Menu

CON/2012/56

  1. Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta  (CON/2012/56), ELT C 218, 24.7.2012, lk 3.

      Täiendav teave

       
      Nõukogu soovitus Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta, 10. juuli 2012