Menu

CON/2018/51

 1. Arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, millega luuakse Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend (CON/2018/51), ELT C 444, 10.12.2018, lk 11.

   Täiendav teave

    
   Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend (COM(2018) 387 final)
    
   Annex 1 – Lisa järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend (COM(2018) 387 final)
    
   Annex 2 – Lisa järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend (COM(2018) 387 final)