Menu

CON/2014/83

  1. Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust ELi krediidiasutuste vastupanuvõimet parandavate struktuurimeetmete kohta  (CON/2014/83), ELT C 137, 27.4.2015, lk 2.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ELi krediidiasutuste vastupanuvõimet parandavate struktuurimeetmete kohta (COM(2014)43)