Menu

CON/2014/83

  1. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl struktūrinių priemonių ES kredito įstaigų atsparumui didinti  (CON/2014/83), OL C 137, 2015 4 27, p. 2.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl struktūrinių priemonių ES kredito įstaigų atsparumui didinti (COM(2014)43)