Menu

CON/2012/56

  1. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB  (CON/2012/56), Ú. v. EÚ C 218, 24. 7. 2012, s. 3.

      Dodatočné informácie

       
      Odporúčanie Rady z 10. júla 2012 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky