CON/2014/58

  1. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i hele EU (CON/2014/58), EUT C 352 af 7.10.2014, s. 4.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i hele EU (COM(2013) 048)