Visos ECB nuomonės

 1. Nuomonė dėl Lietuvos banko teikiamos skubios paramos likvidumui padidinti (CON/2020/11), Lietuva, 2020 3 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 2. Nuomonė dėl ECB ir Hrvatska narodna banka (HNB) glaudaus bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme ir dėl HNB makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių (CON/2020/10), Kroatija, 2020 3 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Nuomonė dėl mokėjimo sistemų ir mokėjimo sistemų operatorių priežiūros  (CON/2020/9), Kipras, 2020 3 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Nuomonė dėl Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Kroatija, 2020 3 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Nuomonė dėl Eesti Pank priežiūros valdybos (CON/2020/7), Estija, 2020 2 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank valdymo pakeitimų ir dėl Finansinio stabilumo komiteto oficialaus įsteigimo  (CON/2020/6), Nyderlandai, 2020 2 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Nuomonė dėl Bulgarijos nacionalinio banko įgaliojimų nustatyti sankcijas glaudaus bendradarbiavimo kontekste ir dėl Bulgarijos levo oficialaus keitimo kurso (CON/2020/5), Bulgarija, 2020 1 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Nuomonė dėl kredito įstaigų nemokumo administratorių ir likvidatorių teisės laikyti lėšas Latvijos banke esančioje sąskaitoje (CON/2020/4), Latvija, 2020 1 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Nuomonė dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo  (CON/2020/3), Vokietija, 2020 1 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Nuomonė dėl priemonių makroprudencinei rizikai, susijusiai su gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto paskolomis, riboti (CON/2020/1), Vokietija, 2020 1 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Nuomonė dėl įstatymo dėl nacionalinės gynybos (CON/2020/2), Estija, 2020 1 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų (CON/2019/46), Nyderlandai, 2019 12 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų ir mokėjimo sistemų (CON/2019/45), Bulgarija, 2019 12 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Nuomonė dėl tam tikrų finansų rinkos dalyvių turto mokesčių ir tam tikrų kredito įstaigų papildomų pelno mokesčių  (CON/2019/44), Lietuva, 2019 12 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 15. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2019/43), 2019 12 11.Papildoma informacija
 16. Nuomonė dėl kredito įstaigų suteiktų paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais garantijos sistemos  (CON/2019/42), Graikija, 2019 12 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Nuomonė dėl tam tikrų kredito įstaigų ir filialų pareigos teikti grynųjų pinigų paslaugas (CON/2019/41), Švedija, 2019 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Nuomonė dėl tam tikroms finansų įstaigoms taikomo specialaus mokesčio padidinimo  (CON/2019/40), Slovakija, 2019 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Nuomonė dėl mokestinių paskatų nenaudoti grynųjų pinigų (CON/2019/39), Graikija, 2019 11 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Nuomonė dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (CON/2019/38), Ispanija, 2019 11 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Nuomonė dėl Latvijas Banka įstatymo dalinių pakeitimų  (CON/2019/36), Latvija, 2019 10 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo  (CON/2019/35), OL C 374, 2019 10 23, p. 2.Papildoma informacija
 23. Nuomonė dėl papildomų makroprudencinių priemonių būsto paskoloms (CON/2019/34), Liuksemburgas, 2019 9 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Nuomonė dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo ir dėl euro monetų autentiškumo nustatymo (CON/2019/33), Liuksemburgas, 2019 9 23.
 25. Nuomonė dėl taisyklių, kurių turi laikytis finansų įmonės nustatydamos atlygio politiką (CON/2019/32), Nyderlandai, 2019 9 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Nuomonė dėl informacijos laisvės (CON/2019/31), Nyderlandai, 2019 9 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Nuomonė dėl kredito priemonių pardavimo ir pirkimo (CON/2019/30), Kipras, 2019 8 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Nuomonė dėl apribojimų perleidžiant hipotekinius reikalavimus (CON/2019/29), Lenkija, 2019 8 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB pirmininko skyrimo (CON/2019/28), OL C 258, 2019 7 25, p. 2.Papildoma informacija
 30. Nuomonė dėl paskolų Šveicarijos frankais perskaičiavimo  (CON/2019/27), Slovėnija, 2019 7 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Nuomonė dėl lėšų mokėjimo neprofesionaliems subordinuotųjų obligacijų savininkams ir smulkiesiems akcininkams, kuriems priklausė bankų, kurių akcijų dauguma priklausė Slovėnijos Respublikai, ir kuriems ypatingosios Banka Slovenije priemonės turėjo poveikio, akcijos (CON/2019/26), Slovėnija, 2019 7 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Nuomonė dėl nacionalinės teisės aktų, kuriuos reikia priimti, siekiant nustatyti ECB ir Hrvatska narodna banka glaudų bendradarbiavimą  (CON/2019/25), Kroatija, 2019 7 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Nuomonė dėl Banca d’Italia nuosavybės struktūros ir aukso atsargų nuosavybės (CON/2019/23), Italija, 2019 6 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus valdymo ir finansinio nepriklausomumo bei Konstitucijos pakeitimų, susijusių su Central Bank of Cyprus  (CON/2019/24), Kipras, 2019 6 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Nuomonė dėl Latvijos finansų ir kapitalo rinkų komisijos tikslų ir valdymo (CON/2019/22), Latvija, 2019 6 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Nuomonė dėl bankų ir finansų rinkos priežiūros sistemos reformos (CON/2019/21), Austrija, 2019 5 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių buvusių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2019/20), Slovėnija, 2019 5 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Nuomonė dėl Portugalijos finansų priežiūros sistemos teisinio reglamentavimo peržiūros (CON/2019/19), Portugalija, 2019 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Nuomonė dėl bankų finansinio turto mokesčio ir vartojimo kredito sutartims taikomos lyginamosios palūkanų normos (CON/2019/18), Rumunija, 2019 5 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Nuomonė dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (CON/2019/17), Kipras, 2019 5 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Nuomonė dėl dalyvavimo bendrame pertvarkymo mechanizme (CON/2019/16), Bulgarija, 2019 4 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Nuomonė dėl lobistinės veiklos (CON/2019/15), Čekija, 2019 4 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Nuomonė dėl reikalavimo gauti paskolos gavėjų sutikimą perleisti paskolas, užtikrintas gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka (CON/2019/14), Airija, 2019 3 29.
 44. Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių buvusių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2019/13), Slovėnija, 2019 3 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique valdymo struktūros pakeitimų  (CON/2019/12), Belgija, 2019 3 26.
 46. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2019/11), OL C 94, 2019 3 12, p. 2.
 47. Nuomonė dėl makroprudencinės valdybos įsteigimo (CON/2019/10), Ispanija, 2019 2 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Nuomonė dėl pagrindinės gyvenamosios vietos apsaugos įstatymo projekto  (CON/2019/9), Graikija, 2019 2 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Nuomonė dėl teismo nutarčių, kuriomis išieškojimas nukreipiamas į pagrindinę privačią gyvenamąją vietą (CON/2019/8), Airija, 2019 2 18.
 50. Nuomonė dėl mikrokreditų teikėjų licencijavimo ir priežiūros (CON/2019/7), Graikija, 2019 2 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. 2019 m. vasario 13 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo (CON/2019/6), OL C 84, 2019 3 6, p. 1.Papildoma informacija
 52. ECB nuomonė dėl draudimo naudoti 500 eurų nominalo banknotus ir dėl tam tikrų kovos su pinigų plovimu teisės aktų pakeitimų (CON/2019/5), Danija, 2019 2 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų (CON/2019/4), Ispanija, 2019 2 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Nuomonė dėl Narodowy Bank Polski vadovų ir vyresniosios vadovybės atlygio (CON/2019/3), Lenkija, 2019 1 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Nuomonė dėl Central Bank of Malta vykdomos kreditų vertinimo balų teikimo agentūrų priežiūros ir mokėjimo sistemų priežiūrinės stebėsenos (CON/2019/2), Malta, 2019 1 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Nuomonė dėl padengtųjų obligacijų teisinės sistemos (CON/2019/1), Estija, 2019 1 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Nuomonė dėl makroprudencinių priemonių (CON/2018/58), Ispanija, 2018 12 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Nuomonė dėl banko sąskaitų ir finansinių sandorių centrinio registro veiklos organizavimo (CON/2018/57), Belgija, 2018 12 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 59. Nuomonė dėl Banca Naţională a României valdybos narių ir darbuotojų atsakomybės tvarkos dalinių pakeitimų (CON/2018/56), Rumunija, 2018 12 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Nuomonė dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), ir susiję teisės aktai (CON/2018/55), 2018 12 7.Papildoma informacija
 61. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl kredito administratorių, kredito pirkėjų ir užstato realizavimo (CON/2018/54), OL C 444, 2018 11 20, p. 15.Papildoma informacija
 62. Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) įgaliojimų makroprudencinėje srityje ir dėl kredito įstaigų valdymo (CON/2018/52), Bulgarija, 2018 11 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Nuomonė dėl konvergencijos ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) įstatyme (CON/2018/53), Bulgarija, 2018 11 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl Europos investicijų stabilizavimo priemonės sukūrimo (CON/2018/51), OL C 444, 2018 12 10, p. 11.Papildoma informacija
 65. Nuomonė dėl finansų priežiūros ir investuotojų apsaugos stiprinimo (CON/2018/50), Lenkija, 2018 11 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Nuomonė dėl nacionalinės teisės aktų, kuriuos reikia priimti, siekiant nustatyti ECB ir Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) glaudų bendradarbiavimą  (CON/2018/49), Bulgarija, 2018 11 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank privalomųjų atsargų reikalavimų  (CON/2018/48), Vengrija, 2018 11 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Nuomonė dėl esminių paslaugų ir esminių paslaugų operatorių nustatymo siekiant tinklų ir informacinių sistemų saugumo (CON/2018/47), Slovėnija, 2018 11 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Nuomonė dėl Suomijos teisės aktų, reglamentuojančių finansų sektoriuje taikytinus pasirengimo įsipareigojimus, peržiūros  (CON/2018/46), Suomija, 2018 10 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Nuomonė dėl Valstybės audito tarnybos teisinės sistemos (CON/2018/45), Kroatija, 2018 10 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Nuomonė dėl taisyklių, kurių turi laikytis sistemiškai svarbios kredito įstaigos, nustatydamos fiksuotojo atlyginimo politiką (CON/2018/44), Nyderlandai, 2018 10 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Nuomonė dėl nacionalinės draudimo reikalavimų duomenų bazės steigimo (CON/2018/43), Airija, 2018 9 28.
 73. Nuomonė dėl kooperatinių bankų (it. banche popolari, banche cooperative)reformos dalinių pakeitimų (CON/2018/42), Italija, 2018 9 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Nuomonė dėl naujų apvalinimo taisyklių atliekant mokėjimus eurais Belgijoje (CON/2018/41), Belgija, 2018 9 4.
 75. Nuomonė dėl administracinių duomenų perdavimo statistikos tikslais (CON/2018/40), Vokietija, 2018 9 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl tam tikro atlyginimo už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimo už valiutos keitimą (CON/2018/38), OL C 382, 2018 10 23, p. 7.Papildoma informacija
 77. Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, kibernetinio saugumo ir padengtųjų obligacijų  (CON/2018/39), Slovakija, 2018 8 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES, ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis (CON/2018/37), OL C 382, 2018 10 23, p. 2.Papildoma informacija
 79. Nuomonė dėl investicinėms įmonėms taikomos prudencinės tvarkos peržiūros (CON/2018/36), OL C 378, 2018 10 19, p. 5.Papildoma informacija
 80. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“) (CON/2018/35), OL C 378, 2018 8 16, p. 2.Papildoma informacija
 81. Nuomonė dėl abipusiško makroprudencinių priemonių įgyvendinimo Liuksemburge (CON/2018/34), Liuksemburgas, 2018 7 27.
 82. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės, taikytinos nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims (CON/2018/33), OL C 303, 2018 8 29, p. 2.Papildoma informacija
 83. Nuomonė dėl pasiūlyto reglamento dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio (CON/2018/32), OL C 79, 2019 3 4, p. 1.Papildoma informacija
 84. Nuomonė dėl kredito sutarčių teisių turėtojų veiklos reguliavimo  (CON/2018/31), Airija, 2018 7 5.
 85. Nuomonė dėl hipotekos paskolų amortizacijos reikalavimų (CON/2018/30), Švedija, 2018 6 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Nuomonė dėl įvairių finansų teisės nuostatų (CON/2018/29), Belgija, 2018 6 8.
 87. Nuomonė dėl Prancūzijos taupomosios knygelės A ir kai kurių kitų Prancūzijos reguliuojamų taupomųjų sąskaitų kompensavimo formulės pakeitimo (CON/2018/28), Prancūzija, 2018 6 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Nuomonė dėl viešajam interesui skirtų tinklų ir informacinių sistemų saugumo sistemos sukūrimo (CON/2018/27), Belgija, 2018 5 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 89. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir susiję teisės aktai, ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (CON/2018/26), OL C 251, 2018 7 18, p. 2.Papildoma informacija
 90. Nuomonė dėl administracinių sankcijų ir baudžiamųjų nusižengimų pateikus Central Bank of Ireland neteisingą ar klaidinančią informaciją  (CON/2018/24), Airija, 2018 5 11.
 91. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos fiskalinės atsakomybės ir biudžeto orientavimo į vidutinį laikotarpį didinimo valstybėse narėse nuostatos (CON/2018/25), OL C 261, 2018 7 25, p. 1.Papildoma informacija
 92. Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus valdymo ir finansinio nepriklausomumo  (CON/2018/23), Kipras, 2018 5 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priežiūros informacinių technologijų saugumo tikslais (CON/2018/22), Estija, 2018 4 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Nuomonė dėl paskolų Šveicarijos frankais perskaičiavimo (CON/2018/21), Slovėnija, 2018 4 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo (CON/2018/20), OL C 220, 2018 6 25, p. 2.Papildoma informacija
 96. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), ir susiję teisės aktai (CON/2018/19), OL C 255, 2018 7 20, p. 2.Papildoma informacija
 97. Nuomonė dėl padengtų obligacijų teisinio reglamentavimo (CON/2018/18), Čekija, 2018 4 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo ir Valstybės audito tarnybos įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2018/17), Kroatija, 2018 4 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Nuomonė dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos sukūrimo (CON/2018/16), Kipras, 2018 4 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų saugumo ir apsaugos (CON/2018/15), Belgija, 2018 3 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 101. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB pirmininko pavaduotojo skyrimo (CON/2018/14), 2018 3 7.
 102. Nuomonė dėl hipotekinių įsiskolinimų problemų sprendimo (CON/2018/13), Airija, 2018 3 5.
 103. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (CON/2018/12), OL C 120, 2018 4 6, p. 2.Papildoma informacija
 104. Nuomonė dėl papildomų makroprudencinių priemonių būsto paskoloms (CON/2018/9), Liuksemburgas, 2018 2 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su tarpbankiniais mokesčiais už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas, pavedimo Bank of Greece  (CON/2018/11), Graikija, 2018 2 15.
 106. Nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su tarpbankiniais mokesčiais už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas, pavedimo Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Kipras, 2018 2 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Nuomonė dėl piniginių lėšų grąžinimo į Slovėnijos Respubliką iš mokesčių rojumi laikomų šalių (CON/2018/8), Slovėnija, 2018 2 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Nuomonė dėl kredito įstaigų pasikliovimo iš finansų bendrovių gautomis lėšomis (CON/2018/7), Vengrija, 2018 2 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Nuomonė dėl Maltos finansinių paslaugų institucijos finansavimo šaltinių ir valdymo (CON/2018/6), Malta, 2018 2 6.
 110. Nuomonė dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (CON/2018/5), Slovėnija, 2018 1 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Nuomonė dėl banko sąskaitų ir finansinių sandorių centrinio registro organizavimo (CON/2018/4), Belgija, 2018 1 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 112. Nuomonė dėl finansinių priemonių rinkų (CON/2018/3), Slovėnija, 2018 1 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Nuomonė dėl finansinių priemonių rinkų (CON/2018/2), Graikija, 2018 1 9.
 114. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų (CON/2018/1), OL C 77, 2018 3 1, p. 2.Papildoma informacija
 115. Nuomonė dėl centrinių kredito unijų skaičiaus ribojimo  (CON/2017/54), Lietuva, 2017 12 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Nuomonė dėl Tarptautinio valiutos fondo fiskalinės agentūros funkcijos suteikimo Lietuvos bankui (CON/2017/53), Lietuva, 2017 12 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 117. Nuomonė dėl lyginamųjų indeksų, naudojamų finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse (CON/2017/52), Bulgarija, 2017 11 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) sprendimų priėmimo sistemos dalinių pakeitimų  (CON/2017/51), Bulgarija, 2017 11 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Nuomonė dėl sandorių su susijusiomis šalimis (CON/2017/50), Bulgarija, 2017 11 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Nuomonė dėl atlyginimų ir pensijų nuostatų (CON/2017/49), Airija, 2017 11 24.
 121. Nuomonė dėl Sąjungos krizių valdymo sistemos peržiūros (CON/2017/47), OL C 34, 2018 1 31, p. 17.Papildoma informacija
 122. Nuomonė dėl Sąjungos kapitalo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms sistemos dalinių pakeitimų (CON/2017/46), OL C 34, 2018 1 31, p. 5.Papildoma informacija
 123. Nuomonė dėl paramos sunkioje finansinėje padėtyje esantiems būsto paskolų gavėjams ir dėl paramos savanoriškam būsto paskolų, suteiktų arba indeksuotų užsienio valiuta, restruktūrizavimui (CON/2017/48), Lenkija, 2017 11 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Nuomonė dėl laikino Prancūzijos taupomosios knygelės A ir kai kurių kitų Prancūzijos reguliuojamų taupomųjų sąskaitų palūkanų normos įšaldymo (CON/2017/45), Prancūzija, 2017 11 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Nuomonė dėk mokėjimo paslaugų  (CON/2017/44), Kipras, 2017 10 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens finansų tarpininkų ir finansų specialistų profesinio rengimo priežiūros srityje (CON/2017/43), Slovakija, 2017 10 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais  (CON/2017/42), OL C 385, 2017 11 15, p. 10.Papildoma informacija
 128. Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2017/41), Slovėnija, 2017 10 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/40), Kipras, 2017 10 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų (CON/2017/39), OL C 385, 2017 11 15, p. 10.Papildoma informacija
 131. 2017 m. rugsėjo 20 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 ir (ES) 2015/2365 (CON/2017/38), OL C 372, 2017 11 1, p. 6.Papildoma informacija
 132. Nuomonė dėl tarpbankinės tarpuskaitos ir tarpbankinio atsiskaitymo (CON/2017/37), Lenkija, 2017 9 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Nuomonė dėl padengtų obligacijų, kredito duomenų teikimo, makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių bei BPM bendrų procedūrų teisinio reglamentavimo (CON/2017/36), Slovakija, 2017 9 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos pakeitimų (CON/2017/35), Austrija, 2017 8 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Nuomonė dėl įstatymo projekto, kuriuo iš dalies keičiamas Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique pagrindinis statutas dėl Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique valdybos direktorių skaičiaus (CON/2017/34), Belgija, 2017 8 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 136. Nuomonė dėl kredito duomenų teikimo (CON/2017/33), Austrija, 2017 8 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus paskyrimo informavimo institucija ir atitinkamos išimties dėl banko konfidencialios informacijos reikalavimo įtraukimo (CON/2017/32), Kipras, 2017 8 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Nuomonė dėl Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų įstatymo (CON/2017/31), Slovėnija, 2017 8 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Nuomonė dėl sprendimo projekto dėl Hrvatska narodna banka pinigų politikos įgyvendinimo  (CON/2017/30), Kroatija, 2017 8 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Nuomonė dėl papildomo hipotekos paskolų amortizacijos reikalavimo (CON/2017/29), Švedija, 2017 8 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Nuomonė dėl prieigos prie centrinio kreditų registro ir banko sąskaitų duomenų registro (CON/2017/28), Bulgarija, 2017 8 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/27), Bulgarija, 2017 7 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Nuomonė dėl Nacionalinio mokslinių tyrimų, technologijos ir taikomosios veiklos fondo (CON/2017/26), Austrija, 2017 6 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Nuomonė dėl eurų banknotų gamybą vykdančio specialios paskirties subjekto akcijų savininkų teisių (CON/2017/25), Ispanija, 2017 6 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito (CON/2017/24), Slovėnija, 2017 6 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Nuomonė dėl naujos skolos priemonių kategorijos, naujos makroprudencinės priemonės, naujos atsiskaitymų institucijos įsteigimo ir įskaitymo netaikymo (CON/2017/23), Belgija, 2017 6 8.
 147. 2017 m. birželio 7 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES (CON/2017/22), OL C 236, 2017 7 21, p. 2.Papildoma informacija
 148. Nuomonė dėl makroprudencinių priemonių, skirtų sisteminei rizikai riboti (CON/2017/21), Austrija, 2017 6 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/20), Belgija, 2017 5 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 150. Nuomonė dėl Komisijos, skirtos stebėti alternatyvias ginčų sprendimo procedūras, ir dėl bankų fondų atsargų (CON/2017/19), Ispanija, 2017 5 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/18), Portugalija, 2017 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Nuomonė dėl Sveriges riksbank finansinio nepriklausomumo (CON/2017/17), Švedija, 2017 5 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2017/16), Slovėnija, 2017 5 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Nuomonė dėl Mokėjimo paslaugų, elektroninių pinigų išleidimo paslaugų ir mokėjimo sistemų įstatymo (CON/2017/15), Slovėnija, 2017 4 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Nuomonė dėl papildomų makroprudencinių priemonių (CON/2017/14), Švedija, 2017 4 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Nuomonė dėl kreditų registre saugomų duomenų apimties išplėtimo (CON/2017/13), Latvija, 2017 4 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Nuomonė dėl Finansinės priežiūros įstatymo dalinio pakeitimo (CON/2017/11), Vokietija, 2017 4 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Nuomonė dėl draudimo nuo potvynių  (CON/2017/12), Airija, 2017 4 7.
 159. Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo informacinių technologijų saugumo tikslu (CON/2017/10), Vokietija, 2017 4 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Nuomonė dėl paskolų, susietų su užsienio valiuta (CON/2017/9), Lenkija, 2017 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Nuomonė dėl pareigos priimti mokėjimus grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/8), Danija, 2017 3 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Nuomonė dėl tam tikrų atidėtųjų mokesčių turtą reglamentuojančių nuostatų dalinio pakeitimo Graikijoje (CON/2017/7), Graikija, 2017 3 15.
 163. 2017 m. kovo 8 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl neužtikrintų skolos priemonių eiliškumo nemokumo atveju (CON/2017/6), OL C 132, 2017 4 24, p. 1.Papildoma informacija
 164. Nuomonė dėl mokėjimo sistemų, mokėjimo schemų, vertybinių popierių depozitoriumų bei tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemų teikiamos informacijos ir duomenų (CON/2017/5), Lenkija, 2017 3 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Nuomonė dėl Italijos dalyvavimo keliose Tarptautinio valiutos fondo programose: naujųjų skolinimosi susitarimų pratęsimas, įnašas į Skurdo mažinimo ir augimo fondą ir naujas dvišalis paskolos susitarimas  (CON/2017/4), Italija, 2017 2 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su hipotekos kreditu, pavedimo Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Kipras, 2017 2 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Nuomonė dėl mokėjimo sąskaitų  (CON/2017/2), Kipras, 2017 2 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Nuomonė dėl likvidumo paramos priemonių, prevencinio rekapitalizavimo ir kitų skubių nuostatų, skirtų bankų sektoriui (CON/2017/1), Italija, 2017 2 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Nuomonė dėl Belgijos įstatymo dėl mokėjimo sandorių apdorojimo centrų priežiūros projekto  (CON/2016/61), Belgija, 2016 12 28.
 170. Nuomonė dėl Česká národní banka įgaliojimų vykdyti sandorius finansų rinkoje (CON/2016/60), Čekija, 2016 12 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito (CON/2016/59), Slovėnija, 2016 12 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Nuomonė dėl su monetomis susijusių viešųjų uždavinių perleidimo De Nederlandsche Bank  (CON/2016/58), Nyderlandai, 2016 12 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Nuomonė dėl centrinio kreditų registro ir bankų sąskaitų registro veiklos sąnaudų kompensavimo  (CON/2016/57), Bulgarija, 2016 11 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Nuomonė dėl atsargų normų (CON/2016/56), Vengrija, 2016 11 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Nuomonė dėl įstatymo dėl valstybės garantijos, suteiktos skubiai paramai likvidumui padidinti, panaikinimo projekto (CON/2016/55), Belgija, 2016 11 17.
 176. Nuomonė dėl įgaliojimų vertinti konkurenciją hipotekos paskolų rinkoje ir teikti skolintojams patarimus dėl kintamųjų palūkanų normų delegavimo Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (CON/2016/54), Airija, 2016 11 17.
 177. Nuomonė dėl Federalinės finansų rinkos stabilizavimo institucijos pareigų pertvarkymo ir EBI gairių dėl patikimos atlygio politikos įgyvendinimo  (CON/2016/53), Vokietija, 2016 10 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2016/52), Kroatija, 2016 10 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Nuomonė dėl Prancūzijos taupomosios knygelės A kompensavimo formulės pakeitimo (CON/2016/51), Prancūzija, 2016 10 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Nuomonė dėl įstatymo, kuriuo siekiama palengvinti tam tikrų valiutų kainų skirtumų, taikomų su užsienio valiuta susietoms paskoloms, kompensavimą, projekto (CON/2016/50), Lenkija, 2016 10 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB  (CON/2016/49), 2016 10 12.Papildoma informacija
 182. Nuomonė dėl kredito įstaigos po skolos grąžinimo proceso įsigyto nekilnojamojo turto arba įstatinio kapitalo valdymo sąlygų (CON/2016/48), Kipras, 2016 10 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Nuomonė dėl įstatymo dėl Latvijas Banka dalinių pakeitimų, kuriais numatyta sumažinti Latvijas Banka tarybos narių skaičių (CON/2016/47), Latvija, 2016 9 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Nuomonė dėl nematerialių vertybinių popierių akto dalinių pakeitimų  (CON/2016/46), Slovėnija, 2016 9 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens teikiant ataskaitas apie draudimo įmokos mokestį (CON/2016/45), Slovakija, 2016 9 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (CON/2016/44)  (CON/2016/44), 2016 9 12.Papildoma informacija
 187. Nuomonė dėl Finansų priežiūros institucijos atstovo ECB priežiūros valdyboje vaidmens ir dėl priežiūros mokesčių  (CON/2016/43), Suomija, 2016 9 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Nuomonė dėl centrinio kredito registro (CON/2016/42), Slovėnija, 2016 8 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Nuomonė dėl Banca d’Italia aplinkraščio dėl kooperatinių bankų pertvarkos įgyvendinimo (CON/2016/41), Italija, 2016 8 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2016/40), Rumunija, 2016 8 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Nuomonė dėl mokėjimo schemų priežiūros (CON/2016/38), Lenkija, 2016 7 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Nuomonė dėl tam tikrų užsienio valiuta indeksuotų arba išreikštų paskolų restruktūrizavimo taisyklių (CON/2016/39), Lenkija, 2016 7 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Nuomonė dėl Europos centrinių bankų sistemos centrinio banko įskaitymo teisių netaikymo įkaitu naudojamiems reikalavimams  (CON/2016/37), Prancūzija, 2016 7 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Nuomonė dėl banknotų ir monetų skaičiavimo, rūšiavimo, pakavimo ir žymėjimo metodų ir procedūros  (CON/2016/36), Lenkija, 2016 7 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Nuomonė dėl prieigos prie bankų sąskaitų centrinio registro suteikimo didesniam subjektų skaičiui  (CON/2016/35), Belgija, 2016 6 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 196. Nuomonė dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto  (CON/2016/34), Graikija, 2016 6 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2016/33), Kroatija, 2016 6 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Nuomonė dėl teisės aktais nustatyto atlyginimo viešojo ir pusiau viešojo sektorių darbuotojams sumažinimo (CON/2016/32), Nyderlandai, 2016 6 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Nuomonė dėl vartojimo kredito (CON/2016/31), Slovėnija, 2016 6 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko)vidaus audito (CON/2016/30), Bulgarija, 2016 6 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Nuomonė dėl Integruoto duomenų modelio reglamento  (CON/2016/29), Austrija, 2016 5 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Nuomonė dėl bankų pertvarkymo ir likvidavimo (CON/2016/28), Slovėnija, 2016 5 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo dėl tam tikrų datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų ir dėl pasiūlymo dėl Direktyvos, kuria dėl tam tikrų datų iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų  (CON/2016/27), OL C 223, 2016 6 21, p. 3.Papildoma informacija
 204. Nuomonė dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei jų išleidimo į apyvartą (CON/2016/25), Italija, 2016 4 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 siekiant sukurti Europos indėlių garantijų sistemą (CON/2016/26), OL C 252, 2016 7 12, p. 1.Papildoma informacija
 206. Nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito (CON/2016/24), Slovėnija, 2016 4 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Nuomonė dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (CON/2016/23), Slovėnija, 2016 4 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos vieningo atstovavimo euro zonai Tarptautiniame valiutos fonde palaipsnio užtikrinimo priemonės  (CON/2016/22), OL C 216, 2016 4 6, p. 1.Papildoma informacija
 209. Nuomonė dėl Austrijos įnašo į Tarptautinio valiutos fondo Katastrofų valdymo ir pagalbos fondą (CON/2016/21), Austrija, 2016 4 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Nuomonė dėl perleidžiamiesiems skolos vertybiniams popieriams taikytinų taisyklių  (CON/2016/20), Prancūzija, 2016 3 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Nuomonė dėl hipotekos amortizacijos reikalavimų (CON/2016/18), Švedija, 2016 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų (CON/2016/19), Bulgarija, 2016 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Nuomonė dėl kooperatinių bankų pertvarkos, neveiksnių paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais garantijų sistemos ir alternatyvaus investavimo fondų skolinimo pajėgumų (CON/2016/17), Italija, 2016 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Nuomonė dėl nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą perleidimo sandorius sudarančių organizacijų įsteigimo ir veiklos  (CON/2016/16), Kipras, 2016 3 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. 2016 m. kovo 17 d. ECB nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą  (CON/2016/15), 2016 3 17.Papildoma informacija
 216. Nuomonė dėl kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų privalomų reikalavimų (CON/2016/13), Rumunija, 2016 3 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Nuomonė dėl Banque de France atliekamo Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer įsigijimo nuosavybės teise  (CON/2016/14), Prancūzija, 2016 3 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Nuomonė dėl pinigų politikos operacijoms tinkamų finansinių priemonių (CON/2016/12), Rumunija, 2016 3 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. ECB nuomonė dėl: a) pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistema ir b) pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (CON/2016/11), OL C 219, 2016 6 17, p. 2.Papildoma informacija
 220. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo dėl išimčių prekiautojams biržos prekėmis iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (CON/2016/10), OL C 130, 2016 4 13, p. 1.Papildoma informacija
 221. Nuomonė dėl priemonių, skirtų sklandžiam Central Bank of Cyprus direktorių valdybos ir darbuotojų komiteto veikimui palengvinti  (CON/2016/9), Kipras, 2016 2 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Nuomonė dėl kredito įstaigų kreditorių hierarchijos (CON/2016/7), Prancūzija, 2016 2 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Nuomonė dėl atsakingo skolinimo reikalavimų papildomų dalinių pakeitimų  (CON/2016/8), Vengrija, 2016 2 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2016/6), Slovėnija, 2016 2 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo (CON/2016/5), Kipras, 2016 2 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Nuomonė dėl Austrijos monetų kalyklos atliekamo monetų keitimo ir išėmimo iš apyvartos nuostatų apsaugojimo (CON/2016/4), Austrija, 2016 1 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2016/3), Graikija, 2016 1 21.
 228. Nuomonė dėl grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos priežiūros ir administracinių priemonių ir sankcijų taikymo (CON/2016/2), Lietuva, 2016 1 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Nuomonė dėl mokesčio tam tikroms finansų įstaigoms  (CON/2016/1), Lenkija, 2016 1 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Nuomonė dėl mokėjimų balanso ir tarptautinių paslaugų teikimo atskaitomybės (CON/2015/58), Austrija, 2015 12 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Nuomonė dėl tam tikrų Banka Slovenije institucinės sistemos pakeitimų (CON/2015/57), Slovėnija, 2015 12 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Nuomonė dėl hipoteka užtikrintų skolinių įsipareigojimų įvykdymo perkeliant teises į nekilnojamąjį turtą (CON/2015/56), Rumunija, 2015 12 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Nuomonė dėl žyminio mokesčio, taikomo grynųjų pinigų išėmimui iš bankomatų  (CON/2015/55), Airija, 2015 12 10.
 234. Nuomonė dėl vartojimo kredito (CON/2015/54), Čekija, 2015 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Nuomonė dėl būsto taupomųjų bankų teisinės sistemos  (CON/2015/53), Vokietija, 2015 12 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemų  (CON/2015/52), Nyderlandai, 2015 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Nuomonė dėl eurų banknotų gamybos (CON/2015/51), Portugalija, 2015 11 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Nuomonė dėl apsaugos nuo padirbinėjimo ir apyvartoje esančių grynųjų pinigų kokybės išsaugojimo  (CON/2015/50), Belgija, 2015 11 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 239. Nuomonė dėl sklandaus mokėjimų srautų (oland.„betalingsverkeer“) valdymo priežiūros  (CON/2015/49), Nyderlandai, 2015 11 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo bei dėl indėlių garantijų ir kompensavimo sistemų  (CON/2015/48), Liuksemburgas, 2015 11 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Nuomonė dėl priemonių, papildančių Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamentą (CON/2015/47), Austrija, 2015 11 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Nuomonė dėl banko sąskaitų registro (CON/2015/46), Bulgarija, 2015 11 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Nuomonė dėl kreditą įgyjančių bendrovių reglamentavimo (CON/2015/45), Kipras, 2015 11 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Nuomonė dėl atlyginimų ir pensijų nuostatų (CON/2015/44), Airija, 2015 11 11.
 245. Nuomonė dėl krizinių situacijų finansų rinkoje sprendimo ir dėl specialaus mokesčio pasirinktoms finansų įstaigoms (CON/2015/43), Slovakija, 2015 11 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Nuomonė dėl įstaigų pertvarkymo institucinės sistemos (CON/2015/42), Belgija, 2015 11 4.
 247. Nuomonė dėl Banca d'Italia statuto dalinių pakeitimų (CON/2015/41), Italija, 2015 10 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2015/40), Airija, 2015 10 29.
 249. Nuomonė dėl atsargų normų (CON/2015/39), Vengrija, 2015 10 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių pertvarkymo sąlygų preliminaraus vertinimo (CON/2015/38), Vengrija, 2015 10 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Nuomonė dėl finansinės nuomos ir finansinės nuomos bendrovių veiklos reguliavimo (CON/2015/37), Kipras, 2015 10 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo  (CON/2015/35), Italija, 2015 10 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Nuomonė dėl banko sąskaitų centrinio registro (CON/2015/36), Čekija, 2015 10 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Nuomonė dėl Finansinių priemonių rinkos įstatymo projekto (CON/2015/34), Slovėnija, 2015 9 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Nuomonė dėl Lietuvos banko paskyrimo pertvarkymo institucija (CON/2015/33), Lietuva, 2015 9 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 256. Nuomonė dėl paskolų Šveicarijos frankais perskaičiavimo (CON/2015/32), Kroatija, 2015 9 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Nuomonė dėl bankų pertvarkymo (CON/2015/31), Vokietija, 2015 9 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Nuomonė dėl tam tikrų finansiniam stabilumui svarbių duomenų teikimo  (CON/2015/30), Austrija, 2015 9 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Nuomonė dėl banknotų ir monetų apyvartos  (CON/2015/29), Čekija, 2015 8 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Nuomonė dėl konstitucinio įstatymo ir įstatymo dėl Česká národní banka pakeitimų (CON/2015/28), Čekija, 2015 8 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Nuomonė dėl duomenų teikimo Oesterreichische Nationalbank pagal integruotą duomenų modelį  (CON/2015/27), Austrija, 2015 8 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Nuomonė dėl įstatymo dėl specialių būsto paskolų užsienio valiuta restruktūrizavimo sąlygų projekto (CON/2015/26), Lenkija, 2015 8 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo (CON/2015/25), Graikija, 2015 7 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Nuomonė dėl įstatymo dėl Graikijos statistikos sistemos ir Graikijos statistikos tarnybos dalinių pakeitimų (CON/2015/24), Graikija, 2015 7 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Nuomonė dėl naujos taupomųjų bankų teisinės sistemos (CON/2015/23), Portugalija, 2015 7 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Nuomonė dėl vartotojų apsaugos finansų rinkoje (CON/2015/21), Slovakija, 2015 7 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Nuomonė dėl gaivinimo ir pertvarkymo finansų rinkoje (CON/2015/22), Čekija, 2015 7 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Nuomonė dėl centrinio kredito registro (CON/2015/20), Malta, 2015 6 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo (CON/2015/19), Ispanija, 2015 6 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1708/2005, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso bendrąjį indekso bazinį laikotarpį (CON/2015/18), OL C 209, 2015 6 25, p. 3.
 271. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos ir pertvarkymo finansų rinkose teisinės sistemos (CON/2015/17), Lenkija, 2015 5 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Nuomonė dėl Slovėnijos bankų turto valdymo įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų (CON/2015/16), Slovėnija, 2015 5 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Nuomonė dėl Vengrijos kredito įstaigų balansų turto dalies atvirų pozicijų reguliavimo (CON/2015/15), Vengrija, 2015 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Nuomonė dėl draudimo parduoti pagrindinę rezidenciją aukcione (CON/2015/14), Graikija, 2015 4 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Nuomonė dėl kooperatinių bankų (banche popolari) reformos (CON/2015/13), Italija, 2015 3 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Nuomonė dėl kredito tarpininkų teisinės sistemos (CON/2015/12), Portugalija, 2015 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Nuomonė dėl padengtų obligacijų ir hipotekinių bankų teisinės sistemos (CON/2015/11), Lenkija, 2015 3 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl suderintų vartotojų kainų indeksų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95 (CON/2015/10), OL C 175, 2015 5 29, p. 2.Papildoma informacija
 279. Nuomonė dėl Narodowy Bank Polski teisinės sistemos (CON/2015/9), Lenkija, 2015 3 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Nuomonė dėl Banka Slovenije ir jo sprendimų priėmimo organų narių nepriklausomumo (CON/2015/8), Slovėnija, 2015 3 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Nuomonė dėl makroprudencinės politikos strategijos (CON/2015/7), Lietuva, 2015 2 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 282. Nuomonė dėl Eesti Pank statuto dalinių pakeitimų (CON/2015/6), Estija, 2015 2 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Nuomonė dėl oficialiosios statistikos organizavimo naujo teisinio reglamentavimo Lietuvoje (CON/2015/5), Lietuva, 2015 2 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 284. Nuomonė dėl Europos sisteminės rizikos valdybos misijos ir struktūros peržiūros (CON/2015/4), OL C 192, 2015 6 10, p. 1.
 285. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens atliekant pertvarkymą finansų rinkoje (CON/2015/3), Slovakija, 2015 1 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Nuomonė dėl pertvarkymo kolegijos (CON/2015/2), Belgija, 2015 1 21.
 287. Nuomonė dėl prašymų veikti kaip bendrovėms, kurių veikla palaipsniui mažinama (run-off) (CON/2015/1), Austrija, 2015 1 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Nuomonė dėl Rumunijos įnašo į Tarptautinio valiutos fondo Skurdo mažinimo ir augimo fondą (CON/2014/92), Rumunija, 2014 12 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Nuomonė dėl dokumentų paskelbimo ir pensijų rezervo panaudojimo (CON/2014/91), Austrija, 2014 12 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Nuomonė dėl informacijos atskleidimo, jei bankas pertvarkomas arba panaikinama jo licencija (CON/2014/90), Bulgarija, 2014 12 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Nuomonė dėl konfidencialios informacijos atskleidimo nacionalinio parlamento prašymu (CON/2014/89), Airija, 2014 12 19.
 292. Nuomonė dėl kredito reikalavimų (CON/2014/88), Estija, 2014 12 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Nuomonė dėl paskolų užsienio valiuta perskaičiavimo (CON/2014/87), Vengrija, 2014 12 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Nuomonė dėl įstatymo dėl banko indėlių garantijų dalinių pakeitimų (CON/2014/86), Bulgarija, 2014 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Nuomonė dėl vartojimo paskolų sutarčių bendrųjų sąlygų  (CON/2014/85), Vengrija, 2014 12 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos, kuriuo Komisijai suteikiami deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai priimti tam tikras priemones (CON/2014/84), OL C 31, 2015 1 30, p. 3.
 297. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl struktūrinių priemonių ES kredito įstaigų atsparumui didinti  (CON/2014/83), OL C 137, 2015 4 27, p. 2.Papildoma informacija
 298. Nuomonė dėl specialios paskirties subjekto vykdomos eurų banknotų gamybos (CON/2014/82), Ispanija, 2014 11 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Nuomonė dėl nematerialiųjų vertybinių popierių (CON/2014/81), Slovėnija, 2014 11 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių pertvarkymo (CON/2014/80), Vengrija, 2014 11 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Nuomonė dėl bankų įstatymo (CON/2014/79), Slovėnija, 2014 11 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Nuomonė dėl kooperatinių bankų teisinės sistemos (CON/2014/78), Lenkija, 2014 10 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Nuomonė dėl finansų įstaigoms suteiktos konkrečios mokesčio lengvatos (CON/2014/77), Vengrija, 2014 10 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Nuomonė dėl vartojimo paskolų sutartims taikomų konkrečių atsiskaitymo taisyklių (CON/2014/76), Vengrija, 2014 10 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Nuomonė dėl federalinių paskolų vidutinio svertinio pelningumo nustatymo ir išorės auditorių paskyrimo (CON/2014/75), Austrija, 2014 10 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Nuomonė dėl finansinio skaidrumo, mokėjimo paslaugų ir elektroninių pinigų Danijoje (CON/2014/74), Danija, 2014 10 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Nuomonė dėl Banca d’Italia sprendimus priimančių organų nariams bei vadovams taikomų interesų konflikto taisyklių (CON/2014/73), Italija, 2014 10 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Nuomonė dėl konkrečioms vartojimo paskolų sutartims taikomų papildomų taisyklių (CON/2014/72), Vengrija, 2014 10 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Nuomonė dėl vartojimo kredito sutarčių bendros kredito kainos metinės normos skelbimo (CON/2014/71), Estija, 2014 10 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 310. Nuomonė dėl bankinės veiklos atskyrimo ir reguliavimo (CON/2014/70), Prancūzija, 2014 9 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Nuomonė dėl Europos bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos įgyvendinimo (CON/2014/67), Vokietija, 2014 9 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Nuomonė dėl kredito nuosavybės verslo reguliavimo  (CON/2014/69), Airija, 2014 9 12.
 313. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimo įvedant eurą (CON/2014/68), Lietuva, 2014 9 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 314. Nuomonė dėl atidėtųjų mokesčių turto (CON/2014/66), Portugalija, 2014 9 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Nuomonė dėl eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo ir pakartotinio išleidimo į apyvartą (CON/2014/65), Lietuva, 2014 8 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 316. Nuomonė dėl su savitarpio asociacijomis susietų taupomųjų bankų (CON/2014/64), Portugalija, 2014 8 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių pertvarkymo  (CON/2014/62), Vengrija, 2014 8 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Nuomonė dėl bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos keitimo (CON/2014/63), Lietuva, 2014 8 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 319. Nuomonė dėl Hypo Group Alpe Adria reorganizavimo ir likvidavimo priemonių (CON/2014/61), Austrija, 2014 7 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Nuomonė dėl naujų bendrų priemonių pagal Aukščiausiojo teismo sprendimą dėl vartojimo paskolų sutarčių (CON/2014/59), Vengrija, 2014 7 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti  (CON/2014/58), OL C 352, 2014 10 7, p. 4.Papildoma informacija
 322. Nuomonė dėl kredito ir kitų įstaigų pertvarkymo (CON/2014/60), Kipras, 2014 7 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Nuomonė dėl Centrinio kredito registro (CON/2014/57), Portugalija, 2014 7 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Nuomonė dėl įgaliojimų išleisti monetas (CON/2014/56), Kipras, 2014 7 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Nuomonė dėl eurų ir forintų banknotų ir monetų atkūrimo Vengrijoje (CON/2014/55), Vengrija, 2014 7 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Nuomonė dėl konsultavimąsi su Europos Centriniu Banku reglamentuojančių taisyklių (CON/2014/54), Slovakija, 2014 7 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Nuomonė dėl mokėjimo sistemų patvirtinimo (CON/2014/53), Malta, 2014 7 10.
 328. Nuomonė dėl kredito įstaigų teisinės sistemos (CON/2014/52), Lenkija, 2014 7 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl euro įvedimo Lietuvoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 974/98, ir dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl Lietuvai taikytino euro perskaičiavimo kurso iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98 (CON/2014/50), OL C 244, 2014 7 26, p. 1.
 330. Nuomonė dėl Banque de France valdytojo ir valdytojo pavaduotojų kadencijos trukmės ir jiems taikomos amžiaus ribos (CON/2014/51), Prancūzija, 2014 7 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Nuomonė dėl banknotų ir monetų apdorojimo, platinimo bei apsaugos nuo padirbinėjimo Vengrijoje (CON/2014/48), Vengrija, 2014 7 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Nuomonė dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų mokėjimų statistikos srityje (CON/2014/47), Lenkija, 2014 6 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Nuomonė dėl sisteminės rizikos komiteto (CON/2014/46), Liuksemburgas, 2014 6 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenų teikimo ir skaidrumo  (CON/2014/49), OL C 336, 2014 9 26, p. 5.Papildoma informacija
 335. Nuomonė dėl paskolas vartotojams teikiančių nebankinių finansų įstaigų (CON/2014/45), Bulgarija, 2014 6 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Nuomonė dėl priemonių pagal BPM reglamentą (CON/2014/43), Austrija, 2014 6 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Nuomonė dėl atsakingo skolinimo reikalavimų (CON/2014/44), Vengrija, 2014 6 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Nuomonė dėl atlyginimo už privalomųjų atsargų laikymą (CON/2014/42), Lietuva, 2014 6 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 339. Nuomonė dėl kredito įstaigų trumpalaikio likvidumo reikalavimų  (CON/2014/41), Vengrija, 2014 6 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Nuomonė dėl kredito įstaigų organizacinės struktūros, priežiūros ir mokumo (CON/2014/40), Ispanija, 2014 5 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Nuomonė dėl galimybės visuomenei susipažinti su konkrečia informacija, susijusia su tam tikrų bankų blogosiomis paskolomis (CON/2014/39), Slovėnija, 2014 5 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Nuomonė dėl Banca d’Italia darbuotojų ir sprendimus priimančių organų narių atlyginimų bei jo iš naujo įvertintų akcijų apmokestinimo  (CON/2014/38), Italija, 2014 5 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Nuomonė dėl mokėjimų ir įplaukų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2014/37), Rumunija, 2014 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl pinigų rinkos fondų  (CON/2014/36), OL C 255, 2014 8 6, p. 3.Papildoma informacija
 345. Nuomonė dėl pensijų apribojimų (CON/2014/35), Austrija, 2014 5 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir finansų bendrovių teisinės sistemos (CON/2014/34), Portugalija, 2014 5 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Nuomonė dėl mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūros (CON/2014/33), Lietuva, 2014 5 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 348. Nuomonė dėl tam tikrų banknotų ir monetų teisėtos mokėjimo priemonės statuso panaikinimo (CON/2014/32), Švedija, 2014 5 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Nuomonė dėl krizių finansų rinkose sprendimo  (CON/2014/31), Suomija, 2014 5 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Nuomonė dėl viešųjų finansų (CON/2014/30), Lietuva, 2014 4 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Nuomonė dėl Graikijos kredito įstaigų rekapitalizavimo per Graikijos finansinio stabilumo fondą teisinės sistemos (CON/2014/29), Graikija, 2014 4 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Nuomonė dėl finansų rinkos dalyvių naudojamų kredito reitingų stebėjimo (CON/2014/28), Lietuva, 2014 4 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 353. Nuomonė dėl valiutos keityklų operatorių (CON/2014/27), Lietuva, 2014 4 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 354. Nuomonė dėl operacijų, atliekamų su Vyriausybės vertybiniais popieriais (CON/2014/26), Rumunija, 2014 4 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Nuomonė dėl Banka Slovenije nepriklausomumo (CON/2014/25), Slovėnija, 2014 4 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Nuomonė dėl krizių valdymo (CON/2014/24), Lietuva, 2014 4 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 357. Nuomonė dėl bankų grupių kredito ir šalies rizikos vertinimo (CON/2014/23), Austrija, 2014 3 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Nuomonė dėl Banco de España vyresniųjų pareigūnų interesų konflikto taisyklių (CON/2014/22), Ispanija, 2014 3 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Nuomonė dėl finansinės, makroprudencinės ir mokėjimo sistemų priežiūros (CON/2014/21), Estija, 2014 3 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Nuomonė dėl kredito pervedimų ir tiesioginio debeto eurais priežiūros (CON/2014/20), Rumunija, 2014 3 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Nuomonė dėl kredito įstaigų užsienio valiutos pozicijų ir terminų neatitikimo (CON/2014/15), Vengrija, 2014 2 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Nuomonė dėl Banca d’Italia valdymo pakeitimų (CON/2014/19), Italija, 2014 2 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Nuomonė dėl finansų sistemos makroprudencinės priežiūros (CON/2014/18), Lenkija, 2014 2 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Nuomonė dėl kredito įstaigų statuso ir priežiūros (CON/2014/17), Belgija, 2014 2 14.
 365. Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių (CON/2014/16), Belgija, 2014 2 13.
 366. Nuomonė dėl euro įvedimo Lietuvoje (CON/2014/14), Lietuva, 2014 2 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 367. Nuomonė dėl nematerialių vertybinių popierių sąskaitų užsienio valiuta (CON/2014/13), Belgija, 2014 2 12.
 368. Nuomonė dėl įstatymuose numatyto atlyginimo sumažinimo viešojo ir pusiau viešojo sektoriaus vadovaujantiesiems pareigūnams (CON/2014/12), Nyderlandai, 2014 2 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Nuomonė dėl duomenų, reikalingų nustatant pinigų politiką, perdavimo (CON/2014/11), Lenkija, 2014 2 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. 2014 m. vasario 5 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2013/36/ES ir 2009/110/EB ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (CON/2014/9), 2014 2 5.Papildoma informacija
 371. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas  (CON/2014/10), OL C 193, 2014 2 5, p. 2.Papildoma informacija
 372. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Vengrija, 2014 1 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Nuomonė dėl valstybės tarnautojams mokamo darbo užmokesčio atostogų dėl ligos metu (CON/2014/7), Airija, 2014 1 28.
 374. Nuomonė dėl mokėjimų eurais apvalinimo (CON/2014/6), Belgija, 2014 1 23.
 375. Nuomonė dėl pasiūlyto reglamento dėl perėjimo prie SEPA termino nukėlimo  (CON/2014/3), OL C 80, 2014 3 19, p. 1.Papildoma informacija
 376. Nuomonė dėl visuomenės prieigos prie informacijos apie pareigūnų turtą (CON/2014/5), Slovėnija, 2014 1 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2014/4), Lietuva, 2014 1 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 378. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo  (CON/2014/1), OL C 244, 2014 7 26, p. 3.
 379. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse (CON/2014/2), OL C 113, 2014 4 15, p. 1.Papildoma informacija
 380. Nuomonė dėl Banca d’Italia kapitalo padidinimo (CON/2013/96), Italija, 2013 12 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Nuomonė dėl padengtų obligacijų (CON/2013/94), Rumunija, 2013 12 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Nuomonė dėl vertybinių popierių maklerių darbuotojų kintamo atlyginimo (CON/2013/95), Danija, 2013 12 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Nuomonė dėl kredito registro (CON/2013/93), Latvija, 2013 12 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Nuomonė dėl viešųjų išlaidų įšaldymo Banca d'Italia atžvilgiu  (CON/2013/92), Italija, 2013 12 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Nuomonė dėl Estijos viešųjų finansų (CON/2013/91), Estija, 2013 12 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Nuomonė dėl Liuksemburgo viešųjų finansų (CON/2013/90), Liuksemburgas, 2013 12 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Nuomonė dėl banknotų apdorojimo ir platinimo bei apsaugos nuo padirbinėjimo Vengrijoje (CON/2013/89), Vengrija, 2013 12 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank priežiūros uždaviniams vykdyti reikalingų duomenų atskaitomybės įsipareigojimų (CON/2013/88), Vengrija, 2013 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Nuomonė dėl bankų stabilumo stiprinimo priemonių (CON/2013/86), Slovėnija, 2013 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo (CON/2013/87), Portugalija, 2013 12 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 391. Nuomonė dėl mokėjimo priemonių ir mokėjimo sistemų (CON/2013/84), Prancūzija, 2013 12 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 392. Nuomonė dėl Finansų priežiūros institucijos valdymo (CON/2013/83), Danija, 2013 12 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Nuomonė dėl Lietuvos banko turto teisinio statuso ir jo valstybinio audito masto  (CON/2013/85), Lietuva, 2013 12 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 394. Nuomonė dėl kredito įstaigų prudencinės priežiūros ir makroprudencinės priežiūros (CON/2013/82), Suomija, 2013 12 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Nuomonė dėl kooperatinių kredito įstaigų licencijavimo, reguliavimo ir priežiūros (CON/2013/81), Kipras, 2013 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Nuomonė dėl stabilizavimo priemonių ir indėlių garantijų fondo (CON/2013/80), Rumunija, 2013 11 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Nuomonė dėl kredito įstaigų privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2013/79), Lietuva, 2013 11 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 398. Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus sprendimų priėmimo įgaliojimų pakeitimų (CON/2013/78), Kipras, 2013 11 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitos perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis (CON/2013/77), OL C 51, 2014 2 22, p. 3.Papildoma informacija
 400. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu, ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (CON/2013/76), OL C 109, 2014 4 11, p. 2.Papildoma informacija
 401. Nuomonė dėl bendrovių finansinio restruktūrizavimo (CON/2013/75), Slovėnija, 2013 11 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Nuomonė dėl valstybės turto valdymo perdavimo Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Rumunija, 2013 10 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Nuomonė dėl bankų reorganizavimo priemonių (CON/2013/73), Slovėnija, 2013 10 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso procedūrai būtinų statistinių duomenų teikimo ir kokybės pasiūlymo (CON/2013/72), OL C 14, 2013 10 16, p. 5.Papildoma informacija
 405. Nuomonė dėl integruotos Vengrijos priežiūros sistemos (CON/2013/71), Vengrija, 2013 10 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Nuomonė dėl Finansinio stabilumo valdybos įsteigimo ir nacionalinių institucijų įgaliojimų makrolygio rizikos ribojimo srityje  (CON/2013/70), Slovėnija, 2013 9 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. ECB nuomonė dėl Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2013/69), Malta, 2013 9 13.
 408. Nuomonė dėl naujų Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statistikos uždavinių (CON/2013/68), Belgija, 2013 8 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 409. Nuomonė dėl Banco de Portugal makroprudencinių įgaliojimų  (CON/2013/66), Portugalija, 2013 8 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Nuomonė dėl eurų banknotų ir monetų tvarkymo ir pakartotinio išleidimo į apyvartą (CON/2013/65), Latvija, 2013 8 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Nuomonė dėl banknotų ir monetų keitimo principų ir procedūros (CON/2013/64), Lenkija, 2013 8 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Nuomonė dėl kredito unijų (CON/2013/63), Lietuva, 2013 8 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 413. Nuomonė dėl Banka Slovenije mokėjimo paslaugų teikimo biudžeto naudotojams (CON/2013/62), Slovėnija, 2013 8 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Nuomonė dėl Banco de España autonomijos personalo klausimais ir dėl valdytojo kadencijos pabaigos (CON/2013/61), Ispanija, 2013 8 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Nuomonė dėl priemonių, skirtų bankų stabilumui stiprinti (CON/2013/67), Slovėnija, 2013 8 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Nuomonė dėl įkaito pateikimo Danmarks Nationalbank per automatinį užtikrinimą nuostatos (CON/2013/60), Danija, 2013 8 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Nuomonė dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (CON/2013/59), Belgija, 2013 8 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 418. Nuomonė dėl finansinių ataskaitų registro (CON/2013/58), Slovakija, 2013 8 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Nuomonė dėl specialiojo kredito įstaigų likvidavimo  (CON/2013/57), Graikija, 2013 8 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Nuomonė dėl naujos integruotos Vengrijos priežiūros sistemos (CON/2013/56), Vengrija, 2013 7 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Nuomonė dėl ilgalaikio skolinimo skatinimo priemonių (CON/2013/55), Belgija, 2013 7 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 422. Nuomonė dėl nacionalinės finansų sistemos makroprudencinės priežiūros (CON/2013/54), Kipras, 2013 7 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Nuomonė dėl Sveriges Riksbank finansinio nepriklausomumo  (CON/2013/53), Švedija, 2013 7 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Nuomonė dėl kooperatyvinių kredito įstaigų priežiūros (CON/2013/51), Kipras, 2013 7 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Nuomonė dėl taupomųjų bankų ir bankų fondų (CON/2013/52), Ispanija, 2013 7 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Nuomonė dėl stabilizavimo priemonių (CON/2013/50), Rumunija, 2013 7 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Nuomonė dėl kredito įstaigų, kurios nėra EEE, filialų (CON/2013/49), Airija, 2013 7 9.
 428. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl euro įvedimo Latvijoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 974/98, ir dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl Latvijai taikytino euro perskaičiavimo kurso iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98  (CON/2013/48), OL C 204, 2013 7 18, p. 1.Papildoma informacija
 429. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimo įvedant eurą (CON/2013/47), Latvija, 2013 7 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Nuomonė dėl atlyginimų ir pensijų reformų (CON/2013/46), Airija, 2013 6 28.
 431. Nuomonė dėl Lietuvos banko makroprudencinių įgaliojimų (CON/2013/45), Lietuva, 2013 6 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 432. Nuomonė dėl specialaus mokesčio kredito įstaigoms (CON/2013/44), Kipras, 2013 6 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Nuomonė dėl apsaugos nuo vagysčių įranga neutralizuotų eurų banknotų traktavimo (CON/2013/43), Belgija, 2013 6 12.
 434. Nuomonė dėl gaivinimo ir pertvarkymo planų (CON/2013/42), Belgija, 2013 6 10.
 435. Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus valdymo pakeitimų (CON/2013/41), Kipras, 2013 6 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Nuomonė dėl nacionalinės finansų sistemos makroprudencinės priežiūros (CON/2013/39), Rumunija, 2013 6 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank naujų priežiūros uždavinių (CON/2013/40), Vengrija, 2013 6 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Nuomonė dėl Graikijos finansinio stabilumo fondo (CON/2013/38), Graikija, 2013 5 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR, pasiūlymo  (CON/2013/37), OL C 179, 2013 6 25, p. 9.Papildoma informacija
 440. Nuomonė dėl kredito įstaigų statuso ir finansavimo bendrovių sukūrimo (CON/2013/36), Prancūzija, 2013 5 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (CON/2013/35), OL C 176, 2013 6 21, p. 11.Papildoma informacija
 442. Nuomonė dėl susitarimų dėl skolos su pernelyg įsiskolinusiais fiziniais asmenimis (CON/2013/34), Graikija, 2013 5 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Nuomonė dėl hipotekinio skolininko apsaugos (CON/2013/33), Ispanija, 2013 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Nuomonė dėl direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui pasiūlymo ir dėl reglamento dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, pasiūlymo (CON/2013/32), OL C 166, 2013 6 12, p. 2.Papildoma informacija
 445. Nuomonė dėl Banca Naţională a României institucinio vaidmens ir nepriklausomumo stiprinimo (CON/2013/31), Rumunija, 2013 5 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Nuomonė dėl makroprudencinės politikos (CON/2013/30), Malta, 2013 4 30.
 447. Nuomonė dėl vartojimo kreditų registro (CON/2013/29), Prancūzija, 2013 4 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Nuomonė dėl apsaugos nuo rizikos ir bankinės veiklos atskyrimo (CON/2013/28), Vokietija, 2013 4 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Nuomonė dėl valstybės garantijų sistemos ir valstybės garantijų Dexia SA ir Dexia Crédit Local SA (CON/2013/27), Belgija, 2013 4 15.
 450. Nuomonė dėl krizių planavimo ir ankstyvo įsikišimo kredito įstaigoms (CON/2013/26), Austrija, 2013 4 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Nuomonė dėl Indėlių garantijų fondo (CON/2013/25), Ispanija, 2013 4 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Nuomonė dėl finansinio užtikrinimo susitarimų (CON/2013/24), Malta, 2013 4 5.
 453. Nuomonė dėl specialių įkeitimo sandorių (CON/2013/23), Slovakija, 2013 4 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Nuomonė dėl mokėjimų balanso atskaitomybės (CON/2013/22), Austrija, 2013 3 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Nuomonė dėl bankų stabilumo stiprinimo priemonių (CON/2013/21), Slovėnija, 2013 3 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Nuomonė dėl nenaudojamų indėlių sąskaitų kredito įstaigose (CON/2013/20), Graikija, 2013 3 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo (CON/2013/19), Portugalija, 2013 3 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2013/18), Belgija, 2013 3 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 459. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo (CON/2013/17), Graikija, 2013 3 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Nuomonė dėl Oesterreichische Nationalbank įnašų į Tarptautinio valiutos fondo Skurdo mažinimo ir augimo fondą ir dėl Tarptautinio valiutos fondo ir Oesterreichische Nationalbank dvišalio paskolos susitarimo (CON/2013/16), Austrija, 2013 3 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Nuomonė dėl Bank of Greece pelno paskirstymo  (CON/2013/15), Graikija, 2013 2 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos (CON/2013/14), Lenkija, 2013 2 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Nuomonė dėl metinio finansinio stabilumo įnašo apskaičiavimo dalinio pakeitimo (CON/2013/13), Belgija, 2013 2 18.
 464. Nuomonė dėl galimybės iždui priimti indėlius ir administruoti vertybinių popierių sąskaitas (CON/2013/12), Vengrija, 2013 2 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo išmokant atlyginimus (CON/2013/11), Suomija, 2013 2 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Nuomonė dėl kredito ir kitų įstaigų problemų sprendimo sistemos (CON/2013/10), Kipras, 2013 2 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2013/9), Danija, 2013 2 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Nuomonė dėl valstybės garantijos, skirtos tam tikriems Dexia SA patronuojamųjų įmonių įsipareigojimams (CON/2013/8), Prancūzija, 2013 2 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Nuomonė dėl kredito pervedimo ir tiesioginio debeto sandorių (CON/2013/7), Italija, 2013 1 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Nuomonė dėl naujų Banca Naţională a României įgaliojimų dėl valstybės skolos ir valstybės kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (CON/2013/6), Rumunija, 2013 1 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Nuomonė dėl kredito unijų (CON/2013/5), Lenkija, 2013 1 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. 2013 m. sausio 11 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo nuostatos, susijusios su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis (CON/2013/4), OL C 96, 2013 4 4, p. 18.
 473. Nuomonė dėl ankstyvo įsikišimo, restruktūrizavimo ir kredito įstaigų problemų sprendimo (CON/2013/3), Ispanija, 2013 1 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma finansinės paramos teikimo valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro, priemonė (CON/2013/2), OL C 96, 2013 4 4, p. 11.Papildoma informacija
 475. Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos (CON/2013/1), Lenkija, 2013 1 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Nuomonė dėl naujų kreditų registro priemonių Airijoje (CON/2012/111), Airija, 2012 12 21.
 477. Nuomonė dėl kredito įstaigų privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2012/110), Lietuva, 2012 12 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 478. Nuomonė dėl Banca Monte dei Paschi di Siena kapitalo apsaugos priemonių sukūrimo  (CON/2012/109), Italija, 2012 12 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Nuomonė dėl turto valdymo bendrovių (CON/2012/108), Ispanija, 2012 12 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Nuomonė dėl dažnų trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorių (CON/2012/107), Vokietija, 2012 12 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Nuomonė dėl bankų ir finansinio stabilumo (CON/2012/106), Prancūzija, 2012 12 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų  (CON/2012/103), OL C 70, 2013 3 9, p. 2.Papildoma informacija
 483. Nuomonė dėl Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje įgyvendinimo  (CON/2012/105), Lietuva, 2012 12 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 484. Nuomonė dėl finansų srities teisės aktų (CON/2012/104), Danija, 2012 12 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Nuomonė dėl tam tikrų paskolų suteikimo sąlygų (CON/2012/102), Rumunija, 2012 12 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Nuomonė dėl bankų įstatymo (CON/2012/101), Slovėnija, 2012 12 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Nuomonė dėl valstybės garantijos tam tikriems Dexia SA dukterinių įmonių įsipareigojimams (CON/2012/100), Belgija, 2012 11 30.
 488. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema  (CON/2012/99), OL C 39, 2013 2 12, p. 1.Papildoma informacija
 489. Nuomonė dėl Airijos valstybės garantijos kredito įstaigų tinkamiems įsipareigojimams išplėtimo (CON/2012/98), Airija, 2012 11 29.
 490. Nuomonė dėl įvairių techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų projektų, kuriuos Komisijai pateikė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, kad šie būtų priimti Komisijos deleguotaisiais ir įgyvendinimo reglamentais, kuriais papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų  (CON/2012/95), OL C 60, 2013 3 1, p. 1.
 491. Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/2012/97), Latvija, 2012 11 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, ir pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), nuostatos (CON/2012/96), OL C 30, 2013 2 1, p. 6.Papildoma informacija
 493. Nuomonė dėl Finansinių sandorių mokesčio įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2012/94), Vengrija, 2012 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Nuomonė dėl finansinių paslaugų mokesčio ir dėl banko balanso vertės mokesčio  (CON/2012/93), Slovėnija, 2012 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Nuomonė dėl padengtų obligacijų (Pfandbriefe) (CON/2012/92), Vokietija, 2012 11 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Nuomonė dėl bankams skirto stabilizavimo fondo  (CON/2012/91), Lenkija, 2012 11 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 497. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo sistemos dalinių pakeitimų  (CON/2012/90), Graikija, 2012 11 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Nuomonė dėl eurų banknotų ir monetų bei Banco de España statuto dalinių pakeitimų (CON/2012/89), Ispanija, 2012 11 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Nuomonė dėl finansų rinkos stabilizavimo (CON/2012/88), Vokietija, 2012 11 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Nuomonė dėl bendros valiutos rašybos (CON/2012/87), Latvija, 2012 11 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Nuomonė dėl Banco de Portugal darbuotojų atlyginimo ir biudžeto (CON/2012/86), Portugalija, 2012 11 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (CON/2012/84), OL C 374, 2012 12 4, p. 2.Papildoma informacija
 503. Nuomonė dėl vyriausybės garantijų kredito įstaigoms (CON/2012/85), Kipras, 2012 11 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų (CON/2012/83), Slovakija, 2012 10 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Nuomonė dėl grynųjų pinigų tikrinimo (CON/2012/82), Vokietija, 2012 10 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Nuomonė dėl pelno paskirstymo tarp Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique ir Belgijos valstybės (CON/2012/81), Belgija, 2012 10 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 507. Nuomonė dėl Latvijas Banka įstatymo dalinių pakeitimų  (CON/2012/80), Latvija, 2012 10 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Nuomonė dėl fiskalinių taisyklių ir dėl biudžetinių organizacijų bankų sąskaitų tvarkymo ir mokėjimų vykdymo (CON/2012/79), Bulgarija, 2012 10 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Nuomonė dėl atviros rinkos operacijų ir nuolatinių galimybių (CON/2012/78), Rumunija, 2012 10 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl suderintų vartotojų kainų indeksų pagal pastovius mokesčių tarifus nustatymo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2214/96 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų: SVKI subindeksų perdavimas ir platinimas, ir dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl savininkų užimtų būstų kainų indeksų nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų įgyvendinimo taisyklės, pasiūlymo (CON/2012/77), OL C 73, 2013 3 13, p. 5.
 511. Nuomonė dėl informacijos laisvės  (CON/2012/76), Airija, 2012 10 19.
 512. Nuomonė dėl Europos finansinės pagalbos (CON/2012/75), Ispanija, 2012 10 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Nuomonė dėl naujų kredito registro priemonių Airijoje (CON/2012/74), Airija, 2012 10 5.
 514. Nuomonė dėl euro įvedimui reikalingų pasirengimų ir teisės aktų pakeitimų (CON/2012/73), Latvija, 2012 10 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Nuomonė dėl mokėjimų paslaugų konsoliduotos teisinės sistemos  (CON/2012/72), Lenkija, 2012 9 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Nuomonė dėl bankų stabilumo stiprinimo (CON/2012/71), Slovėnija, 2012 9 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Nuomonė dėl su fizinių asmenų bankrotu susijusių priemonių (CON/2012/70), Airija, 2012 9 14.
 518. Nuomonė dėl Banque centrale du Luxembourg kapitalo padidinimo (CON/2012/69), Liuksemburgas, 2012 9 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Nuomonė dėl kredito unijų (CON/2012/68), Airija, 2012 9 4.
 520. Nuomonė dėl atskaitomybės reikalavimų tarptautiniams paslaugų sandoriams  (CON/2012/67), Austrija, 2012 8 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Nuomonė dėl užsienio prekybos atskaitomybės reikalavimų  (CON/2012/66), Vokietija, 2012 8 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Nuomonė dėl Austrijos kvotos padidinimo Tarptautiniame valiutos fonde  (CON/2012/65), Austrija, 2012 8 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Nuomonė dėl Banca Monte dei Paschi di Siena rekapitalizavimo  (CON/2012/64), Italija, 2012 8 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Nuomonė dėl stabilizuojančios biudžeto politikos ir valstybės iždo atsargų sunkmečiui sąskaitos Lietuvos banke atidarymo (CON/2012/63), Lietuva, 2012 8 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 525. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl vertybinių popierių atsiskaitymo gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (CON/2012/62), OL C 310, 2012 10 13, p. 12.
 526. Nuomonė dėl draudimo ir pensijų draudimo priežiūros reformos  (CON/2012/61), Italija, 2012 7 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Nuomonė dėl valstybės garantijų (CON/2012/60), Ispanija, 2012 7 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Nuomonė dėl finansinių sandorių mokesčio (CON/2012/59), Vengrija, 2012 7 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Nuomonė dėl bankų stabilizavimo fondo (CON/2012/58), Lenkija, 2012 7 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Nuomonė dėl Slovėnijos valstybės kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės (CON/2012/57), Slovėnija, 2012 7 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo  (CON/2012/56), OL C 218, 2012 7 24, p. 3.Papildoma informacija
 532. Nuomonė dėl finansų priežiūros stiprinimo ir finansų stabilumo komiteto įsteigimo (CON/2012/55), Vokietija, 2012 7 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Nuomonė dėl tam tikrų senų banknotų, kurie nebebus teisėta mokėjimo priemonė (CON/2012/54), Švedija, 2012 7 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Nuomonė dėl naujų priemonių, stiprinančių priežiūrą ir finansinio reglamentavimo vykdymą (CON/2012/52), Airija, 2012 7 16.
 535. Nuomonė dėl bankų mokesčių ir įmokų į indėlių garantijų sistemą  (CON/2012/53), Slovakija, 2012 7 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Nuomonė dėl nuo 2002 m. iki 2007 m. Central Bank of Cyprus įstatymų  (CON/2012/51), Kipras, 2012 7 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Nuomonė dėl Cyprus Popular Bank rekapitalizavimo (CON/2012/50), Kipras, 2012 7 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Vengrija, 2012 6 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Nuomonė dėl bankų rekapitalizavimo  (CON/2012/48), Slovėnija, 2012 6 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Nuomonė dėl vėluojančių mokėjimų prevencijos  (CON/2012/47), Slovėnija, 2012 6 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Nuomonė dėl nekilnojamojo turto reorganizavimo ir pardavimo finansų sektoriuje (CON/2012/46), Ispanija, 2012 6 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Nuomonė dėl Vengrijos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde padidinimo (CON/2012/45), Vengrija, 2012 6 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Nuomonė dėl Česká národní banka įstatymo (CON/2012/44), Čekija, 2012 5 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank įstatymo (CON/2012/43), Vengrija, 2012 5 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Nuomonė dėl Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros, projekto (CON/2012/42), OL C 47, 2013 2 19, p. 1.
 546. Nuomonė dėl pagrindinių sandorių šalių veiklos teisinio pagrindo nustatymo (CON/2012/41), Lenkija, 2012 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Nuomonė dėl susitarimų dėl skolos su pernelyg įsiskolinusiais fiziniais asmenimis (CON/2012/40), Graikija, 2012 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo ir problemų sprendimo priemonių Graikijoje  (CON/2012/39), Graikija, 2012 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Nuomonė dėl mažmeninių mokėjimo paslaugų ir sistemų priežiūros (CON/2012/38), Italija, 2012 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2012/37), Danija, 2012 5 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Nuomonė dėl apsaugos nuo pinigų padirbinėjimo ir apyvartoje esančių pinigų kokybės (CON/2012/34), Vokietija, 2012 5 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Nuomonė dėl su priežiūra susijusių veiklos išlaidų (CON/2012/35), Belgija, 2012 5 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 553. Nuomonė dėl atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2012/36), Lietuva, 2012 5 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 554. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2012/33), Ispanija, 2012 5 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. 2012 m. balandžio 25 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos socialinio verslumo fondų  (CON/2012/32), OL C 175, 2012 6 19, p. 11.
 556. Nuomonė dėl indėlių garantijų fondo ir bankų problemų sprendimo tvarkos (CON/2012/30), Danija, 2012 4 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Nuomonė dėl Bank of Greece statuto (CON/2012/31), Graikija, 2012 4 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Nuomonė dėl valstybės fondo valstybės pensijų sistemos stabilumui užtikrinti (CON/2012/29), Bulgarija, 2012 4 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2012/26), Vengrija, 2012 4 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Nuomonė dėl hipotekos užsienio valiuta ir paskolos sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės (CON/2012/27), Vengrija, 2012 4 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Nuomonė dėl Belgijos padengtų obligacijų ir dėl priemonių, skirtų palengvinti kredito reikalavimų mobilizavimą (CON/2012/28), Belgija, 2012 4 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 562. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo ir problemų sprendimo priemonių Graikijoje  (CON/2012/25), Graikija, 2012 4 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų, ir pasiūlymo dėl direktyvos, kuria dėl per didelio kliovimosi kredito reitingais iš dalies keičiama Direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo ir Direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų  (CON/2012/24), OL C 167, 2012 6 13, p. 2.Papildoma informacija
 564. Nuomonė dėl su rekapitalizavimu susijusių įgyvendinimo priemonių (CON/2012/23), Portugalija, 2012 3 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2012/22), Slovėnija, 2012 3 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Nuomonė dėl i) pasiūlymo dėl direktyvos dėl finansinių priemonių rinkų, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB; ii) pasiūlymo dėl reglamento dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ERIR) dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų; iii) pasiūlymo dėl direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka; ir iv) pasiūlymo dėl reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka)  (CON/2012/21), OL C 161, 2012 6 7, p. 3.Papildoma informacija
 567. Nuomonė dėl Italijos dalyvavimo Tarptautinio valiutos fondo programose sprendžiant finansinę krizę (CON/2012/20), Italija, 2012 3 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 568. Nuomonė dėl Latvijas Banka valdančiosios tarybos narių skyrimo (CON/2012/19), Latvija, 2012 3 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Nuomonė dėl euro zonos ekonomikos valdysenos stiprinimo (CON/2012/18), OL C 141, 2012 5 17, p. 7.Papildoma informacija
 570. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“)  (CON/2012/17), OL C 137, 2012 5 12, p. 7.Papildoma informacija
 571. Nuomonė dėl minimalių privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2012/16), Latvija, 2012 2 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Nuomonė dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo ir dėl eurų monetų autentiškumo nustatymo (CON/2012/15), Graikija, 2012 2 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Dėl Graikijos kredito įstaigų rekapitalizavimo ir problemų sprendimo priemonių (CON/2012/14), Graikija, 2012 2 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Nuomonė dėl valstybės garantijų (CON/2012/13), Ispanija, 2012 2 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Nuomonė dėl Graikijos valstybės išleistiems arba garantuotiems vertybiniams popieriams taikomų taisyklių  (CON/2012/12), Graikija, 2012 2 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Nuomonė dėl Ispanijos finansų sektoriaus reorganizavimo (CON/2012/11), Ispanija, 2012 2 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Nuomonė dėl Banca d’Italia laikomose sąskaitose esančių iždo lėšų tvarkymo ir kitų sandorio šalių parinkimo atitinkamoms operacijoms (CON/2012/9), Italija, 2012 2 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo ir Komisijos direktyva 2007/14/EB (CON/2012/10), OL C 93, 2012 3 30, p. 2.Papildoma informacija
 579. Nuomonė dėl nematerialiųjų vertybinių popierių sandorių stebėsenos sistemos (CON/2012/8), Graikija, 2012 2 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų režimo (CON/2012/7), Rumunija, 2012 2 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Nuomonė dėl viešojo sektoriaus pensijų reformų (CON/2012/6), Airija, 2012 1 26.
 582. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros ir dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (CON/2012/5), OL C 105, 2012 4 11, p. 1.Papildoma informacija
 583. Nuomonė dėl nematerialių vertybinių popierių  (CON/2012/3), Liuksemburgas, 2012 1 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 584. Nuomonė dėl finansų rinkos stabilizavimo priemonių (CON/2012/2), Vokietija, 2012 1 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 585. Nuomonė dėl Italijos bankų įsipareigojimų garantijų sistemos ir liros banknotų keitimosi (CON/2012/4), Italija, 2012 1 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 586. Nuomonė dėl viešojo sektoriaus tarnautojų atlyginimų (CON/2012/1), Kipras, 2012 1 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Nuomonė dėl Graikijos kredito įstaigų problemų sprendimo tvarkos dalinių pakeitimų (CON/2011/107), Graikija, 2011 12 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank nepriklausomumo (CON/2011/106), Vengrija, 2011 12 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 589. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Vengrija, 2011 12 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 590. Nuomonė dėl problemų sprendimo fondo įsteigimo ir finansavimo bei dėl įmokų į indėlių draudimo sistemą apskaičiavimo (CON/2011/103), Belgija, 2011 12 12.
 591. Nuomonė dėl eurų monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų eurų monetų tvarkymo bei administracinių priemonių ir baudų taikymo (CON/2011/105), Malta, 2011 12 9.
 592. Nuomonė dėl Rumunijos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde padidėjimo apmokėjimo (CON/2011/102), Rumunija, 2011 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Nuomonė dėl vertybinių popierių rinkų teisės aktų (CON/2011/101), Suomija, 2011 12 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 594. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo  (CON/2011/100), OL C 364, 2011 12 14, p. 7.Papildoma informacija
 595. Nuomonė dėl Lietuvos banko pelno paskirstymo taisyklių pakoreguotų dalinių pakeitimų (CON/2011/99), Lietuva, 2011 12 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 596. Nuomonė dėl teisės aktų, reguliuojančių banko sąskaitos numerių centrinio registro finansavimą (CON/2011/98), Belgija, 2011 12 7.
 597. Nuomonė dėl fiskalinės atsakomybės (CON/2011/96), Slovakija, 2011 12 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Nuomonė dėl atstovavimo Tarptautiniame valiutos fonde ir kvotų apmokėjimo (CON/2011/97), Estija, 2011 12 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 599. Nuomonė dėl valstybės atliekamos kredito įstaigų rekapitalizacijos (CON/2011/95), Portugalija, 2011 11 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Nuomonė dėl apsaugos nuo klastojimo ir dėl apyvartoje esančių grynųjų pinigų kokybės palaikymo  (CON/2011/94), Italija, 2011 11 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Nuomonė dėl finansinių krizių valdymo ir nepriklausomo finansinio stabilumo fondo įsteigimo  (CON/2011/93), Kipras, 2011 11 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Nuomonė dėl apsaugos nuo klastojimo ir dėl apyvartoje esančių grynųjų pinigų kokybės palaikymo (CON/2011/92), Vokietija, 2011 11 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Nuomonė dėl Lietuvos banko pelno paskirstymo taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2011/91), Lietuva, 2011 11 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 604. Nuomonė dėl Banco de Portugal mokėjimo dėl Tarptautiniame valiutos fonde padidėjusios Portugalijos kvotos  (CON/2011/89), Portugalija, 2011 11 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 605. Dėl nuostolių garantavimo, susijusio su išplėsta kompensavimo schema (CON/2011/90), Danija, 2011 11 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 606. Nuomonė dėl Airijos valstybės garantijos kredito įstaigų tinkamiems įsipareigojimams pratęsimo (CON/2011/88), Airija, 2011 11 7.
 607. Nuomonė dėl hipotekos užsienio valiuta ir paskolos sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės (CON/2011/87), Vengrija, 2011 11 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 608. Nuomonė dėl stabilizavimo priemonių ir laikinų bankų (CON/2011/86), Rumunija, 2011 10 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 609. Nuomonė dėl valstybės garantijos tam tikroms paskoloms, suteiktoms Dexia SA ir Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Prancūzija, 2011 10 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 610. Nuomonė dėl gaivinimo ir problemų sprendimo priemonių kredito įstaigoms  (CON/2011/84), Airija, 2011 10 21.
 611. Nuomonė dėl ankstyvo įsikišimo priemonių ir kredito bei finansinių institucijų, kurių priežiūrą vykdo Banco de Portugal, problemų sprendimo bei likvidavimo taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2011/83), Portugalija, 2011 10 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 612. Nuomonė dėl valstybės garantijos tam tikroms paskoloms, suteiktoms Dexia SA ir Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Liuksemburgas, 2011 10 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Nuomonė dėl Slovėnijoje įkeitimui ir savivaldybių obligacijoms taikomų taisyklių pakeitimų (CON/2011/81), Slovėnija, 2011 10 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 614. Nuomonė dėl finansinių ataskaitų registro (CON/2011/80), Slovakija, 2011 10 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 615. Nuomonė dėl valstybės garantijos tam tikroms paskoloms, suteiktoms Dexia SA ir Dexia Crédit Local SA (CON/2011/79), Belgija, 2011 10 13.
 616. Nuomonė dėl sankcijų, susijusių su euro apsauga nuo padirbinėjimo (CON/2011/78), Slovėnija, 2011 10 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 617. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB Vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2011/77), OL C 301, 2011 10 12, p. 2.Papildoma informacija
 618. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos reformos (CON/2011/76), Nyderlandai, 2011 10 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų (CON/2011/75), Čekija, 2011 9 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 620. Nuomonė dėl statistikos ir Banca Naţională a României valdomų tarpbankinių pinigų ir vyriausybės vertybinių popierių rinkų bei užsienio valiutos kurso ir privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2011/73), Rumunija, 2011 9 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 621. Nuomonė dėl skolinimo fiziniams asmenims (CON/2011/74), Rumunija, 2011 9 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 622. Nuomonė dėl Graikijos kredito įstaigų problemų sprendimo tvarkos dalinių pakeitimų (CON/2011/72), Graikija, 2011 9 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 623. Nuomonė dėl tarpininkų, kuriems leidžiama valdyti užsienio valiuta arba apskaitos vienetais denominuotų nematerialių vertybinių popierių sąskaitas, kategorijų (CON/2011/71), Belgija, 2011 9 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 624. Nuomonė dėl įgaliojimų dirbti bankų priežiūros valdybose  (CON/2011/70), Slovėnija, 2011 9 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 625. Nuomonė dėl naujų finansų reglamentavimo priemonių, stiprinančių priežiūrą ir vykdymą  (CON/2011/69), Airija, 2011 9 9.
 626. Nuomonė dėl Italijos atlikto Tarptautinio valiutos fondo steigimo sutarties dalinio pakeitimo ratifikavimo ir kvotos padidinimo (CON/2011/68), Italija, 2011 9 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Nuomonė dėl kredito įstaigų atsakingo skolinimo nuostatų  (CON/2011/67), Lietuva, 2011 8 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 628. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl eurų monetų leidimo ir dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų  (CON/2011/65), OL C 273, 2011 9 16, p. 2.
 629. Nuomonė dėl Slovakijoje veiklą vykdančioms finansinėms institucijoms taikomo specialaus mokesčio  (CON/2011/66), Slovakija, 2011 8 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 630. Nuomonė dėl apsaugos nuo padirbinėjimo ir dėl grynųjų pinigų apyvartos kokybės išlaikymo (CON/2011/64), Belgija, 2011 8 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 631. Nuomonė dėl bendrųjų sąskaitų įtvirtinimo kliringo ir atsiskaitymo sistemų teisės nuostatose  (CON/2011/63), Lenkija, 2011 8 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 632. Nuomonė dėl mokėjimo sistemų bei kliringo ir atsiskaitymo sistemų teisinio pagrindo dalinių pakeitimų  (CON/2011/62), Lenkija, 2011 8 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 633. Nuomonė dėl Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2011/61), Slovėnija, 2011 8 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 634. Nuomonė dėl krizės valdymo priemonių sunkumų patiriančioms finansinėms institucijoms (CON/2011/60), Nyderlandai, 2011 7 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Nuomonė dėl pakartotinio pinigų išleidimo į apyvartą ir nacionalinės bei užsienio teisėtų atsiskaitymo priemonių apsaugos nuo padirbinėjimo  (CON/2011/59), Vengrija, 2011 7 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 636. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės  (CON/2011/58), OL C 240, 2011 8 18, p. 3.
 637. Nuomonė dėl užsienio kredito įstaigų filialų transformavimo į patronuojamąsias įmones (CON/2011/57), Lenkija, 2011 7 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 638. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl pinigų tarp Europos Sąjungos ir Prancūzijos Respublikos, susijusio su tolesniu euro naudojimu Sen Bartelemi, pastarojo statusui pasikeitus Europos Sąjungos atžvilgiu  (CON/2011/56), OL C 213, 2011 7 20, p. 21.Papildoma informacija
 639. Nuomonė dėl su TARGET2-Securities susijusių teisės aktų derinimo ir Banka Slovenije įgaliojimų skirti sankcijas investicinių paslaugų srityje (CON/2011/55), Slovėnija, 2011 6 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 640. Nuomonė dėl tarptautinių sandorių (CON/2011/54), Ispanija, 2011 6 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 641. Nuomonė dėl Vengrijos valstybės kontrolės, kiek tai susiję su jos atliekamu Magyar Nemzeti Bank auditu  (CON/2011/53), Vengrija, 2011 6 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Nuomonė dėl nacionalinių priežiūros institucijų keitimosi informacija ir bendradarbiavimo įsipareigojimų (CON/2011/52), Bulgarija, 2011 6 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 643. Nuomonė dėl banknotų ir monetų apyvartos  (CON/2011/51), Čekija, 2011 6 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 644. Nuomonė dėl Centrinio depozitoriumo kapitalo ir valdymo struktūros (CON/2011/50), Bulgarija, 2011 6 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 645. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens atliekant finansų sistemos priežiūrą ir dėl vartojimo kredito  (CON/2011/49), Slovakija, 2011 6 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 646. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB pirmininko skyrimo (CON/2011/48), OL C 182, 2011 6 23, p. 6.
 647. Nuomonė dėl naujo teisės akto dėl kreditų registro (CON/2011/47), Latvija, 2011 6 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 648. Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos Lietuvoje (CON/2011/46), Lietuva, 2011 5 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 649. Nuomonė dėl kompensavimo schemos nustatymo krizę patiriančioms bankininkystės sektoriaus institucijoms (CON/2011/45), Danija, 2011 5 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 650. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje  (CON/2011/44), OL C 203, 2011 7 9, p. 3.Papildoma informacija
 651. Nuomonė dėl įvairių Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta įstatymo dalinių pakeitimų  (CON/2011/43), Malta, 2011 5 18.
 652. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB nuostatos dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų (CON/2011/42), OL C 159, 2011 5 28, p. 10.Papildoma informacija
 653. Nuomonė dėl atsiskaitymų baigtinumo ir finansinio užtikrinimo susitarimų teisės aktų dalinių pakeitimų (CON/2011/41), Belgija, 2011 4 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 654. Nuomonė dėl finansinio turto registro taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2011/40), Slovėnija, 2011 4 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 655. Nuomonė dėl gaivinimo ir problemų sprendimo priemonių kredito įstaigoms (CON/2011/39), Airija, 2011 4 26.
 656. Nuomonė dėl Oesterreichische Nationalbank valdymo struktūros dalinių pakeitimų  (CON/2011/38), Austrija, 2011 4 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 657. Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank ir Finansų rinkų valdžios institucijos valdymo stiprinimo (CON/2011/37), Nyderlandai, 2011 4 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 658. Nuomonė dėl Bank of Greece statuto dalinių pakeitimų (CON/2011/36), Graikija, 2011 4 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 659. Nuomonė dėl atsiskaitymų grynaisiais sistemų atsiskaitymų rizikos valdymo tvarkos  (CON/2011/35), Rumunija, 2011 4 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 660. Nuomonė dėl paskolos ir konsignacijos fondo teisinės sistemos ir Graikijos ekonomikos likvidumo didinimo schemos dalinių pakeitimų susiklosčius tarptautinei finansų krizei (CON/2011/34), Graikija, 2011 4 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 661. Nuomonė dėl Konstitucijos projekto nuostatų, susijusių su Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Vengrija, 2011 4 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 662. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo nustatomi kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai reikalavimai  (CON/2011/32), OL C 155, 2011 5 25, p. 1.