnih papirjev (CON/2014/33), Litva, 15. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Mnenje o nekaterih bankovcih in kovancih, ki prenehajo imeti status zakonitega plačilnega sredstva (CON/2014/32), Švedska, 5. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Mnenje o reševanju kriz na finančnih trgih (CON/2014/31), Finska, 2. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Mnenje o javnih financah (CON/2014/30), Litva, 30. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Mnenje o pravnem okviru za dokapitalizacijo kreditnih institucij v Grčiji prek helenskega sklada za finančno stabilnost (CON/2014/29), Grčija, 29. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Mnenje o spremljanju uporabe bonitetnih ocen s strani udeležencev na trgu (CON/2014/28), Litva, 22. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Mnenje o upravljavcih menjalnic (CON/2014/27), Litva, 16. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Mnenje o poslih v zvezi z državnimi vrednostnimi papirji (CON/2014/26), Romunija, 14. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Mnenje o neodvisnosti Banke Slovenije (CON/2014/25), Slovenija, 11. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 356. Mnenje o kriznem upravljanju (CON/2014/24), Litva, 2. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Mnenje o merjenju kreditnega in deželnega tveganja bančnih skupin (CON/2014/23), Avstrija, 27. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Mnenje o pravilih glede navzkrižja interesov za visoke uradnike centralne banke Banco de España (CON/2014/22), Španija, 20. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Mnenje o finančnem nadzoru, makrobonitetnem nadzoru in pregledu nad delovanjem plačilnih sistemov (CON/2014/21), Estonija, 18. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Mnenje o pregledu nad kreditnimi plačili in direktnimi obremenitvami v eurih (CON/2014/20), Romunija, 10. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Mnenje o neujemanju zapadlosti in deviznih pozicij kreditnih institucij (CON/2014/15), Madžarska, 24. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Mnenje o spremembah v upravljanju centralne banke Banca d’Italia  (CON/2014/19), Italija, 21. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Mnenje o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom (CON/2014/18), Poljska, 18. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Mnenje o statusu in nadzoru kreditnih institucij (CON/2014/17), Belgija, 14. 2. 2014.
 365. Mnenje o makrobonitetnem mandatu in instrumentih centralne banke Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgija, 13. 2. 2014.
 366. Mnenje o uvedbi eura v Litvi (CON/2014/14), Litva, 12. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Mnenje o računih nematerializiranih vrednostnih papirjev, denominiranih v tuji valuti (CON/2014/13), Belgija, 12. 2. 2014.
 368. Mnenje o znižanju statutarnih prejemkov visokih uradnikov v javnem in poljavnem sektorju (CON/2014/12), Nizozemska, 10. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Mnenje o posredovanju podatkov, ki so potrebni za opredelitev denarne politike (CON/2014/11), Poljska, 7. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu, o spremembah direktiv 2002/65/ES, 2013/36/EU in 2009/110/ES ter o razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (CON/2014/9), 5. 2. 2014.Dodatne informacije
 371. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije  (CON/2014/10), UL C 193, 5. 2. 2014, str. 2.Dodatne informacije
 372. Mnenje o centralni banki Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Madžarska, 31. 1. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Mnenje o prejemkih javnih uslužbencev med bolniško odsotnostjo (CON/2014/7), Irska, 28. 1. 2014.
 374. Mnenje o zaokroževanju plačil v eurih (CON/2014/6), Belgija, 23. 1. 2014.
 375. Mnenje o predlogu uredbe o preložitvi datuma prehoda na SEPA  (CON/2014/3), UL C 80, 19. 3. 2014, str. 1.Dodatne informacije
 376. Mnenje o javnosti premoženja funkcionarjev  (CON/2014/5), Slovenija, 20. 1. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 377. Mnenje o omejitvah gotovinskih plačil (CON/2014/4), Litva, 17. 1. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2014/1), UL C 244, 26. 7. 2014, str. 3.
 379. Mnenje o predlogu uredbe o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti pri finančnih instrumentih in finančnih pogodbah (CON/2014/2), UL C 113, 15. 4. 2014, str. 1.Dodatne informacije
 380. Mnenje o povečanju kapitala centralne banke Banca d’Italia (CON/2013/96), Italija, 27. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Mnenje o kritih obveznicah (CON/2013/94), Romunija, 23. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Mnenje o spremenljivih prejemkih zaposlenih pri trgovcih z vrednostnimi papirji (CON/2013/95), Danska, 23. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Mnenje o kreditnem registru (CON/2013/93), Latvija, 19. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Mnenje o omejevanju javne porabe, kar zadeva centralno banko Banca d’Italia (CON/2013/92), Italija, 18. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Mnenje o javnih financah v Estoniji (CON/2013/91), Estonija, 18. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Mnenje o javnih financah v Luksemburgu (CON/2013/90), Luksemburg, 18. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Mnenje o obdelavi in distribuciji bankovcev ter njihovi zaščiti pred ponarejanjem na Madžarskem (CON/2013/89), Madžarska, 17. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Mnenje o obveznostih poročanja podatkov, ki podpirajo nadzorne naloge centralne banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), Madžarska, 9. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Mnenje o ukrepih za krepitev stabilnosti bank  (CON/2013/86), Slovenija, 9. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 390. Mnenje o dokapitalizaciji kreditnih institucij (CON/2013/87), Portugalska, 6. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 391. Mnenje o plačilnih sredstvih in plačilnih sistemih (CON/2013/84), Francija, 6. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 392. Mnenje o upravljanju organa za finančni nadzor (CON/2013/83), Danska, 5. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Mnenje o pravnem statusu sredstev centralne banke Lietuvos bankas in obsegu javne revizije njenega poslovanja (CON/2013/85), Litva, 5. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 394. Mnenje o bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in makrobonitetnem nadzoru (CON/2013/82), Finska, 2. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Mnenje o izdajanju dovoljenj zadružnim kreditnim institucijam ter njihovem urejanju in nadzoru (CON/2013/81), Ciper, 26. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Mnenje o ukrepih za stabilizacijo in skladu za zajamčene vloge (CON/2013/80), Romunija, 25. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Mnenje o zahtevah glede obveznih rezerv za kreditne institucije (CON/2013/79), Litva, 22. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Mnenje o spremembah pooblastil za odločanje v centralni banki Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Ciper, 22. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o primerljivosti provizij, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (CON/2013/77), UL C 51, 22. 2. 2014, str. 3.Dodatne informacije
 400. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlanenta in Sveta o ustanovitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje bank ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (CON/2013/76), UL C 109, 11. 4. 2014, str. 2.Dodatne informacije
 401. Mnenje o finančnem prestrukturiranju gospodarskih družb (CON/2013/75), Slovenija, 5. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 402. Mnenje o prenosu upravljanja državnih nepremičnin na centralno banko Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Romunija, 29. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Mnenje o ukrepih za reorganizacijo bank (CON/2013/73), Slovenija, 15. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 404. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju in kakovosti statistike za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem (CON/2013/72), UL C 14, 16. 10. 2013, str. 5.Dodatne informacije
 405. Mnenje o madžarskem okviru integriranega nadzora (CON/2013/71), Madžarska, 7. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Mnenje o ustanovitvi Odbora za finančno stabilnost in makrobonitetnem mandatu nacionalnih organov (CON/2013/70), Slovenija, 18. 9. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 407. Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Bank Ċentrali ta’ Malta/ Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13. 9. 2013.
 408. Mnenje o novi nalogi centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique v zvezi s statistiko (CON/2013/68), Belgija, 29. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 409. Mnenje o makrobonitetnem mandatu centralne banke Banco de Portugal (CON/2013/66), Portugalska, 27. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Mnenje o ravnanju z eurobankovci in eurokovanci ter njihovem ponovnem dajanju v obtok  (CON/2013/65), Latvija, 21. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Mnenje o načelih in postopku pri zamenjavi bankovcev in kovancev (CON/2013/64), Poljska, 20. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Mnenje o kreditnih zadrugah (CON/2013/63), Litva, 19. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Mnenje o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike s strani Banke Slovenije (CON/2013/62), Slovenija, 19. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 414. Mnenje o avtonomiji centralne banke Banco de España v zadevah, ki se nanašajo na zaposlene, in prenehanju mandata guvernerja (CON/2013/61), Španija, 16. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Mnenje o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (CON/2013/67), Slovenija, 13. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 416. Mnenje o zagotavljanju premoženja za zavarovanje centralni banki Danmarks Nationalbank prek samodejnega zavarovanja (CON/2013/60), Danska, 13. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Mnenje o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (CON/2013/59), Belgija, 12. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 418. Mnenje o registru računovodskih izkazov (CON/2013/58), Slovaška, 7. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Mnenje o posebni likvidaciji kreditnih institucij (CON/2013/57), Grčija, 6. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Mnenje o novem madžarskem okviru integriranega nadzora (CON/2013/56), Madžarska, 26. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Mnenje o ukrepih za spodbujanje dajanja dolgoročnih posojil (CON/2013/55), Belgija, 26. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 422. Mnenje o makrobonitetnem nadzoru nad nacionalnim finančnim sistemom  (CON/2013/54), Ciper, 24. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Mnenje o finančni neodvisnosti centralne banke Sveriges riksbank (CON/2013/53), Švedska, 24. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Mnenje o nadzoru zadružnih kreditnih institucij (CON/2013/51), Ciper, 23. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Mnenje o hranilnicah in bančnih skladih (CON/2013/52), Španija, 23. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Mnenje o ukrepih za stabilizacijo (CON/2013/50), Romunija, 12. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Mnenje o podružnicah kreditnih institucij s sedežem zunaj EGP (CON/2013/49), Irska, 9. 7. 2013.
 428. Mnenje o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 glede uvedbe eura v Latviji in o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 glede menjalnega razmerja eura za Latvijo  (CON/2013/48), UL C 204, 18. 7. 2013, str. 1.Dodatne informacije
 429. Mnenje o zahtevah glede obveznih rezerv v zvezi z uvedbo eura (CON/2013/47), Latvija, 3. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Mnenje o reformah glede prejemkov in pokojnin (CON/2013/46), Irska, 28. 6. 2013.
 431. Mnenje o makrobonitetnem mandatu centralne banke Lietuvos bankas (CON/2013/45), Litva, 26. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Mnenje o posebnem davku v zvezi s kreditnimi institucijami (CON/2013/44), Ciper, 19. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Mnenje o ravnanju z eurobankovci, ki so bili nevtralizirani s protiropnimi napravami (CON/2013/43), Belgija, 12. 6. 2013.
 434. Mnenje o načrtih sanacije in reševanja (CON/2013/42), Belgija, 10. 6. 2013.
 435. Mnenje o spremembah v upravljanju centralne banke Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Ciper, 5. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Mnenje o makrobonitetnem nadzoru nad nacionalnim finančnim sistemom (CON/2013/39), Romunija, 3. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Mnenje o novih nadzornih nalogah centralne banke Magyar Nemzeti Bank  (CON/2013/40), Madžarska, 3. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Mnenje o helenskem skladu za finančno stabilnost (CON/2013/38), Grčija, 29. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravni zaščiti eura in drugih valut pred ponarejanjem ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2000/383/PNZ (CON/2013/37), UL C 179, 25. 6. 2013, str. 9.Dodatne informacije
 440. Mnenje o statusu kreditnih institucij in oblikovanju družb za financiranje (CON/2013/36), Francija, 24. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Mnenje o predlogu uredbe Sveta o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev namenjenih obtoku (CON/2013/35), UL C 176, 21. 6. 2013, str. 11.Dodatne informacije
 442. Mnenje o ukrepih glede dolgov prezadolženih posameznikov  (CON/2013/34), Grčija, 23. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Mnenje o varstvu hipotekarnih dolžnikov (CON/2013/33), Španija, 22. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Mnenje o predlogu direktive o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter o predlogu uredbe o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev (CON/2013/32), UL C 166, 12. 6. 2013, str. 2.Dodatne informacije
 445. Mnenje o krepitvi institucionalne vloge in neodvisnosti centralne banke Banca Naţională a României (CON/2013/31), Romunija, 7. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Mnenje o makrobonitetni politiki (CON/2013/30), Malta, 30. 4. 2013.
 447. Mnenje o registru potrošniških kreditov (CON/2013/29), Francija, 26. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Mnenje o zaščiti pred tveganji in ločitvi bančnih poslov (CON/2013/28), Nemčija, 19. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Mnenje o okviru za državna jamstva in državnih jamstvih za družbi Dexia SA in Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), Belgija, 15. 4. 2013.
 450. Mnenje o kriznem načrtovanju in zgodnjem posredovanju v zvezi s kreditnimi institucijami (CON/2013/26), Avstrija, 11. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Mnenje o skladu za zajamčene vloge (CON/2013/25), Španija, 10. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Mnenje o dogovorih o finančnem zavarovanju (CON/2013/24), Malta, 5. 4. 2013.
 453. Mnenje o posebnih hipotekarnih poslih (CON/2013/23), Slovaška, 2. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Mnenje o poročanju v zvezi s plačilno bilanco (CON/2013/22), Avstrija, 25. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Mnenje o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (CON/2013/21), Slovenija, 22. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 456. Mnenje o mirujočih depozitnih računih pri kreditnih institucijah (CON/2013/20), Grčija, 19. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Mnenje o dokapitalizaciji kreditnih institucij (CON/2013/19), Portugalska, 19. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Mnenje o omejitvi plačil v gotovini (CON/2013/18), Belgija, 18. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 459. Mnenje o dokapitalizaciji kreditnih institucij (CON/2013/17), Grčija, 12. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Mnenje o prispevkih centralne banke Oesterreichische Nationalbank v sklad za zmanjševanje revščine in rast pri Mednarodnem denarnem skladu in o dvostranski posojilni pogodbi med Mednarodnim denarnim skladom in centralno banko Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), Avstrija, 4. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Mnenje o razdelitvi dobička centralne banke Bank of Greece  (CON/2013/15), Grčija, 20. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Mnenje o okviru za nadzor finančnega trga (CON/2013/14), Poljska, 20. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Mnenje o spremenjenem izračunu letnega prispevka za finančno stabilnost (CON/2013/13), Belgija, 18. 2. 2013.
 464. Mnenje o sprejemanju depozitov in vodenju računov vrednostnih papirjev s strani zakladnice (CON/2013/12), Madžarska, 12. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Mnenje o omejitvah plačil v gotovini pri izplačevanju plač (CON/2013/11), Finska, 8. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Mnenje o okviru za reševanje kreditnih in drugih institucij (CON/2013/10), Ciper, 1. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Mnenje o omejitvah plačil v gotovini (CON/2013/9), Danska, 1. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Mnenje o državnem jamstvu za nekatere obveznosti hčerinskih družb družbe Dexia SA (CON/2013/8), Francija, 1. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Mnenje o transakcijah s kreditnimi plačili in direktnimi obremenitvami (CON/2013/7), Italija, 30. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Mnenje o novih pristojnostih centralne banke Banca Naţională a României v zvezi z državnimi vrednostnimi papirji in zamenjavami kreditnega tveganja državnih vrednostnih papirjev (CON/2013/6), Romunija, 29. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Mnenje o kreditnih zadrugah (CON/2013/5), Poljska, 14. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Mnenje ECB o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), kar zadeva funkcije depozitarja, plačne politike in sankcije (CON/2013/4), UL C 96, 4. 4. 2013, str. 18.
