Menu

CON/2018/32

  1. Vélemény a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezetről szóló rendelet iránti javaslatról (CON/2018/32), HL C 79., 2019.3.4., 1. o.

      Kiegészítő információ

       
      Javaslat Az Európai Parlament És A Tanács Rendelete az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról (COM(2018) 134)