Všetky stanoviská ECB

 1. Stanovisko k núdzovej pomoci na zvýšenie likvidity poskytovanej Lietuvos bankas (CON/2020/11), Litva, 30. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Stanovisko k úzkej spolupráci medzi Európskou centrálnou bankou a Hrvatska narodna banka v rámci Jendotného mechanizmu dohľadu a k makroprudenciálnemu mandátu a makroprudenciálnym nástrojom Hrvatska narodna banka  (CON/2020/10), Chorvátsko, 25. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Stanovisko k dohľadu nad platobnými systémami a prevádzkovateľmi platobných systémov (CON/2020/9), Cyprus, 19. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Stanovisko k Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Chorvátsko, 18. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Stanovisko k dozornej rade Eesti Pank (CON/2020/7), Estónsko, 5. 2. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Stanovisko k zmenám štruktúry riadenia De Nederlandsche Bank a k formálnemu zriadeniu výboru pre finančnú stabilitu (CON/2020/6), Holandsko, 3. 2. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Stanovisko k právomociam BNB ukladať sankcie v rámci úzkej spolupráce a k oficiálnemu výmennému kurzu bulharského leva (CON/2020/5), Bulharsko, 30. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Stanovisko k právu správcov konkurznej podstaty a likvidátorov úverových inštitúcií držať peňažné prostriedky na účte v Latvijas Banka (CON/2020/4), Lotyšsko, 30. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií centrálnych protistrán (CON/2020/3), Nemecko, 14. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Stanovisko k opatreniam na obmedzenie makroprudenciálnych rizík úverov na obytné nehnuteľnosti (CON/2020/1), Nemecko, 8. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Stanovisko k zákonu o obrane štátu (CON/2020/2), Estónsko, 7. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti  (CON/2019/46), Holandsko, 30. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Stanovisko k platobným službám a platobným systémom (CON/2019/45), Bulharsko, 17. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Stanovisko k daniam z aktív niektorých účastníkov finančného trhu a k dodatočným daniam z príjmov právnických osôb pre niektoré úverové inštitúcie (CON/2019/44), Litva, 16. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB (CON/2019/43), 11. 12. 2019.Dodatočné informácie
 16. Stanovisko k systému záruk pre sekuritizácie úverov, ktorých pôvodcami sú úverové inštitúcie (CON/2019/42), Grécko, 6. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Stanovisko k požiadavke poskytovať hotovostné služby niektorými úverovými inštitúciami a pobočkami (CON/2019/41), Švédsko, 26. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Stanovisko k zvýšeniu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií  (CON/2019/40), Slovensko, 26. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 19. Stanovisko k daňovým znevýhodneniam používania hotovosti (CON/2019/39), Grécko, 20. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Stanovisko k bezpečnosti sietí a informačných systémov (CON/2019/38), Španielsko, 11. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Stanovisko k zmenám zákona o Latvijas Banka (CON/2019/36), Lotyšsko, 25. 10. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB  (CON/2019/35), Ú. v. EÚ C 374, 23. 10. 2019, s. 2.
 23. Stanovisko k dodatočným makroprudenciálnym nástrojom, ktoré sa týkajú hypotekárnych úverov na nehnuteľnosti na bývanie (CON/2019/34), Luxembursko, 27. 9. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Stanovisko k ochrane eura proti falšovaniu a k overovaniu pravosti euromincí (CON/2019/33), Luxembursko, 23. 9. 2019.
 25. Stanovisko k pravidlám, ktoré majú dodržiavať finančné inštitúcie pri tvorbe politík odmeňovania (CON/2019/32), Holandsko, 5. 9. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Stanovisko k slobodnému prístupu k informáciám (CON/2019/31), Holandsko, 4. 9. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Stanovisko k predaju a nákupu kreditných facilít (CON/2019/30), Cyprus, 16. 8. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Stanovisko k obmedzeniu prevodov hypotekárnych pohľadávok (CON/2019/29), Poľsko, 9. 8. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní prezidentky ECB (CON/2019/28), Ú. v. EÚ C 258, 25. 7. 2019, s. 2.Dodatočné informácie
 30. Stanovisko ku konverzii úverov denominovaných vo švajčiarskych frankoch (CON/2019/27), Slovinsko, 18. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Stanovisko k výplate peňažných prostriedkov nekvalifikovaným držiteľom podriadených dlhopisov a menšinovým akcionárom bánk, v ktorých mala Slovinská republika väčšinový vlastnícky podiel a ktoré boli dotknuté mimoriadnymi opatreniami Banka Slovenije (CON/2019/26), Slovinsko, 9. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Stanovisko k vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré majú byť prijaté s cieľom nadviazať úzku spoluprácu medzi Európskou centrálnou bankou a Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Chorvátsko, 8. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Stanovisko k vlastníckej štruktúre Banca d’Italia a k vlastníctvu zlatých rezerv (CON/2019/23), Taliansko, 24. 6. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Stanovisko k štruktúre riadenia a finančnej nezávislosti Central bank of Cyprus a k zmenám ústavy týkajúcim sa Central bank of Cyprus (CON/2019/24), Cyprus, 21. 6. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Stanovisko k cieľom a riadeniu lotyšskej komisie pre finančné a kapitálové trhy (CON/2019/22), Lotyšsko, 12. 6. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Stanovisko k reforme dohľadu nad bankovým a finančným trhom (CON/2019/21), Rakúsko, 31. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Stanovisko k súdnej ochrane bývalých držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2019/20), Slovinsko, 28. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Stanovisko ECB k revízii právneho rámca, ktorý upravuje portugalský systém finančného dohľadu (CON/2019/19), Portugalsko, 21. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Stanovisko k dani z finančných aktív bánk a k referenčnej hodnote úrokových sadzieb pre zmluvy o spotrebiteľskom úvere (CON/2019/18), Rumunsko, 10. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Stanovisko k bezpečnosti sietí a informačných systémov (CON/2019/17), Cyprus, 2. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Stanovisko k účasti na jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií (CON/2019/16), Bulharsko, 17. 4. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Stanovisko k lobingu (CON/2019/15), Česká republika, 11. 4. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Stanovisko ECB k požiadavke na súhlas dlžníkov s prevodom úverov zabezpečených hypotékami na nehnuteľnosti určené na bývanie (CON/2019/14), Írsko, 29. 3. 2019.
 44. Stanovisko k súdnej ochrane bývalých držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2019/13), Slovinsko, 27. 3. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Stanovisko k zmenám štruktúry riadenia v Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgicko, 26. 3. 2019.
 46. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB (CON/2019/11), Ú. v. EÚ C 94, 12. 3. 2019, s. 2.
 47. Stanovisko k vytvoreniu makroprudenciálnej rady (CON/2019/10), Španielsko, 28. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Stanovisko k návrhu zákona o ochrane hlavného bydliska (CON/2019/9), Grécko, 27. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Stanovisko k súdnym príkazom na odovzdanie hlavného súkromného obydlia (CON/2019/8), Írsko, 18. 2. 2019.
 50. Stanovisko k udeľovaniu povolení poskytovateľom mikropôžičiek a k dohľadu nad nimi (CON/2019/7), Grécko, 15. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu  (CON/2019/6), Ú. v. EÚ C 84, 6. 3. 2019, s. 1.Dodatočné informácie
 52. Stanovisko k zákazu používania bankoviek v nominálnej hodnote 500 EUR a k niektorým zmenám právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (CON/2019/5), Dánsko, 12. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti (CON/2019/4), Španielsko, 1. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Stanovisko k odmeňovaniu členov riadiacich orgánov a vyšších riadiacich pracovníkov v Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Poľsko, 30. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Stanovisko k dohľadu Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta nad agentúrami úverových referencií a nad platobnými službami (CON/2019/2), Malta, 21. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy (CON/2019/1), Estónsko, 3. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Stanovisko k makroprudenciálnym nástrojom (CON/2018/58), Španielsko, 21. 12. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Stanovisko k organizácii fungovania centrálneho registra bankových účtov a finančných transakcií (CON/2018/57), Belgicko, 14. 12. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 59. Stanovisko k zmenám ustanovení o zodpovednosti členov bankovej rady a zamestnancov Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumunsko, 11. 12. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Stanovisko k zmenenému návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ako aj súvisiace právne predpisy (CON/2018/55), 7. 12. 2018.Dodatočné informácie
 61. Stanovisko k návrhu smernice o správcoch úverov, nákupcoch úverov a vymáhaní kolaterálu (CON/2018/54), Ú. v. EÚ C 444, 20. 11. 2018, s. 15.Dodatočné informácie
 62. Stanovisko k makroprudenciálnemu mandátu Българска народна банка (Bulharskej národnej banky) a k správe a riadeniu úverových inštitúcií (CON/2018/52), Bulharsko, 19. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Stanovisko k implementácii odporúčaní konvergenčnej správy do zákona o Българска народна банка (Bulharskej národnej banke) (CON/2018/53), Bulharsko, 16. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Stanovisko k návrhu nariadenia o zriadení európskeho nástroja stabilizácie investícií (CON/2018/51), Ú. v. EÚ C 444, 10. 12. 2018, s. 11.Dodatočné informácie
 65. Stanovisko k posilneniu finančného dohľadu a ochrany investorov (CON/2018/50), Poľsko, 9. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Stanovisko k vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré majú byť prijaté s cieľom nadviazať úzku spoluprácu medzi Európskou centrálnou bankou a Българска народна банка (Bulharskou národnou bankou) (CON/2018/49), Bulharsko, 9. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Maďarsko, 8. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Stanovisko k určeniu základných služieb a prevádzkovateľov základných služieb na účely bezpečnosti sietí a informačných systémov  (CON/2018/47), Slovinsko, 8. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Stanovisko k revízii fínskeho zákona o požiadavkách na pripravenosť platných vo finančnom sektore (CON/2018/46), Fínsko, 26. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Stanovisko k právnemu rámcu pre Štátny kontrolný úrad (CON/2018/45), Chorvátsko, 26. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Stanovisko k pravidlám, ktoré majú dodržiavať systémovo významné úverové inštitúcie pri stanovovaní pravidiel týkajúcich sa pevných zložiek odmeňovania (CON/2018/44), Holandsko, 23. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Stanovisko k zriadeniu národnej databázy nárokov z poistenia (CON/2018/43), Írsko, 28. 9. 2018.
 73. Stanovisko k úprave reformy družstevných bánk (banche popolari) a družstevných bankových skupín (CON/2018/42), Taliansko, 11. 9. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Stanovisko k novým pravidlám o zaokrúhľovaní platieb v eurách (CON/2018/41), Belgicko, 4. 9. 2018.
