CON/2014/49

  1. ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering och öppenhet om och insyn i transaktioner för värdepappersfinansiering  (CON/2014/49), EUT C 336, 26.9.2014, s. 5.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering och öppenhet om och insyn i transaktioner för värdepappersfinansiering