CON/2012/56

  1. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2012/56), PB C 218 van 24.7.2012, blz. 3.

      Aanvullende informatie

       
      Aanbeveling van de Raad van 10 juli 2012 betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank