Menu

CON/2013/35

  1. Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem  (CON/2013/35), OV C 176, 21.6.2013, 11. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (COM(2013) 184)