Menu

CON/2013/2

  1. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zavádza systém finančnej pomoci členským štátom, ktorých menou nie je euro (CON/2013/2), Ú. v. EÚ C 96, 4. 4. 2013, s. 11.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia rady, ktorým sa zavádza systém finančnej pomoci členským štátom, ktorých menou nie je euro (COM(2012) 336)