 473. Mnenje o zgodnjem posredovanju, prestrukturiranju in reševanju kreditnih institucij (CON/2013/3), Španija, 9. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Mnenje o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi instrumenta za zagotavljanje finančne pomoči državam članicam, katerih valuta ni euro  (CON/2013/2), UL C 96, 4. 4. 2013, str. 11.Dodatne informacije
 475. Mnenje o okviru za nadzor finančnega trga (CON/2013/1), Poljska, 4. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Mnenje o novih ukrepih glede kreditnega registra na Irskem (CON/2012/111), Irska, 21. 12. 2012.
 477. Mnenje o zahtevah glede obveznih rezerv za kreditne institucije (CON/2012/110), Litva, 21. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Mnenje o vzpostavitvi kapitalskih blažilnikov za banko Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), Italija, 17. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Mnenje o družbah za upravljanje (CON/2012/108), Španija, 14. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Mnenje o visokofrekvenčnem trgovanju  (CON/2012/107), Nemčija, 13. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Mnenje o bančništvu in finančni stabilnosti (CON/2012/106), Francija, 12. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami za naložbene produkte  (CON/2012/103), UL C 70, 9. 3. 2013, str. 2.Dodatne informacije
 483. Mnenje o izvedbi Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji  (CON/2012/105), Litva, 11. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Mnenje o finančni zakonodaji (CON/2012/104), Danska, 11. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Mnenje o nekaterih pogojih za dajanje posojil (CON/2012/102), Romunija, 7. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Mnenje o Zakonu o bančništvu (CON/2012/101), Slovenija, 7. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 487. Mnenje o državnem jamstvu za nekatere obveznosti podružnic družbe Dexia SA (CON/2012/100), Belgija, 30. 11. 2012.
 488. Mnenje o predlogu direktive o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij  (CON/2012/99), UL C 39, 12. 2. 2013, str. 1.Dodatne informacije
 489. Mnenje o podaljšanju irskega državnega jamstva za primerne obveznosti kreditnih institucij (CON/2012/98), Irska, 29. 11. 2012.
 490. Mnenje o različnih osnutkih regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge predložil Komisiji v sprejetje v obliki delegiranih in izvedbenih uredb Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov  (CON/2012/95), UL C 60, 1. 3. 2013, str. 1.
 491. Mnenje o uvedbi eura (CON/2012/97), Latvija, 27. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Mnenje o predlogu uredbe Sveta o prenosu posebnih nalog na Evropsko centralno banko, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, in predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) (CON/2012/96), UL C 30, 1. 2. 2013, str. 6.Dodatne informacije
 493. Mnenje o spremembah zakona o davku na finančne transakcije (CON/2012/94), Madžarska, 26. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Mnenje o davku na finančne storitve in davku na bilančno vsoto bank (CON/2012/93), Slovenija, 26. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 495. Mnenje o kritih obveznicah (Pfandbriefe) (CON/2012/92), Nemčija, 23. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Mnenje o stabilizacijskem skladu za banke  (CON/2012/91), Poljska, 19. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 497. Mnenje o spremembah okvira za dokapitalizacijo kreditnih institucij (CON/2012/90), Grčija, 16. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Mnenje o eurobankovcih in eurokovancih ter spremembah statuta centralne banke Banco de España  (CON/2012/89), Španija, 15. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Mnenje o stabilizaciji finančnega trga (CON/2012/88), Nemčija, 14. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Mnenje o zapisu imena skupne valute (CON/2012/87), Latvija, 13. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Mnenje o plačilih zaposlenim v centralni banki Banco de Portugal in o proračunu (CON/2012/86), Portugalska, 9. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (CON/2012/84), UL C 374, 4. 12. 2012, str. 2.Dodatne informacije
 503. Mnenje o državnih jamstvih za kreditne institucije (CON/2012/85), Ciper, 6. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Mnenje o omejitvah pri gotovinskih plačilih (CON/2012/83), Slovaška, 31. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Mnenje o preverjanju gotovine (CON/2012/82), Nemčija, 30. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Mnenje o razdelitvi dobička med centralno banko Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique in belgijsko državo  (CON/2012/81), Belgija, 29. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 507. Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Latvijas Banka (CON/2012/80), Latvija, 29. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Mnenje o fiskalnih pravilih ter o vodenju bančnih računov in opravljanju plačil proračunskih organizacij  (CON/2012/79), Bolgarija, 24. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Mnenje o operacijah odprtega trga in odprtih ponudbah (CON/2012/78), Romunija, 23. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Mnenje o predlogu uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 2214/96 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (HICP): posredovanje in diseminacija podindeksov HICP v zvezi z določitvijo harmoniziranih indeksov cen življenjskih potrebščin po stalnih davčnih stopnjah in o predlogu uredbe Komisije o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin v zvezi z določitvijo indeksov cen za stanovanjske nepremičnine, v katerih bivajo lastniki (CON/2012/77), UL C 73, 13. 3. 2013, str. 5.
 511. Mnenje o prostem dostopu do informacij (CON/2012/76), Irska, 19. 10. 2012.
 512. Mnenje o evropski finančni pomoči (CON/2012/75), Španija, 9. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Mnenje o novih ukrepih glede kreditnega registra na Irskem  (CON/2012/74), Irska, 5. 10. 2012.
 514. Mnenje o pripravah in spremembah zakonodaje, potrebnih za uvedbo eura (CON/2012/73), Latvija, 2. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Mnenje o konsolidiranem pravnem okviru za plačilne storitve (CON/2012/72), Poljska, 21. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Mnenje o krepitvi stabilnosti bank (CON/2012/71), Slovenija, 19. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 517. Mnenje o ukrepih v zvezi z osebno insolventnostjo (CON/2012/70), Irska, 14. 9. 2012.
 518. Mnenje o povečanju kapitala centralne banke Banque centrale du Luxembourg (CON/2012/69), Luksemburg, 7. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Mnenje o kreditnih zadrugah (CON/2012/68), Irska, 4. 9. 2012.
 520. Mnenje o zahtevah za poročanje o transakcijah pri čezmejnih storitvah (CON/2012/67), Avstrija, 24. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Mnenje o zahtevah za poročanje o zunanji trgovini  (CON/2012/66), Nemčija, 16. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Mnenje o povečanju kvote Avstrije v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2012/65), Avstrija, 13. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Mnenje o dokapitalizaciji banke Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), Italija, 3. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Mnenje o stabilizacijski proračunski politiki in odprtju računa protikriznih rezerv zakladnice pri centralni banki Lietuvos bankas (CON/2012/63), Litva, 3. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Mnenje o predlogu uredbe o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in centralnih depotnih družbah (CON/2012/62), UL C 310, 13. 10. 2012, str. 12.
 526. Mnenje o reformi nadzora dejavnosti zavarovanj in pokojninskih zavarovanj (CON/2012/61), Italija, 30. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Mnenje o državnih jamstvih (CON/2012/60), Španija, 26. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Mnenje o davku na finančne transakcije (CON/2012/59), Madžarska, 24. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Mnenje o skladu za stabilizacijo bank (CON/2012/58), Poljska, 23. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Mnenje o Slovenskem državnem holdingu (CON/2012/57), Slovenija, 20. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 531. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2012/56), UL C 218, 24. 7. 2012, str. 3.Dodatne informacije
 532. Mnenje o krepitvi finančnega nadzora in ustanovitvi odbora za finančno stabilnost  (CON/2012/55), Nemčija, 17. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Mnenje o nekaterih starih bankovcih, ki prenehajo imeti status zakonitega plačilnega sredstva  (CON/2012/54), Švedska, 17. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Mnenje o novih ukrepih za krepitev nadzora in izvrševanja v finančnih predpisih (CON/2012/52), Irska, 16. 7. 2012.
 535. Mnenje o bančnem davku in prispevkih v sistem zajamčenih vlog  (CON/2012/53), Slovaška, 16. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Mnenje o zakonih o centralni banki Central Bank of Cyprus iz let 2002 do 2007 (CON/2012/51), Ciper, 11. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Mnenje o dokapitalizaciji Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Ciper, 2. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Mnenje o centralni banki Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Madžarska, 28. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Mnenje o dokapitalizaciji bank (CON/2012/48), Slovenija, 21. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 540. Mnenje o preprečevanju zamud pri plačilih (CON/2012/47), Slovenija, 18. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 541. Mnenje o reorganizaciji in prodaji nepremičninskih sredstev v finančnem sektorju (CON/2012/46), Španija, 5. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Mnenje o povečanju kvote Madžarske v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2012/45), Madžarska, 1. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Mnenje o zakonu o centralni banki Česká národní banka (CON/2012/44), Češka, 31. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Mnenje o zakonu o centralni banki Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/43), Madžarska, 31. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Mnenje o osnutku delegirane uredbe Komisije o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom (CON/2012/42), UL C 47, 19. 2. 2013, str. 1.
 546. Mnenje o uvedbi pravnega okvira za delovanje centralnih nasprotnih strank (CON/2012/41), Poljska, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Mnenje o ukrepih glede dolgov prezadolženih posameznikov  (CON/2012/40), Grčija, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Mnenje o okviru za dokapitalizacijo in sanacijo kreditnih institucij v Grčiji  (CON/2012/39), Grčija, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Mnenje o pregledu nad storitvami in sistemi za plačila manjših vrednosti (CON/2012/38), Italija, 21. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Mnenje o omejitvah plačil v gotovini (CON/2012/37), Danska, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Mnenje o zaščiti pred ponarejanjem in kakovosti gotovinskega obtoka (CON/2012/34), Nemčija, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Mnenje o operativnih stroških, povezanih z nadzorom (CON/2012/35), Belgija, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 553. Mnenje o omejitvah poravnavanja v gotovini (CON/2012/36), Litva, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Mnenje o omejitvah plačil v gotovini (CON/2012/33), Španija, 8. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Mnenje ECB z dne 25. aprila 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih tveganega kapitala ter o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih za socialno podjetništvo  (CON/2012/32), UL C 175, 19. 6. 2012, str. 11.
 556. Mnenje ECB o skladu za zajamčene vloge in ureditvi saniranja bank (CON/2012/30), Danska, 16. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Mnenje o statutu centralne banke Bank of Greece (CON/2012/31), Grčija, 16. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Mnenje o državnem skladu za zagotovitev stabilnosti državnega pokojninskega sistema (CON/2012/29), Bolgarija, 13. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/26), Madžarska, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Mnenje o deviznih hipotekah in posojilnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine (CON/2012/27), Madžarska, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Mnenje o belgijskih kritih obveznicah in ukrepih za olajšanje mobilizacije bančnih posojil  (CON/2012/28), Belgija, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 562. Mnenje o dokapitalizaciji in sanaciji kreditnih institucij v Grčiji (CON/2012/25), Grčija, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Mnenje o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah ter o predlogu direktive o spremembi Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in Direktive 2011/61/EU o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov v zvezi s prevelikim zanašanjem na bonitetne ocene  (CON/2012/24), UL C 167, 13. 6. 2012, str. 2.Dodatne informacije
 564. Mnenje o izvedbenih ukrepih v zvezi z dokapitalizacijo (CON/2012/23), Portugalska, 30. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2012/22), Slovenija, 28. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 566. Mnenje o (i) predlogu direktive o trgih finančnih instrumentov in razveljavitvi Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta, (ii) predlogu uredbe o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (uredba o infrastrukturi evropskega trga) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, (iii) predlogu direktive o kazenskih sankcijah za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo ter (iv) predlogu uredbe o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga) (CON/2012/21), UL C 161, 7. 6. 2012, str. 3.Dodatne informacije
 567. Mnenje o sodelovanju Italije v programih Mednarodnega denarnega sklada v odgovor na finančno krizo (CON/2012/20), Italija, 16. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 568. Mnenje o imenovanju članov sveta centralne banke Latvijas Banka (CON/2012/19), Latvija, 15. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Mnenje o okrepitvi gospodarskega upravljanja v euroobmočju (CON/2012/18), UL C 141, 17. 5. 2012, str. 7.Dodatne informacije
 570. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program „Pericles 2020“)  (CON/2012/17), UL C 137, 12. 5. 2012, str. 7.Dodatne informacije
 571. Mnenje o zahtevah glede obveznih rezerv (CON/2012/16), Latvija, 29. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Mnenje o zaščiti eura pred ponarejanjem in o preverjanju pristnosti eurokovancev (CON/2012/15), Grčija, 29. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Mnenje o dokapitalizaciji in sanaciji kreditnih institucij v Grčiji (CON/2012/14), Grčija, 28. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Mnenje o državnih jamstvih (CON/2012/13), Španija, 20. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Mnenje o pogojih vrednostnih papirjev, ki jih je izdala ali zanje jamči grška država (CON/2012/12), Grčija, 17. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Mnenje o reorganizaciji španskega finančnega sektorja (CON/2012/11), Španija, 15. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Mnenje o upravljanju z likvidnostjo na računih zakladnice pri centralni banki Banca d’Italia in o izbiranju nasprotnih strank za s tem povezane posle (CON/2012/9), Italija, 13. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu, in Direktive Komisije 2007/14/ES (CON/2012/10), UL C 93, 30. 3. 2012, str. 2.Dodatne informacije
 579. Mnenje o sistemu za spremljanje transakcij z nematerializiranimi vrednostnimi papirji (CON/2012/8), Grčija, 10. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Mnenje o sistemu obveznih rezerv (CON/2012/7), Romunija, 10. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Mnenje o pokojninski reformi v javnem sektorju (CON/2012/6), Irska, 26. 1. 2012.
 582. Mnenje o predlogu direktive o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih družb ter o predlogu uredbe o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja  (CON/2012/5), UL C 105, 11. 4. 2012, str. 1.Dodatne informacije
 583. Mnenje o nematerializiranih vrednostnih papirjih (CON/2012/3), Luksemburg, 24. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 584. Mnenje o ukrepih za stabilizacijo finančnega trga (CON/2012/2), Nemčija, 24. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 585. Mnenje o jamstveni shemi za obveznosti italijanskih bank in o zamenjavi bankovcev lire (CON/2012/4), Italija, 24. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 586. Mnenje o plačah javnih uslužbencev (CON/2012/1), Ciper, 4. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Mnenje o spremembah grške ureditve saniranja kreditnih institucij (CON/2011/107), Grčija, 22. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Mnenje o neodvisnosti centralne banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Madžarska, 22. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 589. Mnenje o centralni banki Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Madžarska, 14. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 590. Mnenje o ustanovitvi in financiranju sklada za sanacijo ter o spremenjenem izračunu prispevkov v sistem zajamčenih vlog (CON/2011/103), Belgija, 12. 12. 2011.
 591. Mnenje o preverjanju pristnosti eurokovancev in obdelovanju eurokovancev, ki niso primerni za obtok, ter o nalaganju administrativnih ukrepov in kazni (CON/2011/105), Malta, 9. 12. 2011.
 592. Mnenje o plačilu povečanja kvote Romunije v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2011/102), Romunija, 9. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Mnenje o zakonodaji o trgih vrednostnih papirjev (CON/2011/101), Finska, 7. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 594. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2011/100), UL C 364, 14. 12. 2011, str. 7.Dodatne informacije
 595. Mnenje o revidiranih spremembah pravil o razdelitvi dobička centralne banke Lietuvos bankas (CON/2011/99), Litva, 7. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 596. Mnenje o zakonodaji, ki ureja financiranje centralnega registra številk bančnih računov (CON/2011/98), Belgija, 7. 12. 2011.
