CON/2012/17

  1. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles 2020“)  (CON/2012/17), Úř. věst. C 137, 12. 5. 2012, s. 7.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles 2020“) (KOM(2011) 913)