Menu

CON/2018/32

  1. Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar il-kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi (CON/2018/32), ĠU C 79, 4.3.2019, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Regolament Tal-Parlament Ewropew U Tal-Kunsill dwar l-emendar tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward tal-kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi (COM(2018) 134)