CON/2018/20

 1. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego (CON/2018/20), Dz.U. C 220 z 25.6.2018, str. 2.

   Dodatkowe informacje

    
   Wniosek Rozporządzenie Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego
    
   Załącznik do wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego