Menu

CON/2012/56

  1. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE  (CON/2012/56), ĠU C 218, 24.7.2012, pġ. 3.

      Aktar tagħrif

       
      Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-10 ta' Lulju 2012 dwar il-ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew