Menu

CON/2012/56

  1. Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu EBC  (CON/2012/56), Dz.U. C 218 z 24.7.2012, str. 3.

      Dodatkowe informacje

       
      Zalecenie Rady z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego