Menu

CON/2019/28

  1. Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP presidendi ametisse nimetamise kohta (CON/2019/28), ELT C 258, 25.7.2019, lk 2.

      Täiendav teave

       
      Nõukogu soovitus millega nimetatakse ametisse Euroopa Keskpanga president