CON/2012/105

 1. Nuomonė dėl Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje įgyvendinimo  (CON/2012/105), Lietuva, 2012 12 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Papildoma informacija

    
   Lietuvos Respublikos valdžios sektoriaus finansų tvarumo konstitucinio įstatymo projektas