 597. Mnenje o fiskalni odgovornosti (CON/2011/96), Slovaška, 5. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Mnenje o zastopstvu in plačilu kvote v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2011/97), Estonija, 5. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 599. Mnenje o dokapitalizaciji kreditnih institucij s strani drzave (CON/2011/95), Portugalska, 22. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Mnenje o zaščiti pred ponarejanjem in ohranjanju kakovosti gotovinskega obtoka  (CON/2011/94), Italija, 18. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Mnenje o upravljanju finančne krize in ustanovitvi neodvisnega sklada za finančno stabilnost  (CON/2011/93), Ciper, 15. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Mnenje o zaščiti pred ponarejanjem in ohranjanju kakovosti gotovinskega obtoka (CON/2011/92), Nemčija, 11. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Mnenje o spremembah pravil o razdelitvi dobička centralne banke Lietuvos bankas (CON/2011/91), Litva, 10. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 604. Mnenje o vplačilu povečanja kvote Portugalske v Mednarodnem denarnem skladu s strani centralne banke Banco de Portugal (CON/2011/89), Portugalska, 9. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 605. Mnenje o jamstvu za izgube v zvezi s razširjeno odškodninsko shemo (CON/2011/90), Danska, 9. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 606. Mnenje o podaljšanju irskega državnega jamstva za primerne obveznosti kreditnih institucij (CON/2011/88), Irska, 7. 11. 2011.
 607. Mnenje o deviznih hipotekah in posojilnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine (CON/2011/87), Madžarska, 4. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 608. Mnenje o stabilizacijskih ukrepih in premostitvenih bankah (CON/2011/86), Romunija, 31. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 609. Mnenje o državnem jamstvu za nekatera posojila, odobrena družbama Dexia SA in Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Francija, 24. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 610. Mnenje o sanacijskih ukrepih za kreditne institucije  (CON/2011/84), Irska, 21. 10. 2011.
 611. Mnenje o zgodnjih intervencijskih ukrepih ter spremembah ureditve saniranja in prenehanja kreditnih in finančnih institucij, ki so pod nadzorom centralne banke Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugalska, 19. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 612. Mnenje o državnem jamstvu za nekatera posojila, odobrena družbama Dexia SA in Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Luksemburg, 18. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Mnenje o spremembah pravil o hipotekarnih in komunalnih obveznicah (CON/2011/81), Slovenija, 17. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 614. Mnenje o registru računovodskih izkazov (CON/2011/80), Slovaška, 14. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 615. Mnenje o državnem jamstvu za nekatera posojila, odobrena družbama Dexia SA in Dexia Crédit Local SA (CON/2011/79), Belgija, 13. 10. 2011.
 616. Mnjene o sankcijah v zvezi z zaščito eura pred ponarejanjem (CON/2011/78), Slovenija, 7. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 617. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2011/77), UL C 301, 12. 10. 2011, str. 2.Dodatne informacije
 618. Mnenje o reformi sistema zajamčenih vlog (CON/2011/76), Nizozemska, 4. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Mnenje o obveznih rezervah (CON/2011/75), Češka, 30. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 620. Mnenje o statistiki, o medbančnem denarnem trgu in trgu državnih obveznic, ki ju upravlja Banca Naţională a României, ter o sistemu deviznih in obveznih rezerv (CON/2011/73), Romunija, 21. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 621. Mnenje o dajanju posojil fizičnim osebam (CON/2011/74), Romunija, 20. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 622. Mnenje o spremembah grškega sistema za saniranje kreditnih institucij (CON/2011/72), Grčija, 19. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 623. Mnenje o kategorijah posrednikov, ki so pooblaščeni za vodenje računov vrednostnih papirjev, denominiranih v tujih valutah ali obračunskih enotah (CON/2011/71), Belgija, 15. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 624. Mnenje o dovoljenju za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke  (CON/2011/70), Slovenija, 9. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 625. Mnenje o novih ukrepih za krepitev nadzora in izvrševanja v finančnih predpisih (CON/2011/69), Irska, 9. 9. 2011.
 626. Mnenje o ratifikaciji spremembe statuta Mednarodnega denarnega sklada s strani Italije in o povečanju kvote (CON/2011/68), Italija, 7. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Mnenje o zahtevah po odgovornem dajanju posojil za kreditne institucije (CON/2011/67), Litva, 26. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 628. Mnenje o predlogu uredbe o izdaji eurokovancev ter o predlogu uredbe o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku  (CON/2011/65), UL C 273, 16. 9. 2011, str. 2.
 629. Mnenje o posebnem davku na finančne institucije, ki poslujejo na Slovaškem (CON/2011/66), Slovaška, 23. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 630. Mnenje o zaščiti pred ponarejanjem in ohranjanju kakovosti gotovinskega obtoka (CON/2011/64), Belgija, 18. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 631. Mnenje o uvedbi zbirnih računov v pravni okvir za klirinške in poravnalne sisteme (CON/2011/63), Poljska, 17. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 632. Mnenje o spremembah pravnega okvira za plačilne ter klirinške in poravnalne sisteme  (CON/2011/62), Poljska, 5. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 633. Mnenje o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (CON/2011/61), Slovenija, 5. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 634. Mnenje o kriznih intervencijskih ukrepih za finančne institucije v težavah  (CON/2011/60), Nizozemska, 20. 7. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Mnenje o recikliranju gotovine ter zaščiti nacionalnega in tujih zakonitih plačilnih sredstev pred ponarejanjem  (CON/2011/59), Madžarska, 20. 7. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 636. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine  (CON/2011/58), UL C 240, 18. 8. 2011, str. 3.
 637. Mnenje o pretvorbi podružnic tujih kreditnih institucij v hčerinske družbe  (CON/2011/57), Poljska, 5. 7. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 638. Mnenje o predlogu sklepa Sveta o podpisu in sklenitvi monetarnega sporazuma med Evropsko unijo in Francosko republiko v zvezi z ohranitvijo eura na Saint-Barthélemyju po spremembi položaja tega otoka v razmerju do Evropske unije  (CON/2011/56), UL C 213, 20. 7. 2011, str. 21.Dodatne informacije
 639. Mnenje o harmonizaciji zakonodaje v zvezi s sistemom TARGET2-Securities in o pooblastilu Banke Slovenije za izrekanje sankcij v zvezi z investicijskimi storitvami (CON/2011/55), Slovenija, 30. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 640. Mnenje o čezmejnih transakcijah (CON/2011/54), Španija, 28. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 641. Mnenje o madžarskem državnem revizijskem uradu v zvezi z revizijo centralne banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), Madžarska, 22. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Mnenje o obveznosti izmenjave informacij in sodelovanja med nacionalnimi nadzornimi organi (CON/2011/52), Bolgarija, 22. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 643. Mnenje o obtoku bankovcev in kovancev  (CON/2011/51), Češka, 22. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 644. Mnenje o kapitalski in upravljavski strukturi centralnega depozitarja (CON/2011/50), Bolgarija, 20. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 645. Mnenje o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska v zvezi s finančnim nadzorom in potrošniškimi krediti (CON/2011/49), Slovaška, 10. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 646. Mneje o priporočilu Sveta o imenovanju predsednika ECB (CON/2011/48), UL C 182, 23. 6. 2011, str. 6.
 647. Mnenje o novi zakonodaji o kreditnem registru (CON/2011/47), Latvija, 3. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 648. Mnenje o reformi nadzora nad finančnim trgom v Litvi (CON/2011/46), Litva, 30. 5. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Mnenje o uvedbi odškodninske sheme za bančne institucije v težavah (CON/2011/45), Danska, 24. 5. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 650. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji  (CON/2011/44), UL C 203, 9. 7. 2011, str. 3.Dodatne informacije
 651. Mnenje o raznih spremembah zakona o centralni banki Bank Ċentrali ta’ Malta/ Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18. 5. 2011.
 652. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2003/71/ES in 2009/138/ES glede pristojnosti Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge  (CON/2011/42), UL C 159, 28. 5. 2011, str. 10.Dodatne informacije
 653. Mnenje o spremembah zakonodaje o dokoncnosti poravnave in dogovorih o financnem zavarovanju (CON/2011/41), Belgija, 29. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 654. Mnenje o spremembah ureditve registra finančnega premoženja (CON/2011/40), Slovenija, 27. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 655. Mnenje o sanacijskih ukrepih za kreditne institucije (CON/2011/39), Irska, 26. 4. 2011.
 656. Mnenje o spremembah strukture upravljanja v centralni banki Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Avstrija, 20. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 657. Mnenje o krepitvi upravljanja centralne banke De Nederlandsche Bank in organa za finančne trge (CON/2011/37), Nizozemska, 18. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 658. Mnenje o spremembah statuta Banke Grčije (CON/2011/36), Grčija, 14. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 659. Mnenje o postopku upravljanja tveganja poravnave za neto sisteme poravnave (CON/2011/35), Romunija, 13. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 660. Mnenje o pravnem okviru za sklad za posojila in konsignacijo ter o spremembah sheme ze krepitev likvidnosti grškega gospodarstva po mednarodni finančni krizi (CON/2011/34), Grčija, 13. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 661. Mnenje o predlogu ustave v zvezi s centralno banko Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Madžarska, 12. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 662. Mnenje o predlogu uredbe o uvajanju tehničnih zahtev za kreditne prenose in neposredne bremenitve v eurih (CON/2011/32), UL C 155, 25. 5. 2011, str. 1.Dodatne informacije
 663. Mnenje o davku na bilančno vsoto bank  (CON/2011/31), Slovenija, 6. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 664. Mnenje o financiranju centralnega registra številk bančnih računov (CON/2011/30), Belgija, 6. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 665. Mnenje o posebnem davku za banke in o ustanovitvi neodvisnega sklada za finančno stabilnost (CON/2011/29), Ciper, 4. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 666. Mnenje o odpravi naloge centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, da deluje kot centralni depozitar za protestne listine (CON/2011/28), Belgija, 25. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 667. Mnenje o spremembah predpisov o dokončnosti poravnave in dogovorih o finančnem zavarovanju (CON/2011/26), Romunija, 23. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +