Menu

CON/2014/49

  1. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podávání zpráv a transparentnosti u obchodů zajišťujících financování  (CON/2014/49), Úř. věst. C 336, 26. 9. 2014, s. 5.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podávání zpráv a transparentnosti u obchodů zajišťujících financování