Všechna stanoviska ECB

 1. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize ústředních protistran (CON/2020/3), Německo, 14. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Stanovisko k opatřením na omezení makroobezřetnostních rizik v oblasti úvěrů na obytné nemovitosti (CON/2020/1), Německo, 8. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Stanovisko k zákonu o národní obraně (CON/2020/2), Estonsko, 7. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Stanovisko k omezením plateb v hotovosti (CON/2019/46), Nizozemsko, 30. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Stanovisko k platebním službám a platebním systémům (CON/2019/45), Bulharsko, 17. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Stanovisko k daním z aktiv některých účastníků finančního trhu a k dodatečným daním z příjmů právnických osob dopadajícím na některé úvěrové instituce (CON/2019/44), Litva, 16. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování členky Výkonné rady ECB (CON/2019/43), 11. 12. 2019.Dodatečné informace
 8. Stanovisko k záručnímu systému pro sekuritizace úvěrů, jejichž původci jsou úvěrové instituce (CON/2019/42), Řecko, 6. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Stanovisko k povinnosti některých úvěrových institucí a poboček poskytovat hotovostní služby  (CON/2019/41), Švédsko, 26. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Stanovisko ke zvýšení zvláštního odvodu vybraných finančních institucí  (CON/2019/40), Slovensko, 26. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Stanovisko k daňovému znevýhodnění používání hotovosti  (CON/2019/39), Řecko, 20. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Stanovisko k bezpečnosti sítí a informačních systémů (CON/2019/38), Španělsko, 11. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Stanovisko ke změnám zákona o Latvijas Banka (CON/2019/36), Lotyšsko, 25. 10. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2019/35), Úř. věst. C 374, 23. 10. 2019, s. 2.Dodatečné informace
 15. Stanovisko k dodatečným makroobezřetnostním nástrojům týkajícím se hypotečních úvěrů na obytné nemovitosti (CON/2019/34), Lucembursko, 27. 9. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Stanovisko k ochraně eura proti padělání a k ověřování pravosti euromincí (CON/2019/33), Lucembursko, 23. 9. 2019.
 17. Stanovisko k pravidlům, kterými se mají řídit finanční podniky při stanovení zásad odměňování (CON/2019/32), Nizozemsko, 5. 9. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Stanovisko ke svobodě informací (CON/2019/31), Nizozemsko, 4. 9. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Stanovisko k nákupu a prodeji úvěrových facilit (CON/2019/30), Kypr, 16. 8. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Stanovisko k omezení převoditelnosti pohledávek z hypotečních úvěrů (CON/2019/29), Polsko, 9. 8. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování prezidentky ECB (CON/2019/28), Úř. věst. C 258, 25. 7. 2019, s. 2.Dodatečné informace
 22. Stanovisko ke konverzi úvěrů ve švýcarských francích (CON/2019/27), Slovinsko, 18. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Stanovisko k výplatě peněžních prostředků nekvalifikovaným držitelům podřízených dluhopisů a menšinovým akcionářům bank, ve kterých měla Slovinská republika většinový podíl a které byly dotknuty mimořádnými opatřeními Banka Slovenije (CON/2019/26), Slovinsko, 9. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Stanovisko k vnitrostátním právním předpisům, které mají být přijaty za účelem navázání úzké spolupráce mezi Evropskou centrální bankou a Hrvatska narodna banka  (CON/2019/25), Chorvatsko, 8. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Stanovisko k vlastnické struktuře Banca d’Italia a k vlastnictví zlatých rezerv (CON/2019/23), Itálie, 24. 6. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Stanovisko k řízení a finanční nezávislosti Central Bank of Cyprus a ke změnám ústavy týkajícím se Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Kypr, 21. 6. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Stanovisko k cílům a řízení lotyšské komise pro finanční a kapitálové trhy  (CON/2019/22), Lotyšsko, 12. 6. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Stanovisko k reformě úpravy bankovního dohledu a dohledu nad finančním trhem (CON/2019/21), Rakousko, 31. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Stanovisko k soudní ochraně bývalých držitelů kvalifikovaných závazků bank (CON/2019/20), Slovinsko, 28. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Stanovisko k revizi právního rámce, který upravuje portugalský systém finančního dohledu (CON/2019/19), Portugalsko, 21. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Stanovisko k dani z finančních aktiv bank a k referenční hodnotě týkající se úrokových sazeb pro smlouvy o spotřebitelském úvěru (CON/2019/18), Rumunsko, 10. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Stanovisko k bezpečnosti sítí a informačních systémů  (CON/2019/17), Kypr, 2. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Stanovisko k účasti v jednotném mechanismu pro řešení krizí (CON/2019/16), Bulharsko, 17. 4. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Stanovisko k lobbování  (CON/2019/15), Česká republika, 11. 4. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 35. Stanovisko k požadavku na souhlas dlužníků s převodem úvěrů zajištěných zástavním právem k obytné nemovitosti (CON/2019/14), Irsko, 29. 3. 2019.
 36. Stanovisko k soudní ochraně bývalých držitelů kvalifikovaných závazků bank  (CON/2019/13), Slovinsko, 27. 3. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Stanovisko ke změnám struktury správy a řízení Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgie, 26. 3. 2019.
 38. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2019/11), Úř. věst. C 94, 12. 3. 2019, s. 2.
 39. Stanovisko ke zřízení makroobezřetnostní rady (CON/2019/10), Španělsko, 28. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Stanovisko k návrhu zákona o ochraně primárního bydliště (CON/2019/09), Řecko, 27. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Stanovisko k soudním příkazům k vydání hlavního soukromého obydlí (CON/2019/08), Irsko, 18. 2. 2019.
 42. Stanovisko k udělování licencí poskytovatelům mikroúvěrů a k dohledu nad nimi (CON/2019/07), Řecko, 15. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (CON/2019/06), Úř. věst. C 84, 6. 3. 2019, s. 1.Dodatečné informace
 44. Stanovisko k zákazu používání bankovek nominální hodnoty 500 EUR a k některým změnám právních předpisů v oblasti boje proti praní peněz (CON/2019/05), Dánsko, 12. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2019/04), Španělsko, 1. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Stanovisko k odměňování členů řídících orgánů a vyšších řídících pracovníků Narodowy Bank Polski (CON/2019/03), Polsko, 30. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Stanovisko k dohledu Bank Ċentrali ta‘ Malta / Central Bank of Malta nad agenturami, které referují o úvěrech, a k jejímu dozoru nad platebními službami  (CON/2019/02), Malta, 21. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Stanovisko k právnímu rámci pro kryté dluhopisy (CON/2019/01), Estonsko, 3. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Stanovisko k makroobezřetnostním nástrojům (CON/2018/58), Španělsko, 21. 12. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Stanovisko k organizaci fungování centrálního registru bankovních účtů a finančních transakcí (CON/2018/57), Belgie, 14. 12. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 51. Stanovisko ke změnám úpravy odpovědnosti členů bankovní rady a zaměstnanců Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumunsko, 11. 12. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Stanovisko k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) a související právní akty  (CON/2018/55), 7. 12. 2018.Dodatečné informace
 53. Stanovisko k návrhu směrnice o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu (CON/2018/54), Úř. věst. C 444, 20. 11. 2018, s. 15.Dodatečné informace
 54. Stanovisko k makroobezřetnostnímu mandátu Българска народна банка (Bulharské národní banky) a k správě a řízení úvěrových institucí (CON/2018/52), Bulharsko, 19. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Stanovisko k provedení doporučení obsažených v konvergenční zprávě do zákona o Българска народна банка (Bulharské národní bance) (CON/2018/53), Bulharsko, 16. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Stanovisko k návrhu nařízení o zřízení evropské funkce investiční stabilizace (CON/2018/51), Úř. věst. C 444, 10. 12. 2018, s. 11.Dodatečné informace
 57. Stanovisko k posílení finančního dohledu a ochrany investorů (CON/2018/50), Polsko, 9. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Stanovisko k vnitrostátním právním předpisům, které mají být přijaty pro účely zavedení úzké spolupráce mezi ECB a Българска народна банка (Bulharskou národní bankou) (CON/2018/49), Bulharsko, 9. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Stanovisko k požadavkům na minimální rezervy, které stanovuje Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Maďarsko, 8. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Stanovisko k určení základních služeb a provozovatelů základních služeb pro účely bezpečnosti sítí a informačních systémů (CON/2018/47), Slovinsko, 8. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Stanovisko k revizi finského zákona o požadavcích na připravenost platných ve finančním sektoru (CON/2018/46), Finsko, 26. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Stanovisko k zákonu o Státním kontrolním úřadu (CON/2018/45), Chorvatsko, 26. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Stanovisko k pravidlům, kterými se mají řídit systémově významné úvěrové instituce při stanovení zásad týkajících se pevné složky odměny (CON/2018/44), Nizozemsko, 23. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Stanovisko ke zřízení vnitrostátní databáze nároků z pojištění (CON/2018/43), Irsko, 28. 9. 2018.
 65. Stanovisko k úpravě reformy družstevních bank a záložen  (CON/2018/42), Itálie, 11. 9. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Stanovisko k novým pravidlům pro zaokrouhlování plateb v eurech (CON/2018/41), Belgie, 4. 9. 2018.
 67. Stanovisko k předávání administrativních údajů pro statistické účely (CON/2018/40), Německo, 3. 9. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Stanovisko k návrhu nařízení o některých poplatcích za přeshraniční platby v Unii a poplatcích za konverzi měny (CON/2018/38), Úř. věst. C 382, 23. 10. 2018, s. 7.Dodatečné informace
 69. Stanovisko ke kritické infrastruktuře, kybernetické bezpečnosti a krytým dluhopisům (CON/2018/39), Slovensko, 31. 8. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU, a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech (CON/2018/37), Úř. věst. C 382, 23. 10. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 71. Stanovisko k přezkumu obezřetnostního zacházení s investičními podniky (CON/2018/36), Úř. věst. C 378, 19. 10. 2018, s. 5.Dodatečné informace
 72. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“) (CON/2018/35), Úř. věst. C 378, 16. 8. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 73. Stanovisko k vzájemnému provádění makroobezřetnostních nástrojů v Lucembursku (CON/2018/34), Lucembursko, 27. 7. 2018.
 74. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany (CON/2018/33), Úř. věst. C 303, 29. 8. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 75. Stanovisko k návrhu nařízení o minimálním krytí ztrát z nevýkonných expozic (CON/2018/32), Úř. věst. C 79, 4. 3. 2019, s. 1.Dodatečné informace
 76. Stanovisko k regulaci podnikatelské činnosti v oblasti vlastnictví úvěrových smluv (CON/2018/31), Irsko, 5. 7. 2018.
 77. Stanovisko k požadavkům na splácení hypotečních úvěrů  (CON/2018/30), Švédsko, 15. 6. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Stanovisko k různým ustanovením finančního práva  (CON/2018/29), Belgie, 8. 6. 2018.
 79. Stanovisko k úpravě vzorce pro stanovení sazby, kterou se úročí francouzský spořicí nástroj livret A a některé jiné francouzské regulované spořicí účty (CON/2018/28), Francie, 7. 6. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Stanovisko k zavedení rámce pro bezpečnost sítí a informačních systémů veřejného zájmu (CON/2018/27), Belgie, 18. 5. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 81. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a související právní akty, a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (CON/2018/26), Úř. věst. C 251, 18. 7. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 82. Stanovisko ke správním sankcím a trestným činům v souvislosti s poskytnutím nepravdivých nebo zavádějících informací Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irsko, 11. 5. 2018.
 83. Stanovisko k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech (CON/2018/25), Úř. věst. C 261, 25. 7. 2018, s. 1.Dodatečné informace
 84. Stanovisko ke struktuře řízení a finanční nezávislosti Central Bank of Cyprus (CON/2018/23), Kypr, 11. 5. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Stanovisko k určení kritické infrastruktury a dohledu nad ní pro účely bezpečnosti informačních technologií  (CON/2018/22), Estonsko, 27. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Stanovisko ke konverzi úvěrů ve švýcarských francích (CON/2018/21), Slovinsko, 16. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Stanovisko k návrhu nařízení o zřízení Evropského měnového fondu (CON/2018/20), Úř. věst. C 220, 25. 6. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 88. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) a související právní akty (CON/2018/19), Úř. věst. C 255, 20. 7. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 89. Stanovisko k právnímu rámci pro kryté dluhopisy (CON/2018/18), Česká republika, 9. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 90. Stanovisko ke změnám zákona o Hrvatska Narodna Banka a zákona o Státním kontrolním úřadu (CON/2018/17), Chorvatsko, 6. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Stanovisko ke zřízení rámce pro sekuritizaci (CON/2018/16), Kypr, 4. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Stanovisko k bezpečnosti a ochraně kritických infrastruktur (CON/2018/15), Belgie, 21. 3. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 93. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování viceprezidenta/viceprezidentky ECB (CON/2018/14), 7. 3. 2018.
 94. Stanovisko k řešení nesplácených hypotečních úvěrů  (CON/2018/13), Irsko, 5. 3. 2018.
 95. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (CON/2018/12), Úř. věst. C 120, 6. 4. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 96. Stanovisko k dodatečným makroobezřetnostním nástrojům týkajícím se hypotečních úvěrů na obytné nemovitosti (CON/2018/9), Lucembursko, 19. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Stanovisko k pověření Bank of Greece novými úkoly, které se týkají mezibankovních poplatků za karetní platební transakce (CON/2018/11), Řecko, 15. 2. 2018.
 98. Stanovisko k pověření Central Bank of Cyprus novými úkoly, které se týkají mezibankovních poplatků za karetní platební transakce (CON/2018/10), Kypr, 14. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Stanovisko k navrácení peněžních prostředků Republiky Slovinsko z určených daňových rájů (CON/2018/8), Slovinsko, 14. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Stanovisko k závislosti úvěrových institucí na finančních prostředcích pocházejících od finančních podniků (CON/2018/7), Maďarsko, 6. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Stanovisko ke zdrojům financování a řízení maltského úřadu pro finanční služby  (CON/2018/6), Malta, 6. 2. 2018.
 102. Stanovisko ke sdělením klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (CON/2018/5), Slovinsko, 31. 1. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Stanovisko k organizaci centrálního registru bankovních účtů a finančních transakcí (CON/2018/4), Belgie, 26. 1. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 104. Stanovisko k trhům finančních nástrojů  (CON/2018/3), Slovinsko, 11. 1. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Stanovisko k trhům finančních nástrojů  (CON/2018/2), Řecko, 9. 1. 2018.
 106. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (CON/2018/1), Úř. věst. C 77, 1. 3. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 107. Stanovisko ECB k omezení počtu ústředních úvěrových družstev (CON/2017/54), Litva, 4. 12. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Stanovisko k pověření Lietuvos bankas funkcí fiskálního agenta Mezinárodního měnového fondu  (CON/2017/53), Litva, 1. 12. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Stanovisko k referenčním hodnotám ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (CON/2017/52), Bulharsko, 29. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Stanovisko ke změnám rámce rozhodování Българска народна банка (Bulharské národní banky) (CON/2017/51), Bulharsko, 27. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Stanovisko k transakcím se spřízněnými stranami  (CON/2017/50), Bulharsko, 27. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Stanovisko k právnímu předpisu o platech a důchodech (CON/2017/49), Irsko, 24. 11. 2017.
 113. Stanovisko k úpravám rámce Unie pro řízení krizí (CON/2017/47), Úř. věst. C 34, 31. 1. 2018, s. 17.Dodatečné informace
 114. Stanovisko ke změnám unijního rámce kapitálových požadavků pro úvěrové instituce a investiční podniky (CON/2017/46), Úř. věst. C 34, 31. 1. 2018, s. 5.Dodatečné informace
 115. Stanovisko k podpoře dlužníků z úvěrů na bydlení, kteří se nacházejí v těžké finanční situaci, a k podpoře dobrovolné restrukturalizace úvěrů na bydlení denominovaných nebo indexovaných v cizí měně (CON/2017/48), Polsko, 9. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Stanovisko k dočasnému zmrazení sazby, kterou se úročí francouzský spořicí nástroj livret A a některé jiné francouzské regulované spořicí účty (CON/2017/45), Francie, 6. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Stanovisko k platebním službám (CON/2017/44), Kypr, 27. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska při dohledu nad vzděláváním finančních zprostředkovatelů (CON/2017/43), Slovensko, 27. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (CON/2017/42), Úř. věst. C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatečné informace
 120. Stanovisko k soudní ochraně držitelů kvalifikovaných závazků bank (CON/2017/41), Slovinsko, 9. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti  (CON/2017/40), Kypr, 6. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí  (CON/2017/39), Úř. věst. C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatečné informace
 123. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), Úř. věst. C 372, 1. 11. 2017, s. 6.Dodatečné informace
 124. Stanovisko k mezibankovnímu clearingu a zúčtování v Polsku (CON/2017/37), Polsko, 20. 9. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Stanovisko k právnímu rámci pro kryté dluhopisy, vykazování údajů o úvěrech, makroobezřeznostním pravomocím a nástrojům a k společným postupům v rámci jednotného mechanismu dohledu (CON/2017/36), Slovensko, 11. 9. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Stanovisko k reformě dohledu nad finančním trhem (CON/2017/35), Rakousko, 25. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění základní statut NBB, pokud se týká počtu členů Rady NBB (CON/2017/34), Belgie, 24. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 128. Stanovisko k vykazování údajů o úvěrech (CON/2017/33), Rakousko, 21. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Stanovisko k určení Central Bank of Cyprus jako orgánu pro informace a k zahrnutí příslušné výjimky z požadavku na dodržování bankovního tajemství (CON/2017/32), Kypr, 21. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Stanovisko k zákonu o kritické infrastruktuře (CON/2017/31), Slovinsko, 14. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Stanovisko k návrhu rozhodnutí o provádění měnové politiky ze strany Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Chorvatsko, 4. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Stanovisko k dodatečnému požadavku na amortizaci hypoték (CON/2017/29), Švédsko, 4. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Stanovisko k přístupu do centrálního registru úvěrů a registru bankovních účtů (CON/2017/28), Bulharsko, 2. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2017/27), Bulharsko, 11. 7. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Stanovisko k zákonu o Národní nadaci pro výzkum, technologii a rozvoj (CON/2017/26), Rakousko, 23. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Stanovisko k vlastnictví jednotky pro speciální účel zřízené za účelem výroby eurobankovek (CON/2017/25), Španělsko, 16. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije  (CON/2017/24), Slovinsko, 12. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Stanovisko k nové kategorii dluhových nástrojů, novému makroobezřetnostnímu nástroji, vytvoření nové kategorie institucí provádějících vypořádání a vyloučení práv na započtení  (CON/2017/23), Belgie, 8. 6. 2017.
 139. Stanovisko ECB ze dne 7. června 2017 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU  (CON/2017/22), Úř. věst. C 236, 21. 7. 2017, s. 2.Dodatečné informace
 140. Stanovisko k makroobezřetnostním opatřením na omezení systémových rizik (CON/2017/21), Rakousko, 7. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2017/20), Belgie, 30. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 142. Stanovisko ke zřízení Komise pro monitorování postupů alternativního řešení sporů a k rezervním fondům bankovních nadací (CON/2017/19), Španělsko, 26. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2017/18), Portugalsko, 22. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Stanovisko k finanční nezávislosti Sveriges riksbank (CON/2017/17), Švédsko, 18. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Stanovisko k soudní ochraně držitelů kvalifikovaných závazků bank (CON/2017/16), Slovinsko, 12. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Stanovisko k zákonu o platebních službách, službách vydávání elektronických peněz a platebních systémech (CON/2017/15), Slovinsko, 24. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Stanovisko k dodatečným makroobezřetnostním nástrojům (CON/2017/14), Švédsko, 20. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Stanovisko k rozšíření rozsahu údajů vedených v registru úvěrů (CON/2017/13), Lotyšsko, 12. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Stanovisko ke změnám zákona o dohledu nad finančním trhem  (CON/2017/11), Německo, 7. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Stanovisko k poskytování pojištění proti záplavám (CON/2017/12), Irsko, 7. 4. 2017.
 151. Stanovisko k určování kritických infrastruktur pro účely bezpečnosti informačních technologií  (CON/2017/10), Německo, 6. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Stanovisko k úvěrům vázaným na cizí měnu (CON/2017/9), Polsko, 24. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Stanovisko k omezení povinnosti přijímat platby v hotovosti (CON/2017/8), Dánsko, 21. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Stanovisko k některým změnám právního rámce pro odložené daňové pohledávky v Řecku (CON/2017/7), Řecko, 15. 3. 2017.
 155. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii (CON/2017/6), Úř. věst. C 132, 24. 4. 2017, s. 1.Dodatečné informace
 156. Stanovisko k poskytování informací a údajů platebními systémy, platebními schématy, depozitáři cenných papírů a zúčtovacími a vypořádacími systémy  (CON/2017/5), Polsko, 1. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Stanovisko k účasti Itálie na několika programech Mezinárodního měnového fondu: rozšíření Nové dohody o zápůjčce, příspěvku do Fondu na snížení chudoby a podporu růstu a nové bilaterální dohodě o úvěru (CON/2017/4), Itálie, 22. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Stanovisko k pověření Central Bank of Cyprus novými úkoly v oblasti hypotečních úvěrů  (CON/2017/3), Kypr, 17. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Stanovisko k platebním účtům (CON/2017/2), Kypr, 15. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Stanovisko k opatřením na podporu likvidity, preventivní rekapitalizaci a dalším naléhavým opatřením týkajícím se bankovního sektoru (CON/2017/1), Itálie, 3. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Stanovisko k belgickému návrhu zákona o dozoru nad zpracovateli platebních transakcí (CON/2016/61), Belgie, 28. 12. 2016.
 162. Stanovisko k pravomoci České národní banky provádět obchody na finančním trhu  (CON/2016/60), Česká republika, 15. 12. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 163. Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije (CON/2016/59), Slovinsko, 13. 12. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Stanovisko k přenesení veřejných úkolů týkajících se mincí na De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nizozemsko, 5. 12. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Stanovisko k náhradě nákladů na provoz centrálního registru úvěrů a registru bankovních účtů (CON/2016/57), Bulharsko, 30. 11. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Stanovisko k sazbám minimálních rezerv (CON/2016/56), Maďarsko, 18. 11. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Stanovisko k návrhu zákona, kterým se ruší státní záruka poskytnutá v souvislosti s nouzovou pomocí v oblasti likvidity (CON/2016/55), Belgie, 17. 11. 2016.
 168. Stanovisko ke svěření pravomocí Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland posuzovat hospodářskou soutěž na trhu s hypotečními úvěry a vydávat pokyny poskytovatelům úvěrů ohledně pohyblivých úrokových sazeb (CON/2016/54), Irsko, 17. 11. 2016.
 169. Stanovisko k reorganizaci úkolů Federálního úřadu pro stabilizaci finančního tru a k provádění obecných pokynů EBA k zásadám řádného odměňování (CON/2016/53), Německo, 31. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Stanovisko ke změnám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Chorvatsko, 28. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Stanovisko k úpravě vzorce pro stanovení sazby, kterou se úročí francouzský spořicí nástroj livret A  (CON/2016/51), Francie, 21. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Stanovisko k návrhu zákona, kterým se usnadňuje náhrada některých kurzových rozpětí účtovaných v případě úvěrů vázaných na cizí měnu  (CON/2016/50), Polsko, 13. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES  (CON/2016/49), 12. 10. 2016.Dodatečné informace
 174. Stanovisko k nakládání s nemovitým majetkem nebo základním kapitálem, který úvěrová instituce nabude po vyrovnání pohledávek (CON/2016/48), Kypr, 11. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Stanovisko ke změnám zákona o Latvijas Banka, kterými se snižuje počet členů rady Latvijas Banka  (CON/2016/47), Lotyšsko, 28. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Stanovisko ke změnám zákona o zaknihovaných cenných papírech (CON/2016/46), Slovinsko, 26. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska při vykazování odvodu z pojistného (CON/2016/45), Slovensko, 19. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatečné informace
 179. Stanovisko k úloze zástupce orgánu finančního dohledu (Financial Supervisory Authority) v Radě dohledu ECB a k poplatkům za dohled (CON/2016/43), Finsko, 7. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Stanovisko k centrálnímu registru úvěrů (CON/2016/42), Slovinsko, 31. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Stanovisko k oběžníku Banca d’Italia, kterým se provádí reforma italských družstevních bank  (CON/2016/41), Itálie, 31. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Stanovisko ke změnám režimu minimálních rezerv (CON/2016/40), Rumunsko, 30. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Stanovisko k dozoru nad platebními schématy (CON/2016/38), Polsko, 29. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Stanovisko ke zvláštním pravidlům pro restrukturalizaci úvěrů indexovaných nebo denominovaných v cizích měnách (CON/2016/39), Polsko, 29. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Stanovisko k vyloučení práv na započtení pohledávek, které jsou u centrální banky Evropského systému centrálních bank mobilizovány jako zajištění (CON/2016/37), Francie, 12. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Stanovisko k metodě a postupům používaným při počítání, třídění, balení a označování bankovek a mincí (CON/2016/36), Polsko, 11. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Stanovisko k rozšíření přístupu do centrálního registru bankovních účtů (CON/2016/35), Belgie, 28. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 188. Stanovisko ke smlouvám o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení (CON/2016/34), Řecko, 28. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Stanovisko ke změnám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Chorvatsko, 15. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Stanovisko k zákonnému omezení výše odměn zaměstnanců ve veřejném a částečně veřejném sektoru  (CON/2016/32), Nizozemsko, 13. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Stanovisko ke spotřebitelskému úvěru (CON/2016/31), Slovinsko, 8. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Stanovisko k internímu auditu Българска народна банка (Bulharská národní banka)  (CON/2016/30), Bulharsko, 3. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Stanovisko k nařízení o integrovaném datovém modelu (CON/2016/29), Rakousko, 19. 5. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Stanovisko k řešení krize a likvidaci bank  (CON/2016/28), Slovinsko, 3. 5. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů, pokud jde o některá data, a k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některá data  (CON/2016/27), Úř. věst. C 223, 21. 6. 2016, s. 3.Dodatečné informace
 196. Stanovisko k ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich oběhu (CON/2016/25), Itálie, 20. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014 za účelem zřízení Evropského systému pojištění vkladů (CON/2016/26), Úř. věst. C 252, 12. 7. 2016, s. 1.Dodatečné informace
 198. Stanovisko k auditu obchodních operací Banka Slovenije (CON/2016/24), Slovinsko, 18. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Stanovisko k předcházení praní peněz a financování terorismu (CON/2016/23), Slovinsko, 13. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví opatření s cílem vytvořit postupně jednotné zastoupení eurozóny v Mezinárodním měnovém fondu (CON/2016/22), Úř. věst. C 216, 6. 4. 2016, s. 1.Dodatečné informace
 201. Stanovisko k příspěvku Rakouska do fondu Mezinárodního měnového fondu pro řešení následků katastrof (CON/2016/21), Rakousko, 6. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Stanovisko k režimu platnému pro obchodovatelné dluhové cenné papíry  (CON/2016/20), Francie, 30. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Stanovisko k požadavkům na umořování hypoték  (CON/2016/18), Švédsko, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Stanovisko k platebním službám (CON/2016/19), Bulharsko, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Stanovisko k reformě družstevních záložen, záručnímu systému pro sekuritizace nesplácených úvěrů a úvěrové kapacitě alternativních investičních fondů  (CON/2016/17), Itálie, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Stanovisko k zřízení a provozu organizací zabývajících se převodem vlastnických práv k nemovitostem  (CON/2016/16), Kypr, 17. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování  (CON/2016/15), 17. 3. 2016.Dodatečné informace
 208. Stanovisko k závazným požadavkům na úhrady a inkasa (CON/2016/13), Rumunsko, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Stanovisko k nabytí subjektu Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer do zákonného vlastnictví Banque de France (CON/2016/14), Francie, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Stanovisko k finančním nástrojům způsobilým pro operace měnové politiky (CON/2016/12), Rumunsko, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Stanovisko k a) návrhu nařízení, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a b) návrhu nařízení o změně nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky  (CON/2016/11), Úř. věst. C 219, 17. 6. 2016, s. 2.Dodatečné informace
 212. Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami (CON/2016/10), Úř. věst. C 130, 13. 4. 2016, s. 1.Dodatečné informace
 213. Stanovisko k opatřením na podporu plynulého fungování představenstva a personální komise Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Kypr, 23. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Stanovisko k hierarchii věřitelů úvěrových institucí (CON/2016/7), Francie, 23. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Stanovisko k dalším změnám v souvislosti s požadavky týkajícími se odpovědného poskytování úvěrů  (CON/2016/8), Maďarsko, 22. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2016/6), Slovinsko, 3. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků  (CON/2016/5), Kypr, 1. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Stanovisko k zabezpečení výměny a stahování mincí společností Münze Österreich Aktiengesellschaft (CON/2016/4), Rakousko, 25. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2016/3), Řecko, 21. 1. 2016.
 220. Stanovisko k dohledu nad činností subjektů zpracovávajících hotovost a k ukládání správních opatření a pokut  (CON/2016/2), Litva, 20. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Stanovisko k dani pro určité finanční instituce (CON/2016/1), Polsko, 12. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Stanovisko k vykazování v oblasti platební bilance a přeshraničního poskytování služeb (CON/2015/58), Rakousko, 23. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Stanovisko k některým změnám institucionálního rámce Banka Slovenije  (CON/2015/57), Slovinsko, 18. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Stanovisko k splacení dluhů zajištěných hypotékou převedením vlastnického práva k nemovitosti  (CON/2015/56), Rumunsko, 18. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Stanovisko k poplatkům za výběr hotovosti z bankomatů (CON/2015/55), Irsko, 10. 12. 2015.
 226. Stanovisko k úvěru pro spotřebitele (CON/2015/54), Česká republika, 9. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 227. Stanovisko k právnímu rámci pro stavební spořitelny (CON/2015/53), Německo, 2. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2015/52), Nizozemsko, 26. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Stanovisko k výrobě eurobankovek (CON/2015/51), Portugalsko, 23. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Stanovisko k ochraně proti padělání a k zachování kvality hotovostního oběživa  (CON/2015/50), Belgie, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 231. Stanovisko k dohledu nad plynulým fungováním platebního styku (CON/2015/49), Nizozemsko, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a k systému pojištění vkladů a systému pro odškodnění investorů  (CON/2015/48), Lucembursko, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Stanovisko k opatřením v souvislosti s nařízením o jednotném mechanismu pro řešení krizí (CON/2015/47), Rakousko, 13. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Stanovisko k registru bankovních účtů (CON/2015/46), Bulharsko, 13. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Stanovisko k regulaci společností nabývajících úvěry (CON/2015/45), Kypr, 12. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Stanovisko k ustanovením o platech a důchodech  (CON/2015/44), Irsko, 11. 11. 2015.
 237. Stanovisko k řešení krizových situací na finančním trhu a ke zvláštnímu odvodu vybraných finančních institucí (CON/2015/43), Slovensko, 6. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Stanovisko k institucionálnímu rámci pro řešení krize institucí (CON/2015/42), Belgie, 4. 11. 2015.
 239. Stanovisko ke změnám statutu Banca d'Italia  (CON/2015/41), Itálie, 30. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2015/40), Irsko, 29. 10. 2015.
 241. Stanovisko k sazbám minimálních rezerv (CON/2015/39), Maďarsko, 28. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Stanovisko k předběžnému posouzení podmínek týkajících se řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (CON/2015/38), Maďarsko, 23. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Stanovisko k regulaci finančního leasingu a činnosti společností poskytujících finanční leasing (CON/2015/37), Kypr, 19. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků  (CON/2015/35), Itálie, 16. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Stanovisko k Centrální evidenci účtů (CON/2015/36), Česká republika, 16. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 246. Stanovisko k návrhu zákona o trhu finančních nástrojů (CON/2015/34), Slovinsko, 28. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Stanovisko k určení Lietuvos bankas jako orgánu příslušného k řešení krize  (CON/2015/33), Litva, 22. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Stanovisko ke konverzi úvěrů denominovaných ve švýcarských francích (CON/2015/32), Chorvatsko, 18. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Stanovisko k řešení krize bank (CON/2015/31), Německo, 2. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Stanovisko k vykazování určitých údajů, které jsou důležité pro finanční stabilitu  (CON/2015/30), Rakousko, 2. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Stanovisko k oběhu bankovek a mincí  (CON/2015/29), Česká republika, 28. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 252. Stanovisko ke změnám ústavního zákona a zákona o České národní bance (CON/2015/28), Česká republika, 11. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 253. Stanovisko k používání integrovaného datového modelu pro účely vykazování údajů do Oesterreichische Nationalbank (CON/2015/27), Rakousko, 10. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Stanovisko k návrhu zákona o zvláštních podmínkách restrukturalizace úvěrů na bydlení denominovaných v cizí měně (CON/2015/26), Polsko, 5. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků  (CON/2015/25), Řecko, 20. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Stanovisko ke změnám zákona o řeckém statistickém systému a řeckém statistickém úřadu  (CON/2015/24), Řecko, 15. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Stanovisko k novému právnímu rámci pro spořitelny  (CON/2015/23), Portugalsko, 7. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Stanovisko k ochraně spotřebitelů na finančním trhu (CON/2015/21), Slovensko, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Stanovisko o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22), Česká republika, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 260. Stanovisko k centrálnímu registru úvěrů (CON/2015/20), Malta, 19. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků  (CON/2015/19), Španělsko, 10. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Stanovisko k návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1708/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen (CON/2015/18), Úř. věst. C 209, 25. 6. 2015, s. 3.
 263. Stanovisko k právnímu rámci systému pojištění vkladů a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/17), Polsko, 28. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Stanovisko ke změnám právního rámce upravujícího slovinskou společnost pro správu bankovních aktiv (CON/2015/16), Slovinsko, 28. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Stanovisko k regulaci otevřených pozic na straně aktiv rozvahy úvěrových institucí (CON/2015/15), Maďarsko, 21. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Stanovisko k zákazu dražby nemovitého majetku, který je hlavním obydlím dlužníka (CON/2015/14), Řecko, 10. 4. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Stanovisko k reformě družstevních bank (banche popolari) (CON/2015/13), Itálie, 25. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Stanovisko k právnímu rámci pro mediátory v oblasti úvěrových vztahů (CON/2015/12), Portugalsko, 24. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Stanovisko k právnímu rámci pro kryté dluhopisy a hypoteční banky (CON/2015/11), Polsko, 20. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95 (CON/2015/10), Úř. věst. C 175, 29. 5. 2015, s. 2.Dodatečné informace
 271. Stanovisko k právnímu rámci pro Narodowy Bank Polski  (CON/2015/9), Polsko, 10. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Stanovisko k nezávislosti Banka Slovenije a členů jejích rozhodovacích orgánů (CON/2015/8), Slovinsko, 2. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Stanovisko ke strategii makroobezřetnostní politiky (CON/2015/7), Litva, 25. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Stanovisko ke změnám zákona o Eesti Pank  (CON/2015/6), Estonsko, 9. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Stanovisko k novému právnímu rámci pro vypracovávání oficiálních statistik v Litvě (CON/2015/5), Litva, 6. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Stanovisko k přezkumu úlohy a organizace Evropské rady pro systémová rizika (CON/2015/4), Úř. věst. C 192, 10. 6. 2015, s. 1.
 277. Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska při řešení krize na finančním trhu (CON/2015/3), Slovensko, 21. 1. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Stanovisko ke kolegiu k řešení krize (CON/2015/2), Belgie, 21. 1. 2015.
 279. Stanovisko k žádostem o povolení působit jako společnost ukončující činnost  (CON/2015/1), Rakousko, 9. 1. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Stanovisko k příspěvku Rumunska do fondu MMF pro snížení chudoby a růst (CON/2014/92), Rumunsko, 29. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Stanovisko ke zveřejňování dokumentů a k použití rezervy na důchody (CON/2014/91), Rakousko, 22. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Stanovisko ke zveřejňování informací v případě, kdy se na banku vztahují opatření k řešení krize nebo kdy jí byla odňata licence  (CON/2014/90), Bulharsko, 22. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Stanovisko k poskytování důvěrných informací pro účely vnitrostátního parlamentního vyšetřování  (CON/2014/89), Irsko, 19. 12. 2014.
 284. Stanovisko k požadavkům na poskytování úvěrů  (CON/2014/88), Estonsko, 17. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Stanovisko ke konverzi úvěrů v cizích měnách  (CON/2014/87), Maďarsko, 16. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Stanovisko ke změnám zákona o pojištění bankovních vkladů  (CON/2014/86), Bulharsko, 9. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Stanovisko k všeobecným podmínkám smluv o spotřebitelském úvěru  (CON/2014/85), Maďarsko, 8. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření  (CON/2014/84), Úř. věst. C 31, 30. 1. 2015, s. 3.
 289. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU (CON/2014/83), Úř. věst. C 137, 27. 4. 2015, s. 2.Dodatečné informace
 290. Stanovisko k výrobě eurobankovek účelově zřízeným subjektem (CON/2014/82), Španělsko, 19. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Stanovisko k zaknihovaným cenným papírům (CON/2014/81), Slovinsko, 13. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Stanovisko k řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (CON/2014/80), Maďarsko, 11. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Stanovisko k bankovní regulaci  (CON/2014/79), Slovinsko, 11. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Stanovisko k právnímu rámci pro družstevní záložny (CON/2014/78), Polsko, 31. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Stanovisko ke zvláštnímu daňovému zvýhodnění finančních institucí (CON/2014/77), Maďarsko, 30. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Stanovisko ke specifickým pravidlům vypořádání spotřebitelských úvěrových smluv (CON/2014/76), Maďarsko, 28. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Stanovisko k určení vážených průměrných výnosů spolkových úvěrů a jmenování externích auditorů (CON/2014/75), Rakousko, 23. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 298. Stanovisko k finanční transparentnosti, platebním službám a elektronickým penězům (CON/2014/74), Dánsko, 14. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Stanovisko k pravidlům týkajícím se střetu zájmů členů řídicích orgánů a vedoucích pracovníků Banca d’Italia (CON/2014/73), Itálie, 13. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Stanovisko k dalším pravidlům, která se vztahují na určité smlouvy o spotřebitelském úvěru  (CON/2014/72), Maďarsko, 10. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Stanovisko ke zveřejňování roční procentní sazby nákladů u smluv o spotřebitelském úvěru (CON/2014/71), Estonsko, 2. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Stanovisko k oddělení bankovních činností a jejich regulaci (CON/2014/70), Francie, 19. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Stanovisko k provedení evropské směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank (CON/2014/67), Německo, 12. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Stanovisko k regulaci obchodní činnosti spočívající ve vlastnictví úvěrů (CON/2014/69), Irsko, 12. 9. 2014.
 305. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv v souvislosti se zavedením eura (CON/2014/68), Litva, 12. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Stanovisko k odloženým daňovým pohledávkám (CON/2014/66), Portugalsko, 3. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Stanovisko k ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a euromincí a jejich navracení zpět do oběhu (CON/2014/65), Litva, 29. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Stanovisko ke spořitelnám propojeným se spořitelními družstvy  (CON/2014/64), Portugalsko, 14. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Stanovisko k řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (CON/2014/62), Maďarsko, 6. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 310. Stanovisko ke změně denominace základního kapitálu a cenných papírů společností (CON/2014/63), Litva, 6. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Stanovisko k reorganizačním a likvidačním opatřením týkajícím se Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Rakousko, 29. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Stanovisko k novým obecným opatřením vyplývajícím z rozhodnutí nejvyššího soudu o smlouvách o spotřebitelském úvěru  (CON/2014/59), Maďarsko, 28. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii (CON/2014/58), Úř. věst. C 352, 7. 10. 2014, s. 4.Dodatečné informace
 314. Stanovisko k řešení problémů úvěrových a jiných institucí (CON/2014/60), Kypr, 22. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Stanovisko k centrálnímu registru úvěrů (CON/2014/57), Portugalsko, 21. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Stanovisko k pravomoci vydávat mince (CON/2014/56), Kypr, 16. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Stanovisko k reprodukci eurobankovek a euromincí a forintových bankovek a mincí v Maďarsku (CON/2014/55), Maďarsko, 11. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Stanovisko k pravidlům pro konzultace s Evropskou centrální bankou (CON/2014/54), Slovensko, 10. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Stanovisko k povolení provozování platebních systémů (CON/2014/53), Malta, 10. 7. 2014.
 320. Stanovisko k právnímu rámci pro úvěrové instituce (CON/2014/52), Polsko, 9. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě, a k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Litvu (CON/2014/50), Úř. věst. C 244, 26. 7. 2014, s. 1.
 322. Stanovisko k věkovému limitu pro výkon funkce guvernéra a viceguvernérů Banque de France a k jejich funkčnímu období  (CON/2014/51), Francie, 8. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Stanovisko k zpracovávání a distribuci bankovek a mincí a jejich ochraně před paděláním v Maďarsku  (CON/2014/48), Maďarsko, 1. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Stanovisko ke statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky plateb (CON/2014/47), Polsko, 27. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Stanovisko k výboru pro systémová rizika (CON/2014/46), Lucembursko, 26. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podávání zpráv a transparentnosti u obchodů zajišťujících financování  (CON/2014/49), Úř. věst. C 336, 26. 9. 2014, s. 5.Dodatečné informace
 327. Stanovisko k nebankovním finančním institucím, které poskytují úvěry spotřebitelům (CON/2014/45), Bulharsko, 24. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Stanovisko k opatřením v souvislosti s nařízením o jednotném mechanismu dohledu (CON/2014/43), Rakousko, 23. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Stanovisko k požadavkům týkajícím se odpovědného poskytování úvěrů (CON/2014/44), Maďarsko, 23. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 330. Stanovisko k úročení minimálních rezerv (CON/2014/42), Litva, 11. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Stanovisko k požadavkům na úvěrové instituce týkajícím se krátkodobé likvidity  (CON/2014/41), Maďarsko, 6. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Stanovisko k organizaci a platební schopnosti úvěrových institucí a k dohledu nad nimi  (CON/2014/40), Španělsko, 30. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Stanovisko k přístupu veřejnosti ke konkrétním informacím o úvěrech se selháním určitých bank (CON/2014/39), Slovinsko, 27. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Stanovisko k odměňování zaměstnanců a členů rozhodovacích orgánů Banca d’Italia a zdanění jejích přeceněných akcií (CON/2014/38), Itálie, 26. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti  (CON/2014/37), Rumunsko, 22. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Stanovisko k návrhu nařízení o fondech peněžního trhu (CON/2014/36), Úř. věst. C 255, 6. 8. 2014, s. 3.Dodatečné informace
 337. Stanovisko k omezením důchodů (CON/2014/35), Rakousko, 19. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Stanovisko k právnímu rámci pro úvěrové instituce a finanční společnosti (CON/2014/34), Portugalsko, 16. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Stanovisko k dozoru nad platebními systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry (CON/2014/33), Litva, 15. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Stanovisko k ukončení platnosti některých bankovek a mincí (CON/2014/32), Švédsko, 5. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Stanovisko k řešení krizí na finančních trzích (CON/2014/31), Finsko, 2. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Stanovisko k veřejným financím (CON/2014/30), Litva, 30. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Stanovisko k právnímu rámci pro rekapitalizaci úvěrových institucí v Řecku prostřednictvím Řeckého fondu finanční stability (CON/2014/29), Řecko, 29. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Stanovisko ke sledování používání ratingů účastníky trhu (CON/2014/28), Litva, 22. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Stanovisko k provozovatelům směnáren (CON/2014/27), Litva, 16. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Stanovisko k operacím se státními cennými papíry (CON/2014/26), Rumunsko, 14. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Stanovisko k nezávislosti Banka Slovenije (CON/2014/25), Slovinsko, 11. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Stanovisko ke krizovému řízení (CON/2014/24), Litva, 2. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Stanovisko k měření úvěrového rizika a rizika země v případě bankovních skupin (CON/2014/23), Rakousko, 27. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Stanovisko k pravidlům o střetu zájmů vedoucích pracovníků Banco de España  (CON/2014/22), Španělsko, 20. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Stanovisko k dohledu nad finančním trhem, k makroobezřetnostnímu dohledu a k dozoru nad platebními systémy (CON/2014/21), Estonsko, 18. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Stanovisko k dozoru nad úhradami a inkasy v eurech (CON/2014/20), Rumunsko, 10. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Stanovisko k nesouladu splatnosti a devizových pozic úvěrových institucí (CON/2014/15), Maďarsko, 24. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Stanovisko ke změnám v řízení Banca d’Italia (CON/2014/19), Itálie, 21. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Stanovisko k makroobezřetnostnímu dohledu nad finančním systémem (CON/2014/18), Polsko, 18. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Stanovisko k postavení úvěrových institucí a k dohledu nad nimi (CON/2014/17), Belgie, 14. 2. 2014.
 357. Stanovisko k makroobezřetnostnímu mandátu a makroobezřetnostním nástrojům Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgie, 13. 2. 2014.
 358. Stanovisko k zavedení eura v Litvě (CON/2014/14), Litva, 12. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Stanovisko k účtům zaknihovaných cenných papírů v cizí měně (CON/2014/13), Belgie, 12. 2. 2014.
 360. Stanovisko ke snížení úrovně odměňování vyšších úředníků ve veřejném a částečně veřejném sektoru  (CON/2014/12), Nizozemsko, 10. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Stanovisko k předávání údajů nezbytných pro stanovení měnové politiky (CON/2014/11), Polsko, 7. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2013/36/EU a 2009/110/ES a kterou se zrušuje směrnice 2007/64/ES (CON/2014/9), 5. 2. 2014.Dodatečné informace
 363. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách  (CON/2014/10), Úř. věst. C 193, 5. 2. 2014, s. 2.Dodatečné informace
 364. Stanovisko k Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Maďarsko, 31. 1. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Stanovisko k odměňování státních zaměstnanců po dobu pracovní neschopnosti  (CON/2014/7), Irsko, 28. 1. 2014.
 366. Stanovisko k zaokrouhlování plateb v eurech (CON/2014/6), Belgie, 23. 1. 2014.
 367. Stanovisko k návrhu nařízení o odložení data přechodu na systém SEPA  (CON/2014/3), Úř. věst. C 80, 19. 3. 2014, s. 1.Dodatečné informace
 368. Stanovisko k veřejnému přístupu k informacím o majetku veřejných funkcionářů (CON/2014/5), Slovinsko, 20. 1. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2014/4), Litva, 17. 1. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB  (CON/2014/1), Úř. věst. C 244, 26. 7. 2014, s. 3.
 371. Stanovisko ECB k návrhu nařízení o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (CON/2014/2), Úř. věst. C 113, 15. 4. 2014, s. 1.Dodatečné informace
 372. Stanovisko ke zvýšení základního kapitálu Banca d’Italia (CON/2013/96), Itálie, 27. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Stanovisko ke krytým dluhopisům (CON/2013/94), Rumunsko, 23. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Stanovisko k variabilnímu odměňování zaměstnanců obchodníků s cennými papíry  (CON/2013/95), Dánsko, 23. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Stanovisko k registru úvěrů (CON/2013/93), Lotyšsko, 19. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Stanovisko k omezování veřejných výdajů, pokud se týká Banca d’Italia  (CON/2013/92), Itálie, 18. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Stanovisko k veřejným financím v Estonsku (CON/2013/91), Estonsko, 18. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Stanovisko k veřejným financím v Lucembursku (CON/2013/90), Lucembursko, 18. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Stanovisko k zpracovávání a distribuci bankovek a jejich ochraně před paděláním v Maďarsku  (CON/2013/89), Maďarsko, 17. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Stanovisko k požadavkům na poskytování údajů pro účely plnění úkolů Magyar Nemzeti Bank v oblasti dohledu (CON/2013/88), Maďarsko, 9. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Stanovisko k opatřením na posílení stability bank (CON/2013/86), Slovinsko, 9. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Stanovisko k rekapitalizaci úvěrových institucí (CON/2013/87), Portugalsko, 6. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Stanovisko k platebním prostředkům a platebním systémům (CON/2013/84), Francie, 6. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Stanovisko ke správě a řízení orgánu pro dohled nad finančním trhem (CON/2013/83), Dánsko, 5. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Stanovisko k právnímu postavení aktiv Lietuvos bankas a k rozsahu v ní prováděné státní kontroly (CON/2013/85), Litva, 5. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Stanovisko k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi a k makroobezřetnostnímu dohledu (CON/2013/82), Finsko, 2. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Stanovisko k povolování a regulaci družstevních úvěrových institucí a k dohledu nad nimi (CON/2013/81), Kypr, 26. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Stanovisko ke stabilizačním opatřením a k fondu pojištění vkladů (CON/2013/80), Rumunsko, 25. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv úvěrových institucí  (CON/2013/79), Litva, 22. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Stanovisko ke změnám rozhodovacích pravomocí v Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Kypr, 22. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 391. Stanovisko ECB k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky (CON/2013/77), Úř. věst. C 51, 22. 2. 2014, s. 3.Dodatečné informace
 392. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (CON/2013/76), Úř. věst. C 109, 11. 4. 2014, s. 2.Dodatečné informace
 393. Stanovisko k finanční restrukturalizaci podniků (CON/2013/75), Slovinsko, 5. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 394. Stanovisko k převodu správy státního majetku na Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Rumunsko, 29. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Stanovisko k opatřením v oblasti reorganizace bank (CON/2013/73), Slovinsko, 15. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování a kvalitě statistik pro postup při makroekonomické nerovnováze (CON/2013/72), Úř. věst. C 14, 16. 10. 2013, s. 5.Dodatečné informace
 397. Stanovisko k integrovanému rámci dohledu v Maďarsku (CON/2013/71), Maďarsko, 7. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Stanovisko ke zřízení Rady pro finanční stabilitu a k makroobezřetnostnímu mandátu vnitrostátních orgánů (CON/2013/70), Slovinsko, 18. 9. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Stanovisko ke změnám zákona o Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13. 9. 2013.
 400. Stanovisko k novému úkolu Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique v oblasti statistikÿ  (CON/2013/68), Belgie, 29. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 401. Stanovisko k makroobezřetnostnímu mandátu Banco de Portugal (CON/2013/66), Portugalsko, 27. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Stanovisko k manipulaci s eurobankovkami a euromincemi a k jejich navracení zpět do oběhu (CON/2013/65), Lotyšsko, 21. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Stanovisko k zásadám a postupu při výměně bankovek a mincí (CON/2013/64), Polsko, 20. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Stanovisko k družstevním záložnám (CON/2013/63), Litva, 19. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Stanovisko k poskytování platebních služeb subjektům čerpajícím z rozpočtu ze strany Banka Slovenije (CON/2013/62), Slovinsko, 19. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Stanovisko k autonomii Banco de España v otázkách zaměstnávání a k ukončení výkonu funkce guvernéra (CON/2013/61), Španělsko, 16. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Stanovisko k opatřením na posílení stability bank  (CON/2013/67), Slovinsko, 13. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 408. Stanovisko k poskytování zajištění ve prospěch Danmarks Nationalbank pomocí automatického zajištění (CON/2013/60), Dánsko, 13. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Stanovisko k OTC derivátům, ústředním protistranám a registrům obchodních údajů  (CON/2013/59), Belgie, 12. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 410. Stanovisko k registru účetních závěrek (CON/2013/58), Slovensko, 7. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Stanovisko k zvláštní likvidaci úvěrových institucí (CON/2013/57), Řecko, 6. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Stanovisko k novému integrovanému rámci dohledu v Maďarsku (CON/2013/56), Maďarsko, 26. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Stanovisko k opatřením na podporu poskytování dlouhodobých úvěrů (CON/2013/55), Belgie, 26. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 414. Stanovisko k makroobezřetnostnímu dohledu nad národním finančním systémem (CON/2013/54), Kypr, 24. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Stanovisko k finanční nezávislosti Sveriges Riksbank  (CON/2013/53), Švédsko, 24. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Stanovisko k dohledu nad družstevními úvěrovými institucemi (CON/2013/51), Kypr, 23. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Stanovisko ke spořitelnám a bankovním nadacím (CON/2013/52), Španělsko, 23. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Stanovisko ke stabilizačním opatřením (CON/2013/50), Rumunsko, 12. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Stanovisko k pobočkám úvěrových institucí ze zemí mimo EHP (CON/2013/49), Irsko, 9. 7. 2013.
 420. Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku, a k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Lotyšsko (CON/2013/48), Úř. věst. C 204, 18. 7. 2013, s. 1.Dodatečné informace
 421. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv v souvislosti se zavedením eura (CON/2013/47), Lotyšsko, 3. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Stanovisko k platové a důchodové reformě (CON/2013/46), Irsko, 28. 6. 2013.
 423. Stanovisko k makroobezřetnostnímu mandátu Lietuvos bankas  (CON/2013/45), Litva, 26. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Stanovisko ke zvláštní dani pro úvěrové instituce (CON/2013/44), Kypr, 19. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Stanovisko k zacházení s eurobankovkami, které byly neutralizovány ochranným zařízením proti krádeži (CON/2013/43), Belgie, 12. 6. 2013.
 426. Stanovisko k plánům ozdravných postupů a řešení problémů (CON/2013/42), Belgie, 10. 6. 2013.
 427. Stanovisko ke změnám v řízení Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Kypr, 5. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Stanovisko k makroobezřetnostnímu dohledu nad finančním systémem (CON/2013/39), Rumunsko, 3. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Stanovisko k novým úkolům Magyar Nemzeti Bank v oblasti dohledu  (CON/2013/40), Maďarsko, 3. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Stanovisko k Řeckému fondu finanční stability (CON/2013/38), Řecko, 29. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV (CON/2013/37), Úř. věst. C 179, 25. 6. 2013, s. 9.Dodatečné informace
 432. Stanovisko k postavení úvěrových institucí a k vytvoření společností poskytujících financování  (CON/2013/36), Francie, 24. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Stanovisko k návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh  (CON/2013/35), Úř. věst. C 176, 21. 6. 2013, s. 11.Dodatečné informace
 434. Stanovisko k úpravě dluhů předlužených fyzických osob (CON/2013/34), Řecko, 23. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Stanovisko k ochraně hypotečního dlužníka (CON/2013/33), Španělsko, 22. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Stanovisko k návrhu směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu a k návrhu nařízení o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (CON/2013/32), Úř. věst. C 166, 12. 6. 2013, s. 2.Dodatečné informace
 437. Stanovisko k posílení institucionální úlohy a nezávislosti Banca Naţională a României  (CON/2013/31), Rumunsko, 7. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Stanovisko k makroobezřetnostní politice (CON/2013/30), Malta, 30. 4. 2013.
 439. Stanovisko k registru spotřebitelských úvěrů (CON/2013/29), Francie, 26. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Stanovisko k ochraně před riziky a oddělení bankovních činností (CON/2013/28), Německo, 19. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Stanovisko k belgickému rámci pro státní záruky a k státním zárukám týkajícím se společností Dexia SA a Dexia Crédit Local SA (CON/2013/27), Belgie, 15. 4. 2013.
 442. Stanovisko ke krizovému plánování a rané intervenci ve vztahu k úvěrovým institucím  (CON/2013/26), Rakousko, 11. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Stanovisko k fondu pojištění vkladů (CON/2013/25), Španělsko, 10. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Stanovisko k dohodám o finančním zajištění (CON/2013/24), Malta, 5. 4. 2013.
 445. Stanovisko k zvláštním hypotečním obchodům (CON/2013/23), Slovensko, 2. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Stanovisko k vykazování platební bilance (CON/2013/22), Rakousko, 25. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Stanovisko k opatřením na posílení stability bank (CON/2013/21), Slovinsko, 22. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Stanovisko k dlouhodobě nevyužívaným vkladovým účtům u úvěrových institucí (CON/2013/20), Řecko, 19. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Stanovisko k rekapitalizaci úvěrových institucí (CON/2013/19), Portugalsko, 19. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 450. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2013/18), Belgie, 18. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 451. Stanovisko k rekapitalizaci úvěrových institucí (CON/2013/17), Řecko, 12. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Stanovisko k příspěvkům Oesterreichische Nationalbank do fondu MMF pro snížení chudoby a růst a k dvoustranné dohodě o úvěru mezi MMF a Oesterreichische Nationalbank  (CON/2013/16), Rakousko, 4. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Stanovisko k rozdělování zisku Bank of Greece  (CON/2013/15), Řecko, 20. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Stanovisko k rámci dohledu nad finančním trhem (CON/2013/14), Polsko, 20. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Stanovisko k úpravě výpočtu ročního příspěvku na finanční stabilitu  (CON/2013/13), Belgie, 18. 2. 2013.
 456. Stanovisko k přijímání vkladů a správě účtů cenných papírů ze strany státní pokladny (CON/2013/12), Maďarsko, 12. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti v souvislosti s vyplácením mezd (CON/2013/11), Finsko, 8. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Stanovisko k rámci pro řešení problémů úvěrových a jiných institucí (CON/2013/10), Kypr, 1. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2013/9), Dánsko, 1. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Stanovisko ke státní záruce vztahující se na některé závazky dceřiných společností Dexia SA  (CON/2013/8), Francie, 1. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Stanovisko k úhradám a inkasním transakcím (CON/2013/7), Itálie, 30. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Stanovisko k novým pravomocím Banca Naţională a României, které se týkají státního dluhu a swapů úvěrového selhání na státní dluhopisy  (CON/2013/6), Rumunsko, 29. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Stanovisko k úvěrním družstvům  (CON/2013/5), Polsko, 14. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce (CON/2013/4), Úř. věst. C 96, 4. 4. 2013, s. 18.
 465. Stanovisko k rané intervenci, restrukturalizaci a řešení problémů úvěrových institucí (CON/2013/3), Španělsko, 9. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí systém finanční pomoci členským státům, jejichž měnou není euro (CON/2013/2), Úř. věst. C 96, 4. 4. 2013, s. 11.Dodatečné informace
 467. Stanovisko k rámci dohledu nad finančním trhem (CON/2013/1), Polsko, 4. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Stanovisko k opatřením týkajícím se nového registru úvěrů v Irsku (CON/2012/111), Irsko, 21. 12. 2012.
 469. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv úvěrových institucí  (CON/2012/110), Litva, 21. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Stanovisko k vytváření kapitálových rezerv banky Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/109), Itálie, 17. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Stanovisko ke společnostem spravujícím aktiva (CON/2012/108), Španělsko, 14. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Stanovisko k vysokofrekvenčnímu obchodování (CON/2012/107), Německo, 13. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Stanovisko ke stabilitě bank a k finanční stabilitě (CON/2012/106), Francie, 12. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sděleních klíčových informací týkajících se investičních produktů  (CON/2012/103), Úř. věst. C 70, 9. 3. 2013, s. 2.Dodatečné informace
 475. Stanovisko k provádění Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii  (CON/2012/105), Litva, 11. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Stanovisko k finanční legislativě  (CON/2012/104), Dánsko, 11. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Stanovisko k některým podmínkám poskytování úvěrů (CON/2012/102), Rumunsko, 7. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Stanovisko k zákonu o bankách (CON/2012/101), Slovinsko, 7. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Stanovisko k státní záruce vztahující se na některé závazky dceřiných společností Dexia SA (CON/2012/100), Belgie, 30. 11. 2012.
 480. Stanovisko k návrhu směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků (CON/2012/99), Úř. věst. C 39, 12. 2. 2013, s. 1.Dodatečné informace
 481. Stanovisko k prodloužení platnosti státní záruky za způsobilé závazky úvěrových institucí v Irsku (CON/2012/98), Irsko, 29. 11. 2012.
 482. Stanovisko k několika návrhům regulačních a prováděcích technických norem, které Evropský orgán pro cenné papíry a trhy předložil Komisi a které mají být přijaty ve formě nařízení Komise v přenesené pravomoci a prováděcích nařízení Komise, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů  (CON/2012/95), Úř. věst. C 60, 1. 3. 2013, s. 1.
 483. Stanovisko k zavedení eura (CON/2012/97), Lotyšsko, 27. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) (CON/2012/96), Úř. věst. C 30, 1. 2. 2013, s. 6.Dodatečné informace
 485. Stanovisko ke změnám zákona o dani z finančních transakcí (CON/2012/94), Maďarsko, 26. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Stanovisko k dani z finančních služeb a dani z celkové hodnoty rozvahy banky  (CON/2012/93), Slovinsko, 26. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Stanovisko ke krytým dluhopisům (CON/2012/92), Německo, 23. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Stanovisko ke stabilizačnímu fondu pro banky  (CON/2012/91), Polsko, 19. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Stanovisko ke změnám rámce pro rekapitalizaci úvěrových institucí  (CON/2012/90), Řecko, 16. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Stanovisko k eurobankovkám a euromincím a ke změnám statutu Banco de España (CON/2012/89), Španělsko, 15. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Stanovisko ke stabilizaci finančního trhu (CON/2012/88), Německo, 14. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Stanovisko ke způsobu psaní názvu jednotné měny  (CON/2012/87), Lotyšsko, 13. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Stanovisko k odměňování zaměstnanců Banco de Portugal a k rozpočtu  (CON/2012/86), Portugalsko, 9. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (CON/2012/84), Úř. věst. C 374, 4. 12. 2012, s. 2.Dodatečné informace
 495. Stanovisko k státním zárukám pro úvěrové instituce  (CON/2012/85), Kypr, 6. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2012/83), Slovensko, 31. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 497. Stanovisko ke kontrole hotovosti (CON/2012/82), Německo, 30. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Stanovisko k rozdělení zisku mezi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a belgický stát  (CON/2012/81), Belgie, 29. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 499. Stanovisko ke změnám zákona o Latvijas Banka  (CON/2012/80), Lotyšsko, 29. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Stanovisko k fiskálním pravidlům a k obsluze bankovních účtů a plateb rozpočtových organizací (CON/2012/79), Bulharsko, 24. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Stanovisko k operacím na volném trhu a stálým facilitám (CON/2012/78), Rumunsko, 23. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Stanovisko k návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (HISC): předávání a zveřejňování dílčích indexů HISC, pokud jde o zavedení harmonizovaných indexů spotřebitelských cen při stálých daňových sazbách, a k návrhu nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli (CON/2012/77), Úř. věst. C 73, 13. 3. 2013, s. 5.
 503. Stanovisko ke svobodnému přístupu k informacím (CON/2012/76), Irsko, 19. 10. 2012.
 504. Stanovisko k evropské finanční pomoci  (CON/2012/75), Španělsko, 9. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Stanovisko k opatřením týkajícím se nového registru úvěrů  (CON/2012/74), Irsko, 5. 10. 2012.
 506. Stanovisko k přípravám na zavedení eura a souvisejícím nezbytným legislativním změnám (CON/2012/73), Lotyšsko, 2. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Stanovisko ke konsolidovanému právnímu rámci pro platební služby  (CON/2012/72), Polsko, 21. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Stanovisko k posílení stability bank (CON/2012/71), Slovinsko, 19. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Stanovisko k opatřením týkajícím se osobního bankrotu (CON/2012/70), Irsko, 14. 9. 2012.
 510. Stanovisko k navýšení základního kapitálu Banque centrale du Luxembourg  (CON/2012/69), Lucembursko, 7. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Stanovisko k úvěrním družstvům (CON/2012/68), Irsko, 4. 9. 2012.
 512. Stanovisko ke zpravodajské povinnosti, pokud se týká přeshraničních transakcí se službami (CON/2012/67), Rakousko, 24. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Stanovisko k požadavkům na vykazování v oblasti zahraničního obchodu (CON/2012/66), Německo, 16. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Stanovisko ke zvýšení členské kvóty Rakouska v Mezinárodním měnovém fondu  (CON/2012/65), Rakousko, 13. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Stanovisko k rekapitalizaci Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), Itálie, 3. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Stanovisko ke stabilizační rozpočtové politice a k vytvoření protikrizového účtu rezerv státní pokladny u Lietuvos bankas (CON/2012/63), Litva, 3. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Stanovisko k návrhu nařízení o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů (CON/2012/62), Úř. věst. C 310, 13. 10. 2012, s. 12.
 518. Stanovisko k reformě dohledu nad pojišťovnictvím a penzijním pojištěním (CON/2012/61), Itálie, 30. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Stanovisko k státním zárukám (CON/2012/60), Španělsko, 26. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Stanovisko k dani z finančních transakcí (CON/2012/59), Maďarsko, 24. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Stanovisko ke stabilizačnímu fondu pro banky  (CON/2012/58), Polsko, 23. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Stanovisko k Slovinskému státnímu holdingu  (CON/2012/57), Slovinsko, 20. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB  (CON/2012/56), Úř. věst. C 218, 24. 7. 2012, s. 3.Dodatečné informace
 524. Stanovisko k posílení finančního dohledu a zřízení výboru pro finanční stabilitu (CON/2012/55), Německo, 17. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Stanovisko k určitým starým bankovkám, které pozbývají status zákonného platidla (CON/2012/54), Švédsko, 17. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Stanovisko týkající se nových opatření k posílení dohledu a vymáhání v oblasti finanční regulace (CON/2012/52), Irsko, 16. 7. 2012.
 527. Stanovisko k bankovnímu poplatku a příspěvcích do systému pojištění vkladů  (CON/2012/53), Slovensko, 16. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Stanovisko k zákonům o kyperské centrální bance z let 2002 až 2007 (CON/2012/51), Kypr, 11. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Stanovisko k rekapitalizaci Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Kypr, 2. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Stanovisko k Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/49), Maďarsko, 28. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Stanovisko k rekapitalizaci bank  (CON/2012/48), Slovinsko, 21. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Stanovisko k předcházení opožděným platbám (CON/2012/47), Slovinsko, 18. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Stanovisko k reorganizaci a prodeji nemovitostních aktiv ve finančním sektoru  (CON/2012/46), Španělsko, 5. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Stanovisko ke zvýšení kvóty Maďarska v Mezinárodním měnovém fondu (CON/2012/45), Maďarsko, 1. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Stanovisko k zákonu o České národní bance (CON/2012/44), Česká republika, 31. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 536. Stanovisko k zákonu o Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/43), Maďarsko, 31. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Stanovisko k návrhu nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (CON/2012/42), Úř. věst. C 47, 19. 2. 2013, s. 1.
 538. Stanovisko k zavedení právního rámce pro fungování ústředních protistran (CON/2012/41), Polsko, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Stanovisko k úpravě dluhů předlužených fyzických osob (CON/2012/40), Řecko, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Stanovisko k rámci pro rekapitalizaci a řešení problémů úvěrových institucí v Řecku (CON/2012/39), Řecko, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Stanovisko k dohledu nad maloobchodními platebními službami a systémy (CON/2012/38), Itálie, 21. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2012/37), Dánsko, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Stanovisko k ochraně proti padělání a ke kvalitě peněžního trhu  (CON/2012/34), Německo, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Stanovisko k provozním nákladům souvisejícím s výkonem dohledu (CON/2012/35), Belgie, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 545. Stanovisko k omezením týkajícím se vyrovnávání peněžních závazků v hotovosti (CON/2012/36), Litva, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2012/33), Španělsko, 8. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Stanovisko ECB ze dne 25. dubna 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu a návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech sociálního podnikání  (CON/2012/32), Úř. věst. C 175, 19. 6. 2012, s. 11.
 548. Stanovisko k fondu pojištění vkladů a úpravě řešení problémů bank  (CON/2012/30), Dánsko, 16. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Stanovisko ke statutu Bank of Greece (CON/2012/31), Řecko, 16. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Stanovisko ke státnímu fondu na zajištění stability státního důchodového systému (CON/2012/29), Bulharsko, 13. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Stanovisko ke změnám zákona o Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/26), Maďarsko, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Stanovisko k hypotečním úvěrům a smlouvám o úvěru na bydlení v cizích měnách  (CON/2012/27), Maďarsko, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Stanovisko k belgickým krytým dluhopisům a k opatřením, které usnadní mobilizaci úvěrových pohledávek (CON/2012/28), Belgie, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 554. Stanovisko k rekapitalizaci a řešení problémů úvěrových institucí v Řecku (CON/2012/25), Řecko, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách, a k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání na rating  (CON/2012/24), Úř. věst. C 167, 13. 6. 2012, s. 2.Dodatečné informace
 556. Stanovisko k prováděcím opatřením týkajícím se rekapitalizace (CON/2012/23), Portugalsko, 30. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2012/22), Slovinsko, 28. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Stanovisko k i) návrhu směrnice o trzích finančních nástrojů a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, ii) návrhu nařízení o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (nařízení o infrastruktuře evropských trhů) o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, iii) návrhu směrnice o trestněprávním postihu za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem a iv) návrhu nařízení o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) (CON/2012/21), Úř. věst. C 161, 7. 6. 2012, s. 3.Dodatečné informace
 559. Stanovisko k účasti Itálie na programech Mezinárodního měnového fondu v reakci na finanční krizi (CON/2012/20), Itálie, 16. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Stanovisko k jmenování členů řídící rady Latvijas Banka  (CON/2012/19), Lotyšsko, 15. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Stanovisko o posílení hospodářského dohledu v eurozóně (CON/2012/18), Úř. věst. C 141, 17. 5. 2012, s. 7.Dodatečné informace
 562. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles 2020“)  (CON/2012/17), Úř. věst. C 137, 12. 5. 2012, s. 7.Dodatečné informace
 563. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv  (CON/2012/16), Lotyšsko, 29. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Stanovisko k ochraně eura proti padělání a k ověřování pravosti euromincí  (CON/2012/15), Řecko, 29. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Stanovisko k rekapitalizaci a řešení problémů úvěrových institucí v Řecku (CON/2012/14), Řecko, 28. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Stanovisko ke státním zárukám (CON/2012/13), Španělsko, 20. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Stanovisko k podmínkám pro cenné papíry vydané nebo zaručené řeckým státem (CON/2012/12), Řecko, 17. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 568. Stanovisko k reorganizaci španělského finančního sektoru (CON/2012/11), Španělsko, 15. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Stanovisko k řízení likvidity na účtech státní pokladny vedených Banca d’Italia a k výběru protistran pro související operace (CON/2012/9), Itálie, 13. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice Komise 2007/14/ES  (CON/2012/10), Úř. věst. C 93, 30. 3. 2012, s. 2.Dodatečné informace
 571. Stanovisko k systému sledování transakcí se zaknihovanými cennými papíry (CON/2012/8), Řecko, 10. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Stanovisko k režimu minimálních rezerv (CON/2012/7), Rumunsko, 10. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Stanovisko k reformě penzijního systému veřejného sektoru (CON/2012/6), Irsko, 26. 1. 2012.
 574. Stanovisko k návrhu směrnice o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a k návrhu nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky  (CON/2012/5), Úř. věst. C 105, 11. 4. 2012, s. 1.Dodatečné informace
 575. Stanovisko k zaknihovaným cenným papírům (CON/2012/3), Lucembursko, 24. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Stanovisko k opatřením ke stabilizaci finančního trhu (CON/2012/2), Německo, 24. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Stanovisko k systému záruk za závazky italských bank a k výměně bankovek znějících na italské liry (CON/2012/4), Itálie, 24. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Stanovisko k platům státních úředníků (CON/2012/1), Kypr, 4. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Stanovisko k změnám režimu řešení problémů úvěrových institucí v Řecku (CON/2011/107), Řecko, 22. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Stanovisko k nezávislosti Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Maďarsko, 22. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Stanovisko k zákonu o Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/104), Maďarsko, 14. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 582. Stanovisko ke zřízení a financování fondu pro řešení problémů úvěrových institucí a k úpravě výpočtu příspěvků do systému pojištění vkladů (CON/2011/103), Belgie, 12. 12. 2011.
 583. Stanovisko k ověřování pravosti euromincí a zacházení s mincemi nevhodnými pro další oběh a k ukládání správních opatření a pokut  (CON/2011/105), Malta, 9. 12. 2011.
 584. Stanovisko k financování zvýšení kvóty Rumunska v Mezinárodním měnovém fondu (CON/2011/102), Rumunsko, 9. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 585. Stanovisko k právním předpisům o trzích s cennými papíry (CON/2011/101), Finsko, 7. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 586. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2011/100), Úř. věst. C 364, 14. 12. 2011, s. 7.Dodatečné informace
 587. Stanovisko k přepracovanému znění změn pravidel pro rozdělování zisku Lietuvos bankas (CON/2011/99), Litva, 7. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Stanovisko k právnímu předpisu, kterým se řídí financování centrálního registru čísel bankovních účtů (CON/2011/98), Belgie, 7. 12. 2011.
 589. Stanovisko k fiskální odpovědnosti (CON/2011/96), Slovensko, 5. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 590. Stanovisko k zastoupení Estonska v Mezinárodním měnovém fondu a ke splacení jeho členské kvóty  (CON/2011/97), Estonsko, 5. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 591. Stanovisko k rekapitalizaci úvěrových institucí státem (CON/2011/95), Portugalsko, 22. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 592. Stanovisko k ochraně proti padělání a k zachování kvality hotovostního oběhu  (CON/2011/94), Itálie, 18. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Stanovisko k řízení finančních krizí a ke zřízení nezávislého fondu pro finanční stabilitu (CON/2011/93), Kypr, 15. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 594. Stanovisko k ochraně proti padělání a k zachování kvality hotovostního oběhu  (CON/2011/92), Německo, 11. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 595. Stanovisko ke změnám pravidel pro rozdělování zisku Lietuvos bankas (CON/2011/91), Litva, 10. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 596. Stanovisko k úhradě navýšení kvóty Portugalska v Mezinárodním měnovém fondu ze strany Banco de Portugal  (CON/2011/89), Portugalsko, 9. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Stanovisko k záruce za ztráty v souvislosti s rozšířeným kompenzačním systémem (CON/2011/90), Dánsko, 9. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Stanovisko k prodloužení irské státní záruky za způsobilé závazky úvěrových institucí (CON/2011/88), Irsko, 7. 11. 2011.
 599. Stanovisko k hypotečním úvěrům v cizích měnách a smlouvám o úvěru na bydlení  (CON/2011/87), Maďarsko, 4. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Stanovisko týkající se stabilizačních opatření a bank zřízených k překlenutí nepříznivé situace (CON/2011/86), Rumunsko, 31. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Stanovisko ke státní záruce vztahující se na některé úvěry poskytované ve prospěch společností Dexia SA a Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/85), Francie, 24. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Stanovisko k opatřením pro ozdravení a restrukturalizaci úvěrových institucí (CON/2011/84), Irsko, 21. 10. 2011.
 603. Stanovisko k opatřením včasné intervence a změnám režimu řešení problémů a likvidace úvěrových a finančních institucí, které podléhají dohledu Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugalsko, 19. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 604. Stanovisko ke státní záruce vztahující se na některé úvěry poskytované ve prospěch společností Dexia SA a Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/82), Lucembursko, 18. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 605. Stanovisko ke změnám pravidel pro hypoteční zástavní listy a komunální dluhopisy ve Slovinsku (CON/2011/81), Slovinsko, 17. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 606. Stanovisko k registru účetních závěrek (CON/2011/80), Slovensko, 14. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 607. Stanovisko ke státní záruce vztahující se na některé úvěry poskytované ve prospěch společností Dexia SA a Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/79), Belgie, 13. 10. 2011.
 608. Stanovisko k sankcím souvisejícím s ochranou eura proti padělání (CON/2011/78), Slovinsko, 7. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 609. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2011/77), Úř. věst. C 301, 12. 10. 2011, s. 2.Dodatečné informace
 610. Stanovisko k reformě systému pojištění vkladů (CON/2011/76), Nizozemsko, 4. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 611. Stanovisko k minimálním rezervám (CON/2011/75), Česká republika, 30. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 612. Stanovisko ke statistice, k mezibankovnímu peněžnímu trhu a trhu státních cenných papírů spravovanému Banca Naţională a României a k devizovému režimu a režimu minimálních rezerv (CON/2011/73), Rumunsko, 21. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Stanovisko k poskytování úvěrů fyzickým osobám (CON/2011/74), Rumunsko, 20. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 614. Stanovisko ke změnám režimu řešení problémů úvěrových institucí v Řecku (CON/2011/72), Řecko, 19. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 615. Stanovisko ke kategoriím zprostředkovatelů, kteří jsou oprávněni vést účty zaknihovaných cenných papírů znějících na cizí měnu či zúčtovací jednotky (CON/2011/71), Belgie, 15. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 616. Stanovisko k povolení k výkonu funkce člena dozorčí rady banky  (CON/2011/70), Slovinsko, 9. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 617. Stanovisko k novým opatřením k posílení finančního dohledu a zlepšení vynutitelnosti finanční legislativy  (CON/2011/69), Irsko, 9. 9. 2011.
 618. Stanovisko k ratifikaci dodatku k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu Itálií a ke zvýšení její členské kvóty (CON/2011/68), Itálie, 7. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Stanovisko k požadavkům na úvěrové instituce týkajícím se odpovědného poskytování úvěrů  (CON/2011/67), Litva, 26. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 620. Stanovisko k návrhu nařízení o vydávání euromincí a k návrhu nařízení o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh  (CON/2011/65), Úř. věst. C 273, 16. 9. 2011, s. 2.
 621. Stanovisko ke zvláštní dávce odváděné finančními institucemi působícími na Slovensku  (CON/2011/66), Slovensko, 23. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 622. Stanovisko k ochraně proti padělání a k zachování kvality hotovostního oběhu (CON/2011/64), Belgie, 18. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 623. Stanovisko k začlenění souhrnných účtů do právního rámce pro systémy zúčtování a vypořádání (CON/2011/63), Polsko, 17. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 624. Stanovisko ke změnám právního rámce pro platební systémy a systémy zúčtování a vypořádání (CON/2011/62), Polsko, 5. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 625. Stanovisko ke změnám zákona o předcházení prodlení s platbami (CON/2011/61), Slovinsko, 5. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 626. Stanovisko ke krizovým intervenčním opatřením pro finanční instituce v potížích (CON/2011/60), Nizozemsko, 20. 7. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Stanovisko k navracení peněz zpět do oběhu a k ochraně tuzemských a cizozemských zákonných platidel před paděláním  (CON/2011/59), Maďarsko, 20. 7. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 628. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení (CON/2011/58), Úř. věst. C 240, 18. 8. 2011, s. 3.
 629. Stanovisko k přeměně poboček zahraničních úvěrových institucí na dceřiné společnosti  (CON/2011/57), Polsko, 5. 7. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 630. Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření měnové dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se zachování eura na Svatém Bartoloměji v důsledku změny jeho statusu vůči Evropské unii (CON/2011/56), Úř. věst. C 213, 20. 7. 2011, s. 21.Dodatečné informace
 631. Stanovisko k harmonizaci právních předpisů, které se týkají TARGET2-Securities, a k sankčním pravomocem Banka Slovenije v oblasti investičních služeb  (CON/2011/55), Slovinsko, 30. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 632. Stanovisko k přeshraničním transakcím (CON/2011/54), Španělsko, 28. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 633. Stanovisko k maďarskému státnímu kontrolnímu úřadu, pokud jde o jím prováděnou kontrolu Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/53), Maďarsko, 22. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 634. Stanovisko k výměně informací mezi vnitrostátními orgány dohledu a k jejich povinnosti navzájem spolupracovat (CON/2011/52), Bulharsko, 22. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Stanovisko k oběhu bankovek a mincí (CON/2011/51), Česká republika, 22. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 636. Stanovisko ke kapitálové a řídící struktuře centrálního depozitáře (CON/2011/50), Bulharsko, 20. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 637. Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska, pokud jde o finanční dohled a spotřebitelské úvěry (CON/2011/49), Slovensko, 10. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 638. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování prezidenta ECB (CON/2011/48), Úř. věst. C 182, 23. 6. 2011, s. 6.
 639. Stanovisko k nové právní úpravě úvěrového registru  (CON/2011/47), Lotyšsko, 3. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 640. Stanovisko k reformě dohledu nad finančním trhem v Litvě (CON/2011/46), Litva, 30. 5. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 641. Stanovisko k zavedení kompenzačního systému pro bankovní instituce ve finančních potížích  (CON/2011/45), Dánsko, 24. 5. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii  (CON/2011/44), Úř. věst. C 203, 9. 7. 2011, s. 3.Dodatečné informace
 643. Stanovisko k některým změnám zákona o Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18. 5. 2011.
 644. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy  (CON/2011/42), Úř. věst. C 159, 28. 5. 2011, s. 10.Dodatečné informace
 645. Stanovisko ke změnám právní úpravy týkající se neodvolatelnosti zúčtování a dohod o finančním zajištění  (CON/2011/41), Belgie, 29. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 646. Stanovisko ke změnám pravidel týkajících se registru finančních aktiv (CON/2011/40), Slovinsko, 27. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 647. Stanovisko k opatřením pro ozdravení a restrukturalizaci úvěrových institucí (CON/2011/39), Irsko, 26. 4. 2011.
 648. Stanovisko ke změnám řídící struktury Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Rakousko, 20. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Stanovisko k posílení správy záležitostí v De Nederlandsche Bank a v Úřadu pro finanční trhy (CON/2011/37), Nizozemsko, 18. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 650. Stanovisko ke změnám statutu Bank of Greece (CON/2011/36), Řecko, 14. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 651. Stanovisko týkající se postupů řízení rizik při zúčtování v systémech čistého vypořádání (CON/2011/35), Rumunsko, 13. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 652. Stanovisko týkající se právního rámce Úvěrového a konsignačního fondu a změn systému posilování likvidity v řecké ekonomice v návaznosti na mezinárodní finanční krizi (CON/2011/34), Řecko, 13. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 653. Stanovisko k návrhu ústavy, pokud se týká Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Maďarsko, 12. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 654. Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se stanoví technické požadavky pro úhrady a inkasa v eurech  (CON/2011/32), Úř. věst. C 155, 25. 5. 2011, s. 1.Dodatečné informace
 655. Stanovisko k dani z celkové hodnoty rozvahy banky (CON/2011/31), Slovinsko, 6. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 656. Stanovisko k financování centrálního registru čísel bankovních účtů (CON/2011/30), Belgie, 6. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 657. Stanovisko ke zvláštní bankovní dani a zřízení nezávislého fondu finanční stability (CON/2011/29), Kypr, 4. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 658. Stanovisko k zrušení úlohy Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique jednat jako centrální uschovatel směnečných protestů  (CON/2011/28), Belgie, 25. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 659. Stanovisko ke změnám právní úpravy týkající se neodvolatelnosti zúčtování a finančního zajištění (CON/2011/26), Rumunsko, 23. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 660. Stanovisko k právní úpravě týkající se krytých dluhopisů (CON/2011/27), Kypr, 23. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 661. Stanovisko k předcházení opožděným platbám  (CON/2011/25), Slovinsko, 18. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 662. Stanovisko k návrhu rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro  (CON/2011/24), Úř. věst. C 140, 11. 5. 2011, s. 8.Dodatečné informace
 663. Stanovisko k platebním službám  (CON/2011/23), Polsko, 15. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 664. Stanovisko k doporučení pro rozhodnutí Rady o podmínkách pro sjednání měnové dohody s Francouzskou republikou jednající ve prospěch francouzského zámořského společenství Svatého Bartoloměje  (CON/2011/22), Úř. věst. C 213, 20. 7. 2011, s. 16.
 665. Stanovisko k centrálnímu registru úvěrů poskytovaných společnostem (CON/2011/20), Belgie, 8. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 666. Stanovisko k navracení eurobankovek zpět do oběhu (CON/2011/19), Francie, 7. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 667. Stanovisko k návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (kodifikované znění)  (CON/2011/18), Úř. věst. C 114, 12. 4. 2011, s. 1.