CON/2014/58

  1. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii  (CON/2014/58), Ú. v. EÚ C 352, 7. 10. 2014, s. 4.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh smernice Euróspkeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii (COM(2013) 048)