CON/2014/58

  1. Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii  (CON/2014/58), Dz.U. C 352 z 7.10.2014, str. 4.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii (COM(2013) 048)