Opinjonijiet kollha tal-BĊE

 1. Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' kontropartijiet ċentrali (CON/2020/3), Il-Ġermanja, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Opinjoni dwar miżuri li jillimitaw riskji makroprudenzjali fis-self għal proprjetà residenzjali (CON/2020/1), Il-Ġermanja, 8.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Opinjoni dwar il-liġi dwar id-difiża nazzjonali (CON/2020/2), L-Estonja, 7.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Opinjoni dwar limitazzjonijiet fuq ħlasijiet bi flus kontanti (CON/2019/46), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 30.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Opinjoni dwar servizzi ta' ħlas u sistemi ta' ħlas (CON/2019/45), Il-Bulgarija, 17.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Opinjoni dwar taxxi fuq assi ta' ċerti parteċipanti fis-suq finanzjarju u taxxi addizzjonali fuq id-dħul korporattiv ta' ċerti istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2019/44), Il-Litwanja, 16.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2019/43), 11.12.2019.Aktar tagħrif
 8. Opinjoni dwar skema ta' garanzija għal titolizzazzjoni ta' self li jkunu originaw minn istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2019/42), Il-Greċja, 6.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Opinjoni dwar ir-rekwiżit għal ċerti istituzzjonijiet ta' kreditu u friegħi biex jipprovdu servizzi ta' flus kontanti (CON/2019/41), L-Isvezja, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Opinjoni dwar iż-żieda tal-imposta speċjali fuq istituzzjonijiet finanzjarji magħżula  (CON/2019/40), Is-Slovakja, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Opinjoni dwar diżinċentivi fiskali għall-użu ta’ flus kontanti (CON/2019/39), Il-Greċja, 20.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Opinjoni dwar is-sigurta` tan-netwerk u tas-sistemi tal-informazzjoni (CON/2019/38), Spanja, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Opinjoni dwar emendi fil-Liġi dwar Latvijas Banka (CON/2019/36), Il-Latvja, 25.10.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE  (CON/2019/35), ĠU C 374, 23.10.2019, pġ. 2.Aktar tagħrif
 15. Opinjoni dwar għodda makroprudenzjali addizjonali għal ipoteki residenzjali (CON/2019/34), Il-Lussemburgu, 27.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Opinjoni dwar il-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar u dwar l-awtentikazzjoni tal-muniti tal-euro (CON/2019/33), Il-Lussemburgu, 23.9.2019.
 17. Opinjoni dwar ir-regoli li għandhom jiġu segwiti minn impriżi finanzjarji meta jiġu ddefiniti l-politiki ta' remunerazzjoni (CON/2019/32), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 5.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Opinjoni dwar il-liberta` tal-informazzjoni (CON/2019/31), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 4.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Opinjoni dwar il-bejgħ u x-xiri ta' faċilitajiet tal-kreditu (CON/2019/30), Ċipru, 16.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Opinjoni dwar restrizzjonijiet fuq trasferimenti ta' pretensjonijiet ta' ipoteki (CON/2019/29), Il-Polonja, 9.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni mill-Kunsill dwar il-ħatra tal-President tal-BĊE (CON/2019/28), ĠU C 258, 25.7.2019, pġ. 2.Aktar tagħrif
 22. Opinjoni dwar il-konverżjoni ta' selfiet bil-frank Żvizzeru (CON/2019/27), Is-Slovenja, 18.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Opinjoni dwar il-ħlas ta' fondi lil detenturi mhux informati ta' bonds subordinati u azzjonisti minoritarji li kellhom ishma miżmuma f'banek li fihom ir-Repubblika tas-Slovenia kellha parteċipazzjoni azzjonarja ta' maġġoranza li ġiet affettwata mill-miżuri straordinarji tal-Banka Slovenije. (CON/2019/26), Is-Slovenja, 9.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Opinjoni dwar leġislazzjoni nazzjonali li se tiġi adottata għall-fini li tiġi stabbilita kooperazzjoni mill-qrib bejn il-BĊE u l-Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Il-Kroazja, 8.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Opinjoni dwar l-istruttura ta' sjieda tal-Banca d'Italia u s-sjieda ta' riżervi tad-deheb (CON/2019/23), L-Italja, 24.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Opinjoni dwar il-governanza u indipendenza finanzjarja tas-Central Bank of Cyprus u dwar emendi għall-Kostituzzjoni fir-rigward tas-Central Bank of Cyprus  (CON/2019/24), Ċipru, 21.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Opinjoni dwar l-għanijiet u l-governanza tal-Kummissjoni Latvjana għas-Swieq Finanzjarji u Tal-Kapital (CON/2019/22), Il-Latvja, 12.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Opinjoni dwar riforma tas-sistema superviżorja bankarja u tas-suq finanzjarju (CON/2019/21), L-Awstrija, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Opinjoni dwar rimedju ġudizzjarju mogħti lil detenturi preċedenti ta' kreditu bankarju kkwalifikat (CON/2019/20), Is-Slovenja, 28.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-qafas legali tas-sistema superviżorja finanzjarja Portugiża (CON/2019/19), Il-Portugall, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Opinjoni dwar it-taxxa fuq l-assi finanzjari ta' banek u l-parametru referenzjarju tar-rata tal-imgħax għal kuntratti ta’ kreditu lill-konsumatur. (CON/2019/18), Ir-Rumanija, 10.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Opinjoni dwar is-sigurtá tas-sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni (CON/2019/17), Ċipru, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Opinjoni dwar parteċipazzjoni fil-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni (CON/2019/16), Il-Bulgarija, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Opinjoni dwar l-illobbjar  (CON/2019/15), Ir-Repubblika Ċeka, 11.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Opinjoni dwar il-ħtieġa ta' kunsens ta' min jissellef għal trasferimenti ta' self iggarantit b'ipoteki fuq proprjetà residenzjali (CON/2019/14), L-Irlanda, 29.3.2019.
 36. Opinjoni dwar rimedju ġudizzjarju mogħti lil detenturi preċedenti ta' kreditu bankarju kkwalifikat  (CON/2019/13), Is-Slovenja, 27.3.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Opinjoni dwar bidliet għall-istruttura ta' governanza tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Il-Belġju, 26.3.2019.
 38. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2019/11), ĠU C 94, 12.3.2019, pġ. 2.
 39. Opinjoni dwar it-twaqqif ta' bord makroprudenzjali (CON/2019/10), Spanja, 28.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Opinjoni dwar abbozz ta' liġi għall-protezzjoni ta' residenzi primarji (CON/2019/09), Il-Greċja, 27.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Opinjoni dwar ordinijiet tal-qorti li jagħtu pussess ta' residenzi privati prinċipali (CON/2019/08), L-Irlanda, 18.2.2019.
 42. Opinjoni dwar il-liċensjar u superviżjoni ta' fornituri ta' mikrokreditu (CON/2019/07), Il-Greċja, 15.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Opinjoni fuq proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill fuq il-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (CON/2019/06), ĠU C 84, 6.3.2019, pġ. 1.Aktar tagħrif
 44. Opinjoni dwar il-projbizzjoni tal-użu ta' karti tal-flus b'denominazzjoni ta' 500 euro u dwar ċerti emendi għal-leġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus (AML) (CON/2019/05), Id-Danimarka, 12.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Opinjoni dwar limitazzjonijiet fuq ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2019/04), Spanja, 1.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Opinjoni CON/2019/3 PL dwar ir-remunerazzjoni għall-uffiċjali eżekuttivi u l-maniġment ta' grad għoli ta' Narodowy Bank Polski (CON/2019/03), Il-Polonja, 30.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta’ aġenziji ta’ referenza tal-kreditu mill-Bank Ċentrali ta' Malta u s-sorveljanza tiegħu ta’ servizzi ta’ pagament (CON/2019/02), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Opinjoni dwar il-qafas legali għal bonds koperti (CON/2019/01), L-Estonja, 3.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Opinjoni CON/2018/58 ES dwar għodda makroprudenzjali (CON/2018/58), Spanja, 21.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Opinjoni dwar l-organizzazzjoni tal-funzjonament tar-reġistru ċentrali ta’ kontijiet bankarji u tranżazzjonijiet finanzjarji (CON/2018/57), Il-Belġju, 14.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 51. Opinjoni dwar emendi għar-reġim ta’ responsabbiltà fir-rigward tal-membri tal-Bord u l-impjegati ta’ Banca Naţională a României (CON/2018/56), Ir-Rumanija, 11.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Opinjoni dwar proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u atti legali relatati (CON/2018/55), 7.12.2018.Aktar tagħrif
 53. Opinjoni dwar proposta għal direttiva dwar is-servizzjanti tal-kreditu, ix-xerrejja tal-kreditu u l-irkupru tal-kollateral (CON/2018/54), ĠU C 444, 20.11.2018, pġ. 15.Aktar tagħrif
 54. Opinjoni dwar il-mandat makroprudenzjali ta' Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru) u l-governanza ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2018/52), Il-Bulgarija, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tar-rapport ta' konverġenza fil-Liġi dwar Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru) (CON/2018/53), Il-Bulgarija, 16.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar l-istabbiliment ta’ Funzjoni Ewropea ta’ Stabbilizzazzjoni tal-Investiment (CON/2018/51), ĠU C 444, 10.12.2018, pġ. 11.Aktar tagħrif
 57. Opinjoni dwar it-tisħiħ tas-superviżjoni finanzjarja u l-protezzjoni tal-investituri (CON/2018/50), Il-Polonja, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Opinjoni dwar leġilżlazzjoni nazzjonali li għandha tiġi adottata għall-iskop li tiġi stabbilita kooperazzjoni mill-qrib bejn il-BĊE u l-Българска народна банка (il-Bank Nazzjonali tal-Bulgarija) (CON/2018/49), Il-Bulgarija, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti ta' riżervi minimi tal-Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), L-Ungerija, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Opinjoni dwar id-deżinjazzjoni ta’ servizzi essenzjali u operaturi ta’ servizzi essenzjali għall-iskop tas-sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni (CON/2018/47), Is-Slovenja, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-liġi Finlandiża li tirrigwarda l-obbligi tal-istat ta' tħejjija applikabbli fis-settur finanzjarju (CON/2018/46), Il-Finlandja, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Opinjoni dwar il-qafas legali tal-Uffiċċju tal-Awditu Statali (CON/2018/45), Il-Kroazja, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Opinjoni dwar ir-regoli li għandhom jiġu segwiti minn istituzzjonijiet ta' kreditu sistemikament relevanti meta jiġu ddefiniti politiki ta' remunerazzjoni fissa (CON/2018/44), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 23.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Opinjoni fuq it-twaqqif ta' database nazzjonali dwar klejms tal-assigurazzjoni (CON/2018/43), L-Irlanda, 28.9.2018.
 65. Opinjoni dwar l-emendi għar-riforma tal-banek popolari u banek kooperattivi (CON/2018/42), L-Italja, 11.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Opinjoni dwar ir-regoli ġodda ta' arrotondament għal ħlasijiet iddenominati f'euro (CON/2018/41), Il-Belġju, 4.9.2018.
 67. Opinjoni dwar it-trażmissjoni ta' dejta amministrattiva għal skopijiet statistiċi (CON/2018/40), Il-Ġermanja, 3.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Opinjoni dwar proposta għal regolament fir-rigward ta’ ċerti imposti fuq ħlas transkonfinali fl-Unjoni u l-imposti fuq il-kambju tal-munita (CON/2018/38), ĠU C 382, 23.10.2018, pġ. 7.Aktar tagħrif
 69. Opinjoni dwar l-infrastrutturi kritiċi, is-sigurtà ċibernetika u l-bonds koperti (CON/2018/39), Is-Slovakja, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħruġ ta’ bonds koperti u s-superviżjoni pubblika ta’ bonds koperti u li temenda d-Direttiva 2009/65/KE u d-Direttiva 2014/59/UE; u dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta’ skoperturi fil-forma ta’ bonds koperti (CON/2018/37), ĠU C 382, 23.10.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
 71. Opinjoni fuq ir-rieżami tat-trattament prudenzjali tad-ditti tal-investiment (CON/2018/36), ĠU C 378, 19.10.2018, pġ. 5.Aktar tagħrif
 72. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm “Pericles IV”) (CON/2018/35), ĠU C 378, 16.8.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
 73. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni reċiproka tal-għodod makroprudenzjali fil-Lussemburgu (CON/2018/34), Il-Lussemburgu, 27.7.2018.
 74. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għall-effetti fuq partijiet terzi fiċ-ċessjonijiet tal-pretensjonijiet (CON/2018/33), ĠU C 303, 29.8.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
 75. Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar il-kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi (CON/2018/32), ĠU C 79, 4.3.2019, pġ. 1.Aktar tagħrif
 76. Opinjoni dwar ir-regolamentazzjoni tan-negozju tal-proprjetà ta' ftehimiet ta' kreditu (CON/2018/31), L-Irlanda, 5.7.2018.
 77. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti għall-amortizzament ta’ mutwu (CON/2018/30), L-Isvezja, 15.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Opinjoni dwar disposizzjonijiet varji tal-liġi finanzjarja (CON/2018/29), Il-Belġju, 8.6.2018.
 79. Opinjoni dwar modifika tal-formula ta' remunerazzjoni tal-livret A Franċiż u ċerti kontijiet tat-tfaddil regolati Franċiżi oħrajn (CON/2018/28), Franza, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Opinjoni dwar l-istabbiliment ta’ qafas għas-sigurtà ta’ netwerks u sistemi tal-informazzjon ta’ interess ġenerali  (CON/2018/27), Il-Belġju, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 81. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea għat-Titoli u s-Swieq) u atti legali relatati; u dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji; u d-Direttiva 2009/138/KE dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (CON/2018/26), ĠU C 251, 18.7.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
 82. Opinjoni dwar sanzjonijiet amministrattivi u offiżi kriminali b'rabta mal-forniment ta' informazzjoni falza jew li tiżvija lis-Central Bank of Ireland (CON/2018/24), L-Irlanda, 11.5.2018.
 83. Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi dispożizzjonijiet għat-tisħiħ tar-responsabbiltà fiskali u l-orjentazzjoni baġitarja fuq perjodu medju fl-Istati Membri (CON/2018/25), ĠU C 261, 25.7.2018, pġ. 1.Aktar tagħrif
 84. Opinjoni dwar il-governanza u l-indipendenza finanzjarja tas-Central Bank of Cyprus (CON/2018/23), Ċipru, 11.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Opinjoni dwar l-identifikazzjoni u s-superviżjoni ta’ infrastruttura kritika ghall-finijiet ta’ sigurtà tat-teknologija tal-informatika  (CON/2018/22), L-Estonja, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Opinjoni dwar il-konverżjoni ta' self bil-franc Svizzeru (CON/2018/21), Is-Slovenja, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Opinjoni dwar proposta għal regolament fuq it-twaqqif ta’ Fond Monetarju Ewropew (CON/2018/20), ĠU C 220, 25.6.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
 88. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u atti legali relatati (CON/2018/19), ĠU C 255, 20.7.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
 89. Opinjoni dwar il-qafas legali għal bonds koperti (CON/2018/18), Ir-Repubblika Ċeka, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Opinjoni dwar emendi lil-Liġi dwar il-Hrvatska Narodna Banka u lil-Liġi dwar l-Uffiċċju għall-Verifika tal-Istat (CON/2018/17), Il-Kroazja, 6.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Opinjoni dwar il-ħolqien ta' qafas dwar it-titolizzazzjoni (CON/2018/16), Ċipru, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Opinjoni dwar is-sigurtà u l-protezzjoni ta' infrastrutturi kritiċi (CON/2018/15), Il-Belġju, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 93. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra tal-Viċi-President tal-BĊE (CON/2018/14), 7.3.2018.
 94. Opinjoni dwar ir-riżoluzzjoni tal-arretrati fuq self ipotekarju  (CON/2018/13), L-Irlanda, 5.3.2018.
 95. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1092/2010 dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni Ewropea u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (CON/2018/12), ĠU C 120, 6.4.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
 96. Opinjoni dwar għodod makroprudenzjali addizzjonali għal ipoteki residenzjali (CON/2018/9), Il-Lussemburgu, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Opinjoni dwar l-għoti ta' kompiti ġodda relatati ma' tariffi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet ta' pagament ibbażati fuq kards lill-Bank of Greece (CON/2018/11), Il-Greċja, 15.2.2018.
 98. Opinjoni dwar l-għoti ta' kompiti ġodda relatati ma' tariffi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet ta' pagament ibbażati fuq kards lis-Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Ċipru, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Opinjoni dwar ir-restrituzzjoni ta' fondi monetarji lir-Repubblika tas-Slovenja minn tax havens speċifikati (CON/2018/8), Is-Slovenja, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Opinjoni dwar id-dipendenza ta' istituzzjonijiet ta' kreditu fuq fondi li joriġinaw minn korporazzjonijiet finanzjarji (CON/2018/7), L-Ungerija, 6.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Opinjoni dwar is-sorsi ta' finanzjament u l-governanza tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
 102. Opinjoni dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni  (CON/2018/5), Is-Slovenja, 31.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Opinjoni dwar l-organizzazzjoni tar-reġistru ċentrali ta’ kontijiet bankarji u tranżazzjonijiet finanzjarji  (CON/2018/4), Il-Belġju, 26.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 104. Opinjoni dwar is-swieq ta' strumenti finanzjarji  (CON/2018/3), Is-Slovenja, 11.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Opinjoni dwar is-swieq ta' strumenti finanzjarji  (CON/2018/2), Il-Greċja, 9.1.2018.
 106. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 u li jħassar l-10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju (CON/2018/1), ĠU C 77, 1.3.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
 107. Opinjoni tal-BĊE dwar il-limitazzjoni tan-numru ta' unjonijiet ta' kreditu ċentrali (CON/2017/54), Il-Litwanja, 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Opinjoni dwar l-għoti lil Lietuvos bankas tal-funzjoni ta' aġenzija fiskali tal-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2017/53), Il-Litwanja, 1.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Opinjoni dwar punti ta' riferiment fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji  (CON/2017/52), Il-Bulgarija, 29.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Opinjoni dwar emendi għall-qafas ta' teħid ta' deċiżjonijiet ta' Българска народна банка (il-Bank Nazzjonali tal-Bulgarija) (CON/2017/51), Il-Bulgarija, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Opinjoni dwar tranżazzjonijiet ma' partijiet relatati (CON/2017/50), Il-Bulgarija, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Opinjoni dwar provvedimenti għall-pagi u l-pensjonijiet (CON/2017/49), L-Irlanda, 24.11.2017.
 113. Opinjoni dwar reviżjonijiet għall-qafas ta' ġestjoni ta' kriżijiet tal-Unjoni (CON/2017/47), ĠU C 34, 31.1.2018, pġ. 17.Aktar tagħrif
 114. Opinjoni dwar emendi għall-qafas tal-Unjoni għal rekwiżiti kapitali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment (CON/2017/46), ĠU C 34, 31.1.2018, pġ. 5.Aktar tagħrif
 115. Opinjoni dwar appoġġ lil persuni li jieħdu self fuq dar li jkunu jinsabu f'qagħda finanzjarja diffiċli u appoġġ għar-ristrutturar volontarju ta' selfiet fuq djar iddenominati jew indiċjati f'munita barranija (CON/2017/48), Il-Polonja, 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Opinjoni dwar l-iffriżar temporanju tar-rata ta’ remunerazzjoni fir-rigward tal-livret A Franċiż u xi kontijiet ta’ tfaddil irregolati Franċiżi oħrajn (CON/2017/45), Franza, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Opinjoni dwar servizzi ta' ħlas (CON/2017/44), Ċipru, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Opinjoni dwar l-irwol ta' Národná banka Slovenska fis-superviżjoni tal-edukazzjoni ta' intermedjarji finanzjarji u aġenti finanzjarji (CON/2017/43), Is-Slovakja, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-obbligu tal-ikklerjar, is-sospensjoni tal-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar, ir-rekwiżiti tat-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti derivattivi OTC mhux ikklerjati minn kontroparti ċentrali, ir-reġistrazzjoni u s-superviżjoni ta’ repożitorji tat-tranżazzjonijiet u r-rekwiżiti għar-repożitorju tat-tranżazzjonijiet  (CON/2017/42), ĠU C 385, 15.11.2017, pġ. 10.Aktar tagħrif
 120. Opinjoni dwar serħan ġudizzjarju mogħti lil detenturi ta' kreditu bankarju kkwalifikat (CON/2017/41), Is-Slovenja, 9.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Opinjoni dwar limitazzjonijiet għal ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2017/40), Ċipru, 6.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-proċeduri u l-awtoritajiet involuti għall-awtorizzazzjoni ta' kontropartijiet ċentrali u r-rikonoxximent ta' kontropartijiet ċentrali ta' pajjiżi terzi  (CON/2017/39), ĠU C 385, 15.11.2017, pġ. 10.Aktar tagħrif
 123. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-kontropartijiet ċentrali u li jemenda r-Regolamenti(UE)Nru 1095/2010,(UE)Nru 648/2012, u (UE)2015/2365  (CON/2017/38), ĠU C 372, 1.11.2017, pġ. 6.Aktar tagħrif
 124. Opinjoni dwar ikklerjar u saldu interbankarju (CON/2017/37), Il-Polonja, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Opinjoni dwar il-qafas legali għal bonds koperti, ir-rapportar ta' dejta ta' kreditu, poteri u għodod makroprudenzjali, u proċeduri komuni SSM (CON/2017/36), Is-Slovakja, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Opinjoni dwar emendi għar-reġim superviżorju tas-suq finanzjarju (CON/2017/35), L-Awstrija, 25.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Opinjoni dwar l-abbozz ta' liġi li temenda l-Istatut Organiku NBB fir-rigward tan-numru ta' diretturi fil-bord tal-NBB (CON/2017/34), Il-Belġju, 24.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 128. Opinjoni dwar ir-rapportar ta' dejta ta' kreditu (CON/2017/33), L-Awstrija, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Opinjoni dwar in-nomina tas-Central Bank of Cyprus bħala l-awtorità ta' informazzjoni u l-inklużjoni ta' eċċezzjoni rilevanti għar-rekwiżit tas-segretezza bankarja (CON/2017/32), Ċipru, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Opinjoni dwar Att fuq infrastruttura kritika (CON/2017/31), Is-Slovenja, 14.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Opinjoni dwar abbozz ta' deċiżjoni dwar l-implimentazzjoni tal-politika monetarja ta' Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Il-Kroazja, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Opinjoni dwar rekwiżit addizzjonali għall-ammortizzazzjoni ta' ipoteka (CON/2017/29), L-Isvezja, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Opinjoni dwar l-aċċess għar-reġistru ta’ kreditu ċentrali u r-reġistru ta’ kontijiet bankarji (CON/2017/28), Il-Bulgarija, 2.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Opinjoni dwar limitazzjoni fuq ħlasijiet bi flus kontanti (CON/2017/27), Il-Bulgarija, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Opinjoni dwar liġi fuq il-Fondazzjoni Nazzjonali għar-Riċerka, it-Teknoloġija u l-Iżvilupp (CON/2017/26), L-Awstrija, 23.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Opinjoni dwar is-sjieda ta' entità bi skop speċjali għall-manifattura ta' karti tal-flus tal-euro (CON/2017/25), Spanja, 16.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Opinjoni dwar l-awditjar tal-operazzjonijiet tan-negozju ta' Banka Slovenije (CON/2017/24), Is-Slovenja, 12.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Opinjoni dwar kategorija ġdida ta' strumenti ta' dejn, għodda makroprudenzjali ġdida, il-ħolqien ta' kategorija ġdida ta' istituzzjoni ta' saldu u l-esklużjoni ta' drittijiet ta' tpaċija  (CON/2017/23), Il-Belġju, 8.6.2017.
 139. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn u li temenda d-Direttiva 2012/30/UE (CON/2017/22), ĠU C 236, 21.7.2017, pġ. 2.Aktar tagħrif
 140. Opinjoni dwar miżuri makroprudenzjali għal-limitazzjoni ta' riskji sistemiċi (CON/2017/21), L-Awstrija, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Opinjoni dwar il-limitazzjoni fuq ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2017/20), Il-Belġju, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 142. Opinjoni dwar il-Kummissjoni għall-monitoraġġ ta' proċeduri alternattivi għal soluzzjoni alternattiva għat-tilwim u fondi ta' riżerva ta' fondazzjonijiet bankarji. (CON/2017/19), Spanja, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Opinjoni dwar limitazzjonijiet fuq ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2017/18), Il-Portugall, 22.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Opinjoni dwar l-indipendenza finanzjarja ta'Sveriges riksbank (CON/2017/17), L-Isvezja, 18.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Opinjoni dwar rimedju ġudizzjarju mogħti lid-detenturi ta' kreditu bankarju kkwalifikat (CON/2017/16), Is-Slovenja, 12.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Opinjoni dwar l-Att fuq is-Servizzi ta' Ħlas, is-Servizzi ta' Ħruġ ta' Flus Elettroniċi u s-Sistemi ta' Ħlas (CON/2017/15), Is-Slovenja, 24.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Opinjoni dwar għodda makroprudenzjali addizzjonali (CON/2017/14), L-Isvezja, 20.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Opinjoni dwar it-twessigħ tal-ambitu tad-dejta li tinsab fir-reġistru tal-kreditu (CON/2017/13), Il-Latvja, 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Opinjoni dwar l-emenda tal-Liġi Finanzjarja Superviżorja  (CON/2017/11), Il-Ġermanja, 7.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Opinjoni dwar il-forniment ta' assigurazzjoni għall-għargħar (CON/2017/12), L-Irlanda, 7.4.2017.
 151. Opinjoni dwar l-identifikazzjoni ta' infrastrutturi kritiċi għall-finijiet tas-sigurtà tat-teknoloġija tal-informazzjoni (CON/2017/10), Il-Ġermanja, 6.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Opinjoni dwar self marbut mal-kambju barrani (CON/2017/9), Il-Polonja, 24.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Opinjoni dwar il-limitazzjoni tal-obbligu li jiġu rċevuti ħlasijiet fi flus kontanti. (CON/2017/8), Id-Danimarka, 21.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Opinjoni dwar ċerti emendi għall-qafas legali tal-assi tat-taxxa differita fil-Greċja (CON/2017/7), Il-Greċja, 15.3.2017.
 155. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/59/UE fir-rigward tal-klassifikazzjoni tal-istrumenti ta’ dejn mhux garantiti fil-ġerarkija tal-insolvenza (CON/2017/6), ĠU C 132, 24.4.2017, pġ. 1.Aktar tagħrif
 156. Opinjoni dwar l-għoti ta' informazzjoni u dejta minn sistemi ta' ħlas, skemi ta' ħlas, depożitarji ta' titoli u sistemi tal-ikklerjar u ta' saldu (CON/2017/5), Il-Polonja, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Opinjoni dwar il-parteċipazzjoni tal-Italja f'numru ta' programmi tal-Fond Monetarju Internazzjonali: l-estensjoni ta' Arranġamenti Ġodda għas-Self, il-kontribuzzjoni lit-Trust għat-Tnaqqis tal-Faqar u t-Tkabbir, u ftehim ta' self bilaterali ġdid (CON/2017/4), L-Italja, 22.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Opinjoni dwar l-għoti ta' kompiti ġodda relatati mal-kreditu tal-ipoteki lis-Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Ċipru, 17.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Opinjoni dwar il-kontijiet ta’ ħlas  (CON/2017/2), Ċipru, 15.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Opinjoni dwar miżuri ta' appoġġ għal-likwidità, rikapitalizzazzjoni kawtelatorja u dispożizzjonijiet urġenti oħrajn għas-settur bankarju (CON/2017/1), L-Italja, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Opinjoni dwar abbozz ta' liġi Belġjana dwar is-sorveljanza ta' proċessuri tat-tranżazzjonijiet ta' ħlas (CON/2016/61), Il-Belġju, 28.12.2016.
 162. Opinjoni dwar is-setgħat ta' Česká národní banka biex iwettaq transazzjonijiet fis-suq finanzjarju (CON/2016/60), Ir-Repubblika Ċeka, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Opinjoni dwar l-awditjar tal-operazzjonijiet ta' negozju ta' Banka Slovenije (CON/2016/59), Is-Slovenja, 13.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Opinijoni dwar it-trasferiment ta' kompiti pubbliċì fir-rigward ta' muniti lil De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 5.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Opinjoni dwar ir-rimbors tal-ispejjeż għall-operazzjoni tar-reġistru tal-kreditu ċentrali u r-reġistru tal-kontijiet bankarji (CON/2016/57), Il-Bulgarija, 30.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Opinjoni dwar koeffiċjenti ta' riżerva (CON/2016/56), L-Ungerija, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Opinjoni dwar abbozz ta' liġi li jneħħi l-garanzija tal-Istat mogħtija fir-rigward tal-assistenza tal-likwidità ta' emerġenza (CON/2016/55), Il-Belġju, 17.11.2016.
 168. Opinjoni dwar l-għoti ta’ setgħat lill-Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland għall-valutazzjoni tal-kompetizzjoni fis-suq għal self ipotekarju u biex jingħataw struzzjonijiet lil mutwanti dwar rati ta’ mgħax varjabbli  (CON/2016/54), L-Irlanda, 17.11.2016.
 169. Opinjoni dwar ir-riorganizzazzjoni tal-kompiti tal-Federal Agency for Financial Market Stabilisation (FMSA) u l-implimentazzjoni tal-linji gwida tal-ABE dwar politiki sodi ta’ remunerazzjoni (CON/2016/53), Il-Ġermanja, 31.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Opinjoni fuq emendi għal-Liġi dwar il-Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Il-Kroazja, 28.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Opinjoni dwar modifika tal-formula ta' remunerazzjoni fir-rigward tal-livret A Franċiż (CON/2016/51), Franza, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Opinjoni dwar abbozz ta'liġi li jaffaċilita r-rimbors ta' ċerti spreads imposti fuq self marbut mal-kambju ta' valuta barranija (CON/2016/50), Il-Polonja, 13.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda d-Direttiva 2009/101/KE  (CON/2016/49), 12.10.2016.Aktar tagħrif
 174. Opinjoni dwar l-immaniġġjar ta' proprjetà immobbli jew kapital azzjonarju akkwistati minn istituzzjoni ta' kreditu wara process ta' saldu ta' dejn  (CON/2016/48), Ċipru, 11.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Opinjoni dwar emendi għal-Liġi dwar Latvijas Banka li tnaqqas l-għadd ta’ membri tal-Kunsill ta’ Latvijas Banka (CON/2016/47), Il-Latvja, 28.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Opinjoni dwar Emendi għall-Book Entry Securities Act (CON/2016/46), Is-Slovenja, 26.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Opinjoni dwar ir-rwol ta’ Národná banka Slovenska fir-rapportar dwar it-taxxa fuq il-primjum tal-assigurazzjoni (CON/2016/45), Is-Slovakja, 19.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Opinjoni tal-BĊE dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 345/2013 dwar Fondi ta' Kapital ta' Riskju Ewropew u r-Regolament (UE) Nru 346/2013 dwar Fondi ta’ Intraprenditorija soċjali Ewropej  (CON/2016/44), 12.9.2016.Aktar tagħrif
 179. Opinjoni dwar ir-rwol tar-rappreżentant tal-Awtorità Superviżorja Finanzjarja fuq il-Bord Superviżorju tal-BĊE, u dwar it-tariffi superviżorji (CON/2016/43), Il-Finlandja, 7.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Opinjoni dwar reġistru ta' kreditu ċentrali (CON/2016/42), Is-Slovenja, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Opinjoni dwar iċ-ċirkulari tal-Banca d'Italia li timplimenta r-riforma tal-banek cooperattivi Taljani (CON/2016/41), L-Italja, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Opinjoni dwar emendi għar-reġim ta' riżervi minimi (CON/2016/40), Ir-Rumanija, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Opinjoni dwar is-sorveljanza tal-iskemi ta' ħlas (CON/2016/38), Il-Polonja, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Opinjoni dwar ir-regoli speċifiċi għal self ta' ristrutturazzjoni indiċjat jew ddenominat f'valuta barranija  (CON/2016/39), Il-Polonja, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Opinjoni dwar l-esklużjoni ta' drittijiet ta' tpaċija fir-rigward ta' pretensjonijiet immobilizzati bħala kollateral ma' bank ċentrali tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (CON/2016/37), Franza, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Opinjoni dwar il-metodu u l-proċedura għall-għadd, l-issortjar, l-ipakkjar u t-tiikkettar ta' karti tal-flus u muniti (CON/2016/36), Il-Polonja, 11.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Opinjoni dwar l-estensjoni tal-aċċess għar-reġistru ċentrali ta' kontijiet bankarji (CON/2016/35), Il-Belġju, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 188. Opinjoni dwar arranġamenti ta' kreditu għal konsumaturi relatati ma' proprjetà immobbli residenzjali (CON/2016/34), Il-Greċja, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Opinjoni dwar emendi għal-Liġi dwar Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Il-Kroazja, 15.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Opinjoni dwar it-tnaqqis tar-remunerazzjoni statutorja għal impjegati fis-settur pubbliku u semi-pubbliku  (CON/2016/32), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 13.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Opinjoni dwar kreditu għall-konsumatur (CON/2016/31), Is-Slovenja, 8.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Opinjoni dwar il-verifika interna ta' Българска народна банка (il-Bank Nazzjonali Bulgaru) (CON/2016/30), Il-Bulgarija, 3.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Opinjoni dwar regolament dwar mudell ta'dejta integrat (CON/2016/29), L-Awstrija, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Opinjoni dwar ir-riżoluzzjoni u l-istralċ ta' banek (CON/2016/28), Is-Slovenja, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Opinjoni dwar proposta għal regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji, ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 dwar l-abbuż tas-suq u r-Regolament (UE) Nru 909/2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli fir-rigward ta’ ċerti dati, u proposta għal direttiva li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta’ ċerti dati (CON/2016/27), ĠU C 223, 21.6.2016, pġ. 3.Aktar tagħrif
 196. Opinjoni dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-idoneità tal-karti tal-flus tal-euro u ċ-ċirkolazzjoni tagħhom (CON/2016/25), L-Italja, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ir-Regolament (UE) Nru 806/2014 biex tiġi stabbilita Skema Ewropea għall-Assigurazzjoni tad-Depożiti  (CON/2016/26), ĠU C 252, 12.7.2016, pġ. 1.Aktar tagħrif
 198. Opinjoni dwar l-awditjar tal-operat tan-negozju ta’ Banka Slovenije (CON/2016/24), Is-Slovenja, 18.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Opinjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (CON/2016/23), Is-Slovenja, 13.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Opinjoni dwar proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistipula miżuri bil-għan tiġi stabbilita b'mod progressiv rappreżentanza unifikata taż-żona tal-euro fil-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2016/22), ĠU C 216, 6.4.2016, pġ. 1.Aktar tagħrif
 201. Opinjoni dwar il-kontribut tal-Awstrija għall-Fond Fiduċjarju ta' Konteniment u Soljiev għall-Katastrofi tal-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2016/21), L-Awstrija, 6.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Opinjoni dwar ir-reġim applikabbli għal titoli ta' dejn negozjabbli (CON/2016/20), Franza, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Opinjoni dwar rekwiżiti għall-ammortizzazzjoni ta' ipoteki (CON/2016/18), L-Isvezja, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Opinjoni dwar servizzi ta' ħlas (CON/2016/19), Il-Bulgarija, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Opinjoni dwar ir-riforma ta' banek kooperattivi, skema ta'garanzija għat-titolizzazzjonijiet ta' selfiet improduttivi u l-kapaċità ta' tislif ta' fondi ta' investiment alternattivi  (CON/2016/17), L-Italja, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Opinjoni dwar it-twaqqif u l-operazzjoni ta' organizzazzjonijiet tat-trasferiment ta' proprjetà immobbli (CON/2016/16), Ċipru, 17.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta jiġu offruti titoli lill-pubbliku jew meta dawn jiġu ammessi għall-kummerċ (CON/2016/15), 17.3.2016.Aktar tagħrif
 208. Opinjoni dwar rekwiżiti obbligatorji għal trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti (CON/2016/13), Ir-Rumanija, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Opinjoni dwar l-akkwist ta' proprjetà legali tal-Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer mill-Banque de France (CON/2016/14), Franza, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Opinjoni dwar strumenti finanzjarji eliġibbli għal operazzjonijiet ta' politika monetarja (CON/2016/12), Ir-Rumanija, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Opinjoni dwar (a) proposta għal regolament li jistabbilixxi regoli komuni dwar it-titolizzazzjoni u li joħloq qafas Ewropew għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata u (b) proposta għal regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar rekwiżiti prudenzjali għal istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment (CON/2016/11), ĠU C 219, 17.6.2016, pġ. 2.Aktar tagħrif
 212. Opinjoni dwar proposta għal regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta' eżenzjonijiet għal kummerċjanti ta’ prodotti bażiċi  (CON/2016/10), ĠU C 130, 13.4.2016, pġ. 1.Aktar tagħrif
 213. Opinjoni dwar miżuri għall-faċilitazzjoni tal-funzjonament bla xkiel tal-Bord tad-Diretturi u l-Kumitat tal-Persunal tal-Bank Ċentrali ta' Ċipru. (CON/2016/9), Ċipru, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Opinjoni dwar il-ġerarkija ta' kredituri ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2016/7), Franza, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Opinjoni dwar emendi ulterjuri fir-rigward ta' rekwiżiti tas-self responsabbli (CON/2016/8), L-Ungerija, 22.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2016/6), Is-Slovenja, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2016/5), Ċipru, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Opinjoni dwar is-salvagwardjar tal-fidi ta' muniti miz-Zekka Awstrijaka (CON/2016/4), L-Awstrija, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija ta' depożitu (CON/2016/3), Il-Greċja, 21.1.2016.
 220. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' attivitajiet ta' ġesturi ta' flus kontanti u l-impożizzjoni ta' miżuri u penali amministrattivi (CON/2016/2), Il-Litwanja, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Opinjoni dwar taxxa għal ċerti istituzzjonijiet finanzjarji (CON/2016/1), Il-Polonja, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Opinjoni dwar ir-rappurtar tal-bilanċ tal-ħlasijiet u l-provvista ta' servizzi transkonfinali (CON/2015/58), L-Awstrija, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Opinjoni dwar ċerti emendi lill-qafas istituzzjonali tal-Banka Slovenije (CON/2015/57), Is-Slovenja, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Opinjoni dwar il-ħlas ta' djun sostnuti minn ipoteki permezz ta' trasferiment ta' titolu fuq proprjetà immobbli (CON/2015/56), Ir-Rumanija, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Opinjoni dwar it-taxxa tal-boll fuq ġbid ta' kontanti minn automated teller machines (ATMs) (CON/2015/55), L-Irlanda, 10.12.2015.
 226. Opinjoni dwar il-kreditu tal-konsumatur (CON/2015/54), Ir-Repubblika Ċeka, 9.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Opinjoni dwar il-qafas legali għall-banek ta' tfaddil għad-djar (CON/2015/53), Il-Ġermanja, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2015/52), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Opinjoni dwar il-produzzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro (CON/2015/51), Il-Portugall, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Opinjoni dwar il-protezzjoni kontra l-iffalsifikar u l-preżervazzjoni tal-kwalità tal-flus kontanti f'ċirkulazzjoni (CON/2015/50), Il-Belġju, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 231. Opinjoni dwar is-superviżjoni tal-operat mingħajr xkiel tat-traffiku tal-ħlasijiet ("betalingsverkeer")  (CON/2015/49), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u għal skemi ta' garanzija u kumpens għad-depożiti. (CON/2015/48), Il-Lussemburgu, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Opinjoni dwar miżuri li jakkumpanjaw ir-Regolament dwar il-Mekkaniżmu ta’ Riżoluzzjoni Uniku (CON/2015/47), L-Awstrija, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Opinjoni dwar reġistru ta' kontijiet bankarji (CON/2015/46), Il-Bulgarija, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Opinjoni dwar ir-regolazzjoni ta’ kumpaniji li jakkwistaw kreditu (CON/2015/45), Ċipru, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Opinjoni dwar riformi fil-pagi u l-pensjonijiet (CON/2015/44), L-Irlanda, 11.11.2015.
 237. Opinjoni dwar ir-riżoluzzjoni ta’ sitwazzjonijiet ta’ kriżi fis-suq finanzjarju u dwar taxxa speċjali għal istituzzjonijiet finanzjarji magħżula (CON/2015/43), Is-Slovakja, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Opinjoni dwar il-qafas istituzzjonali għar-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet (CON/2015/42), Il-Belġju, 4.11.2015.
 239. Opinjoni dwar emendi għall-Istatut tal-Banca d'Italia (CON/2015/41), L-Italja, 30.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2015/40), L-Irlanda, 29.10.2015.
 241. Opinjoni dwar proporzjonijiet ta' riżervi (CON/2015/39), L-Ungerija, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Opinjoni dwar il-valutazzjoni preliminari ta' kundizzjonijiet relatati mar-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/38), L-Ungerija, 23.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Opinjoni dwar ir-regolazzjoni tal-lokazzjoni finanzjarja u l-attivitajiet tal-kumpaniji tal-lokazzjoni finanzjarja (CON/2015/37), Ċipru, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/35), L-Italja, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Opinjoni dwar ir-reġistru ċentrali ta' kontijiet tal-bank (CON/2015/36), Ir-Repubblika Ċeka, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Opinjoni dwar abbozz ta' li[i dwar is-suq tal-istrumenti finanzjarji (CON/2015/34), Is-Slovenja, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Opinjoni dwar id-denominazzjoni ta'Lietuvos bankas bħala awtorità ta' riżoluzzjoni (CON/2015/33), Il-Litwanja, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Opinjoni dwar il-konverżjoni ta’ selfiet bil-frank Svizzeru (CON/2015/32), Il-Kroazja, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Opinjoni dwar riżoluzzjoni ta' bank (CON/2015/31), Il-Ġermanja, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Opinjoni dwar ir-rapportat ta'ċerta dejta li hija relevanti għall-istabbiltà finanzjarja (CON/2015/30), L-Awstrija, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Opinjoni dwar iċ-ċirkolazzjoni ta' karti tal-flus u muniti (CON/2015/29), Ir-Repubblika Ċeka, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Opinjoni dwar emendi għal-liġi kostituzzjonali u l-Liġi dwar Česká národní banka (CON/2015/28), Ir-Repubblika Ċeka, 11.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Opinjoni dwar l-użu ta' mudell ta' dejta integrat għar-rapportar ta' dejta lill-Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), L-Awstrija, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Opinjoni dwar abbozz ta’ liġi dwar termini speċifiċi għar-ristrutturar ta’ self għad-djar iddenominati f’munita barranija (CON/2015/26), Il-Polonja, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/25), Il-Greċja, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Opinjoni dwar emendi għal-liġi dwar is-Sistema Statistika Elennika u l-Awtorità Statistika Ellenika (CON/2015/24), Il-Greċja, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Opinjoni dwar qafas legali ġdid għal banek tat-tfaddil (CON/2015/23), Il-Portugall, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Opinjoni dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi fis-swieq finanzjarji (CON/2015/21), Is-Slovakja, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Opinjoni dwar irkupru u riżoluzzjoni fis-suq finanzjarju (CON/2015/22), Ir-Repubblika Ċeka, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Opinjoni dwar reġistru tal-kreditu ċentrali (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/19), Spanja, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1708/2005 li jistipula regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 dwar l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur (CON/2015/18), ĠU C 209, 25.6.2015, pġ. 3.
 263. Opinjoni dwar il-qafas legali għall-iskema ta'garanzija tad-depożiti u r-riżoluzzjoni fis-swieq finanzjarji (CON/2015/17), Il-Polonja, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Opinjoni dwar emendi għall-qafas legali li jirregola l-Kumpanija Slovena għall-Ġestjoni tal-Assi tal-Banek  (CON/2015/16), Is-Slovenja, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Opinjoni dwar ir-regolazzjoni ta’ pożizzjonijiet miftuħa f’assi fuq il-karti tal-bilanċ ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2015/15), L-Ungerija, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Opinjoni dwar il-projbizzjoni tal-irkant ta’ residenzi prinċipali (CON/2015/14), Il-Greċja, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Opinjoni dwar ir-riforma ta’ banek kooperattivi (banche popolari) (CON/2015/13), L-Italja, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Opinjoni dwar il-qafas legali tal-medjatur tal-kreditu (CON/2015/12), Il-Portugall, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Opinjoni dwar il-qafas legali għal bonds koperti u banek ipotekarji (CON/2015/11), Il-Polonja, 20.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 (CON/2015/10), ĠU C 175, 29.5.2015, pġ. 2.Aktar tagħrif
 271. Opinjoni dwar il-qafas legali għal Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Il-Polonja, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Opinjoni dwar l-indipendenza ta’ Banka Slovenije u tal-membri tal-korpi deċiżjonali tiegħu (CON/2015/8), Is-Slovenja, 2.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Opinjoni dwar strateġija għal politika makro-prudenzjali (CON/2015/7), Il-Litwanja, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Opinjoni dwar emendi għall-Istatut ta' Eesti Pank (CON/2015/6), L-Estonja, 9.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Opinjoni dwar qafas legali ġdid għall-produzzjoni ta' statistika uffiċjali fil-Litwanja (CON/2015/5), Il-Litwanja, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-missjoni u l-organizzazzjoni tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (CON/2015/4), ĠU C 192, 10.6.2015, pġ. 1.
 277. Opinjoni dwar l-irwol ta' Národná banka Slovenska fir-riżoluzzjoni fis-suq finanzjarju (CON/2015/3), Is-Slovakja, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Opinjoni dwar il-Kulleġġ ta' Riżoluzzjoni (CON/2015/2), Il-Belġju, 21.1.2015.
 279. Opinjoni dwar applikazzjonijiet għal operat bħala kumpanija run-off (CON/2015/1), L-Awstrija, 9.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Opinjoni dwar il-kontribut tar-Rumanija lejn it-Trust għat-Tnaqqis tal-Faqar u għat-Tkabbir Ekonomiku tal-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2014/92), Ir-Rumanija, 29.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Opinjoni dwar il-pubblikazzjoni ta' dokumenti u l-użu tar-riżerva tal-pensjoni  (CON/2014/91), L-Awstrija, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Opinjoni dwar l-iżvelar ta' informazzjoni jekk bank ikun soġġett għal riżoluzzjoni jew revoka ta' liċenzja (CON/2014/90), Il-Bulgarija, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Opinjoni dwar l-iżvelar ta' informzzjoni kunfidenzjali lil inkjesta parlamentari nazzjonali (CON/2014/89), L-Irlanda, 19.12.2014.
 284. Opinjoni dwar rekwiżiti ta’ kreditu  (CON/2014/88), L-Estonja, 17.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Opinjoni dwar il-konverżjoni ta' self f'kambju barrani (CON/2014/87), L-Ungerija, 16.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Opinjoni dwar l-emendi għal-liġi dwar il-garanzija ta' depożiti tal-bank (CON/2014/86), Il-Bulgarija, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Opinjoni dwar it-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali ta' kuntratti ta' self għall-konsumaturi (CON/2014/85), L-Ungerija, 8.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 dwar l-istatistika tal-Komunità fuq il-bilanċ tal-pagamenti, kummerċ internazzjonali f’servizzi u investiment dirett barrani fejn jidħol l-għoti ta’ setgħat delegati u ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex tadotta ċerti miżuri (CON/2014/84), ĠU C 31, 30.1.2015, pġ. 3.
 289. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri strutturali li jtejbu r-reżiljenza tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu tal-UE (CON/2014/83), ĠU C 137, 27.4.2015, pġ. 2.Aktar tagħrif
 290. Opinjoni dwar il-produzzjoni ta' karti tal-flus tal-euro minn entità bi skop speċjali (CON/2014/82), Spanja, 19.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Opinjoni dwar titoli book-entry (CON/2014/81), Is-Slovenja, 13.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Opinjoni dwar ir-rizoluzzjoni ta'istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta'investiment (CON/2014/80), L-Ungerija, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Opinjoni dwar ir-regolament bankarju (CON/2014/79), Is-Slovenja, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Opinjoni dwar il-qafas legali għal banek kooperattivi (CON/2014/78), Il-Polonja, 31.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Opinjoni dwar benefiċċju tat-taxxa speċifiku mogħti lil istituzzjonijiet finanzjarji (CON/2014/77), L-Ungerija, 30.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Opinjoni dwar regoli speċifiċi dwar saldu għal ftehimiet ta' self għall-konsumaturi (CON/2014/76), L-Ungerija, 28.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Opinjoni dwar id-determinazzjoni tar-rendiment medju ppeżat għal self federali u l-ħatra ta' awdituri esterni (CON/2014/75), L-Awstrija, 23.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 298. Opinjoni dwar it-trasparenza finanzjarja, is-servizzi ta'pagament u l-flus elettoniċi (CON/2014/74), Id-Danimarka, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Opinjoni dwar ir-regoli tal-kunflitt ta' interess għal membri tal-korpi governattivi u l-uffiċjali eżekuttivi tal-Banca d'Italia (CON/2014/73), L-Italja, 13.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Opinjoni dwar aktar regoli applikabbli għal kuntratti speċìfiċì ta'self lill-konsumatur (CON/2014/72), L-Ungerija, 10.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Opinjoni dwar il-pubblikazzjoni tar-rata perċentwali annwali tat-tariffa għal ftehimiet dwar kreditu għall-konsumaturi  (CON/2014/71), L-Estonja, 2.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Opinjoni dwar is-separazzjoni u r-regolamentazzjoni ta' attivitajiet bankarji (CON/2014/70), Franza, 19.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva Ewropea dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Banek (CON/2014/67), Il-Ġermanja, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Opinjoni dwar ir-regolamentazzjoni tan-negozju tas-sjieda tal-kreditu (CON/2014/69), L-Irlanda, 12.9.2014.
 305. Opinjoni dwar il-ħtiġijiet ta' riżerva b'rabta mal-introduzzjoni tal-euro (CON/2014/68), Il-Litwanja, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Opinjoni dwar l-assi ta taxxa ddifferita (CON/2014/66), Il-Portugall, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Opinjoni dwar il-kontrolli tal-awtentiċità u l-kundizzjoni u r-riċirkolazzjoni ta' karti tal-flus u muniti tal-euro (CON/2014/65), Il-Litwanja, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Opinjoni dwar banek ta' tfaddil marbuta ma' assoċjazzjonijiet reċiproċi (CON/2014/64), Il-Portugall, 14.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Opinjoni dwar ir-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2014/62), L-Ungerija, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 310. Opinjoni dwar ir-ridenominazzjoni tal-kapital u tat-titoli ta' kumpaniji (CON/2014/63), Il-Litwanja, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Opinjoni dwar mizuri ghar-rijorganizzazzjoni u x-xoljiment fir-rigward ta' Hypo Group Alpe Adria  (CON/2014/61), L-Awstrija, 29.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Opinjoni dwar miżuri ġenerali ġodda li jirriżultaw mid-deċiżjoni tal-Qorti Suprema dwar il-kuntratti ta' self lill-konsumatur (CON/2014/59), L-Ungerija, 28.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri li jiżguraw livell għoli ta’ sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni madwar l-Unjoni  (CON/2014/58), ĠU C 352, 7.10.2014, pġ. 4.Aktar tagħrif
 314. Opinjoni dwar ir-rizoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u istituzzjonijiet ohra (CON/2014/60), Ċipru, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Opinjoni dwar ir-Registru Centrali tal-Kreditu (CON/2014/57), Il-Portugall, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Opinjoni dwar il-kompetenza għall-ħrug ta' muniti (CON/2014/56), Ċipru, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Opinjoni dwar ir-riproduzzjoni tal-karti tal-flus u muniti tal-euro u l-forint fl-Ungerija (CON/2014/55), L-Ungerija, 11.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Opinjoni dwar ir-regoli dwar il-konsultazzjoni tal-BĊE (CON/2014/54), Is-Slovakja, 10.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Opinjoni dwar l-approvazzjoni ta' sistemi ta' ħlas (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 320. Opinjoni dwar il-qafas legali għal istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2014/52), Il-Polonja, 9.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Opinjoni tal-BĊE tat-8 ta’ Lulju 2014 dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 974/98 fir-rigward tal-introduzzjoni tal-euro fil-Litwanja u dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2866/98 fir-rigward tar-rata ta' konverżjoni għall-euro għal-Litwanja (CON/2014/50), ĠU C 244, 26.7.2014, pġ. 1.
 322. Opinjoni dwar l-età massima u t-terminu tal-kariga applikabbli għall-Gvernatur u l-Viċi Gvernaturi tal-Banque de France (CON/2014/51), Franza, 8.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Opinjoni dwar l-ipproċessar, it-tqassim u l-protezzjoni kontra l-falsifikazzjoni tal-karti tal-flus u l-muniti fl-Ungerija (CON/2014/48), L-Ungerija, 1.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti tar-rapportar statistiku fil-qasam tal-istatistika tal-pagamenti (CON/2014/47), Il-Polonja, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Opinjoni dwar kumitat għar-riskju sistemiku (CON/2014/46), Il-Lussemburgu, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Opinjoni tal-BĊE tal-24 ta’ Ġunju 2014 dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rapportar u t-trasparenza ta’ tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli (CON/2014/49), ĠU C 336, 26.9.2014, pġ. 5.Aktar tagħrif
 327. Opinjoni dwar l-istituzzjonijiet finanzjarji mhux bankarji li jaghtu self lill-konsumaturi (CON/2014/45), Il-Bulgarija, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Opinjoni dwar miżuri li jakkompanjaw ir-Regolament tal-MSU (CON/2014/43), L-Awstrija, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti tas-self responsabbli (CON/2014/44), L-Ungerija, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 330. Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni ta' riżervi minimi (CON/2014/42), Il-Litwanja, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti ta' likwidita' għal żmien qasir ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2014/41), L-Ungerija, 6.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Opinjoni dwar l-organizzazzjoni, is-superviżjoni u s-solvenza ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2014/40), Spanja, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Opinjoni dwar l-aċċess pubbliku għal informazzjoni speċifika dwar self li ma jrendix ta' ċerti banek (CON/2014/39), Is-Slovenja, 27.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni tal-persunal u ta' membri tal-korpi fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet tal-Banca d'Italia u t-tassazzjoni tal-ishma rivalutati tagħha (CON/2014/38), L-Italja, 26.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Opinjoni dwar il-limitazzjoni ta' ħlasijiet u riċevuti fi flus kontanti  (CON/2014/37), Ir-Rumanija, 22.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar il-fondi tas-suq monetarju  (CON/2014/36), ĠU C 255, 6.8.2014, pġ. 3.Aktar tagħrif
 337. Opinjoni dwar il-limitazzjonijiet tal-pensjoni (CON/2014/35), L-Awstrija, 19.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Opinjoni dwar il-qafas legali għal istituzzjonijiet ta' kreditu u kumpanniji finanzjarji (CON/2014/34), Il-Portugall, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Opinjoni dwar is-sorveljanza ta' sistemi ta' pagament u saldu ta' titoli (CON/2014/33), Il-Litwanja, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Opinjoni dwar xi karti tal-flus u muniti li ma humiex ser jibqgħu valuta legali (CON/2014/32), L-Isvezja, 5.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Opinjoni dwar ir-reżoluzzjoni ta' kriżijiet fis-swieq finanzjarji (CON/2014/31), Il-Finlandja, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Opinjoni dwar il-finanzi pubbliċi (CON/2014/30), Il-Litwanja, 30.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Opinjoni dwar il-qafas legali għar-rikapitalizzazzjoni permezz tal-HFSF ta' istituzzjonijiet ta' kreditu fil-Greċja (CON/2014/29), Il-Greċja, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Opinjoni dwar il-monitoraġġ tal-użu ta' klassifikazzjonijiet ta' kreditu minn parteċipanti fis-suq (CON/2014/28), Il-Litwanja, 22.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Opinjoni dwar operaturi tal-kambju (CON/2014/27), Il-Litwanja, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Opinjoni dwar operazzjonijiet relatati ma' titoli tal-gvern (CON/2014/26), Ir-Rumanija, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Opinjoni dwar l-indipendenza ta’ Banka Slovenije (CON/2014/25), Is-Slovenja, 11.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Opinjoni dwar il-ġestjoni ta' kriżi (CON/2014/24), Il-Litwanja, 2.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Opinjoni dwar il-kejl tar-riskju ta' kreditu u ta' pajjiżi għal gruppi ta' banek (CON/2014/23), L-Awstrija, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Opinjoni dwar ir-regoli tal-kunflitt ta’ interess għal uffiċjali anzjani tal-Banco de España (CON/2014/22), Spanja, 20.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Opinjoni dwar is-superviżjoni finanzjarja, is-superviżjoni makro-prudenzjali u s-sorveljanza tas-sistemi ta' ħlas (CON/2014/21), L-Estonja, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Opinjoni tal-BĊE dwar is-sorveljanza tat-trasferimenti ta’ kreditu u debiti diretti bl-euro fir-Rumanija (CON/2014/20), Ir-Rumanija, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Opinjoni dwar id-diskrepanza fil-maturità u l-pożizzjonijiet tal-munita barranija tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2014/15), L-Ungerija, 24.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Opinjoni dwar il-bidliet fil-governanza tal-Banca d'Italia (CON/2014/19), L-Italja, 21.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Opinjoni dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja (CON/2014/18), Il-Polonja, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Opinjoni dwar l-istatus u s-superviżjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2014/17), Il-Belġju, 14.2.2014.
 357. Opinjoni dwar il-mandat u l-istrumenti makroprudenzjali tal-NBB (CON/2014/16), Il-Belġju, 13.2.2014.
 358. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro fil-Litwanja (CON/2014/14), Il-Litwanja, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Opinjoni dwar il-kontijiet tat-titoli dematerjalizzati ddenominati f'valuta barranija (CON/2014/13), Il-Belġju, 12.2.2014.
 360. Opinjoni dwar it-tnaqqis ta' remunerazzjoni statutarja għall-uffiċjali anzjani fis-settur pubbliku u semi-pubbliku (CON/2014/12), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 10.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Opinjoni dwar it-trażmissjoni tad-dejta meħtieġa sabiex tiddefinixxi l-politika monetarja (CON/2014/11), Il-Polonja, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi ta’ ħlas fis-suq intern li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2013/36/UE u 2009/110/KE u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE  (CON/2014/9), 5.2.2014.Aktar tagħrif
 363. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tariffi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet ta’ pagament ibbażati fuq kard  (CON/2014/10), ĠU C 193, 5.2.2014, pġ. 2.Aktar tagħrif
 364. Opinjoni dwar il-Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), L-Ungerija, 31.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni ta' uffiċjali pubbliċi matul perijodi ta' assenza minħabba mard (CON/2014/7), L-Irlanda, 28.1.2014.
 366. Opinjoni dwar it-tqarrib tal-ħlasijiet iddenominati f’euro (CON/2014/6), Il-Belġju, 23.1.2014.
 367. Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar il-posponiment tad-data tal-migrazzjoni lejn is-SEPA  (CON/2014/3), ĠU C 80, 19.3.2014, pġ. 1.Aktar tagħrif
 368. Opinjoi dwar l-aċċess pubbliku dwar l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni dwar il-benesseri tal-uffiċjali  (CON/2014/5), Is-Slovenja, 20.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Opinjoni dwar il-limitazzjonijiet fuq il-ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2014/4), Il-Litwanja, 17.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE  (CON/2014/1), ĠU C 244, 26.7.2014, pġ. 3.
 371. Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji (CON/2014/2), ĠU C 113, 15.4.2014, pġ. 1.Aktar tagħrif
 372. Opinjoni dwar żieda fil-kapital tal-Banca d'Italia (CON/2013/96), L-Italja, 27.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Opinjoni dwar il-bonds koperti (CON/2013/94), Ir-Rumanija, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni varjabbli għal impjegati ta' negozjanti ta' titoli (CON/2013/95), Id-Danimarka, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Opinjoni dwar ir-reġistru tal-kreditu (CON/2013/93), Il-Latvja, 19.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Opinjoni dwar il-kontroll tan-nefqa pubblika fir-rigward tal-Banca d'Italia (CON/2013/92), L-Italja, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Opinjoni dwar il-finanzi pubbliċi fl-Estonja (CON/2013/91), L-Estonja, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Opinjoni dwar il-finanzi pubbliċi fil-Lussemburgu (CON/2013/90), Il-Lussemburgu, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Opinjoni dwar l-ipproċessar u t-tqassim ta' karti tal-flus, u l-protezzjoni tagħhom kontra l-iffalsifikar fl-Ungerija (CON/2013/89), L-Ungerija, 17.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Opinjoni dwar l-obbligi ta’ rapportar ta’ dejta li jgħinu l-kompiti superviżorji tal-Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), L-Ungerija, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Opinjoni dwar miżuri biex tissaħħaħ l-istabbiltà bankarja (CON/2013/86), Is-Slovenja, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/87), Il-Portugall, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Opinjoni dwar il-mezzi ta' ħlas u s-sistemi ta' ħlas (CON/2013/84), Franza, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Opinjoni dwar il-governanza tal-Awtorità Superviżorja Finanzjarja (CON/2013/83), Id-Danimarka, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Opinjoni dwar l-istatus legali tal-assi ta' Lietuvos bankas u l-iskop tal-verifika pubblika tiegħu  (CON/2013/85), Il-Litwanja, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Opinjoni dwar is-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u dwar is-sorveljanza makroprudenzjali (CON/2013/82), Il-Finlandja, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Opinjoni dwar il-liċenzjar, ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta’ kreditu li jikkooperaw (CON/2013/81), Ċipru, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Opinjoni dwar miżuri ta’ stabilizzazzjoni u l-fond ta’ garanzija tad-depożiti (CON/2013/80), Ir-Rumanija, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti ta' riserva għal istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/79), Il-Litwanja, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Opinjoni dwar bidliet fis-setgħat dwar it-teħid ta' deċiżjonijiet fis-Central Bank of Cyprus  (CON/2013/78), Ċipru, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 391. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-komparabbiltà tat-tariffi relatati mal-kontijiet tal-ħlas, il-bdil tal-kontijiet tal-ħlas u l-aċċess għal kontijiet tal-ħlas b’karatteristiċi bażiċi (CON/2013/77), ĠU C 51, 22.2.2014, pġ. 3.Aktar tagħrif
 392. Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-Banek u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (CON/2013/76), ĠU C 109, 11.4.2014, pġ. 2.Aktar tagħrif
 393. Opinjoni dwar ir-ristrutturar finanzjarju tal-kumpaniji (CON/2013/75), Is-Slovenja, 5.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 394. Opinjoni dwar it-trasferiment tal-ġestjoni tal-proprjetajiet tal-Istat lil-Banca Naţională a României (CON/2013/74), Ir-Rumanija, 29.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Opinjoni dwar miżuri għar-riorganizzazzjoni tal-banek (CON/2013/73), Is-Slovenja, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-forniment u l-kwalità tal-istatistika għall-proċedura ta’ żbilanċi makroekonomiċi (CON/2013/72), ĠU C 14, 16.10.2013, pġ. 5.Aktar tagħrif
 397. Opinjoni dwar il-qafas superviżorju integrat fl-Ungerija (CON/2013/71), L-Ungerija, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Opinjoni dwar it-twaqqif ta' Bord għall-Istabbilt Finanzjarja u l-mandat makroprudenzjali tal-awtoritajiet nazzjonali (CON/2013/70), Is-Slovenja, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Opinjoni tal-BĊE dwar l-emendi fl-Att dwar il-Bank Ċentrali ta’ Malta (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
 400. Opinjoni dwar kompitu ġdid statistiku tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2013/68), Il-Belġju, 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 401. Opinjoni dwar il-mandat makroprudenzjali tal-Banco de Portugal (CON/2013/66), Il-Portugall, 27.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Opinjoni dwar it-trattament u r-riċirkolazzjoni ta' karti tal-flus u muniti tal-euro (CON/2013/65), Il-Latvja, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Opinjoni dwar il-prinċipji u l-proċedura għall-iskambju ta' karti tal-flus u muniti (CON/2013/64), Il-Polonja, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Opinjoni dwar il-credit unions (CON/2013/63), Il-Litwanja, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Opinjoni dwar l-għoti ta' servizzi ta' pagament minn Banka Slovenije għal utenti tal-baġit (CON/2013/62), Is-Slovenja, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Opinjoin dwar l-awtonomija tal-Banco de España fi kwistjonijiet tal-persunal u dwar it-terminazzjoni tal-mandat tal-Gvernatur (CON/2013/61), Spanja, 16.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Opinjoni dwar miżuri biex isaħħu l-istabbiltà tal-bank (CON/2013/67), Is-Slovenja, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 408. Opinjoni dwar l-għoti ta' kollateral lil Danmarks Nationalbank permezz ta' kollateralizzazzjoni awtomatika (CON/2013/60), Id-Danimarka, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Opinjoi dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet (CON/2013/59), Il-Belġju, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 410. Opinjoni dwar ir-reġistru ta' rapporti finanzjarji (CON/2013/58), Is-Slovakja, 7.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Opinjoni dwar il-likwidazzjoni speċjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/57), Il-Greċja, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Opinjoni dwar il-qafas superviżorju integrat Ungeriż ġdid (CON/2013/56), L-Ungerija, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Opinjoni dwar miżuri li jgħinu s-self fuq żmien twil (CON/2013/55), Il-Belġju, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 414. Opinjoni dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja nazzjonali (CON/2013/54), Ċipru, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Opinjoni dwar l-indipendenza finanzjarja ta' Sveriges Riksbank  (CON/2013/53), L-Isvezja, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu f’kooperattiva  (CON/2013/51), Ċipru, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Opinjoni dwar il-banek tat-tfaddil u l-fondazzjonijiet bankarji (CON/2013/52), Spanja, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Opinjoni dwar miżuri ta’ stabbilizzazzjoni (CON/2013/50), Ir-Rumanija, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Opinjoni dwar ferghat ta' istituzzjonijiet ta' kreditu li mhumiex fiz-ZEE (CON/2013/49), L-Irlanda, 9.7.2013.
