Menu

CON/2014/83

  1. Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim mjerama kojima se poboljšava otpornost kreditnih institucija EU-a (CON/2014/83), SL C 137, 27.4.2015., str. 2.

       
      Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o strukturnim mjerama kojima se poboljšava otpornost kreditnih institucija EU-a (COM(2014)43)