Menu

Alle ECB's udtalelser

 1. Udtalelse om begrænsninger vedrørende betalinger via postforsendelse og foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (CON/2020/17), Belgien, 25.5.2020.
 2. Udtalelse om ændringer af lettisk lovgivning vedrørende national sikkerhed, nødssituationer og mobilisering (CON/2020/15), Letland, 11.5.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Udtalelse om en reform af Sveriges riksbank (CON/2020/13), Sverige, 20.4.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Udtalelse om finansielle institutioners identifikation og indberetning af beløb indbetalt på opsparingskonti (CON/2020/12), Belgien, 17.4.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 5. Udtalelse om Lietuvos bankas tilvejebringelse af likviditetsstøtte i krisesituationer (CON/2020/11), Litauen, 30.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Udtalelse om tæt samarbejde mellem ECB og Hrvatska narodna banka inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme og om Hrvatska narodna bankas makroprudentielle mandat og værktøjer (CON/2020/10), Kroatien, 25.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Udtalelse om overvågningen af betalingssystemer og operatører af betalingssystemer (CON/2020/9), Cypern, 19.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Udtalelse om Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Kroatien, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Udtalelse om Eesti Panks tilsynsråd (CON/2020/7), Estland, 5.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Udtalelse om ændringer i forvaltningen af De Nederlandsche Bank og om oprettelsen af udvalget for finansiel stabilitet (CON/2020/6), Nederlandene, 3.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Udtalelse om BNB's sanktionsbeføjelser inden for tæt samarbejde og den officielle valutakurs på den bulgarske lev (CON/2020/5), Bulgarien, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Udtalelse om retten for kuratorer og likvidatorer for kreditinstitutter til at anbringe midler på en konto i Latvijas Banka (CON/2020/4), Letland, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Udtalelse om genopretning og afvikling af centrale modparter (CON/2020/3), Tyskland, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Udtalelse om foranstaltninger, der begrænser de makroprudentielle risici i forbindelse med boliglån (CON/2020/1), Tyskland, 8.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Udtalelse om loven om det nationale forsvar (CON/2020/2), Estland, 7.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Udtalelse om begrænsninger for kontantbetalinger (CON/2019/46), Nederlandene, 30.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Udtalelse om betalingstjenester og betalingssystemer (CON/2019/45), Bulgarien, 17.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Udtalelse om skatter på visse finansielle markedsdeltageres aktiver og yderligere selskabsskatter på visse kreditinstitutter (CON/2019/44), Litauen, 16.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til direktionen for ECB (CON/2019/43), 11.12.2019.Læs mere
 20. Udtalelse om en garantiordning for securitiseringer af lån, der ydes af kreditinstitutter (CON/2019/42), Grækenland, 6.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Udtalelse om kravet til vise kreditinstitutter og filialer om at tilbyde kontanttjenester (CON/2019/41), Sverige, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Udtalelse om forhøjelsen af den særlige afgift på udvalgte finansielle institutioner (CON/2019/40), Slovakiet, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Udtalelse om skattemæssige hindringer for anvendelsen af kontanter (CON/2019/39), Grækenland, 20.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Udtalelse om sikkerheden for net- og informationssystemer (CON/2019/38), Spanien, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Udtalelse om ændringer til loven om Latvijas Banka (CON/2019/36), Letland, 25.10.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB (CON/2019/35), EUT C 374 af 23.10.2019, s. 2.Læs mere
 27. Udtalelse om yderligere makroprudentielle værktøjer for realkreditlån (CON/2019/34), Luxembourg, 27.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Udtalelse om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri og om autentificering af euromønter (CON/2019/33), Luxembourg, 23.9.2019.
 29. Please provide title of the opinion here (CON/2019/32), Nederlandene, 5.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Udtalelse om informationsfrihed (CON/2019/31), Nederlandene, 4.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Udtalelse om salg og køb af kreditfaciliteter (CON/2019/30), Cypern, 16.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Udtalelse om restriktioner på overførsler af realkreditlån (CON/2019/29), Polen, 9.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelsen af formanden for ECB (CON/2019/28), EUT C 258 af 25.7.2019, s. 2.Læs mere
 34. Udtalelse om konverteringen af lån i schweiziske franc (CON/2019/27), Slovenien, 18.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Udtalelse om betalingen af midler til ikke-kvalificerede indehavere af efterstillede obligationer og minoritetsaktionærer, som havde aktier i banker, som Republikken Slovenien havde aktiemajoritet i, og som blev påvirket af Banka Slovenijes ekstraordinære foranstaltninger (CON/2019/26), Slovenien, 9.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Udtalelse om national lovgivning, som skal vedtages med henblik på etablering af et tæt samarbejde mellem ECB og Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Kroatien, 8.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Udtalelse om ejerskabsstrukturen i Banca d'Italia og ejerskabet af guldreserver (CON/2019/23), Italien, 24.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Udtalelse om forvaltningen af Central Bank of Cyprus og dennes finansielle uafhængighed og om ændringer af den cypriotiske forfatning vedrørende Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Cypern, 21.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Udtalelse om målene for og forvaltningen af den lettiske finans- og kapitalmarkedskommission (CON/2019/22), Letland, 12.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Udtalelse om en reform af tilsynsordningen for bank- og finansmarkedet (CON/2019/21), Østrig, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Udtalelse om ret til domstolsprøvelse bevilget til tidligere indehavere af kvalificeret bankkredit (CON/2019/20), Slovenien, 28.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Udtalelse om revisionen af de retlige rammer for det portugisiske finansielle tilsynssystem (CON/2019/19), Portugal, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Udtalelse om skatten på bankers finansielle aktiver og rentebenchmarket for forbrugerkreditaftaler (CON/2019/18), Rumænien, 10.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Udtalelse om net- og informationssikkerhed (CON/2019/17), Cypern, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Udtalelse om deltagelse i den fælles afviklingsmekanisme (CON/2019/16), Bulgarien, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Udtalelse om lobbyisme  (CON/2019/15), Den Tjekkiske Republik, 11.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Udtalelse om kravet om samtykke fra låntagere til overførsel af lån, som er sikret ved pant i fast ejendom til beboelse (CON/2019/14), Irland, 29.3.2019.
 48. Udtalelse om ret til domstolsprøvelse bevilget til tidligere indehavere af kvalificeret bankkredit (CON/2019/13), Slovenien, 27.3.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Udtalelse om ændringer i ledelsesstrukturen for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgien, 26.3.2019.
 50. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB (CON/2019/11), EUT C 94 af 12.3.2019, s. 2.
 51. Udtalelse om oprettelse af et makroprudentielt råd (CON/2019/10), Spanien, 28.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Udtalelse om et lovforslag til beskyttelse af primær bolig (CON/2019/9), Grækenland, 27.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Udtalelse om retsafgørelser vedrørende overtagelse af privat hovedbolig (CON/2019/8), Irland, 18.2.2019.
 54. Udtalelse om udstedelse af tilladelse til og overvågning af udbydere af mikrokredit (CON/2019/7), Grækenland, 15.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Udtalelse om et forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab  (CON/2019/6), EUT C 84 af 6.3.2019, s. 1.Læs mere
 56. Udtalelse om et forbud mod anvendelse af 500-eurosedler og visse ændringer af lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge (CON/2019/5), Danmark, 12.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 57. Udtalelse om begrænsninger for kontantbetalinger (CON/2019/4), Spanien, 1.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Udtalelse om aflønning af ledende medarbejdere og den øverste ledelse i Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Polen, 30.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Udtalelse om Central Bank of Maltas tilsyn med kreditreferencebureauer og overvågning af betalingstjenester (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Udtalelse om den retlige ramme for dækkede obligationer (CON/2019/1), Estland, 3.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Udtalelse om makroprudentielle værktøjer (CON/2018/58), Spanien, 21.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Udtalelse om organiseringen af det centrale register for bankkonti og finansielle transaktioners funktion (CON/2018/57), Belgien, 14.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 63. Udtalelse om ændringer i ansvarsordningen for ledelsesmedlemmer og medarbejdere i Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumænien, 11.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og relaterede retsakter  (CON/2018/55), 7.12.2018.Læs mere
 65. Udtalelse om et forslag til et direktiv om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse (CON/2018/54), EUT C 444 af 20.11.2018, s. 15.Læs mere
 66. Udtalelse om det makroprudentielle mandat, som er tildelt Българска народна банка (Bulgariens nationalbank), og forvaltningen af kreditinstitutter (CON/2018/52), Bulgarien, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Udtalelse om gennemførelsen af konvergensrapportens henstillinger i loven om Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2018/53), Bulgarien, 16.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Udtalelse om et forslag til en forordning om oprettelse af en europæisk investeringsstabiliseringsfunktion (CON/2018/51), EUT C 444 af 10.12.2018, s. 11.Læs mere
 69. Udtalelse om en styrkelse af finanstilsynet og investorbeskyttelsen (CON/2018/50), Polen, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Udtalelse om national lovgivning, som skal vedtages med henblik på etablering af et tæt samarbejde mellem ECB og Българска народна банка (CON/2018/49), Bulgarien, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Udtalelse om reservekravet for Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Ungarn, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Udtalelse om udpegning af væsentlige tjenester og operatører af væsentlige tjenester med henblik på sikkerhed i net- og informationssystemer (CON/2018/47), Slovenien, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Udtalelse om revisionen af finsk lovgivning vedrørende beredskabspligten, som finder anvendelse på den finansielle sektor (CON/2018/46), Finland, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Udtalelse om den retlige ramme for Statsrevisionen (CON/2018/45), Kroatien, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Udtalelse om de regler, som systemisk relevante kreditinstitutter skal følge ved fastlæggelsen af politikker for fast aflønning (CON/2018/44), Nederlandene, 23.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Udtalelse om etablering af en national database over forsikringskrav (CON/2018/43), Irland, 28.9.2018.
 77. Udtalelse om ændringer til reformen af popolaribanker og andelsbanker (CON/2018/42), Italien, 11.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Udtalelse om nye afrundingsregler for betalinger foretaget i euro (CON/2018/41), Belgien, 4.9.2018.
 79. Udtalelse om overførsel af administrative data til statistiske formål (CON/2018/40), Tyskland, 3.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Udtalelse om et forslag til forordning om ændring af gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (CON/2018/38), EUT C 382 af 23.10.2018, s. 7.Læs mere
 81. Udtalelse om kritiske infrastrukturer, internetsikkerhed og dækkede obligationer (CON/2018/39), Slovakiet, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU; og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer (CON/2018/37), EUT C 382 af 23.10.2018, s. 2.Læs mere
 83. Udtalelse om revision af den tilsynsmæssige behandling af investeringsselskaber (CON/2018/36), EUT C 378 af 19.10.2018, s. 5.Læs mere
 84. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (herefter »Pericles IV-programmet«) (CON/2018/35), EUT C 378 af 16.8.2018, s. 2.Læs mere
 85. Udtalelse om gensidig gennemførelse af makroprudentielle værktøjer i Luxembourg (CON/2018/34), Luxembourg, 27.7.2018.
 86. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer (CON/2018/33), EUT C 303 af 29.8.2018, s. 2.Læs mere
 87. Udtalelse om et forslag til en forordning om krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer (CON/2018/32), EUT C 79 af 4.3.2019, s. 1.Læs mere
 88. Udtalelse om reguleringen af virksomhed i forbindelse med ejerskab af kreditaftaler (CON/2018/31), Irland, 5.7.2018.
 89. Udtalelse om krav til amortisering af realkreditlån (CON/2018/30), Sverige, 15.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Udtalelse om visse finansretlige bestemmelser (CON/2018/29), Belgien, 8.6.2018.
 91. Udtalelse om en modifikation af renteformlen for detnfranske Livret A og visse andre franske regulerede opsparingskonti (CON/2018/28), Frankrig, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Udtalelse om oprettelsen af rammer for sikkerheden af generelle net- og informationssystemer (CON/2018/27), Belgien, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 93. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og andre tilknyttede retsakter, og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (CON/2018/26), EUT C 251 af 18.7.2018, s. 2.Læs mere
 94. Udtalelse om administrative sanktioner og strafbare handlinger i forbindelse med indgivelse af falske eller vildlende oplysninger til Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irland, 11.5.2018.
 95. Udtalelse om et forslag til Rådets direktiv om bestemmelser til styrkelse af den finanspolitiske ansvarlighed og den mellemfristede budgetmæssige udvikling i medlemsstaterne (CON/2018/25), EUT C 261 af 25.7.2018, s. 1.Læs mere
 96. Udtalelse om Central Bank of Cyprus's ledelsesmæssige og finansielle uafhængighed  (CON/2018/23), Cypern, 11.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Udtalelse om identificeringen af og tilsynet med kritiske infrastrukturer med henblik på informationsteknologisk sikkerhed (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Udtalelse om konvertering af lån i schweizerfranc (CON/2018/21), Slovenien, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Udtalelse om et forslag til en forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond (CON/2018/20), EUT C 220 af 25.6.2018, s. 2.Læs mere
 100. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og relaterede retsakter (CON/2018/19), EUT C 255 af 20.7.2018, s. 2.Læs mere
 101. Udtalelse om de retlige rammer for særligt dækkede obligationer (CON/2018/18), Den Tjekkiske Republik, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Udtalelse om ændringer til Lov om Hrvatska Narodna Banka og til Lov om Statsrevisionen (CON/2018/17), Kroatien, 6.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Udtalelse om etablering af rammer for securitisering (CON/2018/16), Cypern, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Udtalelse om sikkerheden og beskyttelsen af kritiske infrastructurer (CON/2018/15), Belgien, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 105. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af næstformanden for ECB (CON/2018/14), 7.3.2018.
 106. Udtalelse om sanering af realkreditlånsrestancer (CON/2018/13), Irland, 5.3.2018.
 107. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (CON/2018/12), EUT C 120 af 6.4.2018, s. 2.Læs mere
 108. Udtalelse om yderligere makroprudentielle værktøjer til værdipapirer med pant i boligejendom (CON/2018/9), Luxembourg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Udtalelse om overdragelse af nye opgaver vedrørende interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner til Bank of Greece (CON/2018/11), Grækenland, 15.2.2018.
 110. Udtalelse om overdragelse af nye opgaver vedrørende interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner til Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Cypern, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Udtalelse om tilbagelevering af økonomiske midler til Republikken Slovenien fra udpegede skattely  (CON/2018/8), Slovenien, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Udtalelse om kreditinstitutters afhængighed af midler fra finansielle selskaber (CON/2018/7), Ungarn, 6.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Udtalelse om finansieringskilderne for og ledelsen af Malta Financial Services Authority (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
 114. Udtalelse om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer  (CON/2018/5), Slovenien, 31.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Udtalelse om organiseringen af det centrale register for bankkonti og finansielle transaktioner (CON/2018/4), Belgien, 26.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 116. Udtalelse om markeder for finansielle instrumenter (CON/2018/3), Slovenien, 11.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Udtalelse om markeder for finansielle instrumenter (CON/2018/2), Grækenland, 9.1.2018.
 118. Udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk erhvervsstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik (CON/2018/1), EUT C 77 af 1.3.2018, s. 2.Læs mere
 119. ECB's udtalelse om begrænsning af antallet af centrale kreditforeninger (CON/2017/54), Litauen, 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Udtalelse om Den Internationale Valutafonds overdragelse af funktionen af et fiskalt agentur til Lietuvos bankas (CON/2017/53), Litauen, 1.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Udtalelse om benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (CON/2017/52), Bulgarien, 29.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Udtalelse om ændringer i rammerne for beslutningstagning i Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) (CON/2017/51), Bulgarien, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Udtalelse om transaktioner med nærtstående parter (CON/2017/50), Bulgarien, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Udtalelse om bestemmelser vedrørende løn og pension (CON/2017/49), Irland, 24.11.2017.
 125. Udtalelse om revision af EU's ramme for krisestyring (CON/2017/47), EUT C 34 af 31.1.2018, s. 17.Læs mere
 126. Udtalelse om ændringer til EU's ramme for kapitalkrav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2017/46), EUT C 34 af 31.1.2018, s. 5.Læs mere
 127. Udtalelse om støtte til indehavere af boliglån i en vanskelig økonomisk situation og støtte til den frivillige omstrukturering af boliglån i eller indekseret i en udenlandsk valuta (CON/2017/48), Polen, 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Udtalelse om en midlertidig fastfrysning af renten for franske Livret A og visse andre franske regulerede opsparingskonti (CON/2017/45), Frankrig, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Udtalelse om betalingstjenester (CON/2017/44), Cypern, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Udtalelse om Národná banka Slovenskas rolle i forbindelse med tilsynet med uddannelsen af finansielle formidlere og finansielle agenter (CON/2017/43), Slovakiet, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (CON/2017/42), EUT C 385 af 15.11.2017, s. 10.Læs mere
 132. Udtalelse om ret til domstolsprøvelse bevilget til indehavere af kvalificeret bankkredit (CON/2017/41), Slovenien, 9.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Udtalelse om begrænsninger for kontante betalinger (CON/2017/40), Cypern, 6.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (CON/2017/39), EUT C 385 af 15.11.2017, s. 10.Læs mere
 135. ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), EUT C 372 af 1.11.2017, s. 6.Læs mere
 136. Udtalelse om interbankclearing og -afvikling (CON/2017/37), Polen, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Udtalelse om de retlige rammer for særligt dækkede obligationer, indberetning af kreditdata, makroprudentielle beføjelser og værktøjer og fælles SSM-procedurer (CON/2017/36), Slovakiet, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Udtalelse om ændringer i loven om tilsynet med det finansielle marked (CON/2017/35), Østrig, 25.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Udtalelse om et lovforslag om ændring af statutten for NBB for så vidt angår antallet af medlemmer af NBB's bestyrelse (CON/2017/34), Belgien, 24.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 140. Udtalelse om indberetningen af kreditoplysninger (CON/2017/33), Østrig, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Udtalelse om udpegelsen af Central Bank of Cyprus som informationsmyndighed og tilføjelsen af den relevante undtagelse til kravet om bankhemmelighed (CON/2017/32), Cypern, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Udtalelse om en lov om kritisk infrastruktur (CON/2017/31), Slovenien, 14.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Udtalelse om et udkast til afgørelse om Hrvatska narodna bankas gennemførelse af pengepolitikken (CON/2017/30), Kroatien, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Udtalelse om et yderligere amortiseringskrav for realkreditlån (CON/2017/29), Sverige, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Udtalelse om adgang til det centrale kreditregister og registret over bankkonti (CON/2017/28), Bulgarien, 2.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Udtalelse om begrænsning af kontantbetalinger (CON/2017/27), Bulgarien, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Udtalelse om en lov om den nationale stiftelse for forskning, teknologi og udvikling (CON/2017/26), Østrig, 23.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Udtalelse om ejerskabet af en enhed med særligt formål med henblik på produktion af eurosedler (CON/2017/25), Spanien, 16.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Udtalelse om revisionen af Banka Slovenijes forretningsaktiviteter (CON/2017/24), Slovenien, 12.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Udtalelse om en ny kategori af gældsinstrumenter, et nyt makroprudentielt værktøj, oprettelsen af en ny kategori af afviklingsinstitutter og udelukkelsen af modregningsret (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.
 151. ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU (CON/2017/22), EUT C 236 af 21.7.2017, s. 2.Læs mere
 152. Udtalelse om makroprudentielle foranstaltninger med henblik på at begrænse systemiske risici (CON/2017/21), Østrig, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Udtalelse om begræsning af kontantbetalinger (CON/2017/20), Belgien, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 154. Udtalelse om kommissionen for overvågning af alternative tvistbilæggelsesprocedurer og bankfondes reserver (CON/2017/19), Spanien, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Udtalelse om begrænsninger for kontantbetalinger (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Udtalelse om Sveriges riksbanks finansielle uafhængighed (CON/2017/17), Sverige, 18.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Udtalelse om retslig beskyttelse af indehavere af bankers kvalificerede forpligtelser (CON/2017/16), Slovenien, 12.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Udtalelse om loven om betalingstjenester, tjenester vedrørende udstedelse af elektroniske penge og betalingssystemer (CON/2017/15), Slovenien, 24.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Udtalelse om yderligere makroprudentielle værktøjer (CON/2017/14), Sverige, 20.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Udtalelse om en udvidelse af anvendelsesområdet for data i kreditregistret (CON/2017/13), Letland, 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Udtalelse om ændring af loven om finanstilsyn (CON/2017/11), Tyskland, 7.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Udtalelse om forsikring mod stormflod (CON/2017/12), Irland, 7.4.2017.
 163. Udtalelse om indkredsning af kritisk infrastruktur med henblik på IT-sikkerhed (CON/2017/10), Tyskland, 6.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Udtalelse om lån knyttet til udenlandsk valuta (CON/2017/9), Polen, 24.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Udtalelse om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8), Danmark, 21.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 166. Udtalelse om visse ændringer i de retlige rammer for udskudte skatteaktiver i Grækenland (CON/2017/7), Grækenland, 15.3.2017.
 167. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens (CON/2017/6), EUT C 132 af 24.4.2017, s. 1.Læs mere
 168. Udtalelse om de oplysninger og data, som betalingssystemer, betalingsordninger, værdipapircentraler og clearing- og afviklingssystemer skal tilvejebringe (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Udtalelse om Italiens deltagelse i en række programmer fra Den Internationale Valutafond: Forlængelsen af de nye lånearrangementer, bidraget til fonden for fattigdomsreduktion og vækst og en ny bilateral låneaftale (CON/2017/4), Italien, 22.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Udtalelse om overdragelse af nye realkreditrelaterede opgaver til Cyperns centralbank (CON/2017/3), Cypern, 17.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Udtalelse om betalingskonti (CON/2017/2), Cypern, 15.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Udtalelse om likviditetsstøtteforanstaltninger, en forebyggende rekapitalisering og andre bestemmelser af hastende karakter for banksektoren (CON/2017/1), Italien, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Udtalelse om et udkast til en belgisk lov om overvågning af betalingstransaktionsprocessorer (CON/2016/61), Belgien, 28.12.2016.
 174. Udtalelse om Česká národní bankas beføjelser til at udføre finansielle markedstransaktioner (CON/2016/60), Den Tjekkiske Republik, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Udtalelse om revisionen af Banka Slovenijes forretningsmæssige drift (CON/2016/59), Slovenien, 13.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Udtalelse om overførslen af offentlige opgaver vedrørende mønter til De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nederlandene, 5.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Udtalelse om godtgørelse for udgifterne til driften af det centale kreditregister og registeret over bankkonti (CON/2016/57), Bulgarien, 30.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Udtalelse om reservekravskoefficienter (CON/2016/56), Ungarn, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Udtalelse om et lovforslag om ophævelse af den statsgaranti, som gives i forbindelse med likviditetsstøtte i en nødssituation (CON/2016/55), Belgien, 17.11.2016.
 180. Udtalelse om overdragelsen af beføjelser til Central Bank of Ireland til at vurdere konkurrencen på realkreditmarkedet og til at udstede instrukser til udlånere med hensyn til variable renter (CON/2016/54), Irland, 17.11.2016.
 181. Udtalelse om reorganiseringen af forpligtelserne for Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung og gennemførelsen af EBA's retningslinjer for en forsvarlig aflønningspolitik (CON/2016/53), Tyskland, 31.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Udtalelse om ændring af lov om Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Kroatien, 28.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Udtalelse om en ændring af vederlagsformlen for franske Livret A (CON/2016/51), Frankrig, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Udtalelse om lovforslag om lettelse af tilbagebetalingen af visse merrenter opkrævet på lån koblet til en udenlandsk valuta (CON/2016/50), Polen, 13.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF (CON/2016/49), 12.10.2016.Læs mere
 186. Udtalelse om håndteringen af fast ejendom eller aktiekapital erhvervet af et kreditinstitut efter en gældssaneringsprocedure (CON/2016/48), Cypern, 11.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Udtalelse om ændringer i loven om Latvijas Banka med henblik på at reducere antallet af medlemmer i Latvijas Bankas direktion (CON/2016/47), Letland, 28.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Udtalelse om ændringer til loven om dematerialiserede værdipapirer (CON/2016/46), Slovenien, 26.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Udtalelse om Národná banka Slovenskas rolle i indberetningen af opkrævede forsikringspræmier (CON/2016/45), Slovakiet, 19.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Udtalelse om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (CON/2016/44), 12.9.2016.Læs mere
 191. Udtalelse om repræsentanten for finanstilsynets rolle i ECB's tilsynsråd og om tilsynsgebyrer (CON/2016/43), Finland, 7.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Udtalelse om et centralt kreditregister (CON/2016/42), Slovenien, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Udtalelse om Banca d’Italias cirkulære om gennemførelsen af reformen af de italienske andelsbanker (CON/2016/41), Italien, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Udtalelse om ændringer i reservekravsordningen (CON/2016/40), Rumænien, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Udtalelse om overvågning af betalingsordninger (CON/2016/38), Polen, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Udtalelse om specifikke regler for omlægning af lån denomineret i udenlandsk valuta (CON/2016/39), Polen, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Udtalelse om udelukkelsen af modregningsret med hensyn til gældsfordringer mobiliseret som sikkerhed i en centralbank i ESCB (CON/2016/37), Frankrig, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. please translate (CON/2016/36), Polen, 11.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Udtalelse om udvidelsen af adgang til det centrale register over bankkonti (CON/2016/35), Belgien, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 200. Udtalelse om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse (CON/2016/34), Grækenland, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Udtalelse om ændring af lov om Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Kroatien, 15.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Udtalelse om en nedsættelse af den lovpligtige godtgørelse af medarbejdere i den offentlige og halvoffentlige sektor (CON/2016/32), Nederlandene, 13.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Udtalelse om forbrugerkredit (CON/2016/31), Slovenien, 8.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Udtalelse om den interne revision af Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank) (CON/2016/30), Bulgarien, 3.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Udtalelse om lovgivning om en integreret datamodel (CON/2016/29), Østrig, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Udtalelse om afvikling og likvidation af banker (CON/2016/28), Slovenien, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Udtalelse om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler, for så vidt angår visse frister, og et forslag til et direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter, for så vidt angår visse frister (CON/2016/27), EUT C 223 af 21.6.2016, s. 3.Læs mere
 208. Udtalelse om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om eurosedler i omløb (CON/2016/25), Italien, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 806/2014 med henblik på oprettelsen af en europæisk indskudsforsikringsordning (CON/2016/26), EUT C 252 af 12.7.2016, s. 1.Læs mere
 210. Udtalelse om revision af Banka Slovenijes forretningsaktiviteter (CON/2016/24), Slovenien, 18.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Udtalelse om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (CON/2016/23), Slovenien, 13.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Udtalelse om et forslag til Rådets afgørelse om foranstaltninger til gradvis indførelse af en samlet repræsentation for euroområdet i Den Internationale Valutafond (CON/2016/22), EUT C 216 af 6.4.2016, s. 1.Læs mere
 213. Udtalelse om Østrigs bidrag til Den Internationale Valutafonds Catastrophe Containment and Relief Trust (CON/2016/21), Østrig, 6.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Udtalelse om ordningen for omsættelige værdipapirer (CON/2016/20), Frankrig, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Udtalelse om amortiseringskrav for boliglån (CON/2016/18), Sverige, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Udtalelse om betalingstjenester (CON/2016/19), Bulgarien, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Udtalelse om reformen af kooperative banker, en garantiordning for sekuritisering af misligholdte lån og alternative investeringsfondes udlånsevne  (CON/2016/17), Italien, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Udtalelse om oprettelsen og driften af organisationer der varetager overdragelsen af fast ejendom (CON/2016/16), Cypern, 17.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel  (CON/2016/15), 17.3.2016.Læs mere
 220. Udtalelse om obligatoriske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer  (CON/2016/13), Rumænien, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Udtalelse om Banque de Frances erhvervelse af ejendomsretten til Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer (CON/2016/14), Frankrig, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Udtalelse om finansielle instrumenter, der er godkendt til pengepolitiske operationer (CON/2016/12), Rumænien, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Udtalelse om a) et forslag til en forordning om fælles regler for securitisering og om oprettelse af en europæisk ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og b) et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2016/11), EUT C 219 af 17.6.2016, s. 2.Læs mere
 224. Udtalelse om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere (CON/2016/10), EUT C 130 af 13.4.2016, s. 1.Læs mere
 225. Udtalelse om foranstaltninger til fremme af en smidig funktionsmåde for bestyrelsen og personaleudvalget i Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cypern, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Udtalelse om kreditorhierarkiet i kreditinstitutter (CON/2016/7), Frankrig, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Udtalelse om yderligere ændringer for så vidt angår krav til ansvarlig långivning (CON/2016/8), Ungarn, 22.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2016/6), Slovenien, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber  (CON/2016/5), Cypern, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Udtalelse om beskyttelse af Münze Österreichs forpligtelse til at tage mønter tilbage (CON/2016/4), Østrig, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2016/3), Grækenland, 21.1.2016.
 232. Udtalelse om tilsyn med kontanthåndterende virksomheders aktiviteter og pålæggelse af administrative foranstaltninger og sanktioner (CON/2016/2), Litauen, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Udtalelse om en skat for visse finansielle institutter (CON/2016/1), Polen, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Udtalelse om betalingsbalancen og rapportering af grænseoverskridende levering af tjenesteydelser (CON/2015/58), Østrig, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Udtalelse om visse ændringer i de institutionelle rammer for Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenien, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Udtalelse om betaling af gæld med sikkerhed i fast ejendom ved overførsel af ejendomsretten til den faste ejendom  (CON/2015/56), Rumænien, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Udtalelse om stempelafgift på hævning af kontanter fra bankautomater (CON/2015/55), Irland, 10.12.2015.
 238. Udtalelse om forbrugerkredit (CON/2015/54), Den Tjekkiske Republik, 9.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Udtalelse om de retlige rammer for byggesparekasser (CON/2015/53), Tyskland, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2015/52), Nederlandene, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Udtalelse om produktionen af eurosedler (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Udtalelse om beskyttelse mod falskmøntneri og bevarelse af kvaliteten af kontanter i omløb (CON/2015/50), Belgien, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 243. Udtalelse om overvågning af den smidige afvikling af betalingstrafikken ('betalingsverkeer')  (CON/2015/49), Nederlandene, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om indskudsgarantiordninger og investorgarantiordninger (CON/2015/48), Luxembourg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Udtalelse om foranstaltninger der ledsager forordningen om den fælles afviklingsmekanisme (CON/2015/47), Østrig, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Udtalelse om et register over bankkonti  (CON/2015/46), Bulgarien, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Udtalelse om reguleringen af selskaber der erhverver kredit (CON/2015/45), Cypern, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Udtalelse om bestemmelser vedrørende løn og pension (CON/2015/44), Irland, 11.11.2015.
 249. Udtalelse om håndtering af kriser på det finansielle marked og om en særlig afgift for udvalgte finansielle institutioner (CON/2015/43), Slovakiet, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Udtalelse om de institutionelle rammer for afvikling af institutter (CON/2015/42), Belgien, 4.11.2015.
 251. Udtalelse om ændringer af statutten for Banca d'Italia (CON/2015/41), Italien, 30.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2015/40), Irland, 29.10.2015.
 253. Udtalelse om reservekravskoefficienter (CON/2015/39), Ungarn, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Udtalelse om den foreløbige vurdering af betingelserne vedrørende afviklingen af kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2015/38), Ungarn, 23.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Udtalelse om reguleringen af finansiel leasing og leasingselskabers aktiviteter (CON/2015/37), Cypern, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2015/35), Italien, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Udtalelse om det centrale register over bankkonti (CON/2015/36), Den Tjekkiske Republik, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Udtalelse om et lovforslag om markedet for finansielle instrumenter (CON/2015/34), Slovenien, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Udtalelse om udpegelsen af Lietuvos bankas som afviklingsmyndighed (CON/2015/33), Litauen, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Udtalelse om konvertering af lån i schweizerfranc (CON/2015/32), Kroatien, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Udtalelse om bankafvikling (CON/2015/31), Tyskland, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Udtalelse om indberetningen af visse data af relevans for den finansielle stabilitet (CON/2015/30), Østrig, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Udtalelse om sedler og mønter i omløb (CON/2015/29), Den Tjekkiske Republik, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Udtalelse om ændring af forfatningsloven og lov om Česká národní banka (CON/2015/28), Den Tjekkiske Republik, 11.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Udtalelse om anvendelsen af en integreret datamodel for indberetningen af data til Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Østrig, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Udtalelse om et udkast til lov om specifikke betingelser for omlægning af boliglån denomineret i fremmed valuta (CON/2015/26), Polen, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2015/25), Grækenland, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Udtalelse om ændring til lov om det græske statistiske system og Hellenic Statistical Authority (CON/2015/24), Grækenland, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Udtalelse om en ny retlig ramme for sparekasser  (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Udtalelse om forbrugerbeskyttelse på det finansielle marked (CON/2015/21), Slovakiet, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Udtalelse om genopretning og afvikling på det finansielle marked (CON/2015/22), Den Tjekkiske Republik, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Udtalelse om et centralt kreditregister (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber  (CON/2015/19), Spanien, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Udtalelse om et forslag til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1708/2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for de harmoniserede forbrugerprisindeks (CON/2015/18), EUT C 209 af 25.6.2015, s. 3.
 275. Udtalelse om de retlige rammer for indskudsgarantiordningen og for afvikling på de finansielle markeder (CON/2015/17), Polen, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Udtalelse om ændring af de retlige rammer for det slovenske selskab der håndterer bankaktiver (Bank Asset Management Company) (CON/2015/16), Slovenien, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Udtalelse om regulering af åbne positioner i aktiver på balancen for kreditinstitutter (CON/2015/15), Ungarn, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Udtalelse om et forbud mod at afholde tvangsauktion over primære bopæle (CON/2015/14), Grækenland, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 279. Udtalelse om reformen af andelsbanker (banche popolari) (CON/2015/13), Italien, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Udtalelse om de retlige rammer for kreditformidlere (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Udtalelse om de retlige rammer for særligt dækkede obligationer og realkreditinstitutter (CON/2015/11), Polen, 20.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 (CON/2015/10), EUT C 175 af 29.5.2015, s. 2.Læs mere
 283. Udtalelse om de retlige rammer for Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polen, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Udtalelse om Banka Slovenijes og medlemmerne af dens beslutningstagende organers uafhængighed (CON/2015/8), Slovenien, 2.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Udtalelse om en makroprudentiel strategi (CON/2015/7), Litauen, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Udtalelse om ændringer af statutten for Eesti Pank (CON/2015/6), Estland, 9.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Udtalelse om en ny retlig ramme for produktionen af officielle statistikker i Litauen (CON/2015/5), Litauen, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Udtalelse om revisionen af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis opgaver og organisation (CON/2015/4), EUT C 192 af 10.6.2015, s. 1.
 289. Udtalelse om Národná banka Slovenskas rolle i forbindelse med afvikling på det finansielle marked (CON/2015/3), Slovakiet, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Udtalelse om Afviklingskollegiet (CON/2015/2), Belgien, 21.1.2015.
 291. Udtalelse om ansøgninger om at drive et afviklingsselskab (CON/2015/1), Østrig, 9.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Udtalelse om Rumæniens bidrag til Den Internationale Valutafonds fond til reduktion af fattigdom og skabelse af vækst (CON/2014/92), Rumænien, 29.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Udtalelse om offentliggørelse af dokumenter og om anvendelse af pensionsreserver (CON/2014/91), Østrig, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Udtalelse om offentliggørelse af oplysninger hvor en bank er under afvikling eller hvis dennes tilladelse til at drive bankvirksomhed tilbagekaldes (CON/2014/90), Bulgarien, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Udtalelse om udleveringen af fortrolige oplysninger til en national parlamentarisk undersøgelseskommission (CON/2014/89), Irland, 19.12.2014.
 296. Udtalelse om kreditkrav  (CON/2014/88), Estland, 17.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Udtalelse om konverteringen af valutalån (CON/2014/87), Ungarn, 16.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 298. Udtalelse om ændring af lov om bankindskudsgarantier (CON/2014/86), Bulgarien, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Udtalelse om de generelle betingelser og vilkår for aftaler om forbrugerlån (CON/2014/85), Ungarn, 8.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer for så vidt angår tillæggelse af delegerede af beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger  (CON/2014/84), EUT C 31 af 30.1.2015, s. 3.
 301. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om strukturelle foranstaltninger til forbedring af modstandsdygtigheden i kreditinstitutter i EU (CON/2014/83), EUT C 137 af 27.4.2015, s. 2.Læs mere
 302. Udtalelse om en special purpose-enheds produktion af eurosedler (CON/2014/82), Spanien, 19.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Udtalelse om registrerede værdipapirer (CON/2014/81), Slovenien, 13.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Udtalelse om afviklingen af kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2014/80), Ungarn, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Udtalelse om regulering af banker (CON/2014/79), Slovenien, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Udtalelse om de retlige rammer for andelsbanker (CON/2014/78), Polen, 31.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Udtalelsel om en specifik skattefordel for finansielle institutioner (CON/2014/77), Ungarn, 30.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Udtalelse om specifikke afviklingsregler for forbrugerlåneaftaler (CON/2014/76), Ungarn, 28.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Udtalelse om fastsættelse af vægtede gennemsnitlige afkast for forbundsstatslån og udpegelse af eksterne revisorer (CON/2014/75), Østrig, 23.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 310. Udtalelse om finansiel gennemsigtighed, betalingstjenester og elekroniske penge (CON/2014/74), Danmark, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 311. Udtalelse om regler vedrørende interessekonflikter for medlemmerne af de besluttende organer og lederne i Banca d‘Italia (CON/2014/73), Italien, 13.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Udtalelse om yderligere regler for specifikke forbrugerlåneaftaler (CON/2014/72), Ungarn, 10.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Udtalelse om offentliggørelsen af de årlige omkostninger i procent vedrørende forbrugerkreditaftaler (CON/2014/71), Estland, 2.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Udtalelse om adskillelse og regulering af bankaktiviteter (CON/2014/70), Frankrig, 19.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Udtalelse om gennemførelsen af direktivet om genopretning og afvikling af banker  (CON/2014/67), Tyskland, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Udtalelse om reguleringen af ejerskabet af kredit (CON/2014/69), Irland, 12.9.2014.
 317. Udtalelse om reservekrav i forbindelse med indførelsen af euroen (CON/2014/68), Litauen, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Udtalelse om udskudte skatteaktiver (CON/2014/66), Portugal, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Udtalelse om kontrol af eurosedler og -mønters ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler og -mønter (CON/2014/65), Litauen, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Udtalelse om sparekasser knyttet til gensidige selskaber (CON/2014/64), Portugal, 14.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Udtalelse om afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2014/62), Ungarn, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Udtalelse om omskrivningen af virksomheders kapital og værdipapirer (CON/2014/63), Litauen, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Udtalelse om sanerings- og afviklingsforanstaltninger vedrørende Hypo Group Alpe Adria  (CON/2014/61), Østrig, 29.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Udtalelse om nye generelle foranstaltninger som følge af Højesterettens afgørelse om aftaler om forbrugslån (CON/2014/59), Ungarn, 28.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i hele EU (CON/2014/58), EUT C 352 af 7.10.2014, s. 4.Læs mere
 326. Udtalelse om afvikling af kreditinstitutter og andre institutioner (CON/2014/60), Cypern, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Udtalelse om Det Centrale Kreditregister (CON/2014/57), Portugal, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Udtalelse om kompetencen til at udstede mønter (CON/2014/56), Cypern, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Udtalelse om gengivelse af euro- og forintsedler og -mønter i Ungarn (CON/2014/55), Ungarn, 11.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 330. Udtalelse om regler for høring af ECB (CON/2014/54), Slovakiet, 10.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Udtalelse om godkendelse af betalingssystemer (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 332. Udtalelse om de retlige rammer for kreditinstitutter (CON/2014/52), Polen, 9.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Udtalelse om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Litauen og om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 vedrørende omregningskursen til euroen i Litauen  (CON/2014/50), EUT C 244 af 26.7.2014, s. 1.
 334. Udtalelse om aldersgrænsen og embedsperioden for Banque de Frances formænd og viceformænd (CON/2014/51), Frankrig, 8.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Udtalelse om behandling og distribution af sedler og mønter samt beskyttelse af disse mod falskmøntneri i Ungarn (CON/2014/48), Ungarn, 1.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Udtalelse om statistiske rapporteringskrav inden for betalingsstatistik (CON/2014/47), Polen, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Udtalelse om en systemisk risikokomité (CON/2014/46), Luxembourg, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner og om disses gennemsigtighed  (CON/2014/49), EUT C 336 af 26.9.2014, s. 5.Læs mere
 339. Udtalelse om finansielle institutioner, undtagen banker, der yder lån til forbrugere (CON/2014/45), Bulgarien, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Udtalelse om foranstaltninger i forlængelse af SSM-forordningen (CON/2014/43), Østrig, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Udtalelse om krav til ansvarlig långivning (CON/2014/44), Ungarn, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Udtalelse om forrentningen af mindstereserver (CON/2014/42), Litauen, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Udtalelse om kortfristede likviditetskrav til kreditinstitutter (CON/2014/41), Ungarn, 6.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Udtalelse om organiseringen af og tilsynet med kreditinstitutter samt deres solvens  (CON/2014/40), Spanien, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Udtalelse om aktindsigt i specifikke oplysninger vedrørende visse bankers uerholdelige lån (CON/2014/39), Slovenien, 27.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Udtalelse om aflønningen af Banca d'Italias personale og medlemmerne af dens beslutningstagende organer samt beskatning af den reviderede værdiansættelse af dens aktier (CON/2014/38), Italien, 26.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Udtalelse om begrænsning i adgangen til at foretage kontantbetaling  (CON/2014/37), Rumænien, 22.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Udtalelse om et forslag til en forordning om pengemarkedsforeninger  (CON/2014/36), EUT C 255 af 6.8.2014, s. 3.Læs mere
 349. Udtalelse om pensionsbegrænsninger (CON/2014/35), Østrig, 19.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Udtalelse om de retlige rammer for kreditinstitutter og finansielle virksomheder (CON/2014/34), Portugal, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Udtalelse om overvågning af betalings- og værdipapirafviklingssystemer (CON/2014/33), Litauen, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Udtalelse om ophøret af visse sedler og mønter som lovligt betalingsmiddel (CON/2014/32), Sverige, 5.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Udtalelse om afvikling af kriser på det finansielle marked (CON/2014/31), Finland, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Udtalelse om de offentlige finanser (CON/2014/30), Litauen, 30.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Udtalelse om de retlige rammer for rekapitaliseringen gennem HFSF af kreditinstitutter i Grækenland  (CON/2014/29), Grækenland, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Udtalelse om overvågningen af markedsdeltagernes brug af kreditratings (CON/2014/28), Litauen, 22.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Udtalelse om operatører der udøver valutaveksling (CON/2014/27), Litauen, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Udtalelse om operationer vedrørende statspapirer (CON/2014/26), Rumænien, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Udtalelse om Banka Slovenijes uafhængighed (CON/2014/25), Slovenien, 11.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Udtalelse om krisestyring (CON/2014/24), Litauen, 2.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Udtalelse om målingen af bankkoncerners kredit- og landerisiko (CON/2014/23), Østrig, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Udtalelse om reglerne for interessekonflikter for Banco de Españas højtstående embedsmænd (CON/2014/22), Spanien, 20.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Udtalelse om finansielt tilsyn, makroprudentielt tilsyn og overvågning af betalingssystemer (CON/2014/21), Estland, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Udtalelse om overvågningen af kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro (CON/2014/20), Rumænien, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Udtalelse om misforhold mellem løbetider og valutapositioner i kreditinstitutter (CON/2014/15), Ungarn, 24.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Udtalelse om ændringer i ledelsen af Banca d'Italia (CON/2014/19), Italien, 21.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Udtalelse om det makroprudentielle tilsyn med det finansielle system (CON/2014/18), Polen, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Udtalelse om status for og tilsyn med kreditinstitutter (CON/2014/17), Belgien, 14.2.2014.
 369. Udtalelse om Nationale Bank van Belgie / Banque Nationale de Belgiques makroprudentielle mandat og instrumenter (CON/2014/16), Belgien, 13.2.2014.
 370. Udtalelse om indførelsen af euro i Litauen (CON/2014/14), Litauen, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Udtalelse om konti til dematerialiserede værdipapirer, der er denomineret i udenlandsk valuta (CON/2014/13), Belgien, 12.2.2014.
 372. Udtalelse om reduktion af det lovbestemte vederlag til overordnede tjenestemænd i den offentlige og halvoffentlige sektor (CON/2014/12), Nederlandene, 10.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Udtalelse om indberetning af data, som er nødvendige for fastlæggelsen af pengepolitik (CON/2014/11), Polen, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2013/36/EU og 2009/110/EF og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF  (CON/2014/9), 5.2.2014.Læs mere
 375. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (CON/2014/10), EUT C 193 af 5.2.2014, s. 2.Læs mere
 376. pls translate: Opinion on the Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Ungarn, 31.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Udtalelse om aflønning af offentligt ansatte under sygeorlov (CON/2014/7), Irland, 28.1.2014.
 378. Udtalelse om afrunding af betalinger denomineret i euro (CON/2014/6), Belgien, 23.1.2014.
 379. Udtalelse om et forslag til en forordning om udsættelse af datoen for omstillingen til SEPA (CON/2014/3), EUT C 80 af 19.3.2014, s. 1.Læs mere
 380. ECB’s udtalelse om aktindsigt i oplysninger om tjenestemænds formuer i Slovenien (CON/2014/5), Slovenien, 20.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Udtalelse om begrænsning i adgangen til at foretage kontantbetaling (CON/2014/4), Litauen, 17.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB  (CON/2014/1), EUT C 244 af 26.7.2014, s. 3.
 383. Udtalelse om et forslag til en forordning om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (CON/2014/2), EUT C 113 af 15.4.2014, s. 1.Læs mere
 384. Udtalelse om en kapitalforhøjelse i Banca d'Italia (CON/2013/96), Italien, 27.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Udtalelse om særligt dækkede obligationer (CON/2013/94), Rumænien, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Udtalelse om variabel aflønning af ansatte hos værdipapirhandlere (CON/2013/95), Danmark, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 387. Udtalelse om kreditregistret (CON/2013/93), Letland, 19.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Udtalelse om begrænsning af de offentlige udgifter for Banca d'Italia (CON/2013/92), Italien, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Udtalelse om de offentlige finanser i Estland (CON/2013/91), Estland, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Udtalelse om de offentlige finanser i Luxembourg (CON/2013/90), Luxembourg, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 391. Udtalelse om håndtering og distribution af pengesedler og disses beskyttelse mod falskmøntneri i Ungarn (CON/2013/89), Ungarn, 17.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 392. Udtalelse om de dataindberetningsforpligtelser, der støtter Magyar Nemzeti Banks tilsynsopgaver (CON/2013/88), Ungarn, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Udtalelse om foranstaltninger til styrkelse af bankstabiliteten (CON/2013/86), Slovenien, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 394. Udtalelse om rekapitalisering af kreditinstitutter (CON/2013/87), Portugal, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Udtalelse om betalingsmidler og betalingssystemer (CON/2013/84), Frankrig, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Udtalelse om Finanstilsynets ledelse (CON/2013/83), Danmark, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 397. Udtalelse om den retlige status af Lietuvos Bankas' aktiver og omfanget af dens offentlige revision (CON/2013/85), Litauen, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Udtalelse om prudentielt tilsyn med kreditinstitutter og om makroprudentielt tilsyn (CON/2013/82), Finland, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Udtalelse om udstedelse af licenser til, regulering af og tilsyn med kooperative kreditinstitutter (CON/2013/81), Cypern, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Udtalelse om stabiliseringsforanstaltninger og indskydergarantifonden (CON/2013/80), Rumænien, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Udtalelse om reservekrav for kreditinstitutter (CON/2013/79), Litauen, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Udtalelse om ændringer af beslutningstagningsbeføjelserne i Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Cypern, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til at oprette og anvende betalingskonti med basale funktioner (CON/2013/77), EUT C 51 af 22.2.2014, s. 3.Læs mere
 404. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (CON/2013/76), EUT C 109 af 11.4.2014, s. 2.Læs mere
 405. Udtalelse om finansiel rekonstruktion af virksomheder (CON/2013/75), Slovenien, 5.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Udtalelse om overførsel af administrationen af statslige ejendomme til Banca Naţională a României (CON/2013/74), Rumænien, 29.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Udtalelse om foranstaltninger til reorganisering af banker (CON/2013/73), Slovenien, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 408. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremlæggelse af statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer og om statistikkernes kvalitet (CON/2013/72), EUT C 14 af 16.10.2013, s. 5.Læs mere
 409. Udtalelse om de integrerede tilsynsrammer i Ungarn (CON/2013/71), Ungarn, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Udtalelse om oprettelsen af et råd for finansiel stabilitet og om de slovenske myndigheders makroprudentielle mandat (CON/2013/70), Slovenien, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Udtalelse om ændringer af Lov om Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
 412. Udtalelse om Nationale Bank van Belgiës/Banque Nationale de Belgiques nye statistisk opgave (CON/2013/68), Belgien, 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 413. Udtalelse om Banco de Portugals makro-prudentielle mandat (CON/2013/66), Portugal, 27.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Udtalelse om håndtering og recirkulering af eurosedler og -mønter (CON/2013/65), Letland, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Udtalelse om principper og procedurer for ombytning af sedler og mønter (CON/2013/64), Polen, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Udtalelse om låneforeninger (CON/2013/63), Litauen, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Udtalelse om Banka Slovenijes levering af betalingstjenester til brugere omfattet af budgettet (CON/2013/62), Slovenien, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Udtalelse om Banco de Españas autonomi i personalespørgsmål og om ophør af centralbankchefens funktionsperiode (CON/2013/61), Spanien, 16.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Udtalelse om foranstaltninger til styrkelse af stabiliteten af banker (CON/2013/67), Slovenien, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Udtalelse om brug af sikkerhedsretten i forbindelse med sikkerhedsstillelse i Danmarks Nationalbank (CON/2013/60), Danmark, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 421. Udtalelse om OTC-derivater, centrale modparter og værdipapircentraler (CON/2013/59), Belgien, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 422. Udtalelse om årsregnskabsregisteret (CON/2013/58), Slovakiet, 7.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Udtalelse om særlig likvidation af kreditinstitutter (CON/2013/57), Grækenland, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Udtalelse om de nye integrerede tilsynsrammer i Ungarn (CON/2013/56), Ungarn, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Udtalelse om foranstaltninger der tilskynder til langsigtet udlån (CON/2013/55), Belgien, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 426. Udtalelse om det makroprudentielle tilsyn med det nationale finansielle system (CON/2013/54), Cypern, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Udtalelse om Sveriges riksbanks finansielle uafhængighed (CON/2013/53), Sverige, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Udtalelse om tilsynet med kooperative kreditinstitutter (CON/2013/51), Cypern, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Udtalelse om sparekasser og bankfonde (CON/2013/52), Spanien, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Udtalelse om stabiliseringsforanstaltninger (CON/2013/50), Rumænien, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Udtalelse om filialer af ikke-EØS kreditinstitutter  (CON/2013/49), Irland, 9.7.2013.
 432. Udtalelse om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Letland og om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 vedrørende omregningskursen til euroen i Letland  (CON/2013/48), EUT C 204 af 18.7.2013, s. 1.Læs mere
 433. Udtalelse om reservekrav i forbindelse med indførelse af euroen (CON/2013/47), Letland, 3.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Udtalelse om løn- og pensionsreformer (CON/2013/46), Irland, 28.6.2013.
 435. Udtalelse om Lietuvos bankas makroprudentielle mandat (CON/2013/45), Litauen, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Udtalelse om en særskat for kreditinstitutter (CON/2013/44), Cypern, 19.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Udtalelse om behandlingen af eurosedler, der er blevet neutraliserede af tyverisikringsudstyr (CON/2013/43), Belgien, 12.6.2013.
 438. Udtalelse om genopretnings- og afviklingsplaner (CON/2013/42), Belgien, 10.6.2013.
 439. Udtalelse om ændringer af ledelsen af Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Cypern, 5.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Udtalelse om makrotilsyn med det nationale finansielle system (CON/2013/39), Rumænien, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Udtalelse om Magyar Nemzeti Banks nye tilsynsopgaver  (CON/2013/40), Ungarn, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Udtalelse om den græske finansielle stabiliseringsfond  (CON/2013/38), Grækenland, 29.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod forfalskning og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA  (CON/2013/37), EUT C 179 af 25.6.2013, s. 9.Læs mere
 444. Udtalelse om status som kreditinstitut og oprettelsen af finansieringsselskaber (CON/2013/36), Frankrig, 24.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Udtalelse om et forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (CON/2013/35), EUT C 176 af 21.6.2013, s. 11.Læs mere
 446. Udtalelse om gældssaneringsordninger for gældsramte personer  (CON/2013/34), Grækenland, 23.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Udtalelse om beskyttelse af pantsættere  (CON/2013/33), Spanien, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Udtalelse om et forslag til direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og om et forslag til forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (CON/2013/32), EUT C 166 af 12.6.2013, s. 2.Læs mere
 449. Udtalelse om styrkelse af Banca Naţională a României’s institutionelle rolle og uafhængighed (CON/2013/31), Rumænien, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 450. Udtalelse om makroprudentiel politik (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
 451. Udtalelse om et register over forbrugerkredit (CON/2013/29), Frankrig, 26.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Udtalelse om beskyttelse mod risici og om adskillelse af bankaktiviteter (CON/2013/28), Tyskland, 19.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Udtalelse om reglerne for statsgarantier og om statsgarantierne for Dexia SA og Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), Belgien, 15.4.2013.
 454. Udtalelse om kriseplanlægning og tidlig indgriben vedrørende kreditinstitutter  (CON/2013/26), Østrig, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Udtalelse om Indskudsgarantifonden (CON/2013/25), Spanien, 10.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Udtalelse om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
 457. Udtalelse om særlige realkredittransaktioner (CON/2013/23), Slovakiet, 2.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Udtalelse om indberetning af betalingsbalancedata (CON/2013/22), Østrig, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Udtalelse om foranstaltninger, der skal styrke bankernes stabilitet (CON/2013/21), Slovenien, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Udtalelse om hvilende indskudskonti hos kreditinstitutter (CON/2013/20), Grækenland, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Udtalelse om rekapitalisering af kreditinstitutter (CON/2013/19), Portugal, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Udtalelse om begrænsning i adgangen til at foretage kontantbetalinger (CON/2013/18), Belgien, 18.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 463. Udtalelse om rekapitalisering af kreditinstitutioner (CON/2013/17), Grækenland, 12.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Udtalelse om Oesterreichische Nationalbanks bidrag til Den Internationale Valutafonds Poverty Reduction and Growth Trust og om en bilateral låneaftale mellem Den Internationale Valutafond og Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), Østrig, 4.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Udtalelse om overskudsfordelingen i Bank of Greece  (CON/2013/15), Grækenland, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Udtalelse om rammerne for tilsynet med de finansielle markeder (CON/2013/14), Polen, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Udtalelse om den ændrede beregning af det årlige finansielle stabilitetsbidrag (CON/2013/13), Belgien, 18.2.2013.
 468. Udtalelse om indlån til Finansministeriet og dets forvaltning af værdipapirkonti  (CON/2013/12), Ungarn, 12.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Udtalelse om begrænsninger i adgangen til at foretage kontantbetalinger i forbindelse med udbetaling af løn (CON/2013/11), Finland, 8.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Udtalelse om et regelsæt for afvikling af kreditinstitutter og andre institutter (CON/2013/10), Cypern, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Udtalelse om begrænsning i adgangen til at foretage kontant betaling (CON/2013/9), Danmark, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 472. Udtalelse om en statsgaranti til dækning af visse af Dexia SA's datterselskabers forpligtelser (CON/2013/8), Frankrig, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Udtalelse om kreditoverførsler og direkte debiteringer (CON/2013/7), Italien, 30.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Udtalelse om de nye kompetencer, som Banca Naţională a României er blevet tildelt, vedrørende statsobligationer og credit default swaps på statsobligationer (CON/2013/6), Rumænien, 29.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Udtalelse om kreditforeninger (CON/2013/5), Polen, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Udtalelse af 11. januar 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) for så vidt angår depositarer, aflønningspolitik og sanktioner (CON/2013/4), EUT C 96 af 4.4.2013, s. 18.
 477. Udtalelse om tidlig indgriben, rekonstruktion og afvikling af kreditinstitutter  (CON/2013/3), Spanien, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Udtalelse om et forslag til Rådets forordning om indførelse af en facilitet for finansiel støtte til medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (CON/2013/2), EUT C 96 af 4.4.2013, s. 11.Læs mere
 479. Udtalelse om rammerne for tilsyn med det finansielle marked (CON/2013/1), Polen, 4.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Udtalelse om foranstaltninger vedrørende et nyt kreditregister i Irland  (CON/2012/111), Irland, 21.12.2012.
 481. Udtalelse om reservekrav for kreditinstitutter (CON/2012/110), Litauen, 21.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Udtalelse om oprettelse af kapitalbuffere for Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/109), Italien, 17.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Udtalelse om aktivforvaltningsselskaber (CON/2012/108), Spanien, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Udtalelse om højfrekvenshandel (CON/2012/107), Tyskland, 13.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Udtalelse om bankvæsen og finansiel stabilitet (CON/2012/106), Frankrig, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dokumenter med central information til investeringsprodukter  (CON/2012/103), EUT C 70 af 9.3.2013, s. 2.Læs mere
 487. Udtalelse om gennemførelsen af traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union  (CON/2012/105), Litauen, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Udtalelse om den finansielle lovgivning (CON/2012/104), Danmark, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 489. Udtalelse om visse betingelser i forbindelse med ydelse af lån (CON/2012/102), Rumænien, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Udtalelse om bankloven (CON/2012/101), Slovenien, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Udtalelse om en statsgaranti for visse forpligtelser indgået af datterselskaber til Dexia SA (CON/2012/100), Belgien, 30.11.2012.
 492. Udtalelse om et forslag til direktiv om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber  (CON/2012/99), EUT C 39 af 12.2.2013, s. 1.Læs mere
 493. Udtalelse om en forlængelse af den irske statsgaranti for kreditinstitutters godkendte forpligtelser (CON/2012/98), Irland, 29.11.2012.
 494. Udtalelse om en række forslag til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen til vedtagelse ved hjælp af Kommissionens delegerede forordninger og gennemførelsesforordninger om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre  (CON/2012/95), EUT C 60 af 1.3.2013, s. 1.
 495. Udtalelse om indførelse af euroen (CON/2012/97), Letland, 27.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Udtalelse om et forslag til Rådets forordning om overdragelse af specifikke opgaver til ECB i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (CON/2012/96), EUT C 30 af 1.2.2013, s. 6.Læs mere
 497. Udtalelse om ændringer til loven om beskatning af finansielle transaktioner (CON/2012/94), Ungarn, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Udtalelse om en skat på finansielle tjenester og om en skat på den samlede værdi af en banks balance  (CON/2012/93), Slovenien, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Udtalelse om dækkede obligationer  (CON/2012/92), Tyskland, 23.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Udtalelse om en stabiliseringsfond for banker  (CON/2012/91), Polen, 19.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Udtalelse om ændring af rammerne for rekapitalisering af kreditinstitutter  (CON/2012/90), Grækenland, 16.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Udtalelse om eurosedler og -mønter og om ændring af Statutten for Banco de España  (CON/2012/89), Spanien, 15.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Udtalelse om stabiliseringen af det finansielle marked (CON/2012/88), Tyskland, 14.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Udtalelse om skrivemåden for den fælles valuta (CON/2012/87), Letland, 13.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Udtalelse om Banco de Portugals personaleaflønning og budgettet (CON/2012/86), Portugal, 9.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker (CON/2012/84), EUT C 374 af 4.12.2012, s. 2.Læs mere
 507. Udtalelse om statsgarantier for kreditinstitutter (CON/2012/85), Cypern, 6.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Udtalelse om begrænsning i adgangen til at foretage kontant betaling (CON/2012/83), Slovakiet, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Udtalelse om kontrol af kontanter (CON/2012/82), Tyskland, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Udtalelse om fordeling af overskud mellem National Bank van België/Banque Nationale de Belgique og den belgiske stat (CON/2012/81), Belgien, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 511. Udtalelse om ændring af lov om Latvijas Banka (CON/2012/80), Letland, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Udtalelse om fiskale regler og om betalingsansvaret for bankkonti og budgetorganisationers betalinger (CON/2012/79), Bulgarien, 24.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Udtalelse om markedsoperationer og stående faciliteter (CON/2012/78), Rumænien, 23.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Udtalelse om et forslag til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 om harmoniserede forbrugerprisindeks: indsendelse og formidling af delindeks under HCPI, for så vidt angår udarbejdelse af harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser og om et forslag til Kommissionens forordning om detaljerede regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindeks for så vidt angår indførelse af ejerboligprisindeks (CON/2012/77), EUT C 73 af 13.3.2013, s. 5.
 515. Udtalelse om informationsfrihed (CON/2012/76), Irland, 19.10.2012.
 516. Udtalelse om europæisk finansiel støtte (CON/2012/75), Spanien, 9.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Udtalelse om foranstaltninger vedrørende et nyt kreditregister i Irland (CON/2012/74), Irland, 5.10.2012.
 518. Udtalelse om forberedelserne og de nødvendige lovændringer i forbindelse med indførelsen af euroen (CON/2012/73), Letland, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Udtalelse om konsoliderede retlige rammer for betalingstjenester (CON/2012/72), Polen, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Udtalelse om foranstaltninger til styrkelse af stabiliteten i banksektoren (CON/2012/71), Slovenien, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Udtalelse om foranstaltninger vedrørende personlig insolvens (CON/2012/70), Irland, 14.9.2012.
 522. Udtalelse om en kapitaludvidelse i Banque centrale du Luxembourg (CON/2012/69), Luxembourg, 7.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Udtalelse om kreditforeninger (credit unions) (CON/2012/68), Irland, 4.9.2012.
 524. Udtalelse om rapporteringskrav for grænseoverskridende tjenestetransaktioner (CON/2012/67), Østrig, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Udtalelse om krav til indberetning af udenrigshandel (CON/2012/66), Tyskland, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Udtalelse om forhøjelsen af Østrigs kvote i Den Internationale Valutafond  (CON/2012/65), Østrig, 13.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Udtalelse om rekapitalisering af Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), Italien, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Udtalelse om en stabiliserende budgetpolitik og om oprettelsen af en statslig reservekonto hos Lietuvos bankas til brug i krisetider (CON/2012/63), Litauen, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Udtalelse om et forslag til en forordning om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (CON/2012/62), EUT C 310 af 13.10.2012, s. 12.
 530. Udtalelse om reformen af tilsynet med forsikrings- og pensionsordninger  (CON/2012/61), Italien, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Udtalelse om statsgarantier (CON/2012/60), Spanien, 26.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Udtalelse om beskatning af finansielle transaktioner (CON/2012/59), Ungarn, 24.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Udtalelse om en stabiliseringsfond for banker (CON/2012/58), Polen, 23.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Udtalelse om Sloveniens Sovereign Holding (CON/2012/57), Slovenien, 20.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB  (CON/2012/56), EUT C 218 af 24.7.2012, s. 3.Læs mere
 536. Udtalelse om styrkelse af det finansielle tilsyn og om oprettelse af en komité for finansiel stabilitet  (CON/2012/55), Tyskland, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Udtalelse om visse gamle sedlers ophør som lovligt betalingsmiddel  (CON/2012/54), Sverige, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Udtalelse om nye foranstaltninger til styrkelse af tilsynet med og håndhævelsen af finansiel regulering (CON/2012/52), Irland, 16.7.2012.
 539. Udtalelse om en bankafgift og om bidrag til indskudsgarantiordningen (CON/2012/53), Slovakiet, 16.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Udtalelse om Lovene om Central Bank of Cyprus af 2002 til 2007 (CON/2012/51), Cypern, 11.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Udtalelse om rekapitalisering af Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cypern, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Udtalelse om Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Ungarn, 28.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Udtalelse om rekapitalisering af banker  (CON/2012/48), Slovenien, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Udtalelse om forebyggelse af for sene betalinger (CON/2012/47), Slovenien, 18.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Udtalelse om reorganisering og salg af aktiver i form af fast ejendom i den finansielle sektor (CON/2012/46), Spanien, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Udtalelse om forhøjelsen af Ungarns kvote i Den Internationale Valutafond  (CON/2012/45), Ungarn, 1.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Udtalelse om lov om Česká národní banka  (CON/2012/44), Den Tjekkiske Republik, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Udtalelse om lov om Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/43), Ungarn, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Udtalelse om et udkast til Kommissionens delegerede forordning om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn (CON/2012/42), EUT C 47 af 19.2.2013, s. 1.
 550. Udtalelse om indførelsen af retlige rammer for driften af centrale modparter  (CON/2012/41), Polen, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Udtalelse om gældsordninger for stærkt forgældede fysiske personer  (CON/2012/40), Grækenland, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Udtalelse om rammerne for rekapitalisering og sanering af kreditinstitutter i Grækenland  (CON/2012/39), Grækenland, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Udtalelse om tilsyn med detailbetalingstjenester og -systemer  (CON/2012/38), Italien, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Udtalelse om begrænsning af adgangen til at foretage kontant betaling (CON/2012/37), Danmark, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 555. Udtalelse om beskyttelse mod falskmøntneri og kvaliteten af kontantomsætningen (CON/2012/34), Tyskland, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Udtalelse om driftsomkostninger vedrørende tilsynsvirksomhed (CON/2012/35), Belgien, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 557. Udtalelse om begræsninger i adgangen til frigørelse ved kontantbetaling (CON/2012/36), Litauen, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Udtalelse om begrænsning af adgangen til at foretage kontant betaling (CON/2012/33), Spanien, 8.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. ECB's udtalelse af 25. april 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske venturekapitalfonde og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske sociale iværksætterfonde  (CON/2012/32), EUT C 175 af 19.6.2012, s. 11.
 560. Udtalelse om Indskydergarantifonden og om bankafviklingsordningen  (CON/2012/30), Danmark, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 561. Udtalelse om statutten for Bank of Greece (CON/2012/31), Grækenland, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Udtalelse om en statsfond, der skal garantere stabiliteten af det statslige pensionssystem (CON/2012/29), Bulgarien, 13.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Udtalelse om ændringer af lov om Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/26), Ungarn, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Udtalelse om realkreditlån i udenlandsk valuta og om låneaftaler med sikkerhed i boligejendomme (CON/2012/27), Ungarn, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Udtalelse om belgiske dækkede obligationer og om foranstaltninger, der skal lette anvendelsen af fordringer som sikkerhed (CON/2012/28), Belgien, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 566. Udtalelse om rekapitalisering og sanering af kreditinstitutter i Grækenland (CON/2012/25), Grækenland, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Udtalelse om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer og om et forslag til et direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde, for så vidt angår overdreven afhængighed af kreditvurderinger  (CON/2012/24), EUT C 167 af 13.6.2012, s. 2.Læs mere
 568. Udtalelse om gennemførelsesforanstaltninger vedrørende rekapitalisering (CON/2012/23), Portugal, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2012/22), Slovenien, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Udtalelse om i) et forslag til et direktiv om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF, ii) et forslag til en forordning om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EMIR) om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre, iii) et forslag til et direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation og iv) et forslag til en forordning om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (CON/2012/21), EUT C 161 af 7.6.2012, s. 3.Læs mere
 571. Udtalelse om Italiens deltagelse i IMF's programmer som svar på den finansielle krise  (CON/2012/20), Italien, 16.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Udtalelse om udnævnelse af medlemmerne til Latvijas Bankas Styrelsesråd  (CON/2012/19), Letland, 15.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Udtalelse om en styrkelse af den økonomiske styring i euroområdet (CON/2012/18), EUT C 141 af 17.5.2012, s. 7.Læs mere
 574. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (»Pericles 2020«-programmet) (CON/2012/17), EUT C 137 af 12.5.2012, s. 7.Læs mere
 575. Udtalelse om mindstereservekrav (CON/2012/16), Letland, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Udtalelse om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri og om autentificering af euromønter (CON/2012/15), Grækenland, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Udtalelse om rekapitalisering og afvikling af kreditinstitutter i Grækenland (CON/2012/14), Grækenland, 28.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Udtalelse om statsgarantier (CON/2012/13), Spanien, 20.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Udtalelse om betingelserne for værdipapirer udstedt eller garanteret af den græske stat (CON/2012/12), Grækenland, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Udtalelse om omstruktureringen af den spanske finansielle sektor (CON/2012/11), Spanien, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Udtalelse om likviditetsstyringen i statskontiene hos Banca d’Italia og om udvælgelsen af modparter til hermed forbundne operationer  (CON/2012/9), Italien, 13.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 582. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og af Kommissionens direktiv 2007/14/EF  (CON/2012/10), EUT C 93 af 30.3.2012, s. 2.Læs mere
 583. Udtalelse om systemet til overvågning af transaktioner med dematerialiserede værdipapirer (CON/2012/8), Grækenland, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 584. Udtalelse om reglement om mindstereserver (CON/2012/7), Rumænien, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 585. Udtalelse om pensionsreformer i den offentlige sektor (CON/2012/6), Irland, 26.1.2012.
 586. Udtalelse om et forslag til direktiv om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber og om et forslag til forordning om reguleringskrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2012/5), EUT C 105 af 11.4.2012, s. 1.Læs mere
 587. Udtalelse om dematerialiserede værdipapirer (CON/2012/3), Luxembourg, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Udtalelse om foranstaltninger til stabilisering af det finansielle marked (CON/2012/2), Tyskland, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 589. Udtalelse om en garantiordning for italienske bankers passiver og om omvekslingen af lirasedler (CON/2012/4), Italien, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 590. Udtalelse om aflønning af tjenestemænd (CON/2012/1), Cypern, 4.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 591. Udtalelse om ændringer af den græske afviklingsordning for kreditinstitutter (CON/2011/107), Grækenland, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 592. Udtalelse om Magyar Nemzeti Banks uafhængighed (CON/2011/106), Ungarn, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Udtalelse om Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Ungarn, 14.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 594. Udtalelse om etablering og finansiering af en afviklingsfond og om ændret beregning af bidrag til indskudsgarantiordningen (CON/2011/103), Belgien, 12.12.2011.
 595. Udtalelse om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter, der er uegnede til at være i omløb, og pålæggelse af administrative foranstaltninger og sanktioner (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
 596. Udtalelse om betalingen af en forhøjelse af Rumæniens kvote i Den Internationale Valutafond (CON/2011/102), Rumænien, 9.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Udtalelse om lovgivningen om værdipapirmarkeder (CON/2011/101), Finland, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB (CON/2011/100), EUT C 364 af 14.12.2011, s. 7.Læs mere
 599. Udtalelse om reviderede ændringer af Lietuvos bankas regler om fordeling af overskud (CON/2011/99), Litauen, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Udtalelse om lovgivning, der regulerer finansieringen af centralregisteret for bankkontonumre (CON/2011/98), Belgien, 7.12.2011.
 601. Udtalelse om finanspolitisk ansvarlighed  (CON/2011/96), Slovakiet, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Udtalelse om repræsentation og betaling af kvoteandele i Den Internationale Valutafond (CON/2011/97), Estland, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Udtalelse om statens rekapitalisering af kreditinstitutter  (CON/2011/95), Portugal, 22.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 604. Udtalelse om beskyttelse mod falskmønteri og om bevarelse af kvaliteten af kontanter i omløb  (CON/2011/94), Italien, 18.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 605. Udtalelse om forvaltning af finansielle kriser og om oprettelse af en fuldt ud uafhængig fond for finansiel stabilitet  (CON/2011/93), Cypern, 15.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 606. Udtalelse om beskyttelse mod falskmønteri og om bevarelse af kvaliteten af kontanter i omløb  (CON/2011/92), Tyskland, 11.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 607. Udtalelse om ændringer af Lietuvos Bankas' regler om fordeling af overskud (CON/2011/91), Litauen, 10.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 608. Udtalelse om Banco de Portugal's betaling af forøgelsen af Portugals IMF kvote  (CON/2011/89), Portugal, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 609. Udtalelse om tabskaution ved brug af udvidet medgiftsordning (CON/2011/90), Danmark, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 610. Udtalelse om udvidelse af den irske stats garanti for kreditinstitutters godkendte forpligtelser (CON/2011/88), Irland, 7.11.2011.
 611. Udtalelse om realkreditlån i udenlandsk valuta og låneaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse (CON/2011/87), Ungarn, 4.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 612. Udtalelse om stabiliserende foranstaltninger og brobanker (CON/2011/86), Rumænien, 31.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Udtalelse om en statsgaranti til dækning af visse lån ydet til Dexia SA og Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Frankrig, 24.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 614. Udtalelse om redningsforanstaltninger og genopretningstiltag for kreditinstitutter  (CON/2011/84), Irland, 21.10.2011.
 615. Udtalelse om tidlige interventionsforanstaltninger og ændringer vedrørende likvidations- og afviklingsordningen for kreditinstitutter og finansielle institutioner underlagt tilsyn af Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugal, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 616. Udtalelse om en statsgaranti til dækning af visse lån ydet til Dexia SA og Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Luxembourg, 18.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 617. Udtalelse om ændring af regler anvendelige for realkreditobligationer og kommuneobligationer i Slovenien (CON/2011/81), Slovenien, 17.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 618. Udtalelse om regnskabsregisteret (CON/2011/80), Slovakiet, 14.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Udtalelse om en statsgaranti til dækning af visse lån ydet til Dexia SA og Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/79), Belgien, 13.10.2011.
 620. Udtalelse om sanktioner der vedrører beskyttelsen af euroen mod falskmønteri  (CON/2011/78), Slovenien, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 621. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB (CON/2011/77), EUT C 301 af 12.10.2011, s. 2.Læs mere
 622. Udtalelse om reform af indskydergarantiordningen (CON/2011/76), Nederlandene, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 623. Udtalelse om mindstereserver (CON/2011/75), Den Tjekkiske Republik, 30.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 624. Udtalelse om statistikker og interbankpenge- og statspapirmarkeder forvaltet af Banca Naţională a României og om valuta- og reservekravssystemet (CON/2011/73), Rumænien, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 625. Udtalelse om udlån til fysiske personer (CON/2011/74), Rumænien, 20.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 626. Udtalelse om ændringer af den græske afviklingsordning for kreditinstitutter (CON/2011/72) (CON/2011/72), Grækenland, 19.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Udtalelse om kategorierne af formidlere, som er bemyndiget til at holde depoter for dematerialiserede værdipapirer denomineret i udenlandsk valuta eller regningsenheder (CON/2011/71) (CON/2011/71), Belgien, 15.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 628. Udtalelse om tilladelse til at deltage i bankers tilsynsorganer (CON/2011/70), Slovenien, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 629. Udtalelse om nye foranstaltninger til styrkelse af tilsyn og håndhævelse af finansiel lovgivning (CON/2011/69), Irland, 9.9.2011.
 630. Udtalelse om Italiens ratifikation af en ændring af Den Internationale Valutafonds vedtægter og om kvoteforhøjelse (CON/2011/68), Italien, 7.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 631. Udtalelse om krav med hensyn til ansvarlige udlån for kreditinstitutter (CON/2011/67), Litauen, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 632. Udtalelse om et forslag til forordning om udstedelse af euromønter og om et forslag til forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb, CON/2011/65 (CON/2011/65), EUT C 273 af 16.9.2011, s. 2.
 633. Udtalelse om en særlig afgift på finansielle institutter, der driver virksomhed i Slovakiet (CON/2011/66), Slovakiet, 23.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 634. Udtalelse om beskyttelse mod falskmøntneri og om sikringen af kvaliteten af kontantomløbet (CON/2011/64), Belgien, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 635. Udtalelse om indførelsen af samlekonti i de retlige rammer for clearing- og afviklingssystemer (CON/2011/63), Polen, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 636. Udtalelse om ændringer af lovrammen for betalingssystemer samt clearing- og afviklingssystemer (CON/2011/62), Polen, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 637. Udtalelse om ændringer af lov om forhindring af for sene betalinger (CON/2011/61), Slovenien, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 638. Udtalelse om indgrebsforanstaltninger vedrørende finansielle institutioner i krise (CON/2011/60), Nederlandene, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 639. Udtalelse om recirkulering af kontanter og beskyttelse af nationale og fremmede betalingsmidler mod falskmøntneri  (CON/2011/59), Ungarn, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 640. Udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse  (CON/2011/58), EUT C 240 af 18.8.2011, s. 3.
 641. Udtalelse om ændring af udenlandske kreditinstitutters filialer til datterselskaber (CON/2011/57), Polen, 5.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Udtalelse om et forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og den franske republik om bibeholdelse af euroen på Saint-Barthélemy efter ændringen af øens status i forhold til Den Europæiske Union  (CON/2011/56), EUT C 213 af 20.7.2011, s. 21.Læs mere
 643. Udtalelse om harmonisering af lovgivningen i forbindelse med TARGET2-Securities and Banka Slovenije’s beføjelser til at pålægge sanktioner med hensyn til investeringstjenester (CON/2011/55), Slovenien, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 644. Udtalelse om grænseoverskridende transaktioner (CON/2011/54), Spanien, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 645. Udtalelse om Ungarns statsrevision i forhold til dens revision af Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/53), Ungarn, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 646. Udtalelse om forpligtelse til informationsudveksling og samarbejde mellem nationale tilsynsmyndigheder (CON/2011/52), Bulgarien, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 647. Udtalelse om seddel- og møntomløbet  (CON/2011/51), Den Tjekkiske Republik, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 648. Udtalelse om kapital- og ledelsesstrukturen i værdipapircentralen (CON/2011/50), Bulgarien, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Udtalelse om Národná banka Slovenska’s opgaver vedrørende finansielt tilsyn og forbrugerkredit (CON/2011/49), Slovakiet, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 650. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af formanden for ECB (CON/2011/48), EUT C 182 af 23.6.2011, s. 6.
 651. Udtalelse om ny lovgivning vedrørende kreditregistret (CON/2011/47), Letland, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 652. Udtalelse om reform af tilsyn med det finansielle marked (CON/2011/46), Litauen, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 653. Udtalelse om indførelse af en medgiftsordning for nødlidende pengeinstitutter (CON/2011/45), Danmark, 24.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 654. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union  (CON/2011/44), EUT C 203 af 9.7.2011, s. 3.Læs mere
 655. Udtalelse om forskellige ændringer af lov om Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 656. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forslag til direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF og direktiv 2009/138/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (CON/2011/42), EUT C 159 af 28.5.2011, s. 10.Læs mere
 657. Udtalelse om ændringer af lovgivningen om endelig afregning og ordninger om finansiel sikkerhed (CON/2011/41), Belgien, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 658. Udtalelse om ændringer af reglerne om registret over finansielle aktiver (CON/2011/40), Slovenien, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 659. Udtalelse om redningsforanstaltninger og genopretningstiltag for kreditinstitutter (CON/2011/39), Irland, 26.4.2011.
 660. Udtalelse om ændringer i ledelsesstrukturen for Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Østrig, 20.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 661. Udtalelse om en styrkelse af ledelsesstrukturen for De Nederlandsche Bank og Authority for the Financial Markets  (CON/2011/37), Nederlandene, 18.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 662. Udtalelse om ændring af statutten for Bank of Greece (CON/2011/36), Grækenland, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 663. Udtalelse om proceduren til håndtering af afviklingsricisi i nettoafviklingssystemer (CON/2011/35), Rumænien, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 664. Udtalelse om det retlige grundlag for Loan and Consignment Fund og om ændringer til forøgelsesordningen for likviditeten i den græske økonomi som følge af den internationale finansielle krise (CON/2011/34), Grækenland, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 665. Udtalelse om forfatningsudkastet med hensyn til Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/33), Ungarn, 12.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 666. Udtalelse om et forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro  (CON/2011/32), EUT C 155 af 25.5.2011, s. 1.