Menu

CON/2018/32

  1. Arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, millega muudetakse viivisnõuete kahju miinimumkatet käsitlevat määrust (CON/2018/32), ELT C 79, 4.3.2019, lk 1.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu Määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega (COM(2018) 134)