Menu

CON/2012/56

  1. Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta  (CON/2012/56), EUVL C 218, 24.7.2012, s. 3.

      Lisätietoja

       
      Neuvoston suositus, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä