Menu

CON/2012/56

  1. Yttrande över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion  (CON/2012/56), EUT C 218, 24.7.2012, s. 3.

      Ytterligare information

       
      Rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion