CON/2018/38

  1. Stanovisko k návrhu nariadenia o niektorých poplatkoch za cezhraničné platby v Únii a o poplatkoch za menovú konverziu (CON/2018/38), Ú. v. EÚ C 382, 23. 10. 2018, s. 7.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby v Únii a o poplatky za menovú konverziu (COM(2018) 163 final)