Menu

CON/2013/45

 1. Nuomonė dėl Lietuvos banko makroprudencinių įgaliojimų (CON/2013/45), Lietuva, 2013 6 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Papildoma informacija

    
   Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 8, 11, 27, 51, 55 straipsnių pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo septintuoju2 skirsniu ir įstatymo 2 priedo papildymo Įstatymas