Menu

CON/2014/58

  1. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune (CON/2014/58), JO C 352, 7.10.2014, p. 4.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune (COM(2013) 048)