Menu

CON/2014/3

  1. Nuomonė dėl pasiūlyto reglamento dėl perėjimo prie SEPA termino nukėlimo  (CON/2014/3), OL C 80, 2014 3 19, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl perėjimo prie Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 260/2012