CON/2014/83

  1. Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n luottolaitosten häiriönsietokykyä parantavista rakennetoimenpiteistä  (CON/2014/83), EUVL C 137, 27.4.2015, s. 2.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n luottolaitosten häiriönsietokykyä parantavista rakennetoimenpiteistä (COM(2014)43)