Menu

CON/2014/83

  1. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štrukturálnych opatreniach, ktorými sa zlepšuje odolnosť úverových inštitúcií EÚ (CON/2014/83), Ú. v. EÚ C 137, 27. 4. 2015, s. 2.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štrukturálnych opatreniach, ktorými sa zlepšuje odolnosť úverových inštitúcií EÚ (COM(2014)43)