Toate avizele BCE

 1. Aviz cu privire la cooperarea strânsă dintre Banca Centrală Europeană și Hrvatska narodna banka (HNB) în cadrul Mecanismului unic de supraveghere și cu privire la mandatul și instrumentele macroprudențiale ale HNB (CON/2020/10), Croația, 25.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Aviz cu privire la monitorizarea sistemelor de plăți și a operatorilor de sisteme de plăți (CON/2020/9), Cipru, 19.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Aviz cu privire la Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Croația, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Aviz cu privire la Comitetul de supraveghere al Eesti Pank (CON/2020/7), Estonia, 5.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Aviz cu privire la modificările aduse guvernanței De Nederlandsche Bank și instituirea oficială a Comitetului de stabilitate financiară (CON/2020/6), Țările de Jos, 3.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Aviz cu privire la prerogativele de sancționare ale BNB în cadrul cooperării strânse și cursul de schimb oficial al levei bulgare (CON/2020/5), Bulgaria, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Aviz cu privire la dreptul administratorilor judiciari și lichidatorilor judiciari ai instituțiilor de credit să dețină fonduri într-un cont deschis la Latvijas Banka (CON/2020/4), Letonia, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția contrapărților centrale  (CON/2020/3), Germania, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Aviz cu privire la măsuri pentru limitarea riscurilor macroprudențiale în ceea ce privește creditele imobiliare rezidențiale (CON/2020/1), Germania, 8.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Aviz cu privire la o lege privind apărarea națională (CON/2020/2), Estonia, 7.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Aviz cu privire la limitarea plăților în numerar (CON/2019/46), Țările de Jos, 30.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Aviz cu privire la servicii și sisteme de plăți (CON/2019/45), Bulgaria, 17.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Aviz cu privire la impozitele pe activele anumitor participanți la piața financiară și impozite suplimentare pe venitul anumitor instituții de credit (CON/2019/44), Lituania, 16.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Aviz cu privire la o recomandare a Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al BCE (CON/2019/43), 11.12.2019.Informaţii suplimentare
 15. Aviz cu privire la o schemă de garantare pentru securitizările împrumuturilor inițiate de instituțiile de credit (CON/2019/42), Grecia, 6.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Aviz cu privire la cerința aplicabilă anumitor instituții de credit și sucursale de a furniza servicii cu numerar  (CON/2019/41), Suedia, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Aviz cu privire la majorarea taxei speciale pentru anumite instituții financiare  (CON/2019/40), Slovacia, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Aviz cu privire la m?suri fiscale de descurajare a utiliz?rii numerarului  (CON/2019/39), Grecia, 20.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Aviz cu privire la securitatea rețelelor și sistemelor de informații  (CON/2019/38), Spania, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Aviz cu privire la modificarea Legii privind Latvijas Banka (CON/2019/36), Letonia, 25.10.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Aviz cu privire la o recomandare a Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE  (CON/2019/35), JO C 374, 23.10.2019, p. 2.Informaţii suplimentare
 22. Aviz cu privire la instrumente macroprudențiale suplimentare pentru creditele ipotecare rezidențiale (CON/2019/34), Luxemburg, 27.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Aviz cu privire la protejarea euro împotriva contrafacerii şi verificarea autenticităţii monedelor euro (CON/2019/33), Luxemburg, 23.9.2019.
 24. Aviz cu privire la normele de urmat de către întreprinderile financiare cu ocazia definirii politicilor de remunerare (CON/2019/32), Țările de Jos, 5.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Aviz cu privire la libertatea de informare (CON/2019/31), Țările de Jos, 4.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Aviz cu privire la vânzarea și cumpărarea facilităților de credit (CON/2019/30), Cipru, 16.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Aviz cu privire la restricțiile privind transferul creanțelor ipotecare (CON/2019/29), Polonia, 9.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Avizul cu privire la o recomandare a Consiliului de numire a președintelui BCE (CON/2019/28), JO C 258, 25.7.2019, p. 2.Informaţii suplimentare
 29. Aviz cu privire la conversia împrumuturilor în franci elvețieni (CON/2019/27), Slovenia, 18.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Aviz cu privire la plata de fonduri către deținătorii necalificați de obligațiuni subordonate și acționarii minoritari ai băncilor la care Republica Slovenia a avut o participație majoritară și care au fost afectate de măsurile excepționale ale Banka Slovenije (CON/2019/26), Slovenia, 9.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Aviz cu privire la legislația națională care urmează a fi adoptată în scopul stabilirii unei cooperări strânse între Banca Centrală Europeană și Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Croația, 8.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Aviz cu privire la structura acționariatului Banca d’Italia și cu privire la proprietatea asupra rezervelor de aur (CON/2019/23), Italia, 24.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Aviz cu privire la guvernanța și independența financiară a Central Bank of Cyprus și cu privire la modificarea Constituției în ceea ce privește Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Cipru, 21.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Aviz cu privire la obiectivele și guvernanța Comisiei pentru piețe financiare și de capital din Letonia (CON/2019/22), Letonia, 12.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Aviz cu privire la reforma regimului de supraveghere bancară și a pieței financiare (CON/2019/21), Austria, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Aviz cu privire la remediile juridice acordate foștilor deținători de credite bancare calificate (CON/2019/20), Slovenia, 28.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Aviz cu privire la revizuirea cadrului juridic al sistemului portughez de supraveghere financiară (CON/2019/19), Portugalia, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Aviz cu privire la taxa pe activele financiare ale băncilor și cu privire la indicele de referință al ratei dobânzii pentru contractele de credit pentru consumatori (CON/2019/18), România, 10.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 39. Aviz cu privire la securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (CON/2019/17), Cipru, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Aviz cu privire la participarea la mecanismul unic de rezoluție (CON/2019/16), Bulgaria, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Aviz cu privire la activitățile de lobby  (CON/2019/15), Cehia, 11.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Aviz cu privire la solicitarea consimțământului debitorilor pentru transferurile de împrumuturi garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative (CON/2019/14), Irlanda, 29.3.2019.
 43. Aviz cu privire la remediile juridice acordate foștilor deținători de credite bancare calificate (CON/2019/13), Slovenia, 27.3.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Aviz cu privire la schimbări ale structurii de guvernanță a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgia, 26.3.2019.
 45. Aviz cu privire la o recomandare a Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE (CON/2019/11), JO C 94, 12.3.2019, p. 2.
 46. Aviz cu privire la înființarea unui consiliu macroprudențial (CON/2019/10), Spania, 28.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Aviz cu privire la un proiect de lege pentru protecția locuințelor principale (CON/2019/9), Grecia, 27.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Aviz cu privire la hotărârile judecătorești privind executarea ipotecară a reședințelor private principale (CON/2019/8), Irlanda, 18.2.2019.
 49. Aviz cu privire la autorizarea și supravegherea furnizorilor de microcredite (CON/2019/7), Grecia, 15.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Aviz cu privire la o propunere de decizie a Consiliului referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CON/2019/6), JO C 84, 6.3.2019, p. 1.Informaţii suplimentare
 51. Aviz cu privire la interzicerea bancnotelor cu cupiura de 500 euro și cu privire la anumite modificări ale legislației privind combaterea spălării banilor (CON/2019/5), Danemarca, 12.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Aviz cu privire la limitarea plăților în numerar (CON/2019/4), Spania, 1.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Aviz cu privire la remunerarea directorilor executivi și a conducerii superioare a Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Polonia, 30.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Aviz cu privire la supravegherea agențiilor de informații privind creditele și monitorizarea serviciilor de plată de către Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru obligațiuni garantate (CON/2019/1), Estonia, 3.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Aviz cu privire la instrumente macroprudențiale (CON/2018/58), Spania, 21.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Aviz cu privire la organizarea funcționării registrului central al conturilor bancare și tranzacțiilor financiare (CON/2018/57), Belgia, 14.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 58. Aviz cu privire la modificările aduse regimului răspunderii membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și a personalului acesteia (CON/2018/56), România, 11.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 59. Aviz cu privire la o propunere modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), precum și a actelor juridice aferente (CON/2018/55), 7.12.2018.Informaţii suplimentare
 60. Aviz cu privire la o propunere de directivă privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale (CON/2018/54), JO C 444, 20.11.2018, p. 15.Informaţii suplimentare
 61. Aviz cu privire la mandatul macroprudențial al Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) și guvernanța instituțiilor de credit (CON/2018/52), Bulgaria, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Aviz cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor raportului de convergență în Legea privind Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) (CON/2018/53), Bulgaria, 16.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind instituirea unei Funcții europene de stabilizare a investițiilor (CON/2018/51), JO C 444, 10.12.2018, p. 11.Informaţii suplimentare
 64. Aviz cu privire la consolidarea supravegherii financiare și a protecției investitorilor (CON/2018/50), Polonia, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Aviz cu privire la legislația națională care urmează a fi adoptată în scopul stabilirii unei cooperări strânse între Banca Centrală Europeană și Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) (CON/2018/49), Bulgaria, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Aviz cu privire la obligațiile de constituire a rezervelor minime obligatorii ale Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Ungaria, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Aviz cu privire la desemnarea serviciilor esențiale și a operatorilor de servicii esențiale în scopul securității rețelelor și a sistemelor informatice (CON/2018/47), Slovenia, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Aviz cu privire la revizuirea legii finlandeze privind obligațiile de pregătire aplicabile în sectorul financiar (CON/2018/46), Finlanda, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Aviz cu privire la cadrul juridic al Oficiului de stat pentru audit (CON/2018/45), Croația, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Aviz cu privire la regulile care trebuie urmate de instituțiile de credit relevante din punct de vedere sistemic la definirea politicilor de remunerație fixă (CON/2018/44), Țările de Jos, 23.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Aviz cu privire la înființarea unei baze de date privind indemnizațiile de asigurare la nivel național (CON/2018/43), Irlanda, 28.9.2018.
 72. Aviz cu privire la modificările aduse reformei băncilor populare (banche popolari) și a cooperativelor de credit (CON/2018/42), Italia, 11.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Aviz cu privire la noi reguli de rotunjire pentru plățile în euro (CON/2018/41), Belgia, 4.9.2018.
 74. Aviz cu privire la transmiterea de date administrative in scopuri statistice (CON/2018/40), Germania, 3.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară (CON/2018/38), JO C 382, 23.10.2018, p. 7.Informaţii suplimentare
 76. Aviz cu privire la infrastrucurile critice, securitatea cibernetică și obligațiunile garantate (CON/2018/39), Slovacia, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE și cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate (CON/2018/37), JO C 382, 23.10.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 78. Aviz cu privire la revizuirea tratamentului prudențial al firmelor de investiții (CON/2018/36), JO C 378, 19.10.2018, p. 5.Informaţii suplimentare
 79. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării („programul Pericles IV”) (CON/2018/35), JO C 378, 16.8.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 80. Aviz cu privire la implementarea reciprocă a instrumentelor macroprudențiale în Luxemburg (CON/2018/34), Luxemburg, 27.7.2018.
 81. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe (CON/2018/33), JO C 303, 29.8.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 82. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (CON/2018/32), JO C 79, 4.3.2019, p. 1.Informaţii suplimentare
 83. Aviz cu privire la reglementarea activității titularilor de contracte de credit (CON/2018/31), Irlanda, 5.7.2018.
 84. Aviz cu privire la cerințele privind amortizarea ipotecilor (CON/2018/30), Suedia, 15.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Aviz cu privire la diferite dispoziții de drept financiar (CON/2018/29), Belgia, 8.6.2018.
 86. Aviz cu privire la o modificare a formulei de remunerare a libretului A din Franța și a anumitor alte conturi de economii reglementate din Franța (CON/2018/28), Franța, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Aviz cu privire la instituirea unui cadru privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice de interes general (CON/2018/27), Belgia, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 88. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), precum și a actelor aferente, și cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (CON/2018/26), JO C 251, 18.7.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 89. Aviz cu privire la sancțiuni administrative și infracțiuni în legătură cu furnizarea către Central Bank of Ireland de informații false sau înșelătoare  (CON/2018/24), Irlanda, 11.5.2018.
 90. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Consiliului privind dispoziții de consolidare a responsabilității fiscal-bugetare și a orientării bugetare pe termen mediu în statele membre (CON/2018/25), JO C 261, 25.7.2018, p. 1.Informaţii suplimentare
 91. Aviz cu privire la guvernanța și independența financiară a Central Bank of Cyprus (CON/2018/23), Cipru, 11.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Aviz cu privire la identificarea și supravegherea infrastructurii critice în scopul asigurării securității IT (CON/2018/22), Estonia, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Aviz cu privire la conversia împrumuturilor în franci elvețieni (CON/2018/21), Slovenia, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind înființarea Fondului Monetar European (CON/2018/20), JO C 220, 25.6.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 95. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), precum și a actelor aferente (CON/2018/19), JO C 255, 20.7.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 96. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru obligațiuni garantate  (CON/2018/18), Cehia, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Aviz cu privire la modificarea Legii privind Hrvatska Narodna Banka și a Legii privind Oficiul de stat pentru audit (CON/2018/17), Croația, 6.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Aviz cu privire la crearea unui cadru de securitizare (CON/2018/16), Cipru, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Aviz cu privire la securitatea și protecția infrastructurilor critice (CON/2018/15), Belgia, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 100. Aviz cu privire la o recomandare a Consiliului de numire a vicepreşedintelui BCE (CON/2018/14), 7.3.2018.
 101. Aviz cu privire la soluționarea creditelor ipotecare restante  (CON/2018/13), Irlanda, 5.3.2018.
 102. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic (CON/2018/12), JO C 120, 6.4.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 103. Aviz cu privire la instrumente macroprudențiale suplimentare pentru creanțe ipotecare rezidențiale (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Aviz cu privire la conferirea de atribuții noi în ceea ce privește comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul către Bank of Greece (CON/2018/11), Grecia, 15.2.2018.
 105. Aviz cu privire la conferirea de atribuții noi în ceea ce privește comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul către Central Bank of Cyprus  (CON/2018/10), Cipru, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Aviz cu privire la întoarcerea fondurilor monetare din anumite paradisuri fiscale în Republica Slovenia (CON/2018/8), Slovenia, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Aviz cu privire la dependența instituțiilor de credit de fondurile provenite de la corporații financiare (CON/2018/7), Ungaria, 6.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Aviz cu privire la sursele de finanțare și guvernanța Malta Financial Services Authority (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
 109. Aviz cu privire la documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (CON/2018/5), Slovenia, 31.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Aviz cu privire la organizarea registrului central al conturilor bancare și tranzacțiilor financiare (CON/2018/4), Belgia, 26.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 111. Aviz cu privire la pieţele instrumentelor financiare (CON/2018/3), Slovenia, 11.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Aviz cu privire la pieţele instrumentelor financiare (CON/2018/2), Grecia, 9.1.2018.
 113. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere (CON/2018/1), JO C 77, 1.3.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 114. Avizul BCE cu privire la limitarea numărului de case centrale ale cooperativelor de credit (CON/2017/54), Lituania, 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Aviz cu privire la propunerea de a aloca Lietuvos bankas funcția de agenție fiscală a Fondului Monetar Internațional (CON/2017/53), Lituania, 1.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Aviz cu privire la indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare (CON/2017/52), Bulgaria, 29.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Aviz cu privire la modificările aduse cadrului decizional al Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) (CON/2017/51), Bulgaria, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Aviz cu privire la tranzacțiile cu părți afiliate (CON/2017/50), Bulgaria, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Aviz cu privire la anumite dispoziții privind remunerația și pensia (CON/2017/49), Irlanda, 24.11.2017.
 120. Aviz cu privire la revizuiri ale cadrului Uniunii de gestionare a crizelor (CON/2017/47), JO C 34, 31.1.2018, p. 17.Informaţii suplimentare
 121. Aviz cu privire la modificările aduse cadrului Uniunii privind cerințele de capital pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (CON/2017/46), JO C 34, 31.1.2018, p. 5.Informaţii suplimentare
 122. Aviz cu privire la sprijinirea debitorilor cu împrumuturi pentru locuință aflați într-o situație financiară dificilă și susținerea restructurării voluntare a împrumuturilor pentru locuință exprimate sau indexate într-o monedă străină (CON/2017/48), Polonia, 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Aviz cu privire la o înghețare temporară a ratei remunerării în ceea ce privește libretul A din Franța și anumite alte conturi de economii reglementate din Franța (CON/2017/45), Franța, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Aviz cu privire la serviciile de plată (CON/2017/44), Cipru, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Aviz cu privire la rolul Národná banka Slovenska în ceea ce privește supravegherea instruirii intermediarilor financiari și a agenților financiari (CON/2017/43), Slovacia, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții  (CON/2017/42), JO C 385, 15.11.2017, p. 10.Informaţii suplimentare
 127. Aviz cu privire la remediile juridice acordate deținătorilor de credite bancare calificate (CON/2017/41), Slovenia, 9.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. 1.Aviz cu privire la limitarea plăţilor în numerar  (CON/2017/40), Cipru, 6.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea CPC și cerințele pentru recunoașterea CPC din țări terțe  (CON/2017/39), JO C 385, 15.11.2017, p. 10.Informaţii suplimentare
 130. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365  (CON/2017/38), JO C 372, 1.11.2017, p. 6.Informaţii suplimentare
 131. Aviz cu privire la compensarea și decontarea interbancară (CON/2017/37), Polonia, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru obligațiuni garantate, raportarea datelor cu privire la credite, competențe și instrumente macroprudențiale, precum și proceduri comune privind MUS (CON/2017/36), Slovacia, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Aviz cu privire la modificarea regimului de supraveghere a pieței financiare (CON/2017/35), Austria, 25.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Aviz cu privire la un proiect de lege de modificare a Statutului NBB în ceea ce privește numărul de directori din Consiliul NBB (CON/2017/34), Belgia, 24.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 135. Aviz cu privire la raportarea datelor cu privire la credite (CON/2017/33), Austria, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Aviz cu privire la desemnarea Central Bank of Cyprus ca autoritate în domeniul informației și includerea excepției relevante de la cerința secretului bancar (CON/2017/32), Cipru, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Aviz cu privire la un act privind infrastructura critică (CON/2017/31), Slovenia, 14.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Aviz cu privire la un proiect de decizie a Hrvatska narodna banka privind punerea în aplicare a politicii monetare (CON/2017/30), Croația, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Aviz cu privire la o cerință suplimentară de amortizare a ipotecii (CON/2017/29), Suedia, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Aviz cu privire la accesul la registrul central de credit și registrul conturilor bancare (CON/2017/28), Bulgaria, 2.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Aviz cu privire la limitarea plăţilor în numerar (CON/2017/27), Bulgaria, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Aviz cu privire la o lege privind Fundația națională pentru cercetare, tehnologie și dezvoltare (CON/2017/26), Austria, 23.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Aviz cu privire la deținerea unei entități cu scop special pentru producerea de bancnote euro (CON/2017/25), Spania, 16.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Aviz cu privire la auditarea operațiunilor Banka Slovenije (CON/2017/24), Slovenia, 12.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Aviz cu privire la o nouă categorie de instrumente de natura datoriei, un nou instrument macroprudențial, crearea unei noi categorii de instituții de decontare și excluderea drepturilor de compensare reciprocă (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.
 146. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE (CON/2017/22), JO C 236, 21.7.2017, p. 2.Informaţii suplimentare
 147. Aviz cu privire la măsuri macroprudențiale pentru limitarea riscurilor sistemice (CON/2017/21), Austria, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Aviz cu privire la limitarea plăţilor în numerar (CON/2017/20), Belgia, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 149. Aviz cu privire la Comisia de monitorizare a procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor și fondurile de rezervă ale fundațiilor bancare (CON/2017/19), Spania, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Aviz cu privire la limitele aplicabile plăților cu numerar (CON/2017/18), Portugalia, 22.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Aviz cu privire la independenţa financiară a Sveriges riksbank (CON/2017/17), Suedia, 18.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Aviz cu privire la calea de atac acordată deținătorilor de pasive bancare calificate (CON/2017/16), Slovenia, 12.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Aviz cu privire la Legea privind serviciile de plată, serviciile de emitere de monedă electronică și sistemele de plăți (CON/2017/15), Slovenia, 24.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Aviz cu privire la instrumente macroprudențiale suplimentare (CON/2017/14), Suedia, 20.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Aviz cu privire la extinderea domeniului de aplicare al datelor cuprinse în registrul creditelor (CON/2017/13), Letonia, 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Aviz cu privire la modificarea Legii privind supravegherea financiară (CON/2017/11), Germania, 7.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Aviz cu privire la furnizarea de asigurări împotriva inundațiilor (CON/2017/12), Irlanda, 7.4.2017.
 158. Aviz cu privire la identificarea infrastructurilor critice în scopul securității informatice (CON/2017/10), Germania, 6.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Aviz cu privire la împrumuturile legate de o monedă străină (CON/2017/9), Polonia, 24.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Aviz cu privire la limitarea obligației de a accepta plăți în numerar (CON/2017/8), Danemarca, 21.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Aviz cu privire la anumite modificări ale cadrului juridic aplicabil creanțelor privind impozitul amânat în Grecia (CON/2017/7), Grecia, 15.3.2017.
 162. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență  (CON/2017/6), JO C 132, 24.4.2017, p. 1.Informaţii suplimentare
 163. Aviz cu privire la furnizarea de informații și date de către sistemele de plăți, schemele de plăți, depozitarii de valori mobiliare și sistemele de compensare și decontare (CON/2017/5), Polonia, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Aviz cu privire la participarea Italiei la o serie de programe ale Fondului Monetar Internațional: extinderea Noilor acorduri de împrumut, contribuția la fondul „Poverty Reduction and Growth Trust” și un nou acord bilateral de împrumut (CON/2017/4), Italia, 22.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Aviz cu privire la conferirea de atribuții noi în materie de credite ipotecare către Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Cipru, 17.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Aviz cu privire la conturile de plăți (CON/2017/2), Cipru, 15.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Aviz cu privire la măsuri de sprijin de lichiditate, o recapitalizare preventivă și alte dispoziții urgente pentru sectorul bancar (CON/2017/1), Italia, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Aviz cu privire la un proiect de lege belgian privind monitorizarea procesatorilor de operațiuni de plată (CON/2016/61), Belgia, 28.12.2016.
 169. Aviz cu privire la competențele Česká národní banka de a desfășura tranzacții pe piața financiară (CON/2016/60), Cehia, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Aviz cu privire la auditarea operațiunilor Banka Slovenije (CON/2016/59), Slovenia, 13.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Aviz cu privire la transferul atribuțiilor publice privind monedele metalice către De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Țările de Jos, 5.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Aviz cu privire la rambursarea costurilor de funcționare ale registrului central de credit și ale registrului de conturi bancare (CON/2016/57), Bulgaria, 30.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Aviz cu privire la ratele rezervelor minime obligatorii (CON/2016/56), Ungaria, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Aviz cu privire la un proiect de lege de eliminare a garanției de stat oferite în legătură cu asistența privind lichiditatea în situații de urgență (CON/2016/55), Belgia, 17.11.2016.
 175. Aviz cu privire la conferirea de competențe către Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pentru evaluarea concurenței pe piața creditelor ipotecare și pentru emiterea de orientări către creditori privind ratele variabile ale dobânzilor  (CON/2016/54), Irlanda, 17.11.2016.
 176. Aviz cu privire la reorganizarea atribuțiilor Agenției federale pentru stabilizarea piețelor financiare (Federal Agency for Financial Market Stabilisation) și implementarea Ghidului ABE privind politicile solide de remunerare (CON/2016/53), Germania, 31.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Aviz cu privire la modificările Legii privind Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Croația, 28.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Aviz cu privire la o modificare a formulei de remunerare în ceea ce privește libretul A din Franța (CON/2016/51), Franța, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Aviz cu privire la un proiect de lege privind facilitarea rambursării marjelor percepute la împrumuturi legate de o monedă străină (CON/2016/50), Polonia, 13.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE (CON/2016/49), 12.10.2016.Informaţii suplimentare
 181. Aviz cu privire la tratarea bunurilor imobile sau a capitalului social dobândit de o instituție de credit după un proces de reglementare a datoriilor (CON/2016/48), Cipru, 11.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Aviz cu privire la modificările Legii privind Latvijas Banka de reducere a numărului membrilor Consiliului Latvijas Banka (CON/2016/47), Letonia, 28.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Aviz cu privire la Legea privind titlurile de valoare în formă dematerializată (CON/2016/46), Slovenia, 26.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Aviz cu privire la rolul Národná banka Slovenska în raportarea perceperii primelor de asigurare (CON/2016/45), Slovacia, 19.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Aviz cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (CON/2016/44), 12.9.2016.Informaţii suplimentare
 186. Aviz cu privire la rolul reprezentatului Autorității de supraveghere financiară în cadrul Consiliului de supraveghere al BCE și cu privire la taxele de supraveghere (CON/2016/43), Finlanda, 7.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Aviz cu privire la registrul central al creditelor de consum  (CON/2016/42), Slovenia, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Aviz cu privire la circulara emisă de Banca d’Italia pentru punerea în aplicare a reformei cooperativelor de credit italiene  (CON/2016/41), Italia, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Aviz cu privire la modificarea regimului rezervelor minime obligatorii (CON/2016/40), România, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 190. Aviz cu privire la monitorizarea schemelor de plăți (CON/2016/38), Polonia, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Aviz cu privire la reguli specifice privind restructurarea împrumuturilor indexate sau exprimate în monedă străină (CON/2016/39), Polonia, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Aviz cu privire la excluderea drepturilor de compensare reciprocă în ceea ce privește creanțele mobilizate drept colateral la o bancă centrală din Sistemul European al Băncilor Centrale (CON/2016/37), Franța, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Aviz cu privire la metoda și procedura pentru numărarea, sortarea, ambalarea și etichetarea bancnotelor și monedelor (CON/2016/36), Polonia, 11.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Aviz cu privire la extinderea accesului la registrul central al conturilor bancare (CON/2016/35), Belgia, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 195. Aviz cu privire la contractele de credit de consum referitoare la bunuri imobile locative  (CON/2016/34), Grecia, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Aviz cu privire la modificarea Legii privind Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Croația, 15.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Aviz cu privire la reducerea remuneraţiei statutare a angajaților din sectorul public şi semi-public  (CON/2016/32), Țările de Jos, 13.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Aviz cu privire la creditele de consum (CON/2016/31), Slovenia, 8.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Aviz cu privire la auditul intern al Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)  (CON/2016/30), Bulgaria, 3.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Aviz cu privire la reglementarea utilizarii unui model de date integrat  (CON/2016/29), Austria, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Aviz cu privire la rezoluția și lichidarea băncilor (CON/2016/28), Slovenia, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Avizul BCE din 29 aprilie 2016 cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare în ceea ce privește anumite date, și o propunere de directivă de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește anumite date (CON/2016/27), JO C 223, 21.6.2016, p. 3.Informaţii suplimentare
 203. Aviz cu privire la verificarea autenticității și a calității și punerea în circulație a bancnotelor euro (CON/2016/25), Italia, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor (CON/2016/26), JO C 252, 12.7.2016, p. 1.Informaţii suplimentare
 205. Aviz cu privire la auditarea operațiunilor comerciale ale Banka Slovenije (CON/2016/24), Slovenia, 18.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Aviz cu privire la prevenirea spălării de bani și a finanțării terorismului (CON/2016/23), Slovenia, 13.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Aviz cu privire la o propunere de decizie a Consiliului de stabilire a unor măsuri în vederea instituirii treptate a unei reprezentări unificate a zonei euro în cadrul Fondului Monetar Internațional (CON/2016/22), JO C 216, 6.4.2016, p. 1.Informaţii suplimentare
 208. Aviz cu privire la contribuția Austriei la fondul ”Catastrophe Containment and Relief Trust” al Fondului Monetar Internațional  (CON/2016/21), Austria, 6.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Aviz cu privire la regimul aplicabil titlurilor de natura datoriei negociabile (CON/2016/20), Franța, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Aviz cu privire la cerințele privind amortizarea ipotecii (CON/2016/18), Suedia, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Aviz cu privire la serviciile de plată (CON/2016/19), Bulgaria, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Aviz cu privire la reforma cooperativelor de credit, o schemă de garantare pentru securitizările creditelor neperformante și capacitatea de creditare a fondurilor de investiții alternative (CON/2016/17), Italia, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Aviz cu privire la înființarea și funcționarea organizațiilor pentru transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare (CON/2016/16), Cipru, 17.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare (CON/2016/15), 17.3.2016.Informaţii suplimentare
 215. Aviz cu privire la cerințele minime obligatorii pentru operațiunile de transfer credit și debitarea directă (CON/2016/13), România, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 216. Aviz cu privire la dobândirea dreptului de proprietate asupra Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer de către Banque de France (CON/2016/14), Franța, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Aviz cu privire la instrumentele financiare eligibile pentru operațiunile de politică monetară (CON/2016/12), România, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 218. Aviz cu privire la (a) o propunere de regulament de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și cu privire la (b) o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (CON/2016/11), JO C 219, 17.6.2016, p. 2.Informaţii suplimentare
 219. Aviz cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri (CON/2016/10), JO C 130, 13.4.2016, p. 1.Informaţii suplimentare
 220. Aviz cu privire la măsurile de facilitare a bunei funcționări a Consiliului de administrație și a Comitetului de personal din cadrul Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cipru, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Aviz cu privire la ierarhia creditorilor instituțiilor de credit (CON/2016/7), Franța, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Aviz cu privire la modificări suplimentare în ceea ce privește cerințele privind acordarea de împrumuturi în mod responsabil (CON/2016/8), Ungaria, 22.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Aviz cu privire la schema de garantare a depozitelor (CON/2016/6), Slovenia, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2016/5), Cipru, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Aviz cu privire la asigurarea resurselor pentru răscumpărarea de monede de către Monetăria Austriei (CON/2016/4), Austria, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Aviz cu privire la sistemul de garantare a depozitelor  (CON/2016/3), Grecia, 21.1.2016.
 227. Aviz cu privire la supravegherea activităților agenților care operează cu numerar și impunerea de măsuri și sancțiuni administrative (CON/2016/2), Lituania, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Aviz cu privire la o taxă pentru anumite instituții financiare (CON/2016/1), Polonia, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Aviz cu privire la raportarea privind balanța de plăți și furnizarea de servicii transfrontaliere  (CON/2015/58), Austria, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Aviz cu privire la anumite modificări ale cadrului instituțional al Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenia, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Aviz privind stingerea datoriilor garantate cu ipotecă prin transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului imobil (CON/2015/56), România, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 232. Aviz cu privire la comisionul aplicabil retragerilor de numerar de la bancomat (CON/2015/55), Irlanda, 10.12.2015.
 233. Aviz cu privire la creditele pentru consum (CON/2015/54), Cehia, 9.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru casele de economii pentru achiziția de locuințe (CON/2015/53), Germania, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Aviz cu privire la schema de garantare a depozitelor (CON/2015/52), Țările de Jos, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Aviz cu privire la producerea de bancnote euro (CON/2015/51), Portugalia, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Aviz cu privire la protecția împotriva contrafacerii și menținerea calității numerarului aflat în circulație  (CON/2015/50), Belgia, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 238. Aviz cu privire la monitorizarea bunei funcționări a traficului de plăți („betalingsverkeer”)  (CON/2015/49), Țările de Jos, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții, schemele de garantare a depozitelor și sistemele de compensare  (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Aviz cu privire la măsurile care însoțesc Regulamentul privind Mecanismul unic de rezoluție  (CON/2015/47), Austria, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Aviz cu privire la un registru al conturilor bancare (CON/2015/46), Bulgaria, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Aviz cu privire la reglementarea societăților care achiziționează credite (CON/2015/45), Cipru, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Aviz cu privire la anumite dispoziții privind remunerația și pensia (CON/2015/44), Irlanda, 11.11.2015.
