Menu

CON/2012/56

  1. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB  (CON/2012/56), EUT C 218 af 24.7.2012, s. 3.

      Læs mere

       
      Rådets henstilling af 10. juli 2012 om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion