Menu

CON/2013/48

  1. Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 974/98 groza attiecībā uz euro ieviešanu Latvijā, un par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 2866/98 groza attiecībā uz euro maiņas kursu Latvi (CON/2013/48), OV C 204, 18.7.2013, 1. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 974/98 groza attiecībā uz euro ieviešanu Latvijā (COM(2013) 337)