 420. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 974/98 fir-rigward tal-introduzzjoni tal-euro fil-Latvja u dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2866/98 fir-rigward tar-rata ta' konverżjoni għall-euro għal-Latvja  (CON/2013/48), ĠU C 204, 18.7.2013, pġ. 1.Aktar tagħrif
 421. Opinjoni dwar il-ħtiġijiet ta' riżerva b'rabta mal-introduzzjoni tal-euro (CON/2013/47), Il-Latvja, 3.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Opinjoni dwar ir-riformi fis-salarji u fil-pensjonijiet (CON/2013/46), L-Irlanda, 28.6.2013.
 423. Opinjoni dwar il-mandat makroprudenzjali ta' Lietuvos bankas (CON/2013/45), Il-Litwanja, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Opinjoni dwar taxxa speċjali fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2013/44), Ċipru, 19.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Opinjoni dwar it-trattament ta' karti tal-flus tal-euro newtralizzati minn apparat kontra s-serq (CON/2013/43), Il-Belġju, 12.6.2013.
 426. Opinjoni dwar pjanijiet għall-irkupru u r-riżoluzzjoni (CON/2013/42), Il-Belġju, 10.6.2013.
 427. Opinjoni dwar bidliet fil-governanza tas-Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Ċipru, 5.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Opinjoni dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja nazzjonali (CON/2013/39), Ir-Rumanija, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Opinjoni dwar il-kompiti superviżorji ġodda tal-Magyar Nemzeti Bank  (CON/2013/40), L-Ungerija, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Opinjoni dwar il-Fond ghall-Istabbilta' Finanzjarja Elleniku (CON/2013/38), Il-Greċja, 29.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-euro u muniti oħra kontra l-iffalsifikar permezz tal-liġi kriminali, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill2000/383/ĠAI (CON/2013/37), ĠU C 179, 25.6.2013, pġ. 9.Aktar tagħrif
 432. Opinjoni dwar l-istat ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u l-ħolqien ta' kumpaniji ta' finanzjament (CON/2013/36), Franza, 24.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill dwar denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (CON/2013/35), ĠU C 176, 21.6.2013, pġ. 11.Aktar tagħrif
 434. Opinjoni dwar l-arrangamenti ghad-dejn ghal persuni midjunin iz-zejjed (CON/2013/34), Il-Greċja, 23.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Opinjoni dwar il-protezzjoni ta’ min jissellef b’ipoteka (CON/2013/33), Spanja, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Opinjoni dwar proposta għal direttiva dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu u dwar proposta għal regolament fuq l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi (CON/2013/32), ĠU C 166, 12.6.2013, pġ. 2.Aktar tagħrif
 437. Opinjoni dwar it-tisħiħ tal-irwol istituzzjonali u l-indipendenza tal-Banca Naţională a României (CON/2013/31), Ir-Rumanija, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Opinjoni dwar il-politika makroprudenzjali (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
 439. Opinjoni dwar reġistru tal-kreditu għall-konsumatur (CON/2013/29), Franza, 26.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Opinjoni dwar il-protezzjoni mir-riskji u s-separazzjoni tan-negozji bankarji (CON/2013/28), Il-Ġermanja, 19.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Opinjoni dwar il-qafas għall-garanziji tal-Istat u dwar il-garanziji tal-Istat għal Dexia SA u Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), Il-Belġju, 15.4.2013.
 442. Opinjoni dwar l-ippjanar għall-kriżijiet u l-intervent bikri għal istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/26), L-Awstrija, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Opinjoni dwar il-Fond għall-Garanzija tad-Depożiti (CON/2013/25), Spanja, 10.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Opinjoni dwar l-arranġamenti għall-kollateral finanzjarju (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
 445. Opinjoni dwar tranżazzjonijiet ta' ipoteki speċjali (CON/2013/23), Is-Slovakja, 2.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Opinjoni dwar ir-rapportar tal-bilanċ tal-ħlasijiet (CON/2013/22), L-Awstrija, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Opinjoni dwar il-miżuri għat-tisħiħ tal-istabbiltà bankarja (CON/2013/21), Is-Slovenja, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Opinjoni dwar kontijiet ta’ depożitu weqfin mill-attività ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2013/20), Il-Greċja, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2013/19), Il-Portugall, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 450. Opinjoni dwar il-limitazzjoni ta’ ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2013/18), Il-Belġju, 18.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 451. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/17), Il-Greċja, 12.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Opinjoni dwar il-kontribuzzjonijiet tal-Oesterreichische Nationalbank għall-Fond ta' Investiment Kollettiv tal-Fond Monetarju Internazzjonali għat-Tnaqqis tal-Faqar u t-Tkabbir u lftehim bilaterali ta' self bejn il-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Oesterreichische Nationalbank  (CON/2013/16), L-Awstrija, 4.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Opinjoni dwar it-tqassim ta’ profitti tal-Bank of Greece  (CON/2013/15), Il-Greċja, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Opinjoni dwar il-qafas għas-superviżjoni tas-suq finanzjarju (CON/2013/14), Il-Polonja, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Opinjoni dwar il-kalkolu emendat tal-kontribut annwali għall-istabbilta' finanzjarja (CON/2013/13), Il-Belġju, 18.2.2013.
 456. Opinjoni dwar it-teħid ta' depożiti u l-ġestjoni ta' kont ta' titoli mit-Teżor (CON/2013/12), L-Ungerija, 12.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Opinjoni dwar ir-restrizzjonijiet fuq il-ħlasijiet fi flus kontanti fil-kuntest tal-ħlas tal-pagi  (CON/2013/11), Il-Finlandja, 8.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Opinjoni dwar qafas għar-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u oħrajn (CON/2013/10), Ċipru, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Opinjoni dwar restrizzjonijiet fuq il-ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2013/9), Id-Danimarka, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Opinjoni dwar garanzija tal-Istat li tkopri xi obbligazzjonijiet ta' sussidjarji ta' Dexia SA (CON/2013/8), Franza, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Opinjoni dwar tranżazzjonijiet ta' trasferiment ta' kreditu u ta' debitu dirett (CON/2013/7), L-Italja, 30.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Opinjoni dwar kompetenzi ġodda mogħtija lil Banca Naţională a României dwar id-dejn sovran u s-swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovran (CON/2013/6), Ir-Rumanija, 29.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Opinjoni dwar unjins ta' kreditu (CON/2013/5), Il-Polonja, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/65/KE dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) fir-rigward tal-funzjonijiet tad-depożitarji, il-politiki tar-remunerazzjoni u s-sanzjonijiet (CON/2013/4), ĠU C 96, 4.4.2013, pġ. 18.
 465. Opinjoni dwar l-intervent bikri, ir-ristrutturar u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/3), Spanja, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi faċilità biex tingħata għajnuna finanzjarja lill-Istati Membri li l-munita tagħhom mhix l-euro  (CON/2013/2), ĠU C 96, 4.4.2013, pġ. 11.Aktar tagħrif
 467. Opinjoni dwar il-qafas tas-superviżjoni tas-suq finanzjarju (CON/2013/1), Il-Polonja, 4.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Opinjoni dwar miżuri ġodda għal reġistru tal-kreditu fl-Irlanda (CON/2012/111), L-Irlanda, 21.12.2012.
 469. Opinjoni dwar il-ħtiġijiet ta' riżerva għal istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2012/110), Il-Litwanja, 21.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Opinjoni dwar il-ħolqien ta’ riżervi ta’ kapital għall-Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), L-Italja, 17.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Opinjoni dwar kumpaniji għall-ġestjoni tal-assi (CON/2012/108), Spanja, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Opinjoni dwar high frequency trading  (CON/2012/107), Il-Ġermanja, 13.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Opinjoni dwar l-istabbilta' bankarja u finanzjarja (CON/2012/106), Franza, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti ta’ investiment  (CON/2012/103), ĠU C 70, 9.3.2013, pġ. 2.Aktar tagħrif
 475. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tat-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja  (CON/2012/105), Il-Litwanja, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Opinjoni dwar il-leġiżlazzjoni finanzjarja (CON/2012/104), Id-Danimarka, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Opinjoni dwar ċerti kundizzjonijiet fuq l-għoti ta’ self (CON/2012/102), Ir-Rumanija, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Opinjoni dwar il-Liġi bankarja (CON/2012/101), Is-Slovenja, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Opinjoni dwar garanzija tal-Istat li tkopri ċerti impenji ta' sussidjarji ta' Dexia SA (CON/2012/100), Il-Belġju, 30.11.2012.
 480. Proposta għal direttiva li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment  (CON/2012/99), ĠU C 39, 12.2.2013, pġ. 1.Aktar tagħrif
 481. Opinjoni dwar l-estensjoni tal-garanzija tal-istat Irlandiż ta' passiv eliġibbli ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2012/98), L-Irlanda, 29.11.2012.
 482. Opinjoni dwar diversi abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni ppreżentati mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq lill-Kummissjoni biex jiġu adottati permezz ta’ regolamenti ddelegati u ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni li jissupplimentaw ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet  (CON/2012/95), ĠU C 60, 1.3.2013, pġ. 1.
 483. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/2012/97), Il-Latvja, 27.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-BĊE fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) (CON/2012/96), ĠU C 30, 1.2.2013, pġ. 6.Aktar tagħrif
 485. Opinjoni dwar emendi lil-Liġi dwar it-taxxa fuq tranżazzjonijiet finanzjarji  (CON/2012/94), L-Ungerija, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Opinjoni dwar taxxa fuq servizzi finanzjarji u dwar taxxa fuq il-valur totali tal-karta bilanċjali ta’ bank (CON/2012/93), Is-Slovenja, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Opinjoni dwar bonds koperti (Pfandbriefe)  (CON/2012/92), Il-Ġermanja, 23.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Opinjoni dwar fond ta’ stabilizzazzjoni għall-banek  (CON/2012/91), Il-Polonja, 19.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Opinjoni dwar emendi lill-qafas għar-rikapitalizzazzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu  (CON/2012/90), Il-Greċja, 16.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Opinjoni dwar karti tal-flus u muniti tal-euro u emendi lill-Istatut tal-Banco de España  (CON/2012/89), Spanja, 15.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Opinjoni dwar aktar miżuri għall-istabbilizzazzjoni tas-suq finanzjarju (CON/2012/88), Il-Ġermanja, 14.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Opinjoni dwar l-ortografija tal-munita unika (CON/2012/87), Il-Latvja, 13.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni tal-istaff u l-bagit ta' Banco de Portugal (CON/2012/86), Il-Portugall, 9.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Opinjoni fuq proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 223/2009 dwar l-Istatistika Ewropea (CON/2012/84), ĠU C 374, 4.12.2012, pġ. 2.Aktar tagħrif
 495. Opinjoni dwar il-garanziji tal-gvern għal istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2012/85), Ċipru, 6.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Opinjoni dwar ir-restrizzjonijiet fuq il-ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2012/83), Is-Slovakja, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 497. Opinjoni dwar il-kontrolli ta' flus kontanti (CON/2012/82), Il-Ġermanja, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Opinjoni dwar id-distribuzzjoni ta' profitti bejn in-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique u l-Istat Belgjan (CON/2012/81), Il-Belġju, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 499. Opinjoni dwar emendi lil-Ligi dwar Latvijas Banka (CON/2012/80), Il-Latvja, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Opinjoni dwar regoli fiskali u dwar il-ġestjoni ta’ kontijiet bankarji u l-pagamenti ta’ entitajiet fis-servizz pubbliku (CON/2012/79), Il-Bulgarija, 24.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Opinjoni dwar l-operazzjonijiet tas-suq miftuħ u l-faċilitajiet permanenti (CON/2012/78), Ir-Rumanija, 23.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2214/96 li jikkonċerna l-indiċi armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur (HICP: trasmissjoni u tixrid ta’ sottoindiċi tal-HICP, fir-rigward tal-istabbiliment tal-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet tal-konsum fuq rati tat-taxxa kostanti u fuq proposta għal Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 dwar l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur, fir-rigward tal-iffissar ta’ indiċijiet tal-prezzijiet tal-abitazzjonijiet okkupati mis-sidien (CON/2012/77), ĠU C 73, 13.3.2013, pġ. 5.
 503. Opinjoni dwar il-libertà tal-informazzjoni (CON/2012/76), L-Irlanda, 19.10.2012.
 504. Opinjoni dwar assistenza finanzjarja Ewropea (CON/2012/75), Spanja, 9.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Opinjoni dwar miżuri ġodda għar-reġistru tal-kreditu fl-Irlanda (CON/2012/74), L-Irlanda, 5.10.2012.
 506. Opinjoni dwar it-tħejjijiet u l-emendi legali meħtieġa għall-introduzzjoni tal-euro (CON/2012/73), Il-Latvja, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Opinjoni dwar qafas legali kkonsolidat għas-servizzi ta' ħlas (CON/2012/72), Il-Polonja, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Opinjoni dwar it-tisħiħ tal-istabilità bankarja (CON/2012/71), Is-Slovenja, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Opinjoni dwar miżuri relatati mal-insolvenza personali (CON/2012/70), L-Irlanda, 14.9.2012.
 510. Opinjoni dwar żieda kapitali tal-Banque centrale du Luxembourg  (CON/2012/69), Il-Lussemburgu, 7.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Opinjoni dwar l-unjins tal-kreditu (CON/2012/68), L-Irlanda, 4.9.2012.
 512. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti ta' rapportar għal tranżazzjonijiet ta' servizzi transkonfinali. (CON/2012/67), L-Awstrija, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti tar-rapportar tal-kummerċ barrani (CON/2012/66), Il-Ġermanja, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Opinjoni dwar iż-żieda tal-kwota tal-Awstrija fil-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2012/65), L-Awstrija, 13.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni tal-Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), L-Italja, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Opinjoni dwar il-politika baġitarja ta’ stabilizzazzjoni u l-ħolqien ta’ kont ta’ riżerva tat-teżor kontra l-kriżi għand Lietuvos bankas (CON/2012/63), Il-Litwanja, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar it-titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli (CON/2012/62), ĠU C 310, 13.10.2012, pġ. 12.
 518. Opinjoni dwar ir-riforma tas-superviżjoni tal-assigurazzjioni u tat-tfaddil għall-pensjonijiet (CON/2012/61), L-Italja, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Opinjoni dwar il-garanziji tal-Istat (CON/2012/60), Spanja, 26.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Opinjoni dwar it-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji (CON/2012/59), L-Ungerija, 24.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. opinjoni dwar fond ta'stabilizzazzjoni għall-banek (CON/2012/58), Il-Polonja, 23.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Opinjoni dwar is-Slovenia Sovereign Holding  (CON/2012/57), Is-Slovenja, 20.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE  (CON/2012/56), ĠU C 218, 24.7.2012, pġ. 3.Aktar tagħrif
 524. Opinjoni dwar it-tisħiħ tas-superviżjoni finanzjarja u t-twaqqif ta’ kumitat għall-istabbiltà finanzjarja  (CON/2012/55), Il-Ġermanja, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Opinjoni dwar ċerti karti tal-flus qodma li mhux ser jibqgħu valuta legali (CON/2012/54), L-Isvezja, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Opinjoni dwar miżuri ġodda li jsaħħu s-superviżjoni u l-infurzar fir-regolamentazzjoni finanzjarja (CON/2012/52), L-Irlanda, 16.7.2012.
 527. Opinjoni dwar l-imposta fuq il-banek u l-kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-garanzija tad-depożiti (CON/2012/53), Is-Slovakja, 16.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Opinjoni dwar l-Istatut ta' Central Bank of Cyprus (CON/2012/51), Ċipru, 11.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni ta’ Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Ċipru, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Opinjoni dwar il-Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/49), L-Ungerija, 28.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni tal-banek  (CON/2012/48), Is-Slovenja, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Opinjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħlasijiet tardivi  (CON/2012/47), Is-Slovenja, 18.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Opinjoni dwar ir-riorganizzazzjoni u l-bejgħ ta' assi ta' propjeta' immobbli fis-settur finanzjarju (CON/2012/46), Spanja, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Opinjoni dwar iż-żieda tal-kwota tal-Ungerija mal-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2012/45), L-Ungerija, 1.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Opinjoni dwar il-Liġi dwar Česká národní banka  (CON/2012/44), Ir-Repubblika Ċeka, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Opinjoni fuq il-Liġi dwar il-Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/43), L-Ungerija, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Opinjoni dwar abbozz ta’ regolament ta’ delega tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-eżenzjonijiet, il-kundizzjonijiet ġenerali tal-operat, id-depożitarji, il-leverage, it-trasparenza u s-superviżjoni (CON/2012/42), ĠU C 47, 19.2.2013, pġ. 1.
 538. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-qafas legali għall-operat ta' kontropartijeit ċentrali (CON/2012/41), Il-Polonja, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Opinjoni dwar arranġamenti fuq id-dejn għal individwi midjunin iż-żejjed (CON/2012/40), Il-Greċja, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Opinjoni dwar il-qafas tar-rikapitalizzazzjoni u xoljiment għal istituzzjonijiet ta' kreditu fil-Greċja  (CON/2012/39), Il-Greċja, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Opinjoni dwar is-sorveljanza ta' servizzi u sistemi ta' pagament bl-imnut (CON/2012/38), L-Italja, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Opinjoni dwar il-limitazzjonijiet fuq il-pagamenti fi flus kontanti  (CON/2012/37), Id-Danimarka, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Opinjoni dwar il-protezzjoni kontra l-iffalsifikar u l-kwalita' taċ-ċirkolazzjoni tal-flus kontanti (CON/2012/34), Il-Ġermanja, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Opinjoni dwar spejjeż operattivi relatati mas-superviżjoni (CON/2012/35), Il-Belġju, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 545. Opinjoni dwar il-limitazzjonijiet tas-saldu fi flus kontanti (CON/2012/36), Il-Litwanja, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Opinjoni dwar il-limitazzjonijiet fuq il-pagamenti fi flus kontanti (CON/2012/33), Spanja, 8.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Opinjoni tal-BĊE tal-25 ta’ April 2012 dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Fondi Ewropej ta' Kapital ta' Riskju u dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi ta' Intraprenditorija Soċjali Ewropej  (CON/2012/32), ĠU C 175, 19.6.2012, pġ. 11.
 548. Opinjoni dwar il-Fond tal-Garanzija tad-Depożiti u r-reġim għar-riżoluzzjoni tal-banek (CON/2012/30), Id-Danimarka, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Opinjoni dwar l-Istatut tal-Bank of Greece (CON/2012/31), Il-Greċja, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Opinjoni dwar il-fond tal-Istat għall-istabbilta' tas-sistema tal-pensjonijiet tal-istat. (CON/2012/29), Il-Bulgarija, 13.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Opinjoni dwar emendi għal-Liġi dwar il-Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/26), L-Ungerija, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Opinjoni dwar ipoteki f'munita barranija u ftehim dwar self fuq propjeta' residenzjali (CON/2012/27), L-Ungerija, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Opinjoni dwar bonds koperti Belġjani u dwar miżuri li jiffaċilitaw il-mobilizzazzjoni ta' klejms ta' kreditu (CON/2012/28), Il-Belġju, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 554. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu fil-Greċja (CON/2012/25), Il-Greċja, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Opinjoni dwar proposta għal regolament li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu u proposta għal Direttiva li temenda d-Direttiva 2009/65/KE dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) u d-Direttiva 2011/61/UE dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattivi fir-rigward tad-dipendenza eċċessiva fuq il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu  (CON/2012/24), ĠU C 167, 13.6.2012, pġ. 2.Aktar tagħrif
 556. Opinjoni dwar miżuri ta' implimentazzjoni relatati mar-rikapitalizzazzjoni (CON/2012/23), Il-Portugall, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Opinjoni dwar l-iskema ta' depożitu-garanzija (CON/2012/22), Is-Slovenja, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Opinjoni dwar (i) proposta għal direttiva dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji li tirrevoka d-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, (ii) dwar proposta għal regolament dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament [EMIR] dwar id-derivati OTC, il-kontropartijiet ċentrali u r-repożitorji tan-negozju, (iii) proposta għal direttiva dwar sanzjonijiet kriminali għal abbuż minn informazzjoni privileġġata u l-manipulazzjoni tas-suq u (iv) proposta għal regolament dwar l-abbuż minn informazzjoni privileġġata u l-manipulazzjoni tas-suq (l-abbuż tas-suq)  (CON/2012/21), ĠU C 161, 7.6.2012, pġ. 3.Aktar tagħrif
 559. Opinjoni dwar il-parteċipazzjoni tal-Italja fil-programmi tal-Fond Monetarju Internazzjonali biex tiġi affaċċjata l-kriżi finanzjarja (CON/2012/20), L-Italja, 16.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Opinjoni dwar il-ħatra tal-membri tal-Kunsill Governattiv ta' Latvijas Banka  (CON/2012/19), Il-Latvja, 15.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Opinjoni dwar governanza ekonomika msaħħa għaż-żona tal-euro (CON/2012/18), ĠU C 141, 17.5.2012, pġ. 7.Aktar tagħrif
 562. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta’ skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm “Pericles 2020”) (CON/2012/17), ĠU C 137, 12.5.2012, pġ. 7.Aktar tagħrif
 563. Opinjoni fuq il-ħtiġijiet ta' riżerva minima  (CON/2012/16), Il-Latvja, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Opinjoni dwar il-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar u dwar l-awtentikar tal-muniti tal-euro (CON/2012/15), Il-Greċja, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni u x-xoljiment ta'istituzzjonijiet ta' kreditu fil-Greċja (CON/2012/14), Il-Greċja, 28.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Opinjoni dwar il-garanziji tal-Istat (CON/2012/13), Spanja, 20.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Opinjoni dwar it-termini ta' titoli maħruġin jew iggarantiti mill-Istat Grieg (CON/2012/12), Il-Greċja, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 568. Opinjoni dwar ir-riorganizzazzjoni tas-settur finanzjarju Spanjol (CON/2012/11), Spanja, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Opinjoni dwar il-[estjoni tal-likwidita' fil-kontijiet tat-Teżor fil-Banca d'Italia u l-għażla ta' kontropartijiet għal operazzjonijiet relatati (CON/2012/9), L-Italja, 13.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/109/KE dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/14/KE  (CON/2012/10), ĠU C 93, 30.3.2012, pġ. 2.Aktar tagħrif
 571. Opinjoni dwar is-sistema g]all-monitora[[ ta'transazzjonijiet f'titoli book-entry (CON/2012/8), Il-Greċja, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Opinjoni dwar ir-reġim tar-riżervi minimi (CON/2012/7), Ir-Rumanija, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Opinjoni dwar ir-riformi tal-pensjonijiet fis-settur pubbliku (CON/2012/6), L-Irlanda, 26.1.2012.
 574. Opinjoni dwar proposta għal Direttiva dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti ta’ investiment u dwar proposta għal Regolament dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti tal-investiment  (CON/2012/5), ĠU C 105, 11.4.2012, pġ. 1.Aktar tagħrif
 575. Opinjoni dwar titoli dematerjalizzati (CON/2012/3), Il-Lussemburgu, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Opinjoni dwar miżuri għall-istabbilizzazzjoni tas-suq finanzjarju (CON/2012/2), Il-Ġermanja, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Opinjoni dwar skema ta’ garanzija għall-obbligazzjonijiet ta’ banek Taljani u dwar l-iskambju ta’ karti tal-flus tal-lira (CON/2012/4), L-Italja, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Opinjoni dwar is-salarji tal-impjegati taċ-ċivil (CON/2012/1), Ċipru, 4.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Opinjoni dwar emendi għar-reġim Grieg dwar ir-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2011/107), Il-Greċja, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Opinjoni dwar l-indipendenza tal-Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), L-Ungerija, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Opinjoni dwar il-Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/104), L-Ungerija, 14.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 582. Opinjoni dwar it-twaqqif u l-iffinanzjar ta' fond ta' riżoluzzjoni u dwar il-kalkolu emendat tal-kontribuzzjonijiet għall-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2011/103), Il-Belġju, 12.12.2011.
 583. Opinjoni dwar l-awtentikar tal-muniti tal-euro u l-immaniġġjar tal-muniti tal-euro li mhumiex tajbin għaċ-ċirkolazzjoni u l-imposizzjoni ta' miżuri u penalitajiet amministrattivi (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
 584. Opinjoni dwar il-pagament ta' żieda fil-kwota tar-Rumanija tal-Fond Monetarju Internazzjonali  (CON/2011/102), Ir-Rumanija, 9.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 585. Opinjoni dwar leġiżlazzjoni dwar is-swieq tat-titoli (CON/2011/101), Il-Finlandja, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 586. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE  (CON/2011/100), ĠU C 364, 14.12.2011, pġ. 7.Aktar tagħrif
 587. Opinjoni dwar l-emendi riveduti tar-regoli ta' Lietuvos bankas dwar it-tqassim tal-profitti (CON/2011/99), Il-Litwanja, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Opinjoni dwar il-leġiżlazzjoni li tirregola l-finanzjament tar-reġistru ċentrali tan-numri ta' kontijiet bankarji (CON/2011/98), Il-Belġju, 7.12.2011.
 589. Opinjoni dwar ir-responsabbilta' fiskali (CON/2011/96), Is-Slovakja, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 590. Opinjoni dwar ir-rappreżentanza u l-pagament ta' ishma tal-kwota fil-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2011/97), L-Estonja, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 591. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu mill-Istat (CON/2011/95), Il-Portugall, 22.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 592. Opinjoni dwar il-protezzjoni kontra l-falsifikazzjoni u dwar il-konservazzjoni tal-kwalità taċ-ċirkolazzjoni ta‘ flus kontanti  (CON/2011/94), L-Italja, 18.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Opinjoni dwar il-ġestjoni ta‘ kriżijiet finanzjarji u t-twaqqif ta‘ fond għall-istabbiltà finanzjarja indipendenti  (CON/2011/93), Ċipru, 15.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 594. Opinjoni dwar il-protezzjoni kontra l-falsifikazzjoni u dwar il-konservazzjoni tal-kwalità taċ-ċirkolazzjoni ta‘ flus kontanti  (CON/2011/92), Il-Ġermanja, 11.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 595. Opinjoni dwar l-emendi tar-regoli dwar it-tqassim tal-profitti ta‘ Lietuvos banka  (CON/2011/91), Il-Litwanja, 10.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 596. Opinjoni dwar il-ħlas mill-Banco de Portugal ta' żieda fil-kwota tal-Portugall fil-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2011/89), Il-Portugall, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Opinjoni dwar il-garanzija għal-telf b'rabta ma' skema ta' kumpens li tkun ġiet estiża (CON/2011/90), Id-Danimarka, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Opinjoni dwar l-estensjoni tal-garanzija mill-Istat Irlandiż ta' passiv eliġibbli tal-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2011/88), L-Irlanda, 7.11.2011.
 599. Opinjoni dwar ipoteki f'munita barranija u ftehim ta' self fuq proprjetà residenzjali (CON/2011/87), L-Ungerija, 4.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Opinjoni dwar miżuri ta' stabbilizzazzjoni u banek tranżitorji (CON/2011/86), Ir-Rumanija, 31.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Opinjoni dwar garanzija tal-Istat li tkopri ċertu self mogħti lil Dexia SA u Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Franza, 24.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Opinjoni dwar miżuri ta' rkupru u riżoluzzjoni għal istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2011/84), L-Irlanda, 21.10.2011.
 603. Opinjoni dwar miżuri għal intervent bikri u emendi għar-reġim tar-riżoluzzjoni u stralċ għal istituzzjonijiet finanzjarji u ta’ kreditu suġġetti għas-superviżjoni mill-Banco de Portugal (CON/2011/83), Il-Portugall, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 604. Opinjoni dwar garanzija tal-Istat li tkopri ċertu self mogħti lil Dexia SA u Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Il-Lussemburgu, 18.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 605. Opinjoni dwar bidliet fir-regoli applikabbli għal bonds ipotekarji u muniċipali fis-Slovenja (CON/2011/81), Is-Slovenja, 17.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 606. Opinjoni dwar ir-reġistru tar-rendikonti finanzjarji (CON/2011/80), Is-Slovakja, 14.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 607. Opinjoni dwar garanzija tal-Istat li tkopri ċertu self mogħti lil Dexia SA u Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/79), Il-Belġju, 13.10.2011.
 608. Opinjoni dwar sanzjonijiet relatati mal-protezzjoni tal-euro kontra l-falsifikazzjoni (CON/2011/78), Is-Slovenja, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 609. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2011/77), ĠU C 301, 12.10.2011, pġ. 2.Aktar tagħrif
 610. Opinjoni dwar ir-riforma tal-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2011/76), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 611. Opinjoni dwar ir-riżervi minimi (CON/2011/75), Ir-Repubblika Ċeka, 30.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 612. Opinjoni dwar statistika u swieq interbankarji monetarji u tat-titoli tal-gvern ġestiti minn Banca Naţională a României, u r-reġim tal-kambju barrani u tar-riżervi minimi. (CON/2011/73), Ir-Rumanija, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Opinjoni dwar is-self lil persuni naturali (CON/2011/74), Ir-Rumanija, 20.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 614. Opinjoni dwar emendi għar-reġim Grieg dwar ix-xoljiment ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2011/72), Il-Greċja, 19.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 615. Opinjoni dwar il-kategoriji ta’ intermedjarji awtorizzati biex iżommu kontijiet għal titoli dematerjalizzati ddenominati f’munita barranija jew unitajiet ta’ kont  (CON/2011/71), Il-Belġju, 15.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 616. Opinjoni dwar l-awtorizzazzjoni għall-parteċipazzjoni fil-bordijiet superviżorji tal-banek (CON/2011/70), Is-Slovenja, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 617. Opinjoni dwar miżuri ġodda li jsaħħu s-superviżjoni u l-infurzar fir-regolamentazzjoni finanzjarja (CON/2011/69), L-Irlanda, 9.9.2011.
 618. Opinjoni dwar ir-ratifika mill-Italja ta' emenda għall-Istatut tal-Fond Monetarju Internazzjonali u żieda fil-kwota (CON/2011/68), L-Italja, 7.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Opinjoni dwar rekwiżiti ta' self responsabbli għall-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2011/67), Il-Litwanja, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 620. Opinjoni dwar proposta għal Regolament dwar il-ħruġ tal-muniti tal-euro u għal Regolament dwar denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni  (CON/2011/65), ĠU C 273, 16.9.2011, pġ. 2.
 621. Opinjoni dwar imposta speċjali fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji li joperaw fis-Slovakkja (CON/2011/66), Is-Slovakja, 23.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 622. Opinjoni dwar il-protezzjoni kontra l-falsifikazzjoni u dwar il-preservazzjoni tal-kwalita' taċ-ċirkolazzjoni tal-flus kontanti (CON/2011/64), Il-Belġju, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 623. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' kontijiet omnibus fil-qafas legali għas-sistema tal-ikklerjar u s-saldu (CON/2011/63), Il-Polonja, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 624. Opinjoni dwar emendi għall-qafas legali għas-sistemi ta' pagament u sistemi ta' kklerjar u saldu (CON/2011/62), Il-Polonja, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 625. Opinjoni dwar emendi għal-Liġi dwar il-prevenzjoni ta' ħlasijiet tardivi (CON/2011/61), Is-Slovenja, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 626. Opinjoni dwar miżuri ta’ intervent fi kriżi għal istituzzjonijiet finanzjarji f’diffikoltà (CON/2011/60), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Opinjoni dwar ir-riċiklar tal-flus kontanti u l-protezzjoni ta' valuti legali nazzjonali u barranin kontra l-iffalsifikar  (CON/2011/59), L-Ungerija, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 628. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ftehimiet ta' kreditu b'rabta ma' proprjetà residenzjali (CON/2011/58), ĠU C 240, 18.8.2011, pġ. 3.
 629. Opinjoni dwar il-konverżjoni ta' fergħat ta' istituzzjonijiet ta' kreditu barranin f'sussidjarji (CON/2011/57), Il-Polonja, 5.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 630. Opinjoni dwar proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar u l-konklużjoni ta’ Ftehim Monetarju bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Franċiża dwar iż-żamma tal-euro f’Saint-Barthélemy wara l-modifikazzjoni tal-istatus tiegħu fir-rigward tal-Unjoni Ewropea  (CON/2011/56), ĠU C 213, 20.7.2011, pġ. 21.Aktar tagħrif
 631. Opinjoni dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet relatati mat-TARGET2-Securities u s-setgħat ta' sanzjonar tal-Banka Slovenije relatati ma' servizzi ta' investiment (CON/2011/55), Is-Slovenja, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 632. Opinjoni dwar tranżazzjonijiet internazzjonali (CON/2011/54), Spanja, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 633. Opinjoni dwar l-Uffiċċju tal-Verifika tal-Istat Ungeriż rigward il-verifika tiegħu tal-Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), L-Ungerija, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 634. Opinjoni dwar l-iskambju ta' informazzjoni u l-obbligi ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali (CON/2011/52), Il-Bulgarija, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Opinjoni dwar iċ-ċirkolazzjoni ta' karti tal-flus u ta' muniti  (CON/2011/51), Ir-Repubblika Ċeka, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 636. Opinjoi dwar il-kapital u l-istruttura tal-ġestjoni tad-Depożitu Ċentrali  (CON/2011/50), Il-Bulgarija, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 637. Opinjoni dwar ir-rwol ta' Národná banka Slovenska fir-rigward tas-superviżjoni finanzjarja u l-kreditu għall-konsumatur (CON/2011/49), Is-Slovakja, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 638. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill fuq il-ħatra tal-President tal-BĊE (CON/2011/48), ĠU C 182, 23.6.2011, pġ. 6.
 639. Opinjoni dwar leġiżlazzjoni ġdida fuq ir-reġistru tal-kreditu (CON/2011/47), Il-Latvja, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 640. Opinjoni dwar ir-riforma tas-superviżjoni tas-suq finanzjarju fil-Litwanja (CON/2011/46), Il-Litwanja, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 641. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' skema ta' kumpens għal istituzzjonijiet bankarji għaddejjin minn diffikultajiet (CON/2011/45), Id-Danimarka, 24.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Opinjoni dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sistema Ewropea ta’ kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea  (CON/2011/44), ĠU C 203, 9.7.2011, pġ. 3.Aktar tagħrif
 643. Opinjoni dwar emendi varji lill-Att dwar il-Bank Ċentrali ta‘ Malta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 644. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2003/71/KE u 2009/138/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq  (CON/2011/42), ĠU C 159, 28.5.2011, pġ. 10.Aktar tagħrif
 645. Opinjoni dwar emendi lil-leġiżlazzjoni dwar il-finalita' tas-saldu u arranġamenti dwar il-kollateral finanzjarju (CON/2011/41), Il-Belġju, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 646. Opinjoni dwar emendi lir-regoli dwar ir-reġistru ta' assi finanzjarji (CON/2011/40), Is-Slovenja, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 647. Opinjoni dwar miżuri ta' rkupru u riżoluzzjoni għal istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2011/39), L-Irlanda, 26.4.2011.
 648. Opinjoni dwar emendi għall-istrfuttura tal-governanza tal-Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), L-Awstrija, 20.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Opinjoni dwar it-tisħiħ tal-governanza tad-De Nederlandsche Bank u tal-Awtorità għas-Swieq Finanzjarji (CON/2011/37), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 18.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 650. Opinjoni dwar emendi għall-Istatut tal-Bank of Greece (CON/2011/36), Il-Greċja, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 651. Opinjoni dwar il-proċedura tal-ġestjoni tar-riskju tas-saldu għal sistemi ta' saldu nett  (CON/2011/35), Ir-Rumanija, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 652. Opinjoni dwar il-qafas legali għall-Fond għas-Self u l-Kunsinna u dwar emendi għall-iskema għat-tisħiħ tal-likwidita' ekonomika Griega wara l-kriżi finanzjarja internazzjonali (CON/2011/34), Il-Greċja, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 653. Opinjoni dwar l-abbozz tal-Kostituzzjoni fir-rigward tal-Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/33), L-Ungerija, 12.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 654. Opinjoni dwar proposta għal Regolament li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi għat-trasferimenti ta’ kreditu u debiti diretti bl-euro  (CON/2011/32), ĠU C 155, 25.5.2011, pġ. 1.Aktar tagħrif
 655. Opinjoni dwar taxxa fuq il-valur totali ta' karta tal-bilanċ ta' bank (CON/2011/31), Is-Slovenja, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 656. Opinjoni dwar il-finanzjament ta' reġistru ċentrali ta' numri ta' kontijiet bankarji (CON/2011/30), Il-Belġju, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 657. Opinjoni dwar taxxa speċjali fuq il-banek u dwar it-twaqqif ta' fond indipendenti għall-istabbilta' finanzjarja (CON/2011/29), Ċipru, 4.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 658. Opinjoni dwar l-abolizzjoni tal-kompitu tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique li jaġixxi bħala depożitarju ġenerali ta' atti ta' protesta (CON/2011/28), Il-Belġju, 25.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 659. Opinjoni dwar emendi għal-leġiżlazzjoni dwar il-finalita' tas-saldu u dwar arranġamenti ta' garanzija finanzjarja (CON/2011/26), Ir-Rumanija, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 660. Opinjoni dwar leġiżlazzjoni relatata ma' bonds koperti (CON/2011/27), Ċipru, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 661. Opinjoni dwar il-prevenzjoni ta' pagamenti li jsiru tard (CON/2011/25), Is-Slovenja, 18.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 662. Opinjoni dwar abbozz ta’ Deċìżjoni tal-Kunsill Ewropew li temenda l-Artikolu 136 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta’ mekkaniżmu ta’ stabbiltà għal Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro  (CON/2011/24), ĠU C 140, 11.5.2011, pġ. 8.Aktar tagħrif
 663. Opinjoni dwar servizzi ta’ ħlas  (CON/2011/23), Il-Polonja, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 664. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-arranġamenti għall-innegozjar ta’ Ftehim Monetarju mar-Repubblika Franċiża, għall-benefiċċju tat-territorju barrani Franċiż ta’ Saint-Barthélemy (CON/2011/22), ĠU C 213, 20.7.2011, pġ. 16.
 665. Opinjoni dwar ir-Reġistru Ċentrali Korporattiv tal-Kreditu (CON/2011/20), Il-Belġju, 8.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES