Sva mišljenja ESB-a

 1. Mišljenje o pružanju hitne likvidnosne pomoći od strane središnje banke Lietuvos bankas (CON/2020/11), Litva, 30.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Mišljenje o bliskoj suradnji između ESB i Hrvatske narodne banke (HNB) u okviru Jedinstvenog nadzornog mehanizma, te o makrobonitetnom mandatu i alatima HNB-a (CON/2020/10), Hrvatska, 25.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Mišljenje o nadzoru platnih sustava i upravitelja platnih sustava (CON/2020/9), Cipar, 19.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Mišljenje o Hrvatskoj narodnoj banci (CON/2020/8), Hrvatska, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Mišljenje o nadzornom odboru središnje banke Eesti Pank (CON/2020/7), Estonija, 5.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Mišljenje o promjenama u upravljanju središnje banke De Nederlandsche Bank i formalnom osnivanju Odbora za financijsku stabilnost (CON/2020/6), Nizozemska, 3.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Mišljenje o ovlastima BNB-a za izricanje sankcija unutar bliske suradnje i službenom deviznom tečaju za bugarski lev (CON/2020/5), Bugarska, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Mišljenje o pravu stečajnih upravitelja i likvidatora kreditnih institucija da drže sredstva na računu središnje banke Latvijas Banka (CON/2020/4), Latvija, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Mišljenje o oporavku i sanaciji središnjih drugih ugovornih strana (CON/2020/3), Njemačka, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Mišljenje o mjerama za ograničavanje makrobonitetnih rizika vezanih uz stambene kredite (CON/2020/1), Njemačka, 8.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Mišljenje o zakonu o nacionalnoj obrani (CON/2020/2), Estonija, 7.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Mišljenje o ograničenjima gotovinskih plaćanja  (CON/2019/46), Nizozemska, 30.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Mišljenje o platnim uslugama i platnim sustavima (CON/2019/45), Bugarska, 17.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Mišljenje o porezu na imovinu određenih sudionika na financijskim tržištima i dodatnom porezu na dobit poduzeća za određene kreditne institucije (CON/2019/44), Litva, 16.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju članice Izvršnog odbora ESB (CON/2019/43), 11.12.2019.
 16. Mišljenje o sustavu osiguranja za sekuritizacije kredita koje su inicirale kreditne institucije (CON/2019/42), Grčka, 6.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Mišljenje o zahtjevu za pružaje novčanih usluga od strane određenih kreditnih institucija i podružnica  (CON/2019/41), Švedska, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Mišljenje o povećanju posebnog nameta za odabrane financijske institucije  (CON/2019/40), Slovačka, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Mišljenje o nepoticajnim poreznim mjerama za upotrebu gotovine (CON/2019/39), Grčka, 20.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Mišljenje o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (CON/2019/38), Španjolska, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Mišljenje o izmjenama Zakona o središnjoj banci Latvijas Banka (CON/2019/36), Latvija, 25.10.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora ESB  (CON/2019/35), SL C 374, 23.10.2019., str. 2.
 23. Mišljenje o dodatnim makrobonitetnim instrumentima za stambene hipoteke (CON/2019/34), Luksemburg, 27.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Mišljenje o zaštiti eura od krivotvorenja i provjeri autentičnosti eurokovanica  (CON/2019/33), Luksemburg, 23.9.2019.
 25. Mišljenje o pravilima koja trebaju poštovati financijski subjekti kada utvrđuju politike nagrađivanja (CON/2019/32), Nizozemska, 5.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Mišljenje o slobodi informiranja (CON/2019/31), Nizozemska, 4.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Mišljenje o prodaji i kupnji kreditnih linija (CON/2019/30), Cipar, 16.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Mišljenje o ograničenjima za prijenos hipotekarnih potraživanja  (CON/2019/29), Poljska, 9.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju predsjednice ESB (CON/2019/28), SL C 258, 25.7.2019., str. 2.
 30. Mišljenje o konverziji kredita u švicarskim francima  (CON/2019/27), Slovenija, 18.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Mišljenje o isplati sredstava nekvalificiranim imateljima podređenih obveznica i manjinskim dioničarima koji su imali dionice u bankama u kojima je Republika Slovenija imala većinski udio koje su bile predmet izvanrednih mjera Banke Slovenije (CON/2019/26), Slovenija, 9.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Mišljenje o nacionalnom zakonodavstvu koje se treba donijeti radi uspostavljanja bliske suradnje između ESB i Hrvatske narodne banke (CON/2019/25), Hrvatska, 8.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Mišljenje o vlasničkoj strukturi središnje banke Banca d'Italia i vlasništvu rezervi zlata (CON/2019/23), Italija, 24.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Mišljenje ESB-a o upravljanju i financijskoj neovisnosti središnje banke Central Bank of Cyprus i o izmjenama Ustava koje se odnose na središnju banku Central Bank of Cyprus  (CON/2019/24), Cipar, 21.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Mišljenje o ciljevima i upravljanju latvijskog povjerenstva za financijska tržišta i tržišta kapitala (CON/2019/22), Latvija, 12.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Mišljenje o reformi nadzornog režima za bankarstvo i financijska tržišta (CON/2019/21), Austrija, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Mišljenje o sudskoj zaštiti dodijeljenoj bivšim imateljima kvalificiranih obveza banaka (CON/2019/20), Slovenija, 28.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Mišljenje o reviziji pravnog okvira portugalskog financijskog nadzornog sustava (CON/2019/19), Portugal, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Mišljenje o porezu na financijsku imovinu banaka i referentnoj kamatnoj stopi za ugovore o potrošačkim kreditima (CON/2019/18), Rumunjska, 10.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Mišljenje o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (CON/2019/17), Cipar, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Mišljenje o sudjelovanju u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu (CON/2019/16), Bugarska, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Mišljenje o lobiranju  (CON/2019/15), Češka, 11.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Mišljenje o zahtijevanju suglasnosti dužnika za prijenos kredita osiguranih hipotekama na stambenim nekretninama (CON/2019/14), Irska, 29.3.2019.
 44. Mišljenje o odobravanju sudske zaštite za bivše imatelje kvalificiranih bankovnih kredita  (CON/2019/13), Slovenija, 27.3.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Mišljenje o promjenama strukture upravljanja središnje banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2019/12), Belgija, 26.3.2019.
 46. Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora ESB (CON/2019/11), SL C 94, 12.3.2019., str. 2.
 47. Mišljenje o osnivanju makrobonitetnog odbora (CON/2019/10), Španjolska, 28.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Mišljenje o prijedlogu zakona za zaštitu glavnog mjesta stanovanja (CON/2019/9), Grčka, 27.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Mišljenje o sudskim nalozima za predaju u posjed stambenih nekretnina koje služe za trajno stanovanje (CON/2019/8), Irska, 18.2.2019.
 50. Mišljenje o izdavanju odobrenja za rad pružateljima usluga mikrokreditiranja i o nadzoru pružatelja usluga mikrokreditiranja  (CON/2019/7), Grčka, 15.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Mišljenje ESB оd 13. veljače 2019. o prijedlogu Oduke Vijeća o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (CON/2019/6), SL C 84, 6.3.2019., str. 1.
 52. Mišljenje o zabrani uporabe novčanica u apoenu od 500 eura i o određenim izmjenama zakonodavstva o sprječavanju pranja novca (CON/2019/5), Danska, 12.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Mišljenje o ograničenjima gotovinskih plaćanja (CON/2019/4), Španjolska, 1.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Mišljenje o naknadama za rukovoditelje i više rukovodstvo u središnjoj banci Narodowy Bank Polski .  (CON/2019/3), Poljska, 30.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Mišljenje o nadzoru kreditnih ureda i platnih usluga koje obavlja središnja banka Central Bank of Malta (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Mišljenje o pravnom okviru za pokrivene obveznice (CON/2019/1), Estonija, 3.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Mišljenje o makrobonitetnim instrumentima (CON/2018/58), Španjolska, 21.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Mišljenje o organizaciji funkcioniranja središnjeg registra bankovnih računa i financijskih transakcija (CON/2018/57), Belgija, 14.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 59. Mišljenje o izmjenama sustava odgovornosti za štetu u odnosu na članove Uprave i zaposlenike Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumunjska, 11.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbe (eu) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) i povezanih pravnih akata (CON/2018/55), 7.12.2018.
 61. Mišljenje o Prijedlogu direktive o pružateljima usluge servisiranja kredita, kupcima kredita i naplati kolaterala (CON/2018/54), SL C 444, 20.11.2018., str. 15.
 62. Mišljenje o makrobonitetnim ovlastima Българска народна банка (Bugarske narodne banke) i upravljanju kreditnim institucijama  (CON/2018/52), Bugarska, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Mišljenje o provedbi preporuka izvješća o konvergenciji u Zakon o Bugarskoj narodnoj banci (CON/2018/53), Bugarska, 16.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Mišljenje o Prijedlogu uredbe o uspostavi europske funkcije stabilizacije ulaganja (CON/2018/51), SL C 444, 10.12.2018., str. 11.
 65. Mišljenje o jačanju financijskog nadzora i zaštiti ulagatelja (CON/2018/50), Poljska, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Mišljenje o nacionalnom zakonodavstvu koje je potrebno donijeti radi uspostavljanja bliske suradnje između ESB i Българска народна банка (Bugarske središnje banke) (CON/2018/49), Bugarska, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Mišljenje o zahtjevima u vezi s minimalnim pričuvama središnje banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Mađarska, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Mišljenje o određivanju ključnih usluga i operatora ključnih usluga za potrebe sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (CON/2018/47), Slovenija, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Mišljenje o pregledu finskog zakonodavstva o obvezama pripravnosti primjenjivim u financijskom sektoru (CON/2018/46), Finska, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Mišljenje o pravnom okviru Državnog ureda za reviziju (CON/2018/45), Hrvatska, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Mišljenje o pravilima koja trebaju poštovati sistemski važne kreditne institucije kada utvrđuju politike fiksnih primitaka (CON/2018/44), Nizozemska, 23.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Mišljenje o uspostavljanju nacionalne baze podataka potraživanja iz osiguranja (CON/2018/43), Irska, 28.9.2018.
 73. Mišljenje o izmjenama reforme popolari banaka i zadružnih banaka (CON/2018/42), Italija, 11.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Mišljenje o novim pravilima zaokruživanja za plaćanja nominirana u eurima (CON/2018/41), Belgija, 4.9.2018.
 75. Mišljenje o prijenosu administrativnih podataka za statističke potrebe (CON/2018/40), Njemačka, 3.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Mišljenje o Prijedlogu uredbe u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute (CON/2018/38), SL C 382, 23.10.2018., str. 7.
 77. Mišljenje o ključnim infrastrukturama, kibersigurnosti i pokrivenim obveznicama (CON/2018/39), Slovačka, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Mišljenje o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU; i o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica (CON/2018/37), SL C 382, 23.10.2018., str. 2.
 79. Mišljenje o preispitivanju bonitetnog tretmana investicijskih društava (CON/2018/36), SL C 378, 19.10.2018., str. 5.
 80. Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (program „Periklo IV”) (CON/2018/35), SL C 378, 16.8.2018., str. 2.
 81. Mišljenje o uzajamnoj primjeni makrobonitetnih alata u Luksemburgu (CON/2018/34), Luksemburg, 27.7.2018.
 82. Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe (CON/2018/33), SL C 303, 29.8.2018., str. 2.
 83. Mišljenje o Prijedlogu uredbe o minimalnom pokriću gubitka za neprihodujuće izloženosti (CON/2018/32), SL C 79, 4.3.2019., str. 1.
 84. Mišljenje o reguliranju poslova posjedovanja ugovora o kreditu (CON/2018/31), Irska, 5.7.2018.
 85. Mišljenje o zahtjevima za otplatu hipotekarnih kredita (CON/2018/30), Švedska, 15.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Mišljenje o različitim odredbama financijskog prava (CON/2018/29), Belgija, 8.6.2018.
 87. Mišljenje o promjeni formule za izračun naknade za francuski livret A i određene druge francuske regulirane štedne račune (CON/2018/28), Francuska, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Mišljenje o uspostavljanju okvira za sigurnost mrežnih i informacijskih sustava od općeg interesa (CON/2018/27), Belgija, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 89. Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i povezanih pravnih akata te o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (CON/2018/26), SL C 251, 18.7.2018., str. 2.
 90. Mišljenje o administrativnim sankcijama i kaznenim djelima povezanim s dostavom lažnih ili obmanjujućih podataka središnjoj banci Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irska, 11.5.2018.
 91. Mišljenje o Prijedlogu direktive Vijeća o utvrđivanju odredaba za jačanje fiskalne odgovornosti i srednjoročnog proračunskog usmjerenja država članica (CON/2018/25), SL C 261, 25.7.2018., str. 1.
 92. Mišljenje o upravljanju i financijskoj neovisnosti središnje banke Central Bank of Cyprus (CON/2018/23), Cipar, 11.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Mišljenje o identifikaciji i nadzoru kritične infrastrukture za potrebe sigurnosti informacijske tehnologije (CON/2018/22), Estonija, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Mišljenje o konverziji kredita u švicarskim francima (CON/2018/21), Slovenija, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Mišljenje o Prijedlogu uredbe o osnivanju Europskog monetarnog fonda (CON/2018/20), SL C 220, 25.6.2018., str. 2.
 96. Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) i povezanih pravnih akata (CON/2018/19), SL C 255, 20.7.2018., str. 2.
 97. Mišljenje o pravnom okviru za pokrivene obveznice (CON/2018/18), Češka, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Mišljenje o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci i dopuni Zakona o državnom uredu za reviziju (CON/2018/17), Hrvatska, 6.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Mišljenje o uspostavi sekuritizacijskog okvira (CON/2018/16), Cipar, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Mišljenje o sigurnosti i zaštiti kritičnih infrastruktura (CON/2018/15), Belgija, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 101. Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju potpredsjednika ESB (CON/2018/14), 7.3.2018.
 102. Mišljenje o rješavanju zakašnjelih otplata hipotekarnih kredita  (CON/2018/13), Irska, 5.3.2018.
 103. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) o izmjeni Uredbe br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (CON/2018/12), SL C 120, 6.4.2018., str. 2.
 104. Mišljenje o dodatnim makrobonitetnim alatima za kredite osigurane stambenim nekretninama (CON/2018/9), Luksemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Mišljenje o dodjeli novih zadaća povezanih s međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica središnjoj banci Bank of Greece (CON/2018/11), Grčka, 15.2.2018.
 106. Mišljenje o dodjeli novih zadaća povezanih s međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica središnjoj banci Bank of Cyprus (CON/2018/10), Cipar, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Mišljenje o vraćanju novčanih sredstava u Republiku Sloveniju iz određenih poreznih oaza (CON/2018/8), Slovenija, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Mišljenje o ovisnosti kreditnih institucija o sredstvima financijskih društava (CON/2018/7), Mađarska, 6.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Mišljenje o izvorima financiranja Malteškog tijela nadležnog za financijske usluge i o upravljanju tim tijelom (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
 110. Mišljenje o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode  (CON/2018/5), Slovenija, 31.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Mišljenje o uspostavi središnjeg registra bankovnih računa i financijskih transakcija u Belgiji (CON/2018/4), Belgija, 26.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 112. Mišljenje o tržištima financijskih intrumenata  (CON/2018/3), Slovenija, 11.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Mišljenje o tržištima financijskih intrumenata  (CON/2018/2), Grčka, 9.1.2018.
 114. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage 10 pravnih akata u području poslovnih statistika (CON/2018/1), SL C 77, 1.3.2018., str. 2.
 115. Mišljenje ESB o ograničavanju broja središnjih kreditnih unija (CON/2017/54), Litva, 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Mišljenje o prijenosu funkcije fiskalne agencije Međunarodnog monetarnog fonda na središnju banku Lietuvos bankas (CON/2017/53), Litva, 1.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Mišljenje o referentnim vrijednostima u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima (CON/2017/52), Bugarska, 29.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Mišljenje o izmjenama okvira za donošenje odluka Българска народна банка (Bugarske narodne banke) (CON/2017/51), Bugarska, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Mišljenje o transakcijama s povezanim strankama (CON/2017/50), Bugarska, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Mišljenje o odredbama o plaćama i mirovinama (CON/2017/49), Irska, 24.11.2017.
 121. Mišljenje o reviziji okvira Unije za upravljanje kriznim situacijama (CON/2017/47), SL C 34, 31.1.2018., str. 17.
 122. Mišljenje o izmjenama okvira Unije za kapitalne zahtjeve kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2017/46), SL C 34, 31.1.2018., str. 5.
 123. Mišljenje o potpori za imatelje stambenih kredita koji se nalaze u teškoj financijskoj situaciji i potpori za dobrovoljno restrukturiranje stambenih kredita denominiranih ili indeksiranih u stranoj valuti (CON/2017/48), Poljska, 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Mišljenje o privremenom zamrzavanju stope remuneracije u odnosu na francuski „livret A” i određene druge regulirane štedne račune u Francuskoj (CON/2017/45), Francuska, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Mišljenje o platnim uslugama (CON/2017/44), Cipar, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Mišljenje o ulozi središnje banke Národná banka Slovenska u nadzoru izobrazbe za financijske posrednike i financijske agente (CON/2017/43), Slovačka, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, obustave obveze poravnanja, zahtjeva za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija i zahtjeva za trgovinske repozitorije  (CON/2017/42), SL C 385, 15.11.2017., str. 10.
 128. Mišljenje o odobravanju sudske zaštite za imatelje kvalificiranih bankovnih kredita (CON/2017/41), Slovenija, 9.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Mišljenje o ograničenjima za gotovinska plaćanja (CON/2017/40), Cipar, 6.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja (CON/2017/39), SL C 385, 15.11.2017., str. 10.
 131. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni Uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012 i (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), SL C 372, 1.11.2017., str. 6.
 132. Mišljenje o međubankovnom poravnanju i namiri  (CON/2017/37), Poljska, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Mišljenje o pravnom okviru za pokrivene obveznice, dostavu podataka o kreditima, makrobonitetne ovlasti i alate i zajedničke postupke povezane s SSM-om (CON/2017/36), Slovačka, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Mišljenje o izmjenama nadzornog sustava financijskog tržišta (CON/2017/35), Austrija, 25.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Mišljenje o nacrtu zakona o izmjeni temeljnog statuta središnje banke Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique u odnosu na broj direktora u odboru NBB-a (CON/2017/34), Belgija, 24.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 136. Mišljenje o izvješćivanju o podacima o kreditima (CON/2017/33), Austrija, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Mišljenje o imenovanju središnje banke Central Bank of Cyprus kao tijela za informacije i uključivanje odgovarajuće iznimke od obveze čuvanja bankarske tajne (CON/2017/32), Cipar, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Mišljenje o Zakonu o ključnoj infrastrukturi (CON/2017/31), Slovenija, 14.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Mišljenje o Prijedlogu odluke o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke (CON/2017/30), Hrvatska, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Mišljenje o dodatnom zahtjevu za otplatu hipotekarnih kredita (CON/2017/29), Švedska, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Mišljenje ESB-a o pristupu središnjem kreditnom registru i registru bankovnih računa (CON/2017/28), Bugarska, 2.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Mišljenje o ograničenju gotovinskih plaćanja (CON/2017/27), Bugarska, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Mišljenje o nacionalnoj zakladi za istraživanje, tehnologiju i razvoj (CON/2017/26), Austrija, 23.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Mišljenje o vlasništvu subjekta posebne namjene za proizvodnju euronovčanica (CON/2017/25), Španjolska, 16.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Mišljenje o reviziji poslovanja Banke Slovenije (CON/2017/24), Slovenija, 12.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Mišljenje o novoj kategoriji dužničkih instrumenata, novom makrobonitetnom alatu, stvaranju nove kategorije institucija namire i isključenju prava prijeboja (CON/2017/23), Belgija, 8.6.2017.
 147. Mišljenje ESB od 7. lipnja 2017. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama povećanja učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU (CON/2017/22), SL C 236, 21.7.2017., str. 2.
 148. Mišljenje o makrobonitetnim mjerama kojima se ograničavaju sistemski rizici (CON/2017/21), Austrija, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. MIšljenje o ograničenju gotovinskih plaćanja (CON/2017/20), Belgija, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 150. Mišljenje o Povjerenstvu za praćenje postupaka alternativnog rješavanja sporova i pričuvnim sredstvima bankarskih fondova (CON/2017/19), Španjolska, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Mišljenje o ograničenjima gotovinskih uplata (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Mišljenje o financijskoj neovisnosti središnje banke Sveriges Riksbank (CON/2017/17), Švedska, 18.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Mišljenje o sudskoj zaštiti dodijeljenoj imateljima kvalificiranih obveza banaka (CON/2017/16), Slovenija, 12.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Mišljenje o Zakonu o platnim uslugama, uslugama izdavanja elektroničkog novca i platnim sustavima (CON/2017/15), Slovenija, 24.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Mišljenje o dodatnim makrobonitetnim alatima (CON/2017/14), Švedska, 20.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Mišljenje o povećanju opsega podataka koji se nalaze u kreditnom registru (CON/2017/13), Latvija, 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Mišljenje o izmjeni Zakona o financijskom nadzoru (CON/2017/11), Njemačka, 7.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Mišljenje o pružanju usluge osiguranja od poplave (CON/2017/12), Irska, 7.4.2017.
 159. Mišljenje o utvrđivanju kritičnih infrastruktura za potrebe sigurnosti informacijske tehnologije (CON/2017/10), Njemačka, 6.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Mišljenje o kreditima povezanim s deviznim tečajem (CON/2017/9), Poljska, 24.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Mišljenje o ograničavanju obveze primanja gotovinskih plaćanja (CON/2017/8), Danska, 21.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Mišljenje o određenim izmjenana pravnog okvira za odgođenu poreznu imovinu u Grčkoj (CON/2017/7), Grčka, 15.3.2017.
 163. Mišljenje o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu rangiranja neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji (CON/2017/6), SL C 132, 24.4.2017., str. 1.
 164. Mišljenje o pružanju informacija i podataka od strane platnih sustava, platnih shema, depozitorija vrijednosnih papira te sustava poravnanja i namire (CON/2017/5), Poljska, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Mišljenje o sudjelovanju Italije u više programa Međunarodnog monetarnog fonda: produljenje Novih programa zaduživanja, doprinos Fondu za smanjenje siromaštva i povećanje rasta te novi dvostrani ugovor o zajmu (CON/2017/4), Italija, 22.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Mišljenje o dodjeli novih zadaća povezanih s hipotekarnim kreditima središnjoj banci Bank of Cyprus (CON/2017/3), Cipar, 17.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Mišljenje o računima za plaćanje (CON/2017/2), Cipar, 15.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Mišljenje o likvidnosnim mjerama za potporu, rekapitalizaciji kao mjeri opreza i drugim hitnim odredbama za bankovni sektor (CON/2017/1), Italija, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Mišljenje o prijedlogu belgijskog zakona o nadzoru izvršitelja obrade platnih transakcija (CON/2016/61), Belgija, 28.12.2016.
 170. Mišljenje o ovlastima središnje banke Česká národní banka za provođenje transakcija na financijskim tržištima (CON/2016/60), Češka, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Mišljenje o reviziji poslovanja Banke Slovenije (CON/2016/59), Slovenija, 13.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Mišljenje o prijenosu javnih zadaća koje se odnose na kovanice središnjoj banci De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nizozemska, 5.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Mišljenje o naknadi troškova za vođenje središnjeg kreditnog registra i registra bankovnih računa (CON/2016/57), Bugarska, 30.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Mišljenje o stopama pričuve (CON/2016/56), Mađarska, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Mišljenje o prijedlogu zakona kojim se ukida državno jamstvo u vezi s hitnom likvidnosnom pomoći (CON/2016/55), Belgija, 17.11.2016.
 176. Mišljenje o dodjeli ovlasti središnjoj banci Central Bank of Ireland da procjeni tržišno natjecanje u pogledu hipotekarnih kredita i davanju uputa zajmodavcima o promjenjivim kamatnim stopama  (CON/2016/54), Irska, 17.11.2016.
 177. Mišljenje o reorganizaciji dužnosti Savezne agencije za stabilizaciju financijskih tržišta i provedbi smjernica EBA-e o dobroj praksi primitaka (CON/2016/53), Njemačka, 31.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Mišljenje o izmjeni i dopuni Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (CON/2016/52), Hrvatska, 28.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Mišljenje o izmjeni formule za izračun naknade u odnosu na francuski štedni račun "livret A" (CON/2016/51), Francuska, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Mišljenje o prijedlogu zakona radi naknade određenih razlika naplaćenih za ugovore vezane uz stranu valutu  (CON/2016/50), Poljska, 13.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Mišljenje o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni Direktive 2009/101/EZ (CON/2016/49), 12.10.2016.
 182. Mišljenje o upravljanju nekretninama ili temeljnim kapitalom stečenim od strane kreditne institucije nakon postupka podmirenja duga (CON/2016/48), Cipar, 11.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Mišljenje o izmjenama Zakona o Latvijas Banka o smanjenju broja članova Savjeta Latvijas Banka (CON/2016/47), Latvija, 28.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Mišljenje o izmjenama Zakona o nematerijaliziranim vrijednosnim papirima  (CON/2016/46), Slovenija, 26.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Mišljenje o ulozi središnje banke Národná banka Slovenska u izvješćivanju o pristojbi za premije za osiguranje (CON/2016/45), Slovačka, 19.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (CON/2016/44) (CON/2016/44), 12.9.2016.
 187. Mišljenje o ulozi predstavnika tijela za financijski nadzor u Nadzornom odboru ESB i o naknadama za nadzor (CON/2016/43), Finska, 7.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Mišljenje o središnjem kreditnom registru (CON/2016/42), Slovenija, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Mišljenje o okružnici središnje banke Banca d'Italia kojom se provodi reforma talijanskih zadružnih banaka (CON/2016/41), Italija, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Mišljenje o izmjenama režima minimalnih pričuva (CON/2016/40), Rumunjska, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Mišljenje o nadzoru platnih shema (CON/2016/38), Poljska, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Mišljenje o posebnim pravilima za kredite za restrukturiranje indeksirane ili nominirane u stranoj valuti (CON/2016/39), Poljska, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Mišljenje o isključenju prava na prijeboj u odnosu na kreditna potraživanja koja su mobilizirana kao kolateral kod središnje banke Europskog sustava središnjih banaka (CON/2016/37), Francuska, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Mišljenje o načinu i postupku brojanja, sortiranja, pakiranja i označavanja novčanica i kovanica (CON/2016/36), Poljska, 11.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Mišljenje o proširenju pristupa središnjem registru bankovnih računa (CON/2016/35), Belgija, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 196. Mišljenje o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine (CON/2016/34), Grčka, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Mišljenje o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (CON/2016/33), Hrvatska, 15.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Mišljenje o smanjenju statutarnih primanja za zaposlenike u javnom i polujavnom sektoru (CON/2016/32), Nizozemska, 13.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Mišljenje o potrošačkim kreditima (CON/2016/31), Slovenija, 8.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Mišljenje o unutarnjoj reviziji središnje banke Българска народна банка (Bugarska narodna banka) (CON/2016/30), Bugarska, 3.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Mišljenje o uredbi o integriranom podatkovnom modelu  (CON/2016/29), Austrija, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Mišljenje o sanaciji i likvidaciji banaka (CON/2016/28), Slovenija, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Mišljenje ESB o prijedlogu uredbe o izmjenama Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u odnosu na određene datume te o prijedlogu direktive o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištima financijskih instrumenata u odnosu na određene datume (CON/2016/27), SL C 223, 21.6.2016., str. 3.
 204. Mišljenje o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovom optjecaju (CON/2016/25), Italija, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Mišljenje o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 radi uspostave Europskog sustava osiguranja depozita  (CON/2016/26), SL C 252, 12.7.2016., str. 1.
 206. Mišljenje o reviziji poslovanja Banke Slovenije  (CON/2016/24), Slovenija, 18.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Mišljenje o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (CON/2016/23), Slovenija, 13.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Mišljenje o prijedlogu Uredbe Vijeća o utvrđivanju mjera u cilju postupne uspostave jedinstvenog zastupanja europodručja u Međunarodnom monetarnom fondu (CON/2016/22), SL C 216, 6.4.2016., str. 1.
 209. Mišljenje o doprinosu Austrije Zakladi Međunarodnog monetarnog fonda za ograničavanje katastrofa i pomoć (CON/2016/21), Austrija, 6.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Mišljenje o režimu primjenjivom na prenosive dužničke vrijednosne papire (CON/2016/20), Francuska, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Mišljenje o zahtjevima za amortizaciju hipoteka (CON/2016/18), Švedska, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Mišljenje o platnim uslugama (CON/2016/19), Bugarska, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Mišljenje o reformi zadružnih banaka, sustavu osiguranja za sekuritizaciju loših kredita i sposobnošću kreditiranja alternativnih investicijskih fondova (CON/2016/17), Italija, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Mišljenje o uspostavljanju i poslovanju organizacija koje se bave prijenosom prava vlasništva nad nekretninama (CON/2016/16), Cipar, 17.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Mišljenje ESB od 17. ožujka 2016. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prospektu koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje (CON/2016/15), 17.3.2016.
 216. Mišljenje o obveznim zahtjevima za kreditne transfere i izravna terećenja (CON/2016/13), Rumunjska, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Mišljenje o stjecnaju punopravnog vlasništva Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer od strane središnje banke Banque de France (CON/2016/14), Francuska, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Mišljenje o financijskim instrumentima prihvatljivim za operacije monetarne politike (CON/2016/12), Rumunjska, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Mišljenje ESB od 11. ožujka 2016. o (a) prijedlogu Uredbe o utvrđivanju zajedničkih pravila o sekuritizaciji i uspostavi europskog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju i (b) prijedlogu Uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (CON/2016/11), SL C 219, 17.6.2016., str. 2.
 220. Mišljenje o prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izuzeća za trgovce robom  (CON/2016/10), SL C 130, 13.4.2016., str. 1.
 221. Mišljenje o mjerama za olakšavanje nesmetanog funkcioniranja upravnog odbora i zaposleničkog vijeća središnje banke Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cipar, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Mišljenje o hijerarhiji vjerovnika kreditnih institucija (CON/2016/7), Francuska, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Mišljenje o daljnjim izmjenama u vezi s uvjetima za odgovorno kreditiranje (CON/2016/8), Mađarska, 22.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Mišljenje o sustavu osiguranja depozita (CON/2016/6), Slovenija, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Mišljenje o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2016/5), Cipar, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Mišljenje o zaštiti otkupa kovanica od strane Austrijske kovnice novca (CON/2016/4), Austrija, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Mišljenje o sustavu osiguranja depozita (CON/2016/3), Grčka, 21.1.2016.
 228. Mišljenje o nadzoru djelatnosti osoba koje rukuju gotovinom i izricanju administrativnih mjera i kazni (CON/2016/2), Litva, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Mišljenje o porezu za određene financijske institucije (CON/2016/1), Poljska, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Mišljenje o bilanci plaćanja i prekograničnom izvješćivnaju o uslugama (CON/2015/58), Austrija, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Mišljenje o određenim izmjenama institucionalnog okvira Banke Slovenije (CON/2015/57), Slovenija, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Mišljenje o otpustu dugova osiguranih hipotekom putem prijenosa prava vlasništva na nekretninama (CON/2015/56), Rumunjska, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Mišljenje o pristojbama na podizanje gotovine s bankomata (CON/2015/55), Irska, 10.12.2015.
 234. Mišljenje o potrošačkim kreditima (CON/2015/54), Češka, 9.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Mišljenje o pravnom okviru za stambene štedionice (CON/2015/53), Njemačka, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Mišljenje o sustavu osiguranja depozita (CON/2015/52), Nizozemska, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Mišljenje o izradi euronovčanica (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Mišljenje o zaštiti protiv krivotvorenja i očuvanja kvalitete gotovine u optjecaju (CON/2015/50), Belgija, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 239. Mišljenje o nadzoru nesmetanog funkcioniranja platnog prometa("betalingsverkeer") (CON/2015/49), Nizozemska, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Mišljenje o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava i o sustavima jamstava i sustavima za naknadu štete (CON/2015/48), Luksemburg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Mišljenje o popratnim mjerama u vezi s Uredbom o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu  (CON/2015/47), Austrija, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. MIšljenje o registru bankovnih računa (CON/2015/46), Bugarska, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Mišljenje o uređenju društava koja uzimaju kredite (CON/2015/45), Cipar, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Mišljenje o odredbama o plaćama i mirovinama (CON/2015/44), Irska, 11.11.2015.
 245. Mišljenje o riješavanju kriznih situacija na financijskom tržištu i o posebnim pristojbama za odabrane financijske institucije (CON/2015/43), Slovačka, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Mišljenje o institucionalnom okviru za sanaciju institucija (CON/2015/42), Belgija, 4.11.2015.
 247. Mišljenje o izmjenama Zakona o središnjoj banci Banca d'italia (CON/2015/41), Italija, 30.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Mišljenje o sustavu osiguranja depozita (CON/2015/40), Irska, 29.10.2015.
 249. Mišljenje o stopama pričuve (CON/2015/39), Mađarska, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Mišljenje o prethodnoj procjeni uvjeta koji se odnose na sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2015/38), Mađarska, 23.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Mišljenje o uređenju leasinga i djelatnosti leasing društava (CON/2015/37), Cipar, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Mišljenje o oporavku i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2015/35), Italija, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Mišljenje o središnjem registru bankovnih računa (CON/2015/36), Češka, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Mišljenje o prijedlogu zakona o tržištu financijskih instrumenata (CON/2015/34), Slovenija, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. MIšljenje o određivanju središnje banke Lietuvos bankas kao sanacijskog tijela (CON/2015/33), Litva, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Mišljenje o konverziji kredita nominiranih u švicarskim francima (CON/2015/32), Hrvatska, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Mišljenje o sanaciji banaka (CON/2015/31), Njemačka, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Mišljenje o izvješćivanju o određenim podacima važnim za financijsku stabilnost (CON/2015/30), Austrija, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Mišljenje o optjecaju novčanica i kovanog novca (CON/2015/29), Češka, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Mišljenje o izmjenama ustavnog zakona i Zakona o središnjoj banci Česká národní banka  (CON/2015/28), Češka, 11.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Mišljenje o korištenju integriranog podatkovnog modela za dostvaljanje podataka središnjoj banci Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Austrija, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Mišljenje o nacrtu zakona o posebnim uvjetima o restrukturiranju stambenih kredita nominiranih u stranoj valuti (CON/2015/26), Poljska, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Mišljenje o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2015/25), Grčka, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Mišljenje o izmjenama Zakona o helenskom sustavu za statistiku i helenskom tijelu za statistiku  (CON/2015/24), Grčka, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Mišljenje o pravnom okviru za štedne banke (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Mišljenje o zaštiti potrošača na financijskim tržištima  (CON/2015/21), Slovačka, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Mišljenje o oporavku i sanaciji na financijskom tržištu (CON/2015/22), Češka, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Mišljenje o središnjem kreditnom registru (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Mišljenje o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2015/19), Španjolska, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Mišljenje o prijedlogu Uredbe Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1708/2005 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 vezano uz zajedničko referentno razdoblje indeksa za harmoniziran indeks potrošačkih cijena (CON/2015/18), SL C 209, 25.6.2015., str. 3.
 271. Mišljenje o pravnom okviru za sustav osiguranja depozita i sanaciju na financijskim tržištima (CON/2015/17), Poljska, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Mišljenje o izmjenama pravnog okvira koji uređuje slovensko društvo za upravljanje imovinom banaka  (CON/2015/16), Slovenija, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Mišljenje o reguliranju otvorenih pozicija u imovini u bilancama kreditnih institucija (CON/2015/15), Mađarska, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Mišljenje o zabrani dražbi za nekretnine koje služe za trajno stanovanje (CON/2015/14), Grčka, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Mišljenje o reformi kreditnih zadruga (banche popolari) (CON/2015/13), Italija, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Mišljenje o pravnom okviru za kreditne posrednike (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Mišljenje o pravnom okviru za pokrivene obveznice i hipotekarne banke (CON/2015/11), Poljska, 20.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 (CON/2015/10), SL C 175, 29.5.2015., str. 2.
 279. Mišljenje o pravnom okviru središnje banke Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Poljska, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Mišljenje o neovisnosti Banke Slovenije i članova njezinih tijela nadležnih za odlučivanje (CON/2015/8), Slovenija, 2.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Mišljenje o strategiji makrobonitetne politike (CON/2015/7), Litva, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Mišljenje o izmjenama Statuta središnje banke Eesti Pank (CON/2015/6), Estonija, 9.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Mišljenje o novom pravnom okviru za izradu službene statistike u Litvi (CON/2015/5), Litva, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Mišljenje o preispitivanju misije i organizacije Europskog odbora za sistemske rizike (CON/2015/4), SL C 192, 10.6.2015., str. 1.
 285. Mišljenje o ulozi središnje banke Národná banka Slovenska u sanaciji na financijskom tržištu  (CON/2015/3), Slovačka, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Mišljenje o sanacijskom kolegiju  (CON/2015/2), Belgija, 21.1.2015.
 287. Mišljenje o podnošenju zahtjeva za obavljanje djelatnosti društva za likvidaciju imovine (CON/2015/1), Austrija, 9.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Mišljenje o doprinosu Rumunjske Fondu za smanjenje siromaštva i rast Međunarodnog monetarnog fonda (CON/2014/92), Rumunjska, 29.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Mišljenje o objavljivanju dokumenata i upotrebi pričuvnih sredstava za mirovine (CON/2014/91), Austrija, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Mišljenje o objavljivanju informacija ako se nad bankom provodi sanacija ili ako se banci oduzima odobrenje za pružanje bankovnih usluga (CON/2014/90), Bugarska, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Mišljenje o objavljivanju povjerljivih informacija nacionalnom parlamentarnom istražnom povjerenstvu (CON/2014/89), Irska, 19.12.2014.
 292. Mišljenje o kreditnim zahtjevima  (CON/2014/88), Estonija, 17.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Mišljenje o konverziji deviznih kredita (CON/2014/87), Mađarska, 16.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Mišljenje o izmjenama zakona o jamstvu za bankovne depozite (CON/2014/86), Bugarska, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Mišljenje o općim uvjetima ugovora o potrošačkom kreditu (CON/2014/85), Mađarska, 8.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji za donošenje određenih mjera  (CON/2014/84), SL C 31, 30.1.2015., str. 3.
 297. Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim mjerama kojima se poboljšava otpornost kreditnih institucija EU-a (CON/2014/83), SL C 137, 27.4.2015., str. 2.
 298. Mišljenje o izradi euronovčanica od strane subjekta posebne namjene (CON/2014/82), Španjolska, 19.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Mišljenje o dematerijaliziranim vrijednosnim papirima (CON/2014/81), Slovenija, 13.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Mišljenje o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2014/80), Mađarska, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Mišljenje o zakonodavstvu na području bankarstva  (CON/2014/79), Slovenija, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Mišljenje o pravnom okviru za zadružne banke (CON/2014/78), Poljska, 31.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Mišljenje o posebnoj poreznoj olakšici odobrenoj financijskim institucijama (CON/2014/77), Mađarska, 30.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Mišljenje o posebnim pravilima namire za potrošačke kredite (CON/2014/76), Mađarska, 28.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. MIšljenje o određivanju ponderiranih prosječnih prinosa za savezne kredite i imenovanju vanjskih revizora (CON/2014/75), Austrija, 23.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Mišljenje o financijskoj transparentnosti, platnim uslugama i elektroničkom novcu (CON/2014/74), Danska, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Mišljenje o pravilima o sukobu interesa za članove upravnih tijela i rukovoditelje središnje banke Banca d‘Italia (CON/2014/73), Italija, 13.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. MIšljenje o dodatnim pravilima primjenjivim na posebne ugovore o potrošačkim kreditima (CON/2014/72), Mađarska, 10.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Mišljenje o objavljivanju efektivne kamatne stope za ugovore o potrošačkim kreditima (CON/2014/71), Estonija, 2.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 310. Mišljenje o razdvajanju i uređenju bankovnih djelatnosti (CON/2014/70), Francuska, 19.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Mišljenje o provedbi Direktive o oporavku i sanaciji banaka (CON/2014/67), Njemačka, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Mišljenje o reguliranju poslova posjedovanja kredita (CON/2014/69), Irska, 12.9.2014.
 313. Mišljenje o obveznoj pričuvi u vezi s uvođenjem eura (CON/2014/68), Litva, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Mišljenje o odgođenoj poreznoj imovini (CON/2014/66), Portugal, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Mišljenje o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica i kovanog novca te njihovu vraćanju u optjecaj (CON/2014/65), Litva, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Mišljenje o štedionicama povezanih s udruženjima (CON/2014/64), Portugal, 14.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Mišljenje o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava  (CON/2014/62), Mađarska, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Mišljenje o renominiranju kapitala i vrijednosnih papira trgovačkih društava  (CON/2014/63), Litva, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Mišljenje o mjerama reorganizacije i likvidacije koje se odnose na Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Austrija, 29.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Mišljenje o novim općim mjerama koje proizlaze iz odluke Vrhovnog suda o ugovorima o potrošačkom kreditu (CON/2014/59), Mađarska, 28.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Mišljenje o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za osiguravanje visoke zajedničke razine mrežne i informacijske sigurnosti u Uniji  (CON/2014/58), SL C 352, 7.10.2014., str. 4.
 322. Mišljenje o sanaciji kreditnih institucija i drugih institucija (CON/2014/60), Cipar, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Mišljenje o središnjem kreditnom registru (CON/2014/57), Portugal, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Mišljenje o nadležnosti za izdavanje kovanica (CON/2014/56), Cipar, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Mišljenje o reproduciranju euronovčanica i eurokovanica te novčanica i kovanica forinta u Mađarskoj (CON/2014/55), Mađarska, 11.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Mišljenje o pravilima koja uređuju savjetovanje s Europskom središnjom bankom. (CON/2014/54), Slovačka, 10.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Mišljenje o odobravanju platnih sustava (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 328. Mišljenje o pravnom okviru za kreditne institucije (CON/2014/52), Poljska, 9.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Mišljenje o prijedlogu Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura u Litvi i o prijedlogu Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Litvu (CON/2014/50), SL C 244, 26.7.2014., str. 1.
 330. Mišljenje o mandatu guvernera i zamjenika guvernera središnje banke Banque de France i dobnoj granici koja se na njih primjenjuje  (CON/2014/51), Francuska, 8.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Mišljenje o obradi, distribuciji i zaštiti novčanica i kovanica od krivotvorenja u Mađarskoj (CON/2014/48), Mađarska, 1.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Mišljenja o statističkim izvještajnim zahtjevima u području statistike platnog prometa (CON/2014/47), Poljska, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Mišljenje o Odboru za sistemske rizike  (CON/2014/46), Luksemburg, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Mišljenje ESB od 24. lipnja 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju i transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira (CON/2014/49), SL C 336, 26.9.2014., str. 5.
 335. Mišljenje o nebankarskim financijskim institucijama koje odobravaju zajmove potrošačima (CON/2014/45), Bugarska, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Mišljenje o mjerama koje prate Uredbu o SSM-u (CON/2014/43), Austrija, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Mišljenje o odgovornom kreditiranju (CON/2014/44), Mađarska, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Mišljenje o remuneraciji minimalnih pričuva (CON/2014/42), Litva, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Mišljenje o zahtjevima za kratkoročnu likvidnost kreditnih institucija (CON/2014/41), Mađarska, 6.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Mišljenje o organizaciji, nadzoru i solventnosti kreditnih institucija (CON/2014/40), Španjolska, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Mišljenje o javnom pristupu posebnim informacijama koje se odnose na loše kredite određenih banaka (CON/2014/39), Slovenija, 27.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Mišljenje o primicima zaposlenika i članova tijela nadležnih za odlučivanje središnje banke Banca d’Italia i o oporezivanju njezinih revaloriziranih udjela (CON/2014/38), Italija, 26.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Mišljenje o ograničenju gotovinskih plaćanja i primitaka (CON/2014/37), Rumunjska, 22.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Mišljenje o prijedlogu uredbe o novčanim fondovima (CON/2014/36), SL C 255, 6.8.2014., str. 3.
 345. Mišljenje o ograničenjima vezanim uz mirovine (CON/2014/35), Austrija, 19.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Mišljenje o pravnom okviru za kreditne institucije i financijska društva (CON/2014/34), Portugal, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Mišljenje o nadzoru platnih sustava i sustava namire vrijednosnih papira (CON/2014/33), Litva, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Mišljenje o određenim novčanicama i kovanicama koje prestaju biti zakonsko sredstvo plaćanja (CON/2014/32), Švedska, 5.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Mišljenje o rješavanju kriza na financijskim tržištima (CON/2014/31), Finska, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Mišljenje o javnim financijama (CON/2014/30), Litva, 30.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Mišljenje o pravnom okviru za dokapitalizaciju kreditnih institucija u Grčkoj putem Grčkog fonda za financijsku stabilnost (HFSF) (CON/2014/29), Grčka, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Mišljenje o praćenju korištenja kreditnih rejtinga od strane sudionika na tržištu (CON/2014/28), Litva, 22.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Mišljenje o upraviteljima mjenjačnica (CON/2014/27), Litva, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Mišljenje o operacijama koje se odnose na državne vrijednosne papire (CON/2014/26), Rumunjska, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Mišljenje o neovisnosti Banke Slovenije (CON/2014/25), Slovenija, 11.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Mišljenje o upravljanju krizom (CON/2014/24), Litva, 2.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Mišljenje o mjerenju kreditnog rizika bankarskih grupacija i rizika bankarskih grupacija povezanog s državom  (CON/2014/23), Austrija, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Mišljenje o pravilima o sukobu interesa za visoke dužnosnike središnje banke Banco de España (CON/2014/22), Španjolska, 20.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Mišljenje o financijskom nadzoru, makrobonitetnom nadzoru i nadzoru platnih sustava  (CON/2014/21), Estonija, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Mišljenje o nadzoru kreditnih transfera i izravnih terećenja u eurima (CON/2014/20), Rumunjska, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Mišljenje o neusklađenosti dospijeća i valutnih pozicija kreditnih institucija (CON/2014/15), Mađarska, 24.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Mišljenje o promjenama u upravljanju središnjom bankom Banca d'Italia (CON/2014/19), Italija, 21.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Mišljenje ESB od 18. veljače 2014. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava (CON/2014/18), Poljska, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Mišljenje ESB od 14. veljače 2014. o statusu i nadzoru kreditnih institucija  (CON/2014/17), Belgija, 14.2.2014.
 365. Mišljenje ESB od 13. veljače 2014. o makrobonitetnom mandatu i instrumentima Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgija, 13.2.2014.
 366. Mišljenje o uvođenju eura u Litvi (CON/2014/14), Litva, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Mišljenje o računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira nominiranih u stranoj valuti (CON/2014/13), Belgija, 12.2.2014.
 368. Mišljenje o smanjenju zakonom propisane naknade za visoke dužnosnike u javnom i polujavnom sektoru. (CON/2014/12), Nizozemska, 10.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Mišljenje o prijenosu podataka koji su potrebni za određivanje monetarne politike (CON/2014/11), Poljska, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Mišljenje ESB o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o platnim uslugama na unutarnjem tržištu i izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2013/36/EU i 2009/110/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ  (CON/2014/9), 5.2.2014.
 371. Mišljenje o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica (CON/2014/10), SL C 193, 5.2.2014., str. 2.
 372. Mišljenje o središnjoj banci Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Mađarska, 31.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Mišljenje o naknadi za javne službenike tijekom bolovanja (CON/2014/7), Irska, 28.1.2014.
 374. Mišljenje o zaokruživanju plaćanja nominiranih u eurima (CON/2014/6), Belgija, 23.1.2014.
 375. Mišljenje o prijedlogu uredbe o odgodi datuma migracije na SEPA-u (CON/2014/3), SL C 80, 19.3.2014., str. 1.
 376. Mišljenje o javnom pristupu informacijama o bogatstvu dužnosnika (CON/2014/5), Slovenija, 20.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Mišljenje o ograničenjima gotovinskih uplata (CON/2014/4), Litva, 17.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora ESB (CON/2014/1), SL C 244, 26.7.2014., str. 3.
 379. Mišljenje o prijedlogu uredbe o indeksima koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima (CON/2014/2), SL C 113, 15.4.2014., str. 1.
 380. Mišljenje o povećanju kapitala središnje banke Banca d’Italia (CON/2013/96), Italija, 27.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Mišljenje o pokrivenim obveznicama (CON/2013/94), Rumunjska, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Mišljenje o varijabilnom nagrađivanju za zaposlenike trgovaca vrijednosnim papirima (CON/2013/95), Danska, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Mišljenje o kreditnom registru (CON/2013/93), Latvija, 19.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Mišljenje o ograničavanju javne potrošnje u odnosu na središnju banku Banca d'Italia (CON/2013/92), Italija, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Mišljenje o javnim financijama u Estoniji (CON/2013/91), Estonija, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Mišljenje o javnim financijama u Luksemburgu (CON/2013/90), Luksemburg, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Mišljenje o obradi i distribuciji novčanica i njihovoj zaštiti protiv krivotvorenja u Mađarskoj (CON/2013/89), Mađarska, 17.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Mišljenje o obvezama dostave podataka kojima se podupiru nadzorne zadaće središnje banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), Mađarska, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Mišljenje o mjerama za jačanje stabilnosti banaka (CON/2013/86), Slovenija, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Mišljenje o dokapitalizaciji kreditnih institucija (CON/2013/87), Portugal, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 391. Mišljenje o sredstvima plaćanja i platnim sustavima (CON/2013/84), Francuska, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 392. Mišljenje o upravljanju Financijskog nadzornog tijela (CON/2013/83), Danska, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Mišljenje o pravnom statusu imovine središnje banke Lietuvos bankas i opsegu njezine javne revizije (CON/2013/85), Litva, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 394. Mišljenje o bonitetnom nadzoru kreditnih institucija i makrobonitetnom nadzoru (CON/2013/82), Finska, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Mišljenje o izdavanju odobrenja za rad, reguliranju i nadzoru zadružnih kreditnih institucija (CON/2013/81), Cipar, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Mišljenje o stabilizacijskim mjerama i fondu za osiguranje depozita (CON/2013/80), Rumunjska, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Mišljenje o obveznoj pričuvi za kreditne institucije (CON/2013/79), Litva, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Mišljenje o promjenama ovlasti za odlučivanje Središnje banke Cipra (CON/2013/78), Cipar, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Mišljenje ESB o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usporedivosti naknada vezanih uz račune za obavljanje platnog prometa, prebacivanje računa za obavljanje platnog prometa i pristup računima za obavljanje platnog prometa s osnovnim značajkama  (CON/2013/77), SL C 51, 22.2.2014., str. 3.
 400. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenih pravila i postupaka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru Jedinstvenog nadzornog mehanizma i Jedinstvenog fonda za sanaciju banaka i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2013) 520)  (CON/2013/76), SL C 109, 11.4.2014., str. 2.
 401. Mišljenje o financijskom restrukturiranju društava (CON/2013/75), Slovenija, 5.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Mišljenje o prenošenju upravljanja državne imovine na središnju banku Banca Naţională a României.  (CON/2013/74), Rumunjska, 29.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Mišljenje o mjerama za reorganizaciju banaka (CON/2013/73), Slovenija, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Mišljenje o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju i kvaliteti statistike za postupak u slučaju makroekonomskih neravnoteža (CON/2013/72), SL C 14, 16.10.2013., str. 5.
 405. Mišljenje o mađarskom integriranom nadzornom okviru (CON/2013/71), Mađarska, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Mišljenje o osnivanju Odbora za financijsku stabilnost i makrobonitetnom ovlaštenju nacionalnih tijela (CON/2013/70), Slovenija, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Mišljenje o izmjenama Zakona o središnjoj banci Bank Ċentrali ta’ Malta /Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
 408. Mišljenje o novoj statističkoj zadaći središnje banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2013/68), Belgija, 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 409. Mišljenje o makrobonitetnom ovlaštenju središnje banke Banco de Portugal. (CON/2013/66), Portugal, 27.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Mišljenje o rukovanju euronovčanicama i kovanicama te njihovu vraćanju u optjecaj  (CON/2013/65), Latvija, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Mišljenje o načelima i postupku zamjene novčanica i kovanica. (CON/2013/64), Poljska, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Mišljenje o kreditnim unijama (CON/2013/63), Litva, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Mišljenje o pružanju usluga platnog prometa od strane Banke Slovenije za korisnike proračuna  (CON/2013/62), Slovenija, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Mišljenje o samostalnosti središnje banke, Banco de España u pogledu pitanja u vezi s osobljem i isteku mandata guvernera (CON/2013/61), Španjolska, 16.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Mišljenje o mjerama za jačanje stabilnosti banaka (CON/2013/67), Slovenija, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Mišljenje o davanju instrumenata osiguranja središnjoj banci Danmarks Nationalbank putem automatske kolateralizacije (CON/2013/60), Danska, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Mišljenje o izvanburzovnim izvedenim financijskim instrumentima, središnjim protustrankama i repozitorijima (CON/2013/59), Belgija, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 418. Mišljenje o registru financijskih izvještaja (CON/2013/58), Slovačka, 7.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Mišljenje o posebnoj likvidaciji kreditnih institucija (CON/2013/57), Grčka, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Mišljenje o novom mađarskom integriranom nadzornom okviru (CON/2013/56), Mađarska, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Mišljenje o mjerama za poticanje dugoročnog kreditiranja (CON/2013/55), Belgija, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 422. Mišljenje o makrobonitetnom nadzoru nacionalnog financijskog sustava (CON/2013/54), Cipar, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Mišljenje o financijskoj neovisnosti središnje banke Sveriges Riksbank (CON/2013/53), Švedska, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Mišljenje o nadzoru zadružnih kreditnih institucija (CON/2013/51), Cipar, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Mišljenje o štedionicama i bankarskim fondovima (CON/2013/52), Španjolska, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Mišljenje o mjerama za stabilizaciju (CON/2013/50), Rumunjska, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Mišljenje o podružnicama kreditnih institucija izvan EGP-a (CON/2013/49), Irska, 9.7.2013.
 428. Mišljenje o prijedlogu Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura u Latviji i o prijedlogu Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Latviju  (CON/2013/48), SL C 204, 18.7.2013., str. 1.