 244. Aviz cu privire la soluționarea situațiilor de criză de pe piața financiară și o taxă specială pentru anumite instituții financiare  (CON/2015/43), Slovacia, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Aviz cu privire la cadrul instituțional pentru rezoluția instituțiilor (CON/2015/42), Belgia, 4.11.2015.
 246. Aviz cu privire la modificarea Statutului Banca d'Italia  (CON/2015/41), Italia, 30.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Aviz cu privire la schema de garantare a depozitelor (CON/2015/40), Irlanda, 29.10.2015.
 248. Aviz cu privire la ratele rezervelor minime obligatorii (CON/2015/39), Ungaria, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Aviz cu privire la evaluarea preliminară a condițiilor privind rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2015/38), Ungaria, 23.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Aviz cu privire la reglementarea leasingului financiar și a activității societăților de leasing financiar (CON/2015/37), Cipru, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și societăților de investiții (CON/2015/35), Italia, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Aviz cu privire la registrul central al conturilor bancare (CON/2015/36), Cehia, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Aviz cu privire la un proiect de lege privind piața instrumentelor financiare (CON/2015/34), Slovenia, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Aviz cu privire la desemnarea Lietuvos bankas drept autoritate de rezoluție (CON/2015/33), Lituania, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Aviz cu privire la conversia creditelor în franci elvețieni  (CON/2015/32), Croația, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Aviz cu privire la rezoluţia bancară (CON/2015/31), Germania, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Aviz cu privire la raportarea anumitor date relevante pentru stabilitatea financiară (CON/2015/30), Austria, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Aviz cu privire la circulaţia bancnotelor şi a monedelor metalice (CON/2015/29), Cehia, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Aviz cu privire la modificările aduse legii constituţionale şi Legii privind Česká národní banka (CON/2015/28), Cehia, 11.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Aviz cu privire la utilizarea unui model integrat de date pentru raportarea datelor către Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Austria, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Aviz cu privire la un proiect de lege privind condiţiile specifice ale restructurării creditelor pentru locuinţe exprimate în monedă străină (CON/2015/26), Polonia, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2015/25), Grecia, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Aviz cu privire la modificarea legii privind Sistemul statistic elen și Autoritatea statistică elenă (CON/2015/24), Grecia, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Aviz cu privire la un nou cadru legal privind băncile de economii (CON/2015/23), Portugalia, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Aviz cu privire la protecția consumatorilor pe piețele financiare (CON/2015/21), Slovacia, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Aviz cu privire la redresare și rezoluție pe piața financiară (CON/2015/22), Cehia, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Aviz cu privire la registrul central al creditelor de consum (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și societăților de investiții (CON/2015/19), Spania, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1708/2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului cu privire la perioada de referință comună a indicelui pentru indicele armonizat al prețurilor de consum (CON/2015/18), JO C 209, 25.6.2015, p. 3.
 270. Aviz cu privire la cadrul juridic aplicabil rezoluției și schemei de garantare a depozitelor pe piețele financiare (CON/2015/17), Polonia, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Aviz cu privire la modificarea cadrului juridic aplicabil Bank Asset Management Company (Societatea de administrare a activelor) din Slovenia (CON/2015/16), Slovenia, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Aviz cu privire la reglementarea pozițiilor deschise pe active din bilanțurile instituțiilor de credit  (CON/2015/15), Ungaria, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Aviz cu privire la interzicerea scoaterii la licitație a locuinței principale (CON/2015/14), Grecia, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Aviz cu privire la reforma cooperativelor de credit (banche popolari) (CON/2015/13), Italia, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Aviz cu privire la cadrul juridic privind mediatorul de credite (CON/2015/12), Portugalia, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru obligațiunile garantate și băncile ipotecare  (CON/2015/11), Polonia, 20.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului (CON/2015/10), JO C 175, 29.5.2015, p. 2.Informaţii suplimentare
 278. Aviz cu privire la cadrul legal aplicabil Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polonia, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 279. Aviz cu privire la independența Banka Slovenije și a membrilor organelor de decizie ale acesteia (CON/2015/8), Slovenia, 2.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Aviz cu privire la strategia privind politica macroprudențială (CON/2015/7), Lituania, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Aviz cu privire la modificarea Statutului Eesti Pank (CON/2015/6), Estonia, 9.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Aviz cu privire la un nou cadru legal pentru producerea de statistici oficiale în Lituania (CON/2015/5), Lituania, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Aviz cu privire la reexaminarea misiunii și a organizării Comitetului european pentru risc sistemic (CON/2015/4), JO C 192, 10.6.2015, p. 1.
 284. Aviz cu privire la rolul Národná banka Slovenska în procedurile de rezoluție pe piața financiară din Slovacia (CON/2015/3), Slovacia, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Aviz cu privire la Colegiul de rezoluție (CON/2015/2), Belgia, 21.1.2015.
 286. Aviz cu privire la solicitările de operare ca societăți de lichidare a portofoliului  (CON/2015/1), Austria, 9.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Aviz cu privire la contribuția României la fondul ”Poverty Reduction and Growth Trust” al Fondului Monetar Internațional (CON/2014/92), România, 29.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 288. Aviz cu privire la publicarea documentelor și utilizarea rezervei pentru pensii (CON/2014/91), Austria, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Aviz cu privire la divulgarea informațiilor în cazul în care o bancă face obiectul rezoluției sau retragerii autorizației (CON/2014/90), Bulgaria, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Aviz cu privire la divulgarea informațiilor confidențiale într-o anchetă parlamentară națională (CON/2014/89), Irlanda, 19.12.2014.
 291. Aviz cu privire la cerințe privind creditarea (CON/2014/88), Estonia, 17.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Aviz cu privire la conversia creditelor în monedă străină (CON/2014/87), Ungaria, 16.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Aviz cu privire la modificarea legii privind garantarea depozitelor bancare (CON/2014/86), Bulgaria, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Aviz cu privire la termenii și condițiile generale ale contractelor de credit de consum (CON/2014/85), Ungaria, 8.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Avizul cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe cu privire la conferirea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri  (CON/2014/84), JO C 31, 30.1.2015, p. 3.
 296. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienței instituțiilor de credit din Uniunea Europeană  (CON/2014/83), JO C 137, 27.4.2015, p. 2.Informaţii suplimentare
 297. Aviz cu privire la producerea de bancnote euro de către o entitate investițională specializată (CON/2014/82), Spania, 19.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 298. Aviz cu privire la titlurile de valoare în formă dematerializată (CON/2014/81), Slovenia, 13.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Aviz cu privire la rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2014/80), Ungaria, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Aviz cu privire la reglementarea bancară (CON/2014/79), Slovenia, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Aviz cu privire la cadrul juridic aplicabil cooperativelor de credit (CON/2014/78), Polonia, 31.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Aviz cu privire la un beneficiu fiscal specific acordat instituțiilor financiare (CON/2014/77), Ungaria, 30.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Aviz cu privire la reguli specifice de decontare pentru contractele de credit pentru consumatori  (CON/2014/76), Ungaria, 28.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Aviz cu privire la stabilirea randamentelor medii ponderate pentru împrumuturile federale și desemnarea auditorilor externi (CON/2014/75), Austria, 23.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Aviz cu privire la transparența financiară, serviciile de plată și moneda electronică  (CON/2014/74), Danemarca, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Aviz cu privire la normele privind conflictul de interese aplicabile membrilor organelor de conducere și personalului de conducere din cadrul Banca d’Italia (CON/2014/73), Italia, 13.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Aviz cu privire la norme suplimentare aplicabile anumitor contracte de credit pentru consumatori (CON/2014/72), Ungaria, 10.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Aviz cu privire la publicarea dobânzii anuale efective pentru creditele de consum (CON/2014/71), Estonia, 2.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Aviz cu privire la separarea și reglementarea activităților bancare (CON/2014/70), Franța, 19.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 310. Aviz cu privire la punerea în aplicare a Directivei europene privind redresarea și rezoluția bancară (CON/2014/67), Germania, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Aviz cu privire la reglementarea activității de deținere de credite (CON/2014/69), Irlanda, 12.9.2014.
 312. Aviz cu privire la rezervele minime obligatorii în legătură cu introducerea euro (CON/2014/68), Lituania, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Aviz cu privire la creanțele privind impozitul amânat (CON/2014/66), Portugalia, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Aviz cu privire la verificarea autenticităţii şi a calităţii şi repunerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor euro (CON/2014/65), Lituania, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Aviz cu privire la bancile de economii atasate asociatiilor de ajutor reciproc (CON/2014/64), Portugalia, 14.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Aviz cu privire la rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (CON/2014/62), Ungaria, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Aviz cu privire la redenominarea capitalului si titlurilor de valoare ale societatilor comerciale  (CON/2014/63), Lituania, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Aviz cu privire la măsurile de reorganizare și lichidare a Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Austria, 29.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Aviz cu privire la noi măsuri generale adoptate ca urmare a deciziei Curții Supreme cu privire la contractele de împrumut pentru consumatori (CON/2014/59), Ungaria, 28.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune (CON/2014/58), JO C 352, 7.10.2014, p. 4.Informaţii suplimentare
 321. Aviz cu privire la rezoluția instituțiilor de credit și de alt tip (CON/2014/60), Cipru, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Aviz cu privire la registrul central al creditelor de consum  (CON/2014/57), Portugalia, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Aviz cu privire la competenţa de a emite monede metalice (CON/2014/56), Cipru, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Aviz cu privire la reproducerea bancnotelor şi monedelor metalice forint şi euro în Ungaria (CON/2014/55), Ungaria, 11.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Aviz cu privire la normele privind consultarea BCE (CON/2014/54), Slovacia, 10.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Aviz cu privire la autorizarea sistemelor de plăţi (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 327. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru instituţiile de credit (CON/2014/52), Polonia, 9.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98 în ceea ce priveşte introducerea euro în Lituania şi cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 în ceea ce priveşte rata de conversie a monedei euro pentru Lituania (CON/2014/50), JO C 244, 26.7.2014, p. 1.
 329. Aviz cu privire la durata mandatului şi limita de vârstă aplicabilă guvernatorului şi viceguvernatorilor Banque de France  (CON/2014/51), Franța, 8.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 330. Aviz cu privire la procesarea, distribuirea şi protecţia împotriva contrafacerii a bancnotelor şi monedelor metalice în Ungaria (CON/2014/48), Ungaria, 1.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Aviz cu privire la cerinţele de raportare statistică în domeniul statisticilor privind plăţile (CON/2014/47), Polonia, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Aviz cu privire la un comitet privind riscul sistemic (CON/2014/46), Luxemburg, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea și transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare (CON/2014/49), JO C 336, 26.9.2014, p. 5.Informaţii suplimentare
 334. Aviz cu privire la instituţiile financiare nebancare care acordă împrumuturi consumatorilor (CON/2014/45), Bulgaria, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Aviz cu privire la măsurile care însoţesc Regulamentul privind MUS (CON/2014/43), Austria, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Aviz cu privire la cerinţe privind acordarea de împrumuturi în mod responsabil  (CON/2014/44), Ungaria, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Aviz cu privire la remunerarea rezervelor minime obligatorii (CON/2014/42), Lituania, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Aviz cu privire la cerinţele privind lichiditatea pe termen scurt aplicabile instituţiilor de credit (CON/2014/41), Ungaria, 6.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Aviz cu privire la organizarea, supravegherea şi solvenţa instituţiilor de credit (CON/2014/40), Spania, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Aviz cu privire la accesul public la informatii specifice privind creditele neperformante ale anumitor banci (CON/2014/39), Slovenia, 27.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Aviz cu privire la remunerarea personalului si membrilor organelor de conducere ai Banca d’Italia si taxarea actiunilor reevaluate ale acesteia (CON/2014/38), Italia, 26.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Aviz cu privire la limitarea plăţilor şi încasărilor în numerar (CON/2014/37), România, 22.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 343. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind fondurile de piaţă monetară  (CON/2014/36), JO C 255, 6.8.2014, p. 3.Informaţii suplimentare
 344. Aviz cu privire la restricţiile privind pensiile (CON/2014/35), Austria, 19.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru instituţiile de credit şi societăţile financiare (CON/2014/34), Portugalia, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Aviz cu privire la monitorizarea sistemelor de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare  (CON/2014/33), Lituania, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Aviz cu privire la încetarea calităţii de mijloc legal de plată a anumitor bancnote şi monede (CON/2014/32), Suedia, 5.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Aviz cu privire la soluţionarea crizelor de pe pieţele financiare (CON/2014/31), Finlanda, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Aviz cu privire la finanţele publice (CON/2014/30), Lituania, 30.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru recapitalizarea instituţiilor de credit din Grecia prin intermediul Fondului elen pentru stabilitate financiară  (CON/2014/29), Grecia, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Aviz cu privire la monitorizarea utilizării ratingurilor de credit de către participanţii la piaţă (CON/2014/28), Lituania, 22.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Aviz cu privire la operatorii de schimb valutar (CON/2014/27), Lituania, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Aviz cu privire la operaţiuni cu titluri de stat (CON/2014/26), România, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 354. Aviz cu privire la independenţa Banka Slovenije (CON/2014/25), Slovenia, 11.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Aviz cu privire la gestionarea crizei (CON/2014/24), Lituania, 2.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Aviz cu privire la determinarea riscului de credit şi de ţară al grupurilor bancare (CON/2014/23), Austria, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Aviz cu privire la normele privind conflictul de interese aplicabile înalţilor funcţionari din cadrul Banco de España (CON/2014/22), Spania, 20.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Aviz cu privire la supravegherea financiară, supravegherea macroprudenţială şi monitorizarea sistemelor de plată (CON/2014/21), Estonia, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Aviz cu privire la monitorizarea operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro (CON/2014/20), România, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 360. Aviz cu privire la neconcordanţa scadenţei şi poziţiile deschise în monedă străină ale instituţiilor de credit (CON/2014/15), Ungaria, 24.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Aviz cu privire la schimbari in guvernanta Banca d’Italia  (CON/2014/19), Italia, 21.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Aviz cu privire la supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar  (CON/2014/18), Polonia, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Aviz cu privire la situaţia şi supravegherea instituţiilor de credit  (CON/2014/17), Belgia, 14.2.2014.
 364. Aviz cu privire la mandatul şi instrumentele macroprudenţiale ale NBB (CON/2014/16), Belgia, 13.2.2014.
 365. Aviz cu privire la introducerea monedei euro în Lituania  (CON/2014/14), Lituania, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Aviz cu privire la conturile titlurilor de valoare dematerializate exprimate în valută (CON/2014/13), Belgia, 12.2.2014.
 367. Aviz cu privire la reducerea remuneraţiei statutare a reprezentanţilor oficiali cu experienţă din sectorul public şi semi-public (CON/2014/12), Țările de Jos, 10.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Aviz cu privire la transmiterea datelor necesare pentru definirea politicii monetare (CON/2014/11), Polonia, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE şi 2009/110/CE şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE  (CON/2014/9), 5.2.2014.Informaţii suplimentare
 370. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operaţiunile de plată pe bază de card  (CON/2014/10), JO C 193, 5.2.2014, p. 2.Informaţii suplimentare
 371. Aviz cu privire la Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Ungaria, 31.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Aviz cu privire la remunerarea funcţionarilor publici pe durata concediului medical (CON/2014/7), Irlanda, 28.1.2014.
 373. Aviz cu privire la rotunjirea plăţilor în euro (CON/2014/6), Belgia, 23.1.2014.
 374. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind amânarea datei de migrare la SEPA  (CON/2014/3), JO C 80, 19.3.2014, p. 1.Informaţii suplimentare
 375. Aviz cu privire la accesul public la informaţii referitoare la averea funcţionarilor  (CON/2014/5), Slovenia, 20.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Aviz cu privire la limitele aplicabile plăţilor cu numerar (CON/2014/4), Lituania, 17.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Aviz cu privire la recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE  (CON/2014/1), JO C 244, 26.7.2014, p. 3.
 378. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind indicii utilizaţi ca indici de referinţă în cadrul instrumentelor financiare şi al contractelor financiare (CON/2014/2), JO C 113, 15.4.2014, p. 1.Informaţii suplimentare
 379. Aviz cu privire la o creştere a capitalului deţinut de Banca d’Italia (CON/2013/96), Italia, 27.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Aviz cu privire la obligaţiunile garantate cu creanţe (CON/2013/94), România, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 381. Aviz cu privire la remunerarea variabilă a angajaţilor traderilor de titluri de valoare (CON/2013/95), Danemarca, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Aviz cu privire la registrul creditelor de consum  (CON/2013/93), Letonia, 19.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Aviz cu privire la limitarea cheltuielilor publice în ceea ce priveşte Banca d’Italia (CON/2013/92), Italia, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Aviz cu privire la finanţele publice din Estonia (CON/2013/91), Estonia, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Aviz cu privire la finanţele publice din Luxemburg (CON/2013/90), Luxemburg, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Aviz cu privire la procesarea şi distribuirea bancnotelor şi protecţia acestora împotriva contrafacerii în Ungaria (CON/2013/89), Ungaria, 17.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Aviz cu privire la obligaţiile de raportare a datelor care susţin atribuţiile de supraveghere ale Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), Ungaria, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Aviz cu privire la măsuri pentru consolidarea stabilităţii bancare (CON/2013/86), Slovenia, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Aviz cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit (CON/2013/87), Portugalia, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Aviz cu privire la mijloace de plată şi sisteme de plăţi (CON/2013/84), Franța, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 391. Aviz cu privire la guvernanţa Autorităţii de Supraveghere Financiară (CON/2013/83), Danemarca, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 392. Aviz cu privire la statutul legal al activelor Lietuvos bankas şi sfera de aplicare a auditului public al acesteia  (CON/2013/85), Lituania, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Aviz cu privire la supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi supravegherea macroprudenţială (CON/2013/82), Finlanda, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 394. Aviz cu privire la autorizarea, reglementarea şi supravegherea instituţiilor de credit cooperatiste (CON/2013/81), Cipru, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Aviz cu privire la măsuri de stabilizare şi Fondul de garantare a depozitelor  (CON/2013/80), România, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 396. Aviz cu privire la cerinţele privind rezervele minime obligatorii ale instituţiilor de credit (CON/2013/79), Lituania, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Aviz cu privire la schimbări ale competenţelor decizionale în cadrul Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Cipru, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu funcționalități de bază (CON/2013/77), JO C 51, 22.2.2014, p. 3.Informaţii suplimentare
 399. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme şi a unei proceduri uniforme de rezoluţie a instituţiilor de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie bancară şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului (CON/2013/76), JO C 109, 11.4.2014, p. 2.Informaţii suplimentare
 400. Aviz cu privire la restructurarea financiară a companiilor (CON/2013/75), Slovenia, 5.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Aviz cu privire la transferul administrării unor proprietăţi ale statului către Banca Naţională a României (CON/2013/74), România, 29.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 402. Aviz cu privire la măsuri pentru reorganizarea bancară  (CON/2013/73), Slovenia, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind furnizarea şi calitatea statisticilor pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice (CON/2013/72), JO C 14, 16.10.2013, p. 5.Informaţii suplimentare
 404. Aviz cu privire la cadrul integrat de supraveghere din Ungaria (CON/2013/71), Ungaria, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Aviz cu privire la înfiinţarea Consiliului pentru stabilitate financiară şi mandatul macroprudenţial al autorităţilor naţionale (CON/2013/70), Slovenia, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Aviz cu privire la modificările Statutului Central Bank of Malta  (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
 407. Aviz cu privire la o nouă atribuţie statistică a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2013/68), Belgia, 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 408. Aviz cu privire la mandatul macroprudenţial al Banco de Portugal  (CON/2013/66), Portugalia, 27.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Aviz cu privire la procesarea şi repunerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor metalice euro (CON/2013/65), Letonia, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Aviz cu privire la principiile şi procedura de preschimbare a bancnotelor şi monedelor metalice  (CON/2013/64), Polonia, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Aviz cu privire la casele de ajutor reciproc (CON/2013/63), Lituania, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Aviz cu privire la furnizarea de servicii de plată de către Banka Slovenije pentru utilizatorii bugetului (CON/2013/62), Slovenia, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Aviz cu privire la autonomia Banco de España în ceea ce priveşte chestiunile legate de personal şi la încetarea mandatului guvernatorului (CON/2013/61), Spania, 16.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Aviz cu privire la măsurile de consolidare a stabilităţii bancare (CON/2013/67), Slovenia, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Aviz cu privire la furnizarea de colateral către Danmarks Nationalbank prin colateralizare automată (CON/2013/60), Danemarca, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Aviz cu privire la instrumentele derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele de tranzacţii (CON/2013/59), Belgia, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 417. Aviz cu privire la registrul situaţiilor financiare (CON/2013/58), Slovacia, 7.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Aviz cu privire la lichidarea specială a instituţiilor de credit (CON/2013/57), Grecia, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Aviz cu privire la noul cadru integrat de supraveghere din Ungaria (CON/2013/56), Ungaria, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Aviz cu privire la măsurile de încurajare a acordării de împrumuturi pe termen lung (CON/2013/55), Belgia, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 421. Aviz cu privire la supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional (CON/2013/54), Cipru, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Aviz cu privire la independenţa financiară a Sveriges Riksbank  (CON/2013/53), Suedia, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Aviz cu privire la supravegherea instituţiilor de credit cooperatiste (CON/2013/51), Cipru, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Aviz cu privire la băncile de economisire şi fundaţiile bancare (CON/2013/52), Spania, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Aviz cu privire la măsuri de stabilizare (CON/2013/50), România, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 426. Aviz cu privire la filialele instituţiilor de credit din afara SEE (CON/2013/49), Irlanda, 9.7.2013.
 427. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98 în ceea ce privește introducerea euro în Letonia și cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 în ceea ce privește rata de conversie a monedei euro pentru Letonia  (CON/2013/48), JO C 204, 18.7.2013, p. 1.Informaţii suplimentare
 428. Aviz cu privire la cerinţele de constituire a rezervelor minime obligatorii în legătură cu introducerea monedei euro (CON/2013/47), Letonia, 3.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Aviz cu privire la reformele privind plăţile şi pensiile (CON/2013/46), Irlanda, 28.6.2013.
 430. Aviz cu privire la mandatul macroprudenţial al Lietuvos bankas (CON/2013/45), Lituania, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Aviz cu privire la o taxă specială aplicabilă instituţiilor de credit (CON/2013/44), Cipru, 19.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Aviz cu privire la tratamentul aplicat bancnotelor euro neutralizate de dispozitive antifurt (CON/2013/43), Belgia, 12.6.2013.
 433. Aviz cu privire la planuri de redresare şi rezoluţie (CON/2013/42), Belgia, 10.6.2013.
 434. Aviz cu privire la schimbari in guvernanta Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Cipru, 5.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Aviz cu privire la supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional (CON/2013/39), România, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 436. Aviz cu privire la noile atributii de supraveghere ale Magyar Nemzeti Bank  (CON/2013/40), Ungaria, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Aviz cu privire la Fondul elen pentru stabilitate financiară (CON/2013/38), Grecia, 29.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia prin măsuri de drept penal a monedei euro şi a altor monede împotriva falsificării şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului (CON/2013/37), JO C 179, 25.6.2013, p. 9.Informaţii suplimentare
 439. Aviz cu privire la statutul instituţiilor de credit şi crearea societăţilor cu rol de finanţare  (CON/2013/36), Franța, 24.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului privind valorile nominale şi specificaţiile tehnice ale monedelor euro destinate circulaţiei (CON/2013/35), JO C 176, 21.6.2013, p. 11.Informaţii suplimentare
 441. Aviz cu privire la aranjamentele privind datoriile persoanelor fizice supraîndatorate (CON/2013/34), Grecia, 23.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Aviz cu privire la protejarea debitorului ipotecar (CON/2013/33), Spania, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Aviz cu privire la o propunere de directivă privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului și o propunere de regulament privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri (CON/2013/32), JO C 166, 12.6.2013, p. 2.Informaţii suplimentare
 444. Aviz cu privire la consolidarea rolului instituţional şi a independenţei Băncii Naţionale a României (CON/2013/31), România, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 445. Aviz cu privire la politica macroprudentiala (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
 446. Aviz cu privire la un registru al creditelor de consum (CON/2013/29), Franța, 26.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Aviz cu privire la protejarea împotriva riscurilor şi separarea activităţilor bancare (CON/2013/28), Germania, 19.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Aviz cu privire la sistemul de garanţii de stat şi cu privire la garanţiile de stat pentru Dexia SA şi Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), Belgia, 15.4.2013.
 449. Aviz cu privire la planificarea în caz de criză şi intervenţia timpurie în ceea ce priveşte instituţiile de credit în Austria (CON/2013/26), Austria, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 450. Aviz cu privire la Fondul de garantare a depozitelor (CON/2013/25), Spania, 10.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Aviz cu privire la contractele de garanţie financiară (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
 452. Aviz cu privire la tranzacţiile ipotecare speciale (CON/2013/23), Slovacia, 2.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Aviz cu privire la raportarea balanţei de plăţi (CON/2013/22), Austria, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Aviz cu privire la măsurile de consolidare a stabilităţii bancare (CON/2013/21), Slovenia, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Aviz cu privire la conturile de depozit dormante de la instituţiile de credit (CON/2013/20), Grecia, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Aviz cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit (CON/2013/19), Portugalia, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Aviz cu privire la limitarea plăţilor cu numerar (CON/2013/18), Belgia, 18.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 458. Aviz cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit (CON/2013/17), Grecia, 12.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Aviz cu privire la contribuţiile Oesterreichische Nationalbank la Fondul pentru Reducerea Sărăciei şi Creştere al Fondului Monetar Internaţional şi un acord bilateral de împrumut între Fondul Monetar Internaţional şi Oesterreichische Nationalbank  (CON/2013/16), Austria, 4.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Aviz cu privire la distribuirea profitului Bank of Greece  (CON/2013/15), Grecia, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Aviz cu privire la cadrul de supraveghere a pieţei financiare (CON/2013/14), Polonia, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Aviz cu privire la modalitatea modificată de calcul al contribuţiei anuale pentru stabilitatea financiară (CON/2013/13), Belgia, 18.2.2013.
 463. Aviz cu privire la acceptarea de depozite şi administrarea contului de titluri de valoare de către Trezorerie (CON/2013/12), Ungaria, 12.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Aviz cu privire la limitarea plăţilor cu numerar în contextul plăţii salariilor (CON/2013/11), Finlanda, 8.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Aviz cu privire la un cadru de rezoluţie pentru instituţii de credit şi alte instituţii (CON/2013/10), Cipru, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Aviz cu privire la limitarea platilor cu numerar (CON/2013/9), Danemarca, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Aviz cu privire la garantia de stat care acopera anumite angajamente ale filialelor Dexia SA (CON/2013/8), Franța, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Aviz cu privire la tranzactiile de transfer credit si direct debit (CON/2013/7), Italia, 30.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Aviz cu privire la noile competenţe acordate Băncii Naţionale a României în ceea ce priveşte datoria suverană şi swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane (CON/2013/6), România, 29.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 470. Aviz cu privire la cooperativele de credit (CON/2013/5), Polonia, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce priveşte funcţiile de depozitar, politicile de remunerare şi sancţiunile (CON/2013/4), JO C 96, 4.4.2013, p. 18.
 472. Aviz cu privire la intervenţia timpurie, restructurarea şi soluţionarea situaţiilor de criză în cazul instituţiilor de credit (CON/2013/3), Spania, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui mecanism de asistenţă financiară pentru statele membre a căror monedă nu este euro (CON/2013/2), JO C 96, 4.4.2013, p. 11.Informaţii suplimentare
 474. Aviz cu privire la cadrul de supraveghere al pieţei financiare (CON/2013/1), Polonia, 4.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Aviz cu privire la noi măsuri privind registrul creditelor din Irlanda (CON/2012/111), Irlanda, 21.12.2012.
 476. Aviz cu privire la cerinţele privind rezervele minime obligatorii aplicabile instituţiilor de credit  (CON/2012/110), Lituania, 21.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Aviz cu privire la crearea de amortizoare de capital pentru Banca Monte Dei Paschi Di Siena  (CON/2012/109), Italia, 17.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Aviz cu privire la societăţile de administrare a activelor (CON/2012/108), Spania, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Aviz cu privire la tranzacţionarea de înaltă frecvenţă  (CON/2012/107), Germania, 13.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Aviz cu privire la stabilitatea bancară şi financiară  (CON/2012/106), Franța, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Aviz cu privire o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind documentele cu informaţii-cheie referitoare la produsele pentru investiţii (CON/2012/103), JO C 70, 9.3.2013, p. 2.Informaţii suplimentare
 482. Aviz cu privire la implementarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul uniunii economice şi monetare  (CON/2012/105), Lituania, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Aviz cu privire la legislaţia financiară (CON/2012/104), Danemarca, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Aviz cu privire la anumite condiţii pentru acordarea creditelor (CON/2012/102), România, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 485. Aviz cu privire la legea bancară (CON/2012/101), Slovenia, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Aviz cu privire la o garanţie de stat care acoperă anumite angajamente asumate de filialele Dexia SA (CON/2012/100), Belgia, 30.11.2012.
 487. Aviz cu privire la o propunere de directivă de instituire a unui cadru pentru redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a întreprinderilor de investiţii  (CON/2012/99), JO C 39, 12.2.2013, p. 1.Informaţii suplimentare
 488. Aviz cu privire la extinderea garanţiei acordate de statul irlandez cu privire la anumite pasive eligibile ale instituţiilor de credit  (CON/2012/98), Irlanda, 29.11.2012.
 489. Aviz cu privire la diferite proiecte de standarde tehnice de reglementare şi de punere în aplicare transmise Comisiei de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe pentru a fi adoptate prin intermediul unor regulamente delegate şi de punere în aplicare ale Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii  (CON/2012/95), JO C 60, 1.3.2013, p. 1.