 75. Stanovisko k prenosu administratívnych údajov na štatistické účely (CON/2018/40), Nemecko, 3. 9. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Stanovisko k návrhu nariadenia o niektorých poplatkoch za cezhraničné platby v Únii a o poplatkoch za menovú konverziu (CON/2018/38), Ú. v. EÚ C 382, 23. 10. 2018, s. 7.Dodatočné informácie
 77. Stanovisko ku kritickej infraštruktúre, kybernetickej bezpečnosti a krytým dlhopisom (CON/2018/39), Slovensko, 31. 8. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 78. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ, a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov (CON/2018/37), Ú. v. EÚ C 382, 23. 10. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
 79. Stanovisko k preskúmaniu prudenciálneho zaobchádzania s investičnými spoločnosťami (CON/2018/36), Ú. v. EÚ C 378, 19. 10. 2018, s. 5.Dodatočné informácie
 80. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu („program Pericles IV“) (CON/2018/35), Ú. v. EÚ C 378, 16. 8. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
 81. Stanovisko k recipročnému uplatňovaniu makroprudenciálnych nástrojov v Luxembursku (CON/2018/34), Luxembursko, 27. 7. 2018.
 82. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany (CON/2018/33), Ú. v. EÚ C 303, 29. 8. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
 83. Stanovisko k návrhu nariadenia o minimálnom krytí strát pri problémových expozíciách (CON/2018/32), Ú. v. EÚ C 79, 4. 3. 2019, s. 1.Dodatočné informácie
 84. Stanovisko k regulácii podnikateľskej činnosti v oblasti vlastníctva úverových zmlúv (CON/2018/31), Írsko, 5. 7. 2018.
 85. Stanovisko k požiadavkám na splácanie hypotekárnych úverov (CON/2018/30), Švédsko, 15. 6. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Stanovisko k viacerým ustanoveniam finančného práva (CON/2018/29), Belgicko, 8. 6. 2018.
 87. Stanovisko k úprave vzorca na stanovenie sadzby, ktorou sa úročí francúzsky sporiaci nástroj livret A a niektoré iné francúzske regulované sporiace účty (CON/2018/28), Francúzsko, 7. 6. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Stanovisko k vytvoreniu rámca pre bezpečnosť sietí a informačných systémov všeobecného záujmu (CON/2018/27), Belgicko, 18. 5. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 89. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), ako aj súvisiace právne predpisy; a k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (CON/2018/26), Ú. v. EÚ C 251, 18. 7. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
 90. Stanovisko k administratívnym sankciám a trestným činom v súvislosti s poskytnutím nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Írsko, 11. 5. 2018.
 91. Stanovisko k návrhu smernice Rady, ktorou sa prijímajú ustanovenia týkajúce sa posilnenia fiškálnej zodpovednosti a strednodobého rozpočtového smerovania v členských štátoch (CON/2018/25), Ú. v. EÚ C 261, 25. 7. 2018, s. 1.Dodatočné informácie
 92. Stanovisko k štruktúre riadenia a finančnej nezávislosti Central bank of Cyprus (CON/2018/23), Cyprus, 11. 5. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Stanovisko k identifikácii a dohľadu nad kritickými infraštruktúrami na účely bezpečnosti informačných technológií  (CON/2018/22), Estónsko, 27. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Stanovisko ku konverzii úverov denominovaných vo švajčiarskych frankoch (CON/2018/21), Slovinsko, 16. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Stanovisko k návrhu nariadenia o zriadení Európskeho menového fondu  (CON/2018/20), Ú. v. EÚ C 220, 25. 6. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
 96. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ako aj súvisiace právne predpisy (CON/2018/19), Ú. v. EÚ C 255, 20. 7. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
 97. Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy (CON/2018/18), Česká republika, 9. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Stanovisko k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka a zákona o Štátnom kontrolnom úrade (CON/2018/17), Chorvátsko, 6. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Stanovisko k zriadeniu rámca pre sekuritizácie (CON/2018/16), Cyprus, 4. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Stanovisko k bezpečnosti a ochrane kritických infraštruktúr (CON/2018/15), Belgicko, 21. 3. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 101. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní viceprezidenta ECB (CON/2018/14), 7. 3. 2018.
 102. Stanovisko k riešeniu nesplácaných hypotekárnych úverov (CON/2018/13), Írsko, 5. 3. 2018.
 103. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (CON/2018/12), Ú. v. EÚ C 120, 6. 4. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
 104. Stanovisko k dodatočným makroprudenciálnym nástrojom, ktoré sa týkajú hypotekárnych úverov na nehnuteľnosti na bývanie (CON/2018/9), Luxembursko, 19. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Stanovisko k povereniu Bank of Greece novými úlohami, ktoré sa týkajú výmenných poplatkov za platobné transakcie viazané na kartu (CON/2018/11), Grécko, 15. 2. 2018.
 106. Stanovisko k povereniu Central Bank of Cyprus novými úlohami, ktoré sa týkajú výmenných poplatkov za platobné transakcie viazané na kartu (CON/2018/10), Cyprus, 14. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Stanovisko k vráteniu peňažných prostriedkov Slovinskej republike z určených daňových rajov (CON/2018/8), Slovinsko, 14. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Stanovisko k spoliehaniu sa úverových inštitúcií na zdroje, ktoré pochádzajú od finančných korporácií (CON/2018/7), Maďarsko, 6. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Stanovisko k zdrojom financovania a správe Maltského úradu pre finančné služby  (CON/2018/6), Malta, 6. 2. 2018.
 110. Stanovisko k dokumentom s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (CON/2018/5), Slovinsko, 31. 1. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Stanovisko k organizácii centrálneho registra bankových účtov a finančných transakcií (CON/2018/4), Belgicko, 26. 1. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 112. Stanovisko k trhom s finančnými nástrojmi (CON/2018/3), Slovinsko, 11. 1. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Stanovisko k trhom s finančnými nástrojmi (CON/2018/2), Grécko, 9. 1. 2018.
 114. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky (CON/2018/1), Ú. v. EÚ C 77, 1. 3. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
 115. Stanovisko ECB k obmedzeniu počtu ústredných úverových družstiev (CON/2017/54), Litva, 4. 12. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Stanovisko k povereniu Lietuvos bankas funkciou fiškálneho agenta Medzinárodného menového fondu (CON/2017/53), Litva, 1. 12. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Stanovisko k referenčným hodnotám vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (CON/2017/52), Bulharsko, 29. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Stanovisko k zmenám rámca rozhodovania v Българска народна банка (Bulharskej národnej banke) (CON/2017/51), Bulharsko, 27. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Stanovisko k transakciám so spriaznenými osobami (CON/2017/50), Bulharsko, 27. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Stanovisko k právnemu predpisu o platoch a dôchodkoch (CON/2017/49), Írsko, 24. 11. 2017.
 121. Stanovisko k úpravám rámca Únie pre krízové riadenie (CON/2017/47), Ú. v. EÚ C 34, 31. 1. 2018, s. 17.Dodatočné informácie
 122. Stanovisko k zmenám rámca Únie pre kapitálové požiadavky úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2017/46), Ú. v. EÚ C 34, 31. 1. 2018, s. 5.Dodatočné informácie
 123. Stanovisko k podpore dlžníkov z úverov na bývanie, ktorí sa nachádzajú v ťažkej finančnej situácii, a k podpore dobrovoľnej reštrukturalizácie úverov na bývanie denominovaných alebo indexovaných v cudzej mene (CON/2017/48), Poľsko, 9. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Stanovisko k dočasnému zmrazeniu sadzby, ktorou sa úročí francúzsky sporiaci nástroj livret A a niektoré iné francúzske regulované sporiace účty (CON/2017/45), Francúzsko, 6. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Stanovisko k platobným službám (CON/2017/44), Cyprus, 27. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska vykonávať dohľad nad vzdelávaním finančných sprostredkovateľov a finančných agentov (CON/2017/43), Slovensko, 27. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 127. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov  (CON/2017/42), Ú. v. EÚ C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatočné informácie
 128. Stanovisko k súdnej ochrane držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2017/41), Slovinsko, 9. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti (CON/2017/40), Cyprus, 6. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010 a nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny  (CON/2017/39), Ú. v. EÚ C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatočné informácie
 131. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012 a (EÚ) 2015/2365 (CON/2017/38), Ú. v. EÚ C 372, 1. 11. 2017, s. 6.Dodatočné informácie
 132. Stanovisko k medzibankovému zúčtovaniu a vyrovnaniu (CON/2017/37), Poľsko, 20. 9. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy, vykazovaniu údajov o úveroch, makroprudenciálnym právomociam a nástrojom a k spoločným postupom v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (CON/2017/36), Slovensko, 11. 9. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 134. Stanovisko k reforme dohľadu nad finančným trhom (CON/2017/35), Rakúsko, 25. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení základný štatút NBB, so zreteľom na počet členov Rady NBB (CON/2017/34), Belgicko, 24. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 136. Stanovisko k vykazovaniu údajov o úveroch (CON/2017/33), Rakúsko, 21. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Stanovisko k určeniu Central Bank of Cyprus ako orgánu pre získavanie informácií a k zahrnutiu príslušnej výnimky z požiadavky zachovávať bankové tajomstvo (CON/2017/32), Cyprus, 21. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Please translate (CON/2017/31), Slovinsko, 14. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Stanovisko k návrhu rozhodnutia o uskutočňovaní menovej politiky Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Chorvátsko, 4. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Stanovisko k ďalšej požiadavke na splácanie hypotekárnych úverov (CON/2017/29), Švédsko, 4. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Stanovisko k prístupu do centrálneho registra úverov a do registra bankových účtov (CON/2017/28), Bulharsko, 2. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2017/27), Bulharsko, 11. 7. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Stanovisko k zákonu o Národnej nadácii pre výskum, technológiu a rozvoj (CON/2017/26), Rakúsko, 23. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Stanovisko k vlastníctvu subjektu účelovo vytvoreného na výrobu eurobankoviek (CON/2017/25), Španielsko, 16. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije (CON/2017/24), Slovinsko, 12. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Stanovisko k novej kategórii dlhových nástrojov, novému makroprudenciálnemu nástroju, vytvoreniu novej katgórie inštitúcií vykonávajúcich vyrovnanie a vylúčeniu práva na započítanie (CON/2017/23), Belgicko, 8. 6. 2017.
 147. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ  (CON/2017/22), Ú. v. EÚ C 236, 21. 7. 2017, s. 2.Dodatočné informácie
 148. Stanovisko k makroprudenciálnym opatreniam na obmedzenie systémových rizík (CON/2017/21), Rakúsko, 7. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2017/20), Belgicko, 30. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 150. Stanovisko k zriadeniu Komisie pre monitorovanie alternatívneho riešenia sporov a k rezervným fondom bankových nadácií (CON/2017/19), Španielsko, 26. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti (CON/2017/18), Portugalsko, 22. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Stanovisko k finančnej nezávislosti Sveriges riksbank (CON/2017/17), Švédsko, 18. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Stanovisko k súdnej ochrane držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2017/16), Slovinsko, 12. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Stanovisko k zákonu o platobných službách, službách vydávania elektronických peňazí a platobných systémoch (CON/2017/15), Slovinsko, 24. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Stanovisko k dodatočným makroprudenciálnym nástrojom (CON/2017/14), Švédsko, 20. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Stanovisko k rozšíreniu rozsahu údajov obsiahnutých v registri úverov (CON/2017/13), Lotyšsko, 12. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Stanovisko k zmene zákona o dohľade nad finančným trhom (CON/2017/11), Nemecko, 7. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Stanovisko k poskytovaniu poistenia proti záplavám (CON/2017/12), Írsko, 7. 4. 2017.
 159. Stanovisko k identifikácii kritických infraštruktúr na účely bezpečnosti informačných technológií  (CON/2017/10), Nemecko, 6. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Stanovisko k úverom naviazaným na cudziu menu (CON/2017/9), Poľsko, 24. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Stanovisko k obmedzeniu povinnosti prijímať platby v hotovosti (CON/2017/8), Dánsko, 21. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Stanovisko k niektorým zmenám právneho rámca pre odložené daňové pohľadávky v Grécku (CON/2017/7), Grécko, 15. 3. 2017.
 163. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania  (CON/2017/6), Ú. v. EÚ C 132, 24. 4. 2017, s. 1.Dodatočné informácie
 164. Stanovisko k poskytovaniu informácií a údajov platobnými systémami, platobnými režimami, depozitármi cenných papierov a systémami zúčtovania a vyrovnania (CON/2017/5), Poľsko, 1. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Stanovisko k účasti Talianska na niektorých programoch Medzinárodného menového fondu: na rozšírení nových mechanizmov pôžičiek, na príspevku k Programu na zníženie chudoby a podporu rastu a na novej bilaterálnej dohode o pôžičke (CON/2017/4), Taliansko, 22. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Stanovisko k povereniu Central Bank of Cyprus novými úlohami v oblasti hypotekárnych úverov (CON/2017/3), Cyprus, 17. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Stanovisko k platobným účtom (CON/2017/2), Cyprus, 15. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Stanovisko k opatreniam na podporu likvidity, preventívnej rekapitalizácii a ďalším naliehavým ustanoveniam týkajúcim sa bankového sektora (CON/2017/1), Taliansko, 3. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Stanovisko k belgickému návrhu zákona o dohľade nad spracovávateľmi platobných transakcií (CON/2016/61), Belgicko, 28. 12. 2016.
 170. Stanovisko k právomoci Českej národnej banky uskutočňovať transakcie na finančnom trhu (CON/2016/60), Česká republika, 15. 12. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije. (CON/2016/59), Slovinsko, 13. 12. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Stanovisko k preneseniu verejných úloh týkajúcich sa mincí na De Nederlandsche Bank  (CON/2016/58), Holandsko, 5. 12. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Stanovisko k náhrade nákladov na prevádzkovanie centrálneho registra úverov a registra bankových účtov (CON/2016/57), Bulharsko, 30. 11. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Stanovisko k sadzbám povinných minimálnych rezerv (CON/2016/56), Maďarsko, 18. 11. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa zrušuje štátna záruka poskytnutá v súvislosti s núdzovou pomocou na zvýšenie likvidity (CON/2016/55), Belgicko, 17. 11. 2016.
 176. Stanovisko k zvereniu právomocí Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland posudzovať hospodársku súťaž na trhu s hypotekárnymi úvermi a vydávať usmernenia poskytovateľom úverov týkajúce sa premenlivých úrokových sadzieb (CON/2016/54), Írsko, 17. 11. 2016.
 177. Stanovisko k reorganizácii povinností nemeckého spolkového úradu pre stabilizáciu finančných trhov a k implementácii usmernení EBA o riadnych politikách odmeňovania (CON/2016/53), Nemecko, 31. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Stanovisko k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Chorvátsko, 28. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Stanovisko k úprave vzorca na stanovenie sadzby, ktorou sa úročí francúzsky sporiaci nástroj livret A (CON/2016/51), Francúzsko, 21. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa uľahčuje náhrada niektorých spreadov uplatňovaných na úvery naviazané na cudziu menu (CON/2016/50), Poľsko, 13. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES  (CON/2016/49), 12. 10. 2016.Dodatočné informácie
 182. Stanovisko k zaobchádzaniu s nehnuteľnosťami alebo základným kapitálom nadobudnutými úverovou inštitúciou po vyrovnaní dlhu (CON/2016/48), Cyprus, 11. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Stanovisko k zmene zákona o Latvijas Banka, ktorou sa znižuje počet členov Rady Latvijas Banka (CON/2016/47), Lotyšsko, 28. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Stanovisko k zmenám zákona o zaknihovaných cenných papieroch (CON/2016/46), Slovinsko, 26. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska pri vykazovaní odvodu poistného (CON/2016/45), Slovensko, 19. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 186. Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatočné informácie
 187. Stanovisko k úlohe zástupcu úradu pre finančný dohľad v Rade ECB pre dohľad a k poplatkom za dohľad (CON/2016/43), Fínsko, 7. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Stanovisko k centrálnemu registru úverov (CON/2016/42), Slovinsko, 31. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Stanovisko k obežníku Banca d’Italia, ktorým sa vykonáva reforma talianskych družstevných bánk (CON/2016/41), Taliansko, 31. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Stanovisko k zmenám režimu povinných minimálnych rezerv (CON/2016/40), Rumunsko, 30. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Stanovisko k dohľadu nad platobnými schémami (CON/2016/38), Poľsko, 29. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Stanovisko k osobitným pravidlám pre reštrukturalizáciu úverov indexovaných alebo denominovaných v cudzej mene (CON/2016/39), Poľsko, 29. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Stanovisko k vylúčeniu práv na započítanie pohľadávok, ktoré boli centrálnej banke Európskeho systému centrálnych bánk poskytnuté ako zábezpeka  (CON/2016/37), Francúzsko, 12. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Stanovisko k metóde a postupom používaným pri počítaní, triedení, balení a označovaní bankoviek a mincí (CON/2016/36), Poľsko, 11. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Stanovisko k rozšíreniu prístupu k centrálnemu registru bankových účtov (CON/2016/35), Belgicko, 28. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 196. Stanovisko k zmluvám o úvere pre spotrebiteľov týkajúcim sa nehnuteľností určených na bývanie  (CON/2016/34), Grécko, 28. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Stanovisko k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Chorvátsko, 15. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Stanovisko k zákonnému obmedzeniu výšky odmien zamestnancov vo verejnom a poloverejnom sektore  (CON/2016/32), Holandsko, 13. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Stanovisko k spotrebiteľským úverom (CON/2016/31), Slovinsko, 8. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Stanovisko k internému auditu Българска народна банка (Bulharská národná banka) (CON/2016/30), Bulharsko, 3. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Stanovisko k nariadeniu o integrovanom dátovom modele (CON/2016/29), Rakúsko, 19. 5. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Stanovisko k riešeniu krízových situácií bánk a ich likvidácii (CON/2016/28), Slovinsko, 3. 5. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a nariadenie (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov, pokiaľ ide o určité termíny a k návrhu smernice, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité dátumy (CON/2016/27), Ú. v. EÚ C 223, 21. 6. 2016, s. 3.Dodatočné informácie
 204. Stanovisko ku kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich obehu (CON/2016/25), Taliansko, 20. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014 s cieľom vytvoriť európsky systém ochrany vkladov (CON/2016/26), Ú. v. EÚ C 252, 12. 7. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
 206. Stanovisko k auditu obchodných operácií Banka Slovenije (CON/2016/24), Slovinsko, 18. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Stanovisko k predchádzaniu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (CON/2016/23), Slovinsko, 13. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na postupné vytvorenie jednotného zastúpenia eurozóny v rámci Medzinárodného menového fondu (CON/2016/22), Ú. v. EÚ C 216, 6. 4. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
 209. Stanovisko k príspevku Rakúska do fondu Medzinárodného menového fondu pre riešenie následkov katastrof  (CON/2016/21), Rakúsko, 6. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Stanovisko k režimu platnému pre obchodovateľné dlhové cenné papiere (CON/2016/20), Francúzsko, 30. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Stanovisko k požiadavkám na splácanie hypotekárneho úveru (CON/2016/18), Švédsko, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Stanovisko k platobným službám (CON/2016/19), Bulharsko, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. please translate (CON/2016/17), Taliansko, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Stanovisko k zriadeniu a prevádzke organizácií zaoberajúcich sa prevodom vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (CON/2016/16), Cyprus, 17. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie  (CON/2016/15), 17. 3. 2016.Dodatočné informácie
 216. Stanovisko k záväzným požiadavkám na úhrady a inkasá (CON/2016/13), Rumunsko, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Stanovisko k získaniu subjektu Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer do zákonného vlastníctva Banque de France (CON/2016/14), Francúzsko, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Stanovisko k finančným nástrojom akceptovateľným pre operácie menovej politiky (CON/2016/12), Rumunsko, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Stanovisko k a) návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá sekuritizácie a vytvára sa európsky rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu a b) k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti  (CON/2016/11), Ú. v. EÚ C 219, 17. 6. 2016, s. 2.Dodatočné informácie
 220. Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o výnimky pre obchodníkov s komoditami  (CON/2016/10), Ú. v. EÚ C 130, 13. 4. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
 221. Stanovisko k opatreniam na podporu plynulého fungovania predstavenstva a personálnej komisie v Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cyprus, 23. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Stanovisko k hierarchii veriteľov úverových inštitúcií (CON/2016/7), Francúzsko, 23. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Stanovisko k ďalším zmenám v súvislosti s požiadavkami na zodpovedné poskytovanie úverov  (CON/2016/8), Maďarsko, 22. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2016/6), Slovinsko, 3. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2016/5), Cyprus, 1. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Stanovisko k zabezpečeniu výmeny a sťahovania mincí spoločnosťou Münze Österreich Aktiengesellschaft (CON/2016/4), Rakúsko, 25. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2016/3), Grécko, 21. 1. 2016.
 228. Stanovisko k dohľadu nad činnosťou spracovateľov hotovosti a k ukladaniu správnych opatrení a pokút (CON/2016/2), Litva, 20. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Stanovisko k dani pre určité finančné inštitúcie (CON/2016/1), Poľsko, 12. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Stanovisko k vykazovaniu platobnej bilancie a cezhraničného poskytovania služieb (CON/2015/58), Rakúsko, 23. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Stanovisko k niektorým zmenám inštitucionálneho rámca Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovinsko, 18. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Stanovisko k splateniu dlhov zabezpečených hypotékami prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (CON/2015/56), Rumunsko, 18. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Stanovisko týkajúce sa kolkovného z výberov hotovosti z bankomatov (CON/2015/55), Írsko, 10. 12. 2015.
 234. Stanovisko k spotrebiteľským úverom (CON/2015/54), Česká republika, 9. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Stanovisko k právnemu rámcu pre stavebné sporiteľne (CON/2015/53), Nemecko, 2. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2015/52), Holandsko, 26. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Stanovisko k výrobe eurobankoviek (CON/2015/51), Portugalsko, 23. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Stanovisko k ochrane pred falšovaním a zachovaniu kvality hotovosti v obehu (CON/2015/50), Belgicko, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 239. Stanovisko k dohľadu nad plynulým fungovaním platobného styku (CON/2015/49), Holandsko, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Stnovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a k systémom ochrany vkladov a náhrad (CON/2015/48), Luxembursko, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Stanovisko k opatreniam v súvislosti s nariadením o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií (CON/2015/47), Rakúsko, 13. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Stanovisko k registru bankových účtov (CON/2015/46), Bulharsko, 13. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Stanovisko k regulácií spoločností nadobúdajúcich úvery (CON/2015/45), Cyprus, 12. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Stanovisko k ustanoveniam o platoch a dôchodkoch (CON/2015/44), Írsko, 11. 11. 2015.
 245. Stanovisko k riešeniu krízových situácií na finančnom trhu a osobitnému odvodu vybraných finančných inštitúcií  (CON/2015/43), Slovensko, 6. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 246. Stanovisko k inštitucionálnemu rámcu pre riešenie krízových situácií inštitúcií (CON/2015/42), Belgicko, 4. 11. 2015.
 247. Stanovisko k zmenám a doplneniam k štatútu Banca d´Italia (CON/2015/41), Taliansko, 30. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2015/40), Írsko, 29. 10. 2015.
 249. Stanovisko k sadzbám povinných minimálnych rezerv (CON/2015/39), Maďarsko, 28. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Stanovisko k predbežnému posúdeniu podmienok týkajúcich sa riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2015/38), Maďarsko, 23. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Stanovisko k regulácii finančného lízingu a činnosti finančných lízingových spoločností (CON/2015/37), Cyprus, 19. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2015/35), Taliansko, 16. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Stanovisko k centrálnemu registru bankových účtov (CON/2015/36), Česká republika, 16. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Stanovisko k návrhu zákona o trhu s finančnými nástrojmi  (CON/2015/34), Slovinsko, 28. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Stanovisko k určeniu Lietuvos bankas za orgán na riešenie krízových situácií (CON/2015/33), Litva, 22. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Stanovisko ku konverzii úverov denominovaných vo švajčiarskych frankoch (CON/2015/32), Chorvátsko, 18. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Stanovisko k riešeniu krízových situácií bánk (CON/2015/31), Nemecko, 2. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Stanovisko k vykazovaniu určitých údajov relevantných na účely finančnej stability (CON/2015/30), Rakúsko, 2. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Stanovisko k obehu bankoviek a mincí (CON/2015/29), Česká republika, 28. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Stanovisko k zmenám ústavy a zákona o Českej národnej banke (CON/2015/28), Česká republika, 11. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Stanovisko k používaniu integrovaného dátového modelu na vykazovanie údajov Oesterreichische Nationalbank (CON/2015/27), Rakúsko, 10. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Stanovisko k návrhu zákona o osobitných podmienkach reštrukturalizácie úverov na bývanie denominovaných v cudzej mene (CON/2015/26), Poľsko, 5. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2015/25), Grécko, 20. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Stanovisko k zmenám zákona o Helénskom štatistickom systéme a Helénskom štatistickom úrade (CON/2015/24), Grécko, 15. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Stanovisko k novému právnemu rámcu pre sporiteľne (CON/2015/23), Portugalsko, 7. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Stanovisko k ochrane spotrebiteľov na finančnom trhu (CON/2015/21), Slovensko, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 267. Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií na finančnom trhu (CON/2015/22), Česká republika, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Stanovisko k centrálnemu registru úverov (CON/2015/20), Malta, 19. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných firiem (CON/2015/19), Španielsko, 10. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Stanovisko k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1708/2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien (CON/2015/18), Ú. v. EÚ C 209, 25. 6. 2015, s. 3.
 271. Stanovisko k právnemu rámcu systému ochrany vkladov a riešenia krízových situácií na finančných trhoch (CON/2015/17), Poľsko, 28. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Stanovisko k zmenám a doplneniam právneho rámca Slovinskej spoločnosti pre správu bankových aktív (CON/2015/16), Slovinsko, 28. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Stanovisko k regulácii otvorených pozícií na strane aktív súvah úverových inštitúcií (CON/2015/15), Maďarsko, 21. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Stanovisko k zákazu dražby nehnuteľného majetku, ktorý je hlavným obydlím dlžníka (CON/2015/14), Grécko, 10. 4. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Stanovisko k reforme družstevných bánk (banche popolari) (CON/2015/13), Taliansko, 25. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Stanovisko k právnemu rámcu pre mediátorov v oblasti úverových vzťahov (CON/2015/12), Portugalsko, 24. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy a hypotekárne banky (CON/2015/11), Poľsko, 20. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien, ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 2494/95 (CON/2015/10), Ú. v. EÚ C 175, 29. 5. 2015, s. 2.Dodatočné informácie
 279. Stanovisko k právnemu rámcu Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Poľsko, 10. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Stanovisko k nezávislosti Banka Slovenije a členov jej orgánov s rozhodovacími právomocami (CON/2015/8), Slovinsko, 2. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Stanovisko k stratégii makroprudenciálnej politiky (CON/2015/7), Litva, 25. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Stanovisko k zmenám štatútu Eesti Pank (CON/2015/6), Estónsko, 9. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Stanovisko k novému právnemu rámcu pre tvorbu oficiálnej štatistiky v Litve (CON/2015/5), Litva, 6. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Stanovisko k revízii úloh a organizácie Európskeho výboru pre systémové riziká (CON/2015/4), Ú. v. EÚ C 192, 10. 6. 2015, s. 1.
 285. Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska pri riešení krízových situácií na finančnom trhu (CON/2015/3), Slovensko, 21. 1. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 286. Stanovisko ku kolégiu pre riešenie krízových situácií (CON/2015/2), Belgicko, 21. 1. 2015.
 287. Stanovisko k žiadostiam konať ako spoločnosť ukončujúca činnosť (CON/2015/1), Rakúsko, 9. 1. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Stanovisko k príspevku Rumunska do poručníckeho fondu Medzinárodného menového fondu na zníženie chudoby a podporu rastu (CON/2014/92), Rumunsko, 29. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Stanovisko k uverejňovaniu dokumentov a používaniu penzijnej rezervy (CON/2014/91), Rakúsko, 22. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Stanovisko k sprístupňovaniu informácií v prípade riešenia krízovej situácie banky alebo v prípade odňatia jej licencie (CON/2014/90), Bulharsko, 22. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Stanovisko k sprístupňovaniu dôverných informácií v rámci vyšetrovania vnútroštátnym parlamentom (CON/2014/89), Írsko, 19. 12. 2014.
 292. Stanovisko k požiadavkám na poskytovanie úverov (CON/2014/88), Estónsko, 17. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Stanovisko ku konverzii devízových úverov (CON/2014/87), Maďarsko, 16. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Stanovisko k zmenám zákona o ochrane bankových vkladov (CON/2014/86), Bulharsko, 9. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Stanovisko k všeobecným podmienkam zmlúv o spotrebiteľskom úvere (CON/2014/85), Maďarsko, 8. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (CON/2014/84), Ú. v. EÚ C 31, 30. 1. 2015, s. 3.
 297. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štrukturálnych opatreniach, ktorými sa zlepšuje odolnosť úverových inštitúcií EÚ (CON/2014/83), Ú. v. EÚ C 137, 27. 4. 2015, s. 2.Dodatočné informácie
 298. Stanovisko k výrobe eurobankoviek účelovo vytvorenou inštitúciou (CON/2014/82), Španielsko, 19. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Stanovisko k zaknihovaným cenným papierom (CON/2014/81), Slovinsko, 13. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Stanovisko k riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2014/80), Maďarsko, 11. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Stanovisko k regulácii bánk (CON/2014/79), Slovinsko, 11. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Stanovisko k právnemu rámcu pre družstevné banky (CON/2014/78), Poľsko, 31. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Stanovisko k osobitným daňovým zvýhodneniam poskytnutým finančným inštitúciám (CON/2014/77), Maďarsko, 30. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Stanovisko k osobitným pravidlám vyrovnania vzťahujúcim sa na zmluvy o spotrebiteľskom úvere (CON/2014/76), Maďarsko, 28. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Stanovisko k určeniu vážených priemerných výnosov z federálnych úverov a k vymenúvaniu externých audítorov (CON/2014/75), Rakúsko, 23. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Stanovisko k finančnej transparentnosti, platobným službám a elektronickým peniazom (CON/2014/74), Dánsko, 14. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Stanovisko k pravidlám upravujúcim konflikt záujmov členov riadiacich orgánov a vedúcich pracovníkov Banca d’Italia (CON/2014/73), Taliansko, 13. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Stanovisko k ďalším pravidlám týkajúcim sa niektorých zmlúv o spotrebiteľskom úvere (CON/2014/72), Maďarsko, 10. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Stanovisko k uverejneniu ročnej percentuálnej miery nákladov na zmluvy s spotrebiteľských úveroch (CON/2014/71), Estónsko, 2. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 310. Stanovisko k oddeleniu a regulácii bankových činností (CON/2014/70), Francúzsko, 19. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Stanovisko k implementácii európskej smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (CON/2014/67), Nemecko, 12. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Stanovisko k nariadeniu o vlastníctve úverových pohľadávok  (CON/2014/69), Írsko, 12. 9. 2014.
 313. Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy v súvislosti so zavedením eura (CON/2014/68), Litva, 12. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Stanovisko k odloženým daňovým pohľadávkam  (CON/2014/66), Portugalsko, 3. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Stanovisko k pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a euromincí a ich opätovnému vráteniu do obehu  (CON/2014/65), Litva, 29. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Stanovisko k sporiteľniam prepojeným so sporiteľnými družstvami (CON/2014/64), Portugalsko, 14. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Stanovisko k riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2014/62), Maďarsko, 6. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Stanovisko k zmene denominácie kapitálu a cenných papierov spoločností (CON/2014/63), Litva, 6. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Stanovisko k opatreniam na reorganizáciu a likvidáciu Hypo Group Alpe Adria  (CON/2014/61), Rakúsko, 29. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Stanovisko k novým všeobecným opatreniam vyplývajúcim z rozhodnutia najvyššieho súdu vo veci zmlúv o spotrebiteľských úveroch  (CON/2014/59), Maďarsko, 28. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii  (CON/2014/58), Ú. v. EÚ C 352, 7. 10. 2014, s. 4.Dodatočné informácie
 322. Stanovisko k riešeniu krízových situácií úverových a iných inštitúcií  (CON/2014/60), Cyprus, 22. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Stanovisko k centrálnemu úverovému registru (CON/2014/57), Portugalsko, 21. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Stanovisko k právomoci vydávať mince (CON/2014/56), Cyprus, 16. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Stanovisko k reprodukcii eurobankoviek a euromincií a bankoviek a mincí forintu v Maďarsku (CON/2014/55), Maďarsko, 11. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Stanovisko k pravidlám týkajúcim sa konzultácií s Európskou centrálnou bankou (CON/2014/54), Slovensko, 10. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 327. Stanovisko k schvaľovaniu platobných systémov  (CON/2014/53), Malta, 10. 7. 2014.
 328. Stanovisko k právnemu rámcu pre úverové inštitúcie (CON/2014/52), Poľsko, 9. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura v Litve a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz eura pre Litvu (CON/2014/50), Ú. v. EÚ C 244, 26. 7. 2014, s. 1.
 330. Stanovisko k vekovému obmedzeniu pre výkon funkcie a k funkčnému obdobiu guvernéra a viceguvernéra Banque de France  (CON/2014/51), Francúzsko, 8. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Stanovisko k spracovaniu a distribúcii bankoviek a mincí v Maďarsku a k ich ochrane pred falšovaním  (CON/2014/48), Maďarsko, 1. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Stanovisko k požiadavkám na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platieb (CON/2014/47), Poľsko, 27. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Stanovisko k výboru pre systémové riziká (CON/2014/46), Luxembursko, 26. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o oznamovaní a transparentnosti transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov (CON/2014/49), Ú. v. EÚ C 336, 26. 9. 2014, s. 5.Dodatočné informácie
 335. Stanovisko k nebankovým finančným inštitúciám, ktoré poskytujú úvery spotrebiteľom (CON/2014/45), Bulharsko, 24. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Stanovisko k opatreniam, ktoré sa týkajú nariadenia o JMD (CON/2014/43), Rakúsko, 23. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Stanovisko k požiadavkám na zodpovedné poskytovanie úverov (CON/2014/44), Maďarsko, 23. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Stanovisko k úročeniu povinných minimálnych rezerv (CON/2014/42), Litva, 11. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Stanovisko k požiadavkám na krátkodobú likviditu úverových inštitúcií (CON/2014/41), Maďarsko, 6. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Stanovisko k organizácii, platobnej schopnosti úverových inštitúcií a k dohľadu nad nimi (CON/2014/40), Španielsko, 30. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Please translate. (CON/2014/39), Slovinsko, 27. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Stanovisko k odmeňovaniu zamestnancov a členov orgánov s rozhodovacou právomocou Banca d’Italia a k zdaňovaniu jej precenených akcií (CON/2014/38), Taliansko, 26. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Stanovisko k obmedzeniu hotovostných platieb a inkás (CON/2014/37), Rumunsko, 22. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Stanovisko k návrhu nariadenia o fondoch peňažného trhu  (CON/2014/36), Ú. v. EÚ C 255, 6. 8. 2014, s. 3.Dodatočné informácie
 345. Stanovisko k obmedzeniam dôchodkov (CON/2014/35), Rakúsko, 19. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Stanovisko k právnemu rámcu pre úverové inštitúcie a finančné spoločnosti (CON/2014/34), Portugalsko, 16. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Stanovisko k dohľadu nad platobnými systémami a systémami vyrovnania cenných papierov (CON/2014/33), Litva, 15. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Stanovisko k určitým bankovkám a minciam, ktoré prestávajú byť zákonným platidlom (CON/2014/32), Švédsko, 5. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Stanovisko k riešeniu kríz na finančných trhoch (CON/2014/31), Fínsko, 2. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Stanovisko k verejným financiám (CON/2014/30), Litva, 30. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Stanovisko k právnemu rámcu pre rekapitalizáciu úverových inštitúcií v Grécku prostredníctvom HFSF (CON/2014/29), Grécko, 29. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Stanovisko k monitorovaniu používania úverových ratingov účastníkmi trhu (CON/2014/28), Litva, 22. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Stanovisko k prevádzkovateľom zmenární (CON/2014/27), Litva, 16. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Stanovisko k operáciám so štátnymi cennými papiermi (CON/2014/26), Rumunsko, 14. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Stanovisko k nezávislosti Banka Slovenije (CON/2014/25), Slovinsko, 11. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Stanovisko ku krízovému riadeniu (CON/2014/24), Litva, 2. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Stanovisko k meraniu úverového rizika a rizika krajiny v súvislosti s bankovými skupinami (CON/2014/23), Rakúsko, 27. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Stanovisko k pravidlám o konflikte záujmov pre riadiacich pracovníkov Banco de España (CON/2014/22), Španielsko, 20. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Stanovisko k finančnému dohľadu, makroprudenciálnemu dohľadu a dohľadu nad platobnými systémami (CON/2014/21), Estónsko, 18. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Stanovisko k dohľadu nad úhradami a inkasami v eurách (CON/2014/20), Rumunsko, 10. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Stanovisko k nesúladu splatnosti a devízových pozícií úverových inštitúcií (CON/2014/15), Maďarsko, 24. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Stanovisko k zmenám v správe Banca d'Italia (CON/2014/19), Taliansko, 21. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Stanovisko k makroprudenciálnemu dohľadu nad finančným systémom  (CON/2014/18), Poľsko, 18. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Stanovisko k postaveniu úverových inštitúcií a k dohľadu nad nimi  (CON/2014/17), Belgicko, 14. 2. 2014.
 365. Stanovisko k makroprudenciálnemu mandátu a makroprudenciálnym nástrojom Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgicko, 13. 2. 2014.
 366. Stanovisko k zavedeniu eura v Litve (CON/2014/14), Litva, 12. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Stanovisko k účtom zaknihovaných cenných papierov denominovaných v cudzej mene (CON/2014/13), Belgicko, 12. 2. 2014.
 368. Stanovisko k zníženiu úrovne odmeňovania riadiacich pracovníkov vo verejnom a čiastočne verejnom sektore  (CON/2014/12), Holandsko, 10. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Stanovisko k prenosu údajov potrebných na definovanie menovej politiky  (CON/2014/11), Poľsko, 7. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2013/36/EÚ a 2009/110/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (CON/2014/9), 5. 2. 2014.Dodatočné informácie
 371. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu (CON/2014/10), Ú. v. EÚ C 193, 5. 2. 2014, s. 2.Dodatočné informácie
 372. Stanovisko k Magyar Nemzeti Bank  (CON/2014/8), Maďarsko, 31. 1. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Stanovisko k odmeňovaniu zamestnancov verejnej správy počas období pracovnej neschopnosti (CON/2014/7), Írsko, 28. 1. 2014.
 374. Stanovisko k zaokrúhľovaniu platieb v eurách (CON/2014/6), Belgicko, 23. 1. 2014.
 375. Stanovisko k návrhu nariadenia o odklade termínu prechodu na systém SEPA  (CON/2014/3), Ú. v. EÚ C 80, 19. 3. 2014, s. 1.Dodatočné informácie
 376. Stanovisko k prístupu verejnosti k informáciám o majetku verejných funkcionárov  (CON/2014/5), Slovinsko, 20. 1. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2014/4), Litva, 17. 1. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB  (CON/2014/1), Ú. v. EÚ C 244, 26. 7. 2014, s. 3.
 379. Stanovisko k návrhu nariadenia o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (CON/2014/2), Ú. v. EÚ C 113, 15. 4. 2014, s. 1.Dodatočné informácie
 380. Stanovisko k zvýšeniu kapitálu Banca d’Italia (CON/2013/96), Taliansko, 27. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Stanovisko ku krytým dlhopisom (CON/2013/94), Rumunsko, 23. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Stanovisko k pohyblivému odmeňovaniu zamestnancov obchodníkov s cennými papiermi (CON/2013/95), Dánsko, 23. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Stanovisko k registru úverov (CON/2013/93), Lotyšsko, 19. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Stanovisko k obmedzeniu verejných výdavkov, pokiaľ ide o Banca d’Italia (CON/2013/92), Taliansko, 18. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Stanovisko k verejným financiám v Estónsku  (CON/2013/91), Estónsko, 18. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Stanovisko k verejným financiám v Luxembursku (CON/2013/90), Luxembursko, 18. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Stanovisko k spracovaniu a distribúcii bankoviek a ich ochrane pred falšovaním v Maďarsku (CON/2013/89), Maďarsko, 17. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Stanovisko k povinnostiam týkajúcim sa vykazovania údajov na účely podpory plnenia úloh Magyar Nemzeti Bank v oblasti dohľadu (CON/2013/88), Maďarsko, 9. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Stanovisko k opatreniam na posilnenie stability bánk (CON/2013/86), Slovinsko, 9. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Stanovisko k rekapitalizácii úverových inštitúcií (CON/2013/87), Portugalsko, 6. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 391. Stanovisko k platobným prostriedkom a platobným systémom (CON/2013/84), Francúzsko, 6. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 392. Stanovisko k správe orgánu pre finančný dohľad (CON/2013/83), Dánsko, 5. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Stanovisko k právnemu postaveniu aktív Lietuvos bankas a k rozsahu jej verejného auditu (CON/2013/85), Litva, 5. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 394. Stanovisko k prudenciálnemu dohľadu nad úverovými inštitúciami a k mackroprudenciálnemu dohľadu (CON/2013/82), Fínsko, 2. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Stanovisko k udeľovaniu povolení pre družstevné úverové inštitúcie, ich regulácii a dohľadu nad nimi (CON/2013/81), Cyprus, 26. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Stanovisko k stabilizačným opatreniam a k fondu poistenia vkladov (CON/2013/80), Rumunsko, 25. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy pre úverové inštitúcie (CON/2013/79), Litva, 22. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Stanovisko k zmenám rozhodovacích právomocí v Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Cyprus, 22. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (CON/2013/77), Ú. v. EÚ C 51, 22. 2. 2014, s. 3.Dodatočné informácie
 400. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010  (CON/2013/76), Ú. v. EÚ C 109, 11. 4. 2014, s. 2.Dodatočné informácie
 401. Stanovisko k finančnej reštrukturalizácii obchodných spoločností  (CON/2013/75), Slovinsko, 5. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Stanovisko k prenosu správy štátneho majetku na Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Rumunsko, 29. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Stanovisko k opatreniam na reorganizáciu bánk (CON/2013/73), Slovinsko, 15. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní a kvalite štatistík pre postup pri makroekonomickej nerovnováhe  (CON/2013/72), Ú. v. EÚ C 14, 16. 10. 2013, s. 5.Dodatočné informácie
 405. Stanovisko k integrovanému rámcu pre dohľad v Maďarsku (CON/2013/71), Maďarsko, 7. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Stanovisko k zriadeniu Rady pre finančnú stabilitu a k makroprudenciálnemu mandátu vnútroštátnych orgánov  (CON/2013/70), Slovinsko, 18. 9. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13. 9. 2013.
 408. Stanovisko k novej štatistickej úlohe Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2013/68), Belgicko, 29. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 409. Stanovisko k makroprudenciálnemu mandátu Banco de Portugal  (CON/2013/66), Portugalsko, 27. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Stanovisko k manipulácii s eurobankovkami a euromincami a k ich opätovnému vráteniu do obehu (CON/2013/65), Lotyšsko, 21. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Stanovisko k zásadám a postupom pre výmenu bankoviek a mincí (CON/2013/64), Poľsko, 20. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Stanovisko k úverovým jednotám (CON/2013/63), Litva, 19. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Stanovisko k poskytovaniu platobných služieb subjektom verejnej správy napojeným na rozpočet zo strany Banka Slovenije (CON/2013/62), Slovinsko, 19. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Stanovisko k autonómii Banco de España v personálnych záležitostiach a k skončeniu funkčného obdobia guvernéra (CON/2013/61), Španielsko, 16. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Stanovisko k opatreniam na posilnenie stability bánk (CON/2013/67), Slovinsko, 13. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Stanovisko k poskytnutiu kolaterálu Danmarks Nationalbank prostredníctvom automatickej kolateralizácie (CON/2013/60), Dánsko, 13. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Stanovisko k mimoburzovým derivátom, centrálnym protistranám a archívom obchodných údajov (CON/2013/59), Belgicko, 12. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 418. Stanovisko k registru účtovných závierok (CON/2013/58), Slovensko, 7. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 419. Stanovisko k osobitnej likvidácii úverových inštitúcií (CON/2013/57), Grécko, 6. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Stanovisko k novému integrovanému rámcu dohľadu v Maďarsku (CON/2013/56), Maďarsko, 26. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Stanovisko k opatreniam na podporu poskytovania dlhodobých úverov (CON/2013/55), Belgicko, 26. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 422. Stanovisko k makroprudenciálnemu dohľadu nad vnútroštátnym finančným systémom (CON/2013/54), Cyprus, 24. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Stanovisko k finančnej nezávislosti Sveriges riksbank  (CON/2013/53), Švédsko, 24. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Stanovisko k dohľadu nad družstevnými úverovými inštitúciami  (CON/2013/51), Cyprus, 23. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Stanovisko k sporiteľniam a bankovým nadáciám (CON/2013/52), Španielsko, 23. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Stanovisko k stabilizačným opatreniam (CON/2013/50), Rumunsko, 12. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Stanovisko k pobočkám úverových inštitúcií mimo EHP (CON/2013/49), Írsko, 9. 7. 2013.
 428. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura v Lotyšsku a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz eura pre Lotyšsko  (CON/2013/48), Ú. v. EÚ C 204, 18. 7. 2013, s. 1.Dodatočné informácie
 429. Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy v súvislosti so zavedením eura (CON/2013/47), Lotyšsko, 3. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Stanovisko k reformám platov a dôchodkov (CON/2013/46), Írsko, 28. 6. 2013.
 431. Stanovisko k makroprudenciálnemu mandátu Lietuvos bankas (CON/2013/45), Litva, 26. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Stanovisko k osobitnej dani pre úverové inštitúcie (CON/2013/44), Cyprus, 19. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Stanovisko k zaobchádzaniu s eurobankovkami, ktoré boli znehodnotené zariadeniami na ochranu proti krádeži  (CON/2013/43), Belgicko, 12. 6. 2013.
 434. Stanovisko k plánom ozdravenia a riešenia krízových situácií (CON/2013/42), Belgicko, 10. 6. 2013.
 435. Stanovisko ku zmenám v riadení Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Cyprus, 5. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Stanovisko k makroprudenciálnemu dohľadu nad vnútroštátnym finančným systémom (CON/2013/39), Rumunsko, 3. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Stanovisko k novým úlohám Magyar Nemzeti Bank v oblasti dohľadu (CON/2013/40), Maďarsko, 3. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Stanovisko k helénskemu Fondu finančnej stability (CON/2013/38), Grécko, 29. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV (CON/2013/37), Ú. v. EÚ C 179, 25. 6. 2013, s. 9.Dodatočné informácie
 440. Stanovisko k postaveniu úverových inštitúcií a vytvoreniu spoločností poskytujúcich financovanie (CON/2013/36), Francúzsko, 24. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (CON/2013/35), Ú. v. EÚ C 176, 21. 6. 2013, s. 11.Dodatočné informácie
 442. Stanovisko k úpravám dlhov predlžených fyzických osôb (CON/2013/34), Grécko, 23. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Stanovisko k ochrane dlžníka zo zmluvy o hypotekárnom úvere (CON/2013/33), Španielsko, 22. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Stanovisko k návrhu smernice o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a k návrhu nariadenia o údajoch, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (CON/2013/32), Ú. v. EÚ C 166, 12. 6. 2013, s. 2.Dodatočné informácie
 445. Stanovisko k posilneniu inštitucionálnej úlohy a nezávislosti Banca Naţională a României (CON/2013/31), Rumunsko, 7. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Stanovisko k makroprudenciálnej politike (CON/2013/30), Malta, 30. 4. 2013.
 447. Stanovisko k registru spotrebiteľských úverov (CON/2013/29), Francúzsko, 26. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Stanovisko k ochrane pred rizikami a k oddeleniu podnikania bánk (CON/2013/28), Nemecko, 19. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Stanovisko k rámcu pre štátne záruky a k štátnym zárukám pre Dexia SA a Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), Belgicko, 15. 4. 2013.
 450. Stanovisko ku krízovému plánovaniu a včasnému zásahu vo vzťahu k úverovým inštitúciám (CON/2013/26), Rakúsko, 11. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Stanovisko k Fondu ochrany vkladov (CON/2013/25), Španielsko, 10. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Stanovisko k opatreniam týkajúcim sa finančnej zábezpeky (CON/2013/24), Malta, 5. 4. 2013.
 453. Stanovisko k osobitným hypotekárnym obchodom  (CON/2013/23), Slovensko, 2. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 454. Stanovisko k vykazovaniu platobnej bilancie (CON/2013/22), Rakúsko, 25. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Stanovisko k opatreniam na posilnenie stability bánk (CON/2013/21), Slovinsko, 22. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Stanovisko ku vkladovým účtom v úverových inštitúciách, s ktorými sa dlhodobo nedisponuje (CON/2013/20), Grécko, 19. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Stanovisko k rekapitalizácii úverových inštitúcií (CON/2013/19), Portugalsko, 19. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2013/18), Belgicko, 18. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 459. Stanovisko k rekapitalizácii úverových inštitúcií (CON/2013/17), Grécko, 12. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Stanovisko k príspevkom Oesterreichische Nationalbank na program zníženia chudoby a rastu Medzinárodného menového fondu a k dvojstrannej dohode o úvere medzi Medzinárodným menovým fondom a Oesterreichische Nationalbank  (CON/2013/16), Rakúsko, 4. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Stanovisko k rozdeľovaniu zisku Bank of Greece  (CON/2013/15), Grécko, 20. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Stanovisko k rámcu pre dohľad nad finančným trhom (CON/2013/14), Poľsko, 20. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Stanovisko k zmene výpočtu ročného príspevku na účely finančnej stability (CON/2013/13), Belgicko, 18. 2. 2013.
 464. Stanovisko k prijímaniu vkladov a riadeniu účtov cenných papierov zo strany štátnej pokladnice (CON/2013/12), Maďarsko, 12. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti v kontexte výplaty miezd (CON/2013/11), Fínsko, 8. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Stanovisko k rámcu pre riešenie krízových situácií úverových a iných inštitúcií (CON/2013/10), Cyprus, 1. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti (CON/2013/9), Dánsko, 1. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Stanovisko k štátnej záruke za určité záväzky dcérskych spoločností Dexia SA (CON/2013/8), Francúzsko, 1. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Stanovisko k úhradám a inkasám (CON/2013/7), Taliansko, 30. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Stanovisko k novým právomociam udeleným Banca Naţională a României, ktoré sa týkajú štátnych dlhopisov a štátnych swapov na úverové zlyhanie  (CON/2013/6), Rumunsko, 29. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Stanovisko k úverovým družstvám (CON/2013/5), Poľsko, 14. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie (CON/2013/4), Ú. v. EÚ C 96, 4. 4. 2013, s. 18.
 473. Stanovisko k včasným zásahom, k reštrukturalizácii a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií (CON/2013/3), Španielsko, 9. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zavádza systém finančnej pomoci členským štátom, ktorých menou nie je euro (CON/2013/2), Ú. v. EÚ C 96, 4. 4. 2013, s. 11.Dodatočné informácie
 475. Stanovisko k rámcu pre dohľad nad finančným trhom (CON/2013/1), Poľsko, 4. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Stanovisko k opatreniam týkajúcim sa nového registra úverov  (CON/2012/111), Írsko, 21. 12. 2012.
 477. Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy úverových inštitúcií (CON/2012/110), Litva, 21. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Stanovisko k vytvoreniu kapitálových rezerv banky Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/109), Taliansko, 17. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Stanovisko k správcovským spoločnostiam (CON/2012/108), Španielsko, 14. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Stanovisko k často sa vyskytujúcemu obchodovaniu (CON/2012/107), Nemecko, 13. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Stanovisko k bankovníctvu a finančnej stabilite (CON/2012/106), Francúzsko, 12. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investičné produkty  (CON/2012/103), Ú. v. EÚ C 70, 9. 3. 2013, s. 2.Dodatočné informácie
 483. Stanovisko k implementácii Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii  (CON/2012/105), Litva, 11. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Stanovisko k finančnej legislatíve (CON/2012/104), Dánsko, 11. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Stanovisko k určitým podmienkam poskytovania úverov (CON/2012/102), Rumunsko, 7. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Stanovisko k zákonu o bankovníctve (CON/2012/101), Slovinsko, 7. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Stanovisko k štátnej záruke na určité záväzky dcérskych spoločností spoločnosti Dexia SA (CON/2012/100), Belgicko, 30. 11. 2012.
 488. Stanovisko k návrhu smernice, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností  (CON/2012/99), Ú. v. EÚ C 39, 12. 2. 2013, s. 1.Dodatočné informácie
 489. Stanovisko k rozšíreniu záruky írskeho štátu za akceptovateľné záväzky úverových inštitúcií (CON/2012/98), Írsko, 29. 11. 2012.
 490. Stanovisko k rôznym návrhom regulačných a vykonávacích technických noriem, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy predložil Komisii na prijatie formou delegovaných a vykonávacích nariadení Komisie, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov  (CON/2012/95), Ú. v. EÚ C 60, 1. 3. 2013, s. 1.
 491. Stanovisko k zavedeniu eura (CON/2012/97), Lotyšsko, 27. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (CON/2012/96), Ú. v. EÚ C 30, 1. 2. 2013, s. 6.Dodatočné informácie
 493. Stanovisko k zmene a doplneniu zákona o dani z finančných transakcií (CON/2012/94), Maďarsko, 26. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Stanovisko k dani z finančných služieb a dani z celkovej hodnoty súvahy banky (CON/2012/93), Slovinsko, 26. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Stanovisko ku krytým dlhopisom (CON/2012/92), Nemecko, 23. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Stanovisko k stabilizačnému fondu pre banky  (CON/2012/91), Poľsko, 19. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 497. Stanovisko k zmenám a doplneniam rámca pre rekapitalizáciu úverových inštitúcií  (CON/2012/90), Grécko, 16. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Stanovisko k eurobankovkám a eurominciam a k zmenám a doplneniam štatútu Banco de España  (CON/2012/89), Španielsko, 15. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Stanovisko k stabilizácii finančného trhu (CON/2012/88), Nemecko, 14. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Stanovisko k písomnej podobe názvu jednotnej meny (CON/2012/87), Lotyšsko, 13. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Stanovisko k odmeňovaniu zamestnancov a k rozpočtu Banco de Portugal  (CON/2012/86), Portugalsko, 9. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike (CON/2012/84), Ú. v. EÚ C 374, 4. 12. 2012, s. 2.Dodatočné informácie
 503. Stanovisko k štátnym zárukám pre úverové inštitúcie (CON/2012/85), Cyprus, 6. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2012/83), Slovensko, 31. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 505. Stanovisko ku kontrole hotovosti (CON/2012/82), Nemecko, 30. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Stanovisko k rozdeleniu zisku medzi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a štátom Belgicko  (CON/2012/81), Belgicko, 29. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 507. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Latvijas Banka (CON/2012/80), Lotyšsko, 29. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Stanovisko k rozpočtovým pravidlám a k obsluhe bankových účtov a platieb rozpočtových organizácií (CON/2012/79), Bulharsko, 24. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Stanovisko k operáciám na voľnom trhu a k automatickým operáciám (CON/2012/78), Rumunsko, 23. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Stanovisko k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2214/96 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP): prenos a rozširovanie podindexov HICP, pokiaľ ide o tvorbu harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien pri stálych daňových sadzbách a k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien, pokiaľ ide o stanovenie indexov cien bývania vo vlastnom obydlí (CON/2012/77), Ú. v. EÚ C 73, 13. 3. 2013, s. 5.
 511. Stanovisko k slobode informácií (CON/2012/76), Írsko, 19. 10. 2012.
 512. Stanovisko k Európskej finančnej pomoci (CON/2012/75), Španielsko, 9. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Stanovisko k opatreniam týkajúcim sa nového registra úverov v Írsku (CON/2012/74), Írsko, 5. 10. 2012.
 514. Stanovisko k príprave zmien a doplnení potrebných na zavedenie eura (CON/2012/73), Lotyšsko, 2. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Stanovisko ku konsolidovanému právnemu rámcu pre platobné služby (CON/2012/72), Poľsko, 21. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Stanovisko k posilneniu stability bánk (CON/2012/71), Slovinsko, 19. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Stanovisko k opatreniam, ktoré sa týkajú platobnej neschopnosti fyzických osôb (CON/2012/70), Írsko, 14. 9. 2012.
 518. Stanovisko k zvýšeniu kapitálu Banque centrale du Luxembourg  (CON/2012/69), Luxembursko, 7. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Stanovisko k úverovým družstvám (CON/2012/68), Írsko, 4. 9. 2012.
 520. Stanovisko k požiadavkám na vykazovanie ohľadom cezhraničných služieb (CON/2012/67), Rakúsko, 24. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Stanovisko k požiadavkam na vykazovanie v oblasti zahraničného obchodu (CON/2012/66), Nemecko, 16. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Stanovisko k navýšeniu kvóty Rakúska v Medzinárodnom menovom fonde (CON/2012/65), Rakúsko, 13. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Stanovisko k rekapitalizácii Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), Taliansko, 3. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Stanovisko k stabilizácii rozpočtovej politiky a k vytvoreniu protikrízového rezervného účtu štátnej pokladnice v Lietuvos bankas (CON/2012/63), Litva, 3. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Stanovisko k návrhu nariadenia o zlepšení zúčtovania cenných papierov v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov (CON/2012/62), Ú. v. EÚ C 310, 13. 10. 2012, s. 12.
 526. Stanovisko k reforme dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým zabezpečením (CON/2012/61), Taliansko, 30. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Stanovisko k štátnym zárukám (CON/2012/60), Španielsko, 26. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Stanovisko k dani z finančných transakcií (CON/2012/59), Maďarsko, 24. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Stanovisko k stabilizačnému fondu pre banky (CON/2012/58), Poľsko, 23. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Stanovisko k Slovinskému štátnemu holdingu (CON/2012/57), Slovinsko, 20. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB  (CON/2012/56), Ú. v. EÚ C 218, 24. 7. 2012, s. 3.Dodatočné informácie
 532. Stanovisko k posilneniu finančného dohľadu a zriadeniu výboru pre finančnú stabilitu  (CON/2012/55), Nemecko, 17. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Stanovisko k určitým starým bankovkám, ktoré prestávajú byť zákonným platidlom (CON/2012/54), Švédsko, 17. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Stanovisko k novým opatreniam na posilnenie dohľadu a vymožiteľnosti vo finančnej regulácii (CON/2012/52), Írsko, 16. 7. 2012.
 535. Stanovisko k bankovému odvodu a príspevkom do systému ochrany vkladov (CON/2012/53), Slovensko, 16. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 536. Stanovisko k zákonom o Central Bank of Cyprus z rokov 2002 až 2007.  (CON/2012/51), Cyprus, 11. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Stanovisko k rekapitalizácii Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cyprus, 2. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Stanovisko k Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Maďarsko, 28. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Stanovisko k rekapitalizácii bánk (CON/2012/48), Slovinsko, 21. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Stanovisko k predchádzaniu oneskorených platieb  (CON/2012/47), Slovinsko, 18. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Stanovisko k reorganizácii a predaju nehnuteľných aktív vo finančnom sektore  (CON/2012/46), Španielsko, 5. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Stanovisko k navýšeniu kvóty Maďarska v Medzinárodnom menovom fonde (CON/2012/45), Maďarsko, 1. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Stanovisko k zákonu o Českej národnej banke (CON/2012/44), Česká republika, 31. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Stanovisko k zákonu o Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/43), Maďarsko, 31. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Stanovisko k návrhu delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o výnimky, všeobecné podmienky výkonu činnosti, depozitárov, pákový efekt, transparentnosť a dohľad (CON/2012/42), Ú. v. EÚ C 47, 19. 2. 2013, s. 1.
 546. Stanovisko k zavedeniu právneho rámca pre fungovanie centrálnych protistrán (CON/2012/41), Poľsko, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Stanovisko k úpravám dlhov predlžených fyzických osôb  (CON/2012/40), Grécko, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Stanovisko k rámcu pre rekapitalizáciu a riešenie problémov úverových inštitúcií v Grécku  (CON/2012/39), Grécko, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Stanovisko k dohľadu nad retailovými platobnými službami a systémami (CON/2012/38), Taliansko, 21. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Stanovisko k obmedzeniam týkajúcim sa platieb v hotovosti  (CON/2012/37), Dánsko, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Stanovisko k ochrane proti falšovaniu peňazí a ku kvalite obehu hotovosti (CON/2012/34), Nemecko, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Stanovisko k prevádzkovým nákladom týkajúcim sa dohľadu (CON/2012/35), Belgicko, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 553. Stanovisko k obmedzeniam týkajúcim sa vyrovnania v hotovosti (CON/2012/36), Litva, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Stanovisko k obmedzeniam týkajúcim sa platieb v hotovosti (CON/2012/33), Španielsko, 8. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Stanovisko ECB z 25. apríla 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch rizikového kapitálu a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch sociálneho podnikania  (CON/2012/32), Ú. v. EÚ C 175, 19. 6. 2012, s. 11.
 556. Stanovisko k fondu ochrany vkladov a k režimu riešenia problémov bánk (CON/2012/30), Dánsko, 16. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Stanovisko k štatútu Bank of Greece (CON/2012/31), Grécko, 16. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Stanovisko k štátnemu fondu na zaručenie stability štátneho dôchodkového systému (CON/2012/29), Bulharsko, 13. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/26), Maďarsko, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Stanovisko k hypotekárnym úverom v cudzej mene a k zmluvám o úvere na nehnuteľnosti na bývanie v cudzej mene (CON/2012/27), Maďarsko, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Stanovisko k belgickým krytým dlhopisom a k opatreniam na umožnenie mobilizácie úverových pohľadávok (CON/2012/28), Belgicko, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 562. Stanovisko k rekapitalizácii a riešeniu problémov úverových inštitúcií v Grécku (CON/2012/25), Grécko, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach a k návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy  (CON/2012/24), Ú. v. EÚ C 167, 13. 6. 2012, s. 2.Dodatočné informácie
 564. Stanovisko k vykonávacím opatreniam, ktoré sa týkajú rekapitalizácie (CON/2012/23), Portugalsko, 30. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2012/22), Slovinsko, 28. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Stanovisko k i) návrhu smernice o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, ii) návrhu nariadenia o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EMIR) o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, iii) návrhu smernice o trestných sankciách za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom a iv) návrhu nariadenia o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu)  (CON/2012/21), Ú. v. EÚ C 161, 7. 6. 2012, s. 3.Dodatočné informácie
 567. Stanovisko k účasti Talianska na programoch Medzinárodného menového fondu v reakcii na finančnú krízu (CON/2012/20), Taliansko, 16. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 568. Stanovisko k vymenovaniu členov riadiacej rady Latvijas Banka  (CON/2012/19), Lotyšsko, 15. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Stanovisko o posilnenej správe ekonomických záležitostí eurozóny (CON/2012/18), Ú. v. EÚ C 141, 17. 5. 2012, s. 7.Dodatočné informácie
 570. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“)  (CON/2012/17), Ú. v. EÚ C 137, 12. 5. 2012, s. 7.Dodatočné informácie
 571. Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy  (CON/2012/16), Lotyšsko, 29. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Stanovisko k ochrane eura proti falšovaniu a overovaniu pravosti euromincí (CON/2012/15), Grécko, 29. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Stanovisko k rekapitalizácii a riešeniu problémov úverových inštitúcií v Grécku (CON/2012/14), Grécko, 28. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Stanovisko k štátnym zárukám (CON/2012/13), Španielsko, 20. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Stanovisko k podmienkam pre cenné papiere vydané alebo zaručené gréckym štátom  (CON/2012/12), Grécko, 17. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Stanovisko k reorganizácii finančného sektora v Španielsku (CON/2012/11), Španielsko, 15. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Stanovisko k riadeniu likvidity na účtoch štátnej pokladnice v Banca d'Italia a k výberu zmluvných strán pre súvisiace operácie (CON/2012/9), Taliansko, 13. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica Komisie 2007/14/ES  (CON/2012/10), Ú. v. EÚ C 93, 30. 3. 2012, s. 2.Dodatočné informácie
 579. Stanovisko k systému sledovania obchodov so zaknihovanými cennými papiermi (CON/2012/8), Grécko, 10. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Stanovisko k krežimu povinných minimálnych rezerv (CON/2012/7), Rumunsko, 10. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Stanovisko k dôchodkovým reformám vo verejnom sektore (CON/2012/6), Írsko, 26. 1. 2012.
 582. Stanovisko k návrhu smernice o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami a k návrhu nariadenia o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti  (CON/2012/5), Ú. v. EÚ C 105, 11. 4. 2012, s. 1.Dodatočné informácie
 583. Stanovisko k zaknihovaným cenným papierom (CON/2012/3), Luxembursko, 24. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 584. Stanovisko k opatreniam na stabilizáciu finančného trhu (CON/2012/2), Nemecko, 24. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 585. Stanovisko k systému záruk za pasíva talianskych bánk a k výmene bankoviek líry (CON/2012/4), Taliansko, 24. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 586. Stanovisko k platom štátnych úradníkov (CON/2012/1), Cyprus, 4. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Stanovisko k zmenám a doplneniam režimu riešenia problémov úverových inštitúcií v Grécku (CON/2011/107), Grécko, 22. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Stanovisko k nezávislosti Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Maďarsko, 22. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 589. Stanovisko k Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Maďarsko, 14. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 590. Stanovisko k zriadeniu a financovaniu fondu na riešenie problémov a k zmene výpočtu príspevkov do systému ochrany vkladov  (CON/2011/103), Belgicko, 12. 12. 2011.
 591. Stanovisko k overovaniu pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu a k ukladaniu správnych opatrení a sankcií (CON/2011/105), Malta, 9. 12. 2011.
 592. Stanovisko k splateniu navýšenia kvóty Rumunska v Medzinárodnom menovom fonde (CON/2011/102), Rumunsko, 9. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Stanovisko k právnej úprave o trhoch s cennými papiermi (CON/2011/101), Fínsko, 7. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 594. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB  (CON/2011/100), Ú. v. EÚ C 364, 14. 12. 2011, s. 7.Dodatočné informácie
 595. Stanovisko k revidovaným zmenám a doplneniam pravidiel rozdeľovania zisku Lietuvos bankas (CON/2011/99), Litva, 7. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 596. Stanovisko k právnej úprave o financovaní centrálneho registra čísel bankových účtov (CON/2011/98), Belgicko, 7. 12. 2011.
 597. Stanovisko k rozpočtovej zodpovednosti  (CON/2011/96), Slovensko, 5. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 598. Stanovisko k zastúpeniu a splateniu kvóty Estónska v Medzinárodnom menovom fonde  (CON/2011/97), Estónsko, 5. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 599. Stanovisko k rekapitalizácii úverových inštitúcií štátom (CON/2011/95), Portugalsko, 22. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Stanovisko k ochrane proti falšovaniu a k uchovaniu kvality obehu hotovosti  (CON/2011/94), Taliansko, 18. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Stanovisko k riadeniu krízových situácií a k zriadeniu nezávislého fondu finančnej stability  (CON/2011/93), Cyprus, 15. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Stanovisko k ochrane proti falšovaniu a k uchovaniu kvality obehu hotovosti  (CON/2011/92), Nemecko, 11. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Stanovisko k zmenám a doplneniam pravidiel rozdeľovania zisku Lietuvos bankas (CON/2011/91), Litva, 10. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 604. Stanovisko k splateniu navýšenia kvóty Portugalska v Medzinárodnom menovom fonde zo strany Banco de Portugal (CON/2011/89), Portugalsko, 9. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 605. Stanovisko k záruke na straty v súvislosti s rozšíreným kompenzačným systémom  (CON/2011/90), Dánsko, 9. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 606. Stanovisko k predĺženiu írskej štátnej záruky za spôsobilé záväzky úverových inštitúcií (CON/2011/88), Írsko, 7. 11. 2011.
 607. Stanovisko k hypotekárnym úverom v cudzej mene a k zmluvám o úvere na nehnuteľnosti na bývanie v cudzej mene  (CON/2011/87), Maďarsko, 4. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 608. Stanovisko k opatreniam na stabilizáciu a k preklenovacím bankám (CON/2011/86), Rumunsko, 31. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 609. Stanovisko k štátnej záruke za určité úvery poskytované Dexii SA a Dexii Crédit Local SA (CON/2011/85), Francúzsko, 24. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 610. Stanovisko o opatreniam na ozdravenie a riešenie problémov úverových inštitúcií  (CON/2011/84), Írsko, 21. 10. 2011.
 611. Stanovisko k včasným intervenčným opatreniam a k zmenám a doplneniam režimu na riešenie problémov a režimu likvidácie pre úverové a finančné inštitúcie, ktoré podliehajú dohľadu zo strany Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugalsko, 19. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 612. Stanovisko k štátnej záruke za určité úvery poskytované Dexii SA a Dexii Crédit Local SA (CON/2011/82), Luxembursko, 18. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Stanovisko k zmenám pravidiel týkajúcich sa hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií v Slovinsku (CON/2011/81), Slovinsko, 17. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 614. Stanovisko k registru účtovných závierok  (CON/2011/80), Slovensko, 14. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 615. Stanovisko k štátnej záruke za určité úvery poskytované Dexii SA a Dexii Crédit Local SA  (CON/2011/79), Belgicko, 13. 10. 2011.
 616. Stanovisko k sankciám týkajúcim sa ochrany eura proti falšovaniu (CON/2011/78), Slovinsko, 7. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 617. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB (CON/2011/77), Ú. v. EÚ C 301, 12. 10. 2011, s. 2.Dodatočné informácie
 618. Stanovisko k reforme systému ochrany vkladov (CON/2011/76), Holandsko, 4. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Stanovisko k povinným minimálnym rezervám (CON/2011/75), Česká republika, 30. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 620. Stanovisko k štatistike, k medzibankovému peňažnému trhu a k trhu štátnych cenných papierov spravovaným Banca Naţională a României a k devízovému režimu a režimu povinných minimálnych rezerv (CON/2011/73), Rumunsko, 21. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 621. Stanovisko k poskytovaniu úverov fyzickým osobám (CON/2011/74), Rumunsko, 20. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 622. Stanovisko k zmenám a doplneniam režimu riešenia problémov úverových inštitúcií v Grécku (CON/2011/72), Grécko, 19. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 623. Stanovisko ku kategóriám sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení viesť účty zaknihovaných cenných papierov v cudzej mene alebo v zúčtovacej jednotke (CON/2011/71), Belgicko, 15. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 624. Stanovisko k súhlasu, ktorý je potrebný na výkon funkcie člena dozornej rady banky (CON/2011/70), Slovinsko, 9. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 625. Stanovisko k novým opatreniam na posilnenie finančného dohľadu a zlepšenie vynútiteľnosti finančnej legislatívy  (CON/2011/69), Írsko, 9. 9. 2011.
 626. Stanovisko k ratifikácii Dodatku k Článkom Dohody o Medzinárodnom menovom fonde Talianskom a k zvýšeniu kvóty Talianska  (CON/2011/68), Taliansko, 7. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Stavisko k požiadavkám na zodpovedné poskytovanie úverov úverovými inštitúciami (CON/2011/67), Litva, 26. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 628. Stanovisko k návrhu nariadenia o vydávaní euromincí a k návrhu nariadenia o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu  (CON/2011/65), Ú. v. EÚ C 273, 16. 9. 2011, s. 2.
 629. Stanovisko k osobitnému odvodu finančných inštitúcií vykonávajúcich činnosť v Slovenskej republike (CON/2011/66), Slovensko, 23. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 630. Stanovisko k ochrane proti falšovaniu peňazí a k zachovaniu kvality hotovostného obehu (CON/2011/64), Belgicko, 18. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 631. Stanovisko k zavedeniu súhrných účtov do právneho rámca pre zúčtovacie systémy a systémy vyrovnania (CON/2011/63), Poľsko, 17. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 632. Stanovisko k zmenám a doplneniam právneho rámca platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania (CON/2011/62), Poľsko, 5. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 633. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o predchádzaní omeškaným platbám (CON/2011/61), Slovinsko, 5. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 634. Stanovisko ku krízovým intervenčným opatreniam vo vzťahu k finančným inštitúciám v ťažkostiach  (CON/2011/60), Holandsko, 20. 7. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Stanovisko k spracovaniu hotovosti a k ochrane vnútroštátneho zákonného platidla a zahraničných zákonných platidiel proti falšovaniu (CON/2011/59), Maďarsko, 20. 7. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 636. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností  (CON/2011/58), Ú. v. EÚ C 240, 18. 8. 2011, s. 3.
 637. Stanovisko k premene pobočiek zahraničných úverových inštitúcií na dcérske spoločnosti (CON/2011/57), Poľsko, 5. 7. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 638. Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o podpise a uzavretí menovej dohody medzi Európskou úniou a Francúzskou republikou týkajúcej sa zachovania eura na Svätom Bartolomejovi následkom zmeny jeho štatútu vo vzťahu k Európskej únii  (CON/2011/56), Ú. v. EÚ C 213, 20. 7. 2011, s. 21.Dodatočné informácie
 639. Stanovisko k harmonizácii právnej úpravy týkajúcej sa TARGET2-Securities a sankčných právomocí Banka Slovenije, pokiaľ ide o investičné služby  (CON/2011/55), Slovinsko, 30. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 640. Stanovisko k cezhraničným transakciám (CON/2011/54), Španielsko, 28. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 641. Stanovisko k maďarskému štátnemu kontrolnému úradu, pokiaľ ide o výkon jeho auditu v Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), Maďarsko, 22. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Stanovisko k výmene informácií medzi národnými orgánmi dohľadu a k ich povinnosti navzájom spolupracovať (CON/2011/52), Bulharsko, 22. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 643. Stanovisko k obehu bankoviek a mincí (CON/2011/51), Česká republika, 22. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 644. Stanovisko ku kapitálovej a riadiacej štruktúre centrálneho depozitára (CON/2011/50), Bulharsko, 20. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 645. Stanovisko o úlohe Národnej banky Slovenska, pokiaľ ide o finančný dohľad a spotrebiteľské úvery (CON/2011/49), Slovensko, 10. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 646. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní prezidenta ECB (CON/2011/48), Ú. v. EÚ C 182, 23. 6. 2011, s. 6.
 647. Stanovisko k novej právnej úprave úverového registra (CON/2011/47), Lotyšsko, 3. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 648. Stanovisko k reforme dohľadu nad finančným trhom v Litve (CON/2011/46), Litva, 30. 5. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Stanovisko k zavedeniu systému náhrad pre bankovníctvo v tažkostiach (CON/2011/45), Dánsko, 24. 5. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 650. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii  (CON/2011/44), Ú. v. EÚ C 203, 9. 7. 2011, s. 3.Dodatočné informácie
 651. Stanovisko k rôznym zmenám a doplneniam zákona o Bank Ċentrali ta` Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18. 5. 2011.
 652. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (CON/2011/42), Ú. v. EÚ C 159, 28. 5. 2011, s. 10.Dodatočné informácie
 653. Stanovisko k zmenám a doplneniam právnych predpisov o konečnom zúčtovaní a o dohodách o finančných zárukách  (CON/2011/41), Belgicko, 29. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 654. Stanovisko k zmenám a doplneniam pravidiel o registri finančných aktív (CON/2011/40), Slovinsko, 27. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 655. Stanovisko o opatreniam na ozdravenie a riešenie problémov úverových inštitúcií (CON/2011/39), Írsko, 26. 4. 2011.
 656. Stanovisko k zmenám a doplneniam riadiacej štruktúry Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Rakúsko, 20. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 657. Stanovisko k posilneniu riadenia De Nederlandsche Bank and Úradu pre finančné trhy (CON/2011/37), Holandsko, 18. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 658. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Bank of Greece (CON/2011/36), Grécko, 14. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 659. Stanovisko k postupu riadenia rizík pri vyrovnaní v systémoch čistého vyrovnania (CON/2011/35), Rumunsko, 13. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 660. Stanovisko k právnemu rámcu pre fond úverov a úschov a k zmenám a doplneniam systému posilnenia likvidity gréckeho hospodárstva po medzinárodnej finančnej kríze (CON/2011/34), Grécko, 13. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 661. Stanovisko k návrhu ústavy, pokiaľ sa týka Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Maďarsko, 12. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 662. Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky pre prevodové príkazy a priame inkasá v eurách  (CON/2011/32), Ú. v. EÚ C 155, 25. 5. 2011, s. 1.