CON/2018/51

 1. Mnenje o predlogu uredbe o vzpostavitvi Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe (CON/2018/51), UL C 444, 10. 12. 2018, str. 11.

   Dodatne informacije

    
   Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe (COM(2018) 387 final)
    
   Priloga I – Priloga k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe (COM(2018) 387 final)
    
   Priloga II – Priloga k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe (COM(2018) 387 final)