 490. Aviz cu privire la introducerea euro (CON/2012/97), Letonia, 27.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice BCE în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) (CON/2012/96), JO C 30, 1.2.2013, p. 6.Informaţii suplimentare
 492. Aviz cu privire la modificarea Legii privind taxarea tranzacţiilor financiare  (CON/2012/94), Ungaria, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Aviz cu privire la o taxă privind serviciile financiare şi o taxă privind valoarea totală a bilanţului unei bănci  (CON/2012/93), Slovenia, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Aviz cu privire la obligaţiunile garantate Pfandbriefe)  (CON/2012/92), Germania, 23.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Aviz cu privire la fondul de stabilizare pentru bănci  (CON/2012/91), Polonia, 19.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Aviz cu privire la modificarea cadrului de referinţă pentru recapitalizarea instituţiilor de credit  (CON/2012/90), Grecia, 16.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 497. Aviz cu privire la bancnotele şi monedele euro şi la modificarea Statutului Banco de España  (CON/2012/89), Spania, 15.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Aviz cu privire la stabilizarea pieţei financiare (CON/2012/88), Germania, 14.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Aviz cu privire la ortografierea denumirii monedei unice (CON/2012/87), Letonia, 13.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Aviz cu privire la bugetul şi remunerarea personalului Banco de Portugal (CON/2012/86), Portugalia, 9.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Avizul cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene (CON/2012/84), JO C 374, 4.12.2012, p. 2.Informaţii suplimentare
 502. Aviz cu privire la garanţiile guvernamentale pentru instituţiile de credit (CON/2012/85), Cipru, 6.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Aviz cu privire la restricţiile privind plăţile cu numerar (CON/2012/83), Slovacia, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Aviz cu privire la verificarea numerarului (CON/2012/82), Germania, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Aviz cu privire la distribuirea profitului între Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique şi statul belgian (CON/2012/81), Belgia, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 506. Aviz cu privire la modificarea Legii privind Latvijas Banka  (CON/2012/80), Letonia, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Aviz cu privire la norme fiscale şi la administrarea conturilor bancare şi plăţilor organizaţiilor din sectorul public (CON/2012/79), Bulgaria, 24.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Avizul cu privire la operaţiunile de piaţă monetară şi facilităţile permanente (CON/2012/78), România, 23.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 509. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2214/96 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum (IAPC): transmiterea și difuzarea subindicilor IAPC, în ceea ce privește constituirea indicilor armonizați ai prețurilor de consum la o valoare constantă a cotelor de impozitare, și o propunere de regulament al Comisiei de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum, în ceea ce privește stabilirea indicilor prețurilor locuințelor ocupate de proprietari (CON/2012/77), JO C 73, 13.3.2013, p. 5.
 510. Aviz cu privire la libertatea informaţiei (CON/2012/76), Irlanda, 19.10.2012.
 511. Aviz cu privire la asistenţa financiară europeană (CON/2012/75), Spania, 9.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Aviz cu privire la măsurile privind noul registru al creditelor din Irlanda (CON/2012/74), Irlanda, 5.10.2012.
 513. Aviz cu privire la pregătirile şi modificările legislative necesare pentru introducerea euro (CON/2012/73), Letonia, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Aviz cu privire la un cadru juridic consolidat privind serviciile de plăţi (CON/2012/72), Polonia, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Aviz cu privire la consolidarea stabilităţii bancare (CON/2012/71), Slovenia, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Aviz cu privire la măsurile legate de insolvenţa personală (CON/2012/70), Irlanda, 14.9.2012.
 517. Aviz cu privire la majorarea capitalului Banque centrale du Luxembourg  (CON/2012/69), Luxemburg, 7.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Aviz cu privire la cooperativele de credit (CON/2012/68), Irlanda, 4.9.2012.
 519. Aviz cu privire la cerinţele de raportare pentru tranzacţiile transfrontaliere cu servicii (CON/2012/67), Austria, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Aviz cu privire la cerinţele de raportare privind comerţul exterior (CON/2012/66), Germania, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Aviz cu privire la majorarea cotei de participare a Austriei la Fondul Monetar Internaţional (CON/2012/65), Austria, 13.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Aviz cu privire la recapitalizarea Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), Italia, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Aviz cu privire la politica de stabilizare bugetară şi crearea unui cont de trezorerie de rezervă anticriză la Lietuvos bankas (CON/2012/63), Lituania, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind îmbunătăţirea decontării instrumentelor financiare în Uniunea Europeană şi depozitarii centrali de instrumente financiare (CON/2012/62), JO C 310, 13.10.2012, p. 12.
 525. Aviz cu privire la reforma supravegherii asigurărilor şi fondurilor de pensii (CON/2012/61), Italia, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Aviz cu privire la garanţiile de stat (CON/2012/60), Spania, 26.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Aviz cu privire la taxa pe tranzacţiile financiare (CON/2012/59), Ungaria, 24.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Aviz cu privire la un fond de stabilizare destinat băncilor (CON/2012/58), Polonia, 23.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Aviz cu privire la Holdingul suveran din Slovenia (CON/2012/57), Slovenia, 20.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Aviz cu privire la recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE  (CON/2012/56), JO C 218, 24.7.2012, p. 3.Informaţii suplimentare
 531. Aviz cu privire la consolidarea supravegherii financiare şi înfiinţarea unui comitet pentru stabilitate financiară  (CON/2012/55), Germania, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Aviz cu privire la anumite bancnote vechi care nu mai au calitatea de mijloc legal de plată (CON/2012/54), Suedia, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Aviz cu privire la noi măsuri de consolidare a supravegherii şi a punerii în aplicare în cadrul reglementării financiare (CON/2012/52), Irlanda, 16.7.2012.
 534. Aviz cu privire la taxa bancară şi contribuţiile la sistemul de garantare a depozitelor  (CON/2012/53), Slovacia, 16.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Aviz cu privire la Legile privind Central Bank of Cyprus din 2002-2007  (CON/2012/51), Cipru, 11.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Aviz cu privire la recapitalizarea Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cipru, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Aviz cu privire la Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Ungaria, 28.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Aviz cu privire la recapitalizarea bancară  (CON/2012/48), Slovenia, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Aviz cu privire la prevenirea întârzierilor la plată  (CON/2012/47), Slovenia, 18.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Aviz cu privire la reorganizarea si vanzarea activelor imobiliare in sectorul financiar (CON/2012/46), Spania, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Aviz cu privire la majorarea cotei de participare a Ungariei la Fondul Monetar Internaţional  (CON/2012/45), Ungaria, 1.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Aviz cu privire la Legea privind Česká národní banka (CON/2012/44), Cehia, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Aviz cu privire la Legea privind Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/43), Ungaria, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Aviz cu privire la un proiect de regulament delegat al Comisiei de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte derogările, condiţiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenţa şi supravegherea (CON/2012/42), JO C 47, 19.2.2013, p. 1.
 545. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru funcţionarea contrapărţilor centrale (CON/2012/41), Polonia, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Aviz cu privire la aranjamentele privind datoriile în cazul persoanelor fizice supra-îndatorate  (CON/2012/40), Grecia, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Aviz cu privire la cadrul privind recapitalizarea şi soluţionarea situaţiilor de criză pentru instituţiile de credit din Grecia  (CON/2012/39), Grecia, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Aviz cu privire la supravegherea serviciilor şi sistemelor de plată privind persoanele fizice (CON/2012/38), Italia, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Aviz cu privire la limitarea plăţilor în numerar  (CON/2012/37), Danemarca, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Aviz cu privire la protecţia împotriva contrafacerii şi calitatea circulaţiei numerarului (CON/2012/34), Germania, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Aviz cu privire la cheltuielile de funcţionare legate de supraveghere (CON/2012/35), Belgia, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 552. Aviz cu privire la restricţiile privind decontările în numerar (CON/2012/36), Lituania, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Aviz cu privire la limitarea plăţilor în numerar (CON/2012/33), Spania, 8.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Avizul BCE din 25 aprilie 2012 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc și o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social (CON/2012/32), JO C 175, 19.6.2012, p. 11.
 555. Avizul BCE cu privire la fondul de garantare a depozitelor şi la regimul soluționării situației băncilor neviabile (CON/2012/30), Danemarca, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Aviz cu privire la statutul Bank of Greece (CON/2012/31), Grecia, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Aviz cu privire la Fondul de Stat pentru garantarea stabilităţii sistemului legal de pensii (CON/2012/29), Bulgaria, 13.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Aviz cu privire la modificarea Legii privind Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/26), Ungaria, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Aviz cu privire la ipoteci şi credite imobiliare rezidenţiale în monedă străină (CON/2012/27), Ungaria, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Aviz cu privire la obligaţiunile garantate belgiene şi la măsurile pentru facilitarea mobilizării creanţelor private (CON/2012/28), Belgia, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 561. Aviz cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit şi soluţionarea situaţiilor de criză în sectorul bancar în Grecia (CON/2012/25), Grecia, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Aviz cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agenţiile de rating de credit şi o propunere de directivă de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiţii alternative în ceea ce priveşte încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit  (CON/2012/24), JO C 167, 13.6.2012, p. 2.Informaţii suplimentare
 563. Aviz cu privire la măsurile de punere în aplicare referitoare la recapitalizare (CON/2012/23), Portugalia, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Aviz cu privire la sistemul de garantare a depozitelor (CON/2012/22), Slovenia, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Aviz cu privire la (i) o propunere de directivă privind pieţele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, (ii) o propunere de regulament privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Regulamentului (EMIR) privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele de tranzacţii, (iii) o propunere de directivă privind sancţiunile penale pentru utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei şi (iv) o propunere de regulament privind utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă) (CON/2012/21), JO C 161, 7.6.2012, p. 3.Informaţii suplimentare
 566. Aviz cu privire la participarea Italiei la programele Fondului Monetar Internaţional ca răspuns la criza financiară (CON/2012/20), Italia, 16.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Aviz cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Latvijas Banka  (CON/2012/19), Letonia, 15.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 568. Aviz cu privire la consolidarea guvernanţei economice a zonei euro (CON/2012/18), JO C 141, 17.5.2012, p. 7.Informaţii suplimentare
 569. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind înfiinţarea unui program de schimb, asistenţă şi formare profesională pentru protecţia monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020”)  (CON/2012/17), JO C 137, 12.5.2012, p. 7.Informaţii suplimentare
 570. Aviz cu privire la rezervele minime obligatorii (CON/2012/16), Letonia, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Aviz cu privire la protecţia euro împotriva contrafacerii şi verificarea autenticităţii monedelor euro (CON/2012/15), Grecia, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Aviz cu privire la recapitalizarea şi restructurarea instituţiilor de credit în Grecia (CON/2012/14), Grecia, 28.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Aviz cu privire la garanţiile de stat (CON/2012/13), Spania, 20.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Aviz cu privire la termenii titlurilor de valoare emise sau garantate de Statul grec (CON/2012/12), Grecia, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Aviz cu privire la reorganizarea sectorului financiar spaniol (CON/2012/11), Spania, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Aviz cu privire la gestionarea lichidităţii din conturile Trezoreriei de la Banca d’Italia şi selectarea contrapartidelor pentru operaţiunile aferente (CON/2012/9), Italia, 13.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi a Directivei 2007/14/CE a Comisiei  (CON/2012/10), JO C 93, 30.3.2012, p. 2.Informaţii suplimentare
 578. Aviz cu privire la sistemul de monitorizare a tranzacţiilor cu titluri în formă dematerializată (CON/2012/8), Grecia, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Aviz cu privire la regimul rezervelor minime obligatorii (CON/2012/7), România, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 580. Aviz cu privire la reforma privind pensiile din sectorul public (CON/2012/6), Irlanda, 26.1.2012.
 581. Aviz cu privire la o propunere de directivă privind accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a societăţilor de investiţii şi o propunere de regulament privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii  (CON/2012/5), JO C 105, 11.4.2012, p. 1.Informaţii suplimentare
 582. Aviz cu privire la titlurile de valoare dematerializate (CON/2012/3), Luxemburg, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 583. Aviz cu privire la măsurile pentru stabilizarea pieţei financiare (CON/2012/2), Germania, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 584. Aviz cu privire la o schemă de garantare pentru pasivele băncilor italiene şi la preschimbarea bancnotelor în lire italiene (CON/2012/4), Italia, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 585. Aviz cu privire la salariile angajatilor din domeniul public (CON/2012/1), Cipru, 4.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 586. Avizul cu privire la modificările aduse sistemului de soluţionare a situaţiilor de criză din Grecia aplicabil instituţiilor de credit  (CON/2011/107), Grecia, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Avizul cu privire la independenţa Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Ungaria, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Aviz cu privire la Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/104), Ungaria, 14.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 589. Aviz cu privire la constituirea şi finanţarea unui fond pentru soluţionarea situaţiilor de criză şi cu privire la modificarea modului de calcul al contribuţiilor la sistemul de garantare a depozitelor (CON/2011/103), Belgia, 12.12.2011.
 590. Aviz cu privire la stabilirea autenticităţii monedelor euro şi procesarea monedelor euro necorespunzătoare pentru circulaţie, precum şi la impunerea de măsuri administrative şi penalităţi (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
 591. Aviz cu privire la plata majorării cotei României la Fondul Monetar Internaţional (CON/2011/102), România, 9.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 592. Aviz cu privire la legislaţia privind pieţele titlurilor de valoare (CON/2011/101), Finlanda, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Aviz cu privire la recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE (CON/2011/100), JO C 364, 14.12.2011, p. 7.Informaţii suplimentare
 594. Aviz cu privire la modificarea revizuită a regulilor de distribuire a profitului Lietuvos bankas (CON/2011/99), Lituania, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 595. Aviz cu privire la legislatia privind finanţarea registrului central de numere de conturi bancare (CON/2011/98), Belgia, 7.12.2011.
 596. Aviz cu privire la responsabilitatea fiscală (CON/2011/96), Slovacia, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Aviz cu privire la reprezentarea şi plata cotei de participare la Fondul Monetar Internaţional (CON/2011/97), Estonia, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Aviz cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit de către stat (CON/2011/95), Portugalia, 22.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 599. Aviz cu privire la protecţia împotriva contrafacerii şi asigurarea calităţii numerarului aflat în circulaţie  (CON/2011/94), Italia, 18.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Aviz cu privire la gestionarea crizelor financiare şi instituirea unui fond independent pentru asigurarea stabilităţii financiare  (CON/2011/93), Cipru, 15.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Aviz cu privire la protecţia împotriva contrafacerii şi asigurarea calităţii numerarului aflat în circulaţie  (CON/2011/92), Germania, 11.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Aviz cu privire la modificarea regulilor de distribuire a profitului Lietuvos banka  (CON/2011/91), Lituania, 10.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Aviz cu privire la plata de către Banco de Portugal a unei majorări a cotei Portugaliei la Fondul Monetar Internaţional (CON/2011/89), Portugalia, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 604. Aviz cu privire la o garanţie pentru pierderi legată de o schemă de compensare extinsă  (CON/2011/90), Danemarca, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 605. Aviz cu privire la extinderea garanţiei acordate de statul irlandez cu privire la anumite pasive eligibile ale instituţiilor de credit  (CON/2011/88), Irlanda, 7.11.2011.
 606. Aviz cu privire la ipotecile şi contractele de credit pentru proprietăţi rezidenţiale în monedă străină (CON/2011/87), Ungaria, 4.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 607. Aviz cu privire la măsuri de stabilizare şi bănci-punte (CON/2011/86), România, 31.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 608. Aviz cu privire la o garanţie de stat pentru anumite credite acordate Dexia SA şi Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Franța, 24.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 609. Aviz cu privire la măsurile de soluţionare şi redresare pentru instituţiile de credit (CON/2011/84), Irlanda, 21.10.2011.
 610. Aviz cu privire la măsurile de intervenţie timpurie şi la modificarea cadrului privind soluţionarea situaţiilor de criză şi lichidarea, aplicabil instituţiilor financiare şi de credit supuse supravegherii de către Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugalia, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 611. Aviz cu privire la o garanţie de stat pentru anumite credite acordate Dexia SA şi Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Luxemburg, 18.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 612. Aviz cu privire la normele aplicabile ipotecii şi obligaţiunilor municipale în Slovenia (CON/2011/81), Slovenia, 17.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Aviz cu privire la registrul pentru declaraţii financiare (CON/2011/80), Slovacia, 14.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 614. Aviz cu privire la o garanţie de stat pentru anumite credite acordate Dexia SA şi Dexia Crédit Local SA (CON/2011/79), Belgia, 13.10.2011.
 615. Aviz cu privire la sancţiunile aplicabile în vederea protejării euro împotriva contrafacerii (CON/2011/78), Slovenia, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 616. Aviz cu privire la recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE (CON/2011/77), JO C 301, 12.10.2011, p. 2.Informaţii suplimentare
 617. Aviz cu privire la reforma sistemului de garantare a depozitelor (CON/2011/76), Țările de Jos, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 618. Aviz cu privire la rezervele minime obligatorii (CON/2011/75), Cehia, 30.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Aviz cu privire la statistică şi la piaţa monetară interbancară şi piaţa titlurilor de stat administrate de Banca Naţională a României, regimul valutar şi regimul rezervelor minime obligatorii (CON/2011/73), România, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 620. Aviz cu privire la creditele destinate persoanelor fizice (CON/2011/74), România, 20.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 621. Aviz cu privire la modificările aduse sistemului de soluţionare a situaţiilor de criză din Grecia aplicabil instituţiilor de credit  (CON/2011/72), Grecia, 19.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 622. Aviz cu privire la categoriile de intermediari autorizaţi să păstreze conturi pentru titluri de valoare dematerializate exprimate în monedă străină sau unităţi de cont  (CON/2011/71), Belgia, 15.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 623. Aviz cu privire la autorizarea de a participa în consiliile de supraveghere ale băncilor  (CON/2011/70), Slovenia, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 624. Aviz cu privire la noi măsuri de consolidare a supravegherii şi a punerii în executare in domeniul reglementării financiare (CON/2011/69), Irlanda, 9.9.2011.
 625. Aviz cu privire la ratificarea de către Italia a unei modificări a Statutului Fondului Monetar Internaţional şi a majorării cotei de participare (CON/2011/68), Italia, 7.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 626. Aviz cu privire la cerinţele aplicabile instituţiilor de credit pentru desfăşurarea în mod responsabil a activităţii de creditare  (CON/2011/67), Lituania, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind emiterea de monede euro şi cu privire la o propunere de regulament privind valorile nominale şi specificaţiile tehnice ale monedelor euro care urmează să intre în circulaţie (CON/2011/65), JO C 273, 16.9.2011, p. 2.
 628. Aviz cu privire la o contribuţie specială impusă instituţiilor financiare care îşi desfăşoară activitatea în Slovacia (CON/2011/66), Slovacia, 23.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 629. Aviz cu privire la protecţia împotriva contrafacerii şi păstrarea calităţii numerarului aflat în circulaţie (CON/2011/64), Belgia, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 630. Aviz cu privire la introducerea conturilor de tip omnibus în cadrul juridic privind sistemele de compensare şi decontare (CON/2011/63), Polonia, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 631. Aviz cu privire la modificarea cadrului juridic privind sistemele de plăţi, sistemle de compensare şi de decontare (CON/2011/62), Polonia, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 632. Aviz cu privire la modificarea legii privind prevenirea întârzierii în efectuarea plăţilor  (CON/2011/61), Slovenia, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 633. Aviz cu privire la măsurile de intervenţie care pot fi adoptate în caz de criză în ceea ce priveşte instituţiile financiare în dificultate  (CON/2011/60), Țările de Jos, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 634. Aviz cu privire la reciclarea numerarului şi protejarea mijloacelor legale de plată naţionale şi străine împotriva contrafacerii  (CON/2011/59), Ungaria, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind contractele de credit pentru proprietăţi rezidenţiale  (CON/2011/58), JO C 240, 18.8.2011, p. 3.
 636. Aviz cu privire la transformarea în filiale a sucursalelor instituţiilor de credit străine (CON/2011/57), Polonia, 5.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 637. Aviz cu privire la o propunere de decizie a Consiliului privind semnarea şi încheierea Acordului monetar între Uniunea Europeană şi Republica Franceză, cu referire la păstrarea euro ca monedă în Saint-Barthélemy, în urma schimbării statutului său în raport cu Uniunea Europeană  (CON/2011/56), JO C 213, 20.7.2011, p. 21.Informaţii suplimentare
 638. Aviz cu privire la armonizarea legislaţiei privind TARGET2-Securities şi competenţa Banka Slovenije de a impune sancţiuni în domeniul serviciilor de investiţii (CON/2011/55), Slovenia, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 639. Aviz cu privire la tranzacţiile transfrontaliere (CON/2011/54), Spania, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 640. Aviz cu privire la Oficiul de stat pentru audit din Ungaria în legătură cu auditul Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), Ungaria, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 641. Aviz cu privire la schimbul de informaţii şi obligaţiile de cooperare între autorităţile naţionale de supraveghere (CON/2011/52), Bulgaria, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Aviz cu privire la circulaţia bancnotelor şi a monedelor metalice  (CON/2011/51), Cehia, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 643. Aviz cu privire la structura capitalului şi a conducerii Depozitarului Central  (CON/2011/50), Bulgaria, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 644. Aviz cu privire la rolul Národná banka Slovenska în ceea ce priveşte supravegherea financiară şi creditele de consum (CON/2011/49), Slovacia, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 645. Aviz cu privire la recomandarea Consiliului de numire a preşedintelui BCE (CON/2011/48), JO C 182, 23.6.2011, p. 6.
 646. Aviz cu privire la anumite dispoziţii legale noi privind registrul creditelor (CON/2011/47), Letonia, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 647. Aviz cu privire la reforma supravegherii pieţei financiare în Lituania (CON/2011/46), Lituania, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 648. Aviz cu privire la introducerea unei scheme de compensaţie pentru instituţiile bancare aflate în dificultate (CON/2011/45), Danemarca, 24.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană  (CON/2011/44), JO C 203, 9.7.2011, p. 3.Informaţii suplimentare
 650. Aviz cu privire la diverse modificări ale Statutului Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 651. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE şi 2009/138/CE în ceea ce priveşte competenţele Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi ale Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe (CON/2011/42), JO C 159, 28.5.2011, p. 10.