Menu

CON/2014/83

  1. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par strukturāliem pasākumiem, ar ko uzlabo ES banku noturību  (CON/2014/83), OV C 137, 27.4.2015, 2. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par strukturālajiem pasākumiem, ar ko uzlabo ES kredītiestāžu noturību (COM(2014)43)