CON/2014/49

  1. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner og om disses gennemsigtighed  (CON/2014/49), EUT C 336 af 26.9.2014, s. 5.

      Læs mere

       
      Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner og om disses gennemsigtighed