Menu

CON/2012/56

  1. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo  (CON/2012/56), OL C 218, 2012 7 24, p. 3.

      Papildoma informacija

       
      2012 m. liepos 10 d. Tarybos rekomendacija dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo