Menu

CON/2018/54

  1. Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb direktiivi krediidihaldajate, krediidiostjate ja tagatiste sissenõudmise kohta  (CON/2018/54), ELT C 444, 20.11.2018, lk 15.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv krediidihaldajate, krediidiostjate ja tagatiste sissenõudmise kohta (COM(2